Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
В. Н. Кудрявцев. Загальна теорія кваліфікації злочинів, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 5. Розмежування по суб'єкту злочину


1. Розмежування злочинів залежно від їх суб'єктів у більшості випадків не викликає труднощів. Це пояснюється тим, що ознаки суб'єкта зазвичай вказані в законі і легко можуть бути встановлені на практиці. Якщо об'єкт, об'єктивна сторона і суб'єктивна сторона злочину існують нетривалий час - лише в момент вчинення діяння, то суб'єкт в 'більшості випадків залишається незмінним (з юридичної точки зору) до моменту і розслідування справи і розгляду його в суді.
Ознаки суб'єкта злочину, що мають значення для кваліфікації, нечисленні. До них належать вік винного (точніше; факт досягнення 14-річного або 16-річного віку), колишня судимість (повтор-ність або рецидив) і ознаки спеціального суб'єкта.
Вік винного має значення для відмежування злочинів, згаданих у ст. 10 КК (крадіжка, грабіж, розбій, вбивство, умисне нанесення тілесних пов] ежденій, які заподіяли розлад здоров'я, зло-
186
стное хуліганство, згвалтування, умисне знищення або пошкодження майна, викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин чи умисне вчинення дій, що можуть викликати аварію поїзда) від суміжних складів.
Наприклад, якщо неповнолітній брав участь у бандитській групі, яка здійснила кілька нападів на громадян, питання про те, чи досяг він 16-річного віку, має істотне значення для кваліфікації. Якщо в момент скоєння злочину йому вже виповнилося 16 років, він може нести відповідальність за 'бандитизм, якщо ж він у віці від 14 до 16 років, то відповідальність цього підлітка настає лише за фактично вчинене ним у межах тих складів злочинів, які зазначені у ст . 10 (наприклад, за розбій і вбивство). Подібне ж розмежування має значення для складів масових заворушень, опору представникові влади, деяких особливо небезпечних державних злочинів і ін
Істотне значення має правильне розмежування злочинів за ознаками спеціального суб'єкта. Під цими суб'єктами розуміються особи, «які характеризуються додатково особливими тільки їм притаманними якостями» 1, головним чином відносяться до професії, займаній посаді або виконуваних даною особою обов'язків.
У чинному кримінальному законодавстві злочинів зі спеціальним суб'єктом досить багато. Наприклад, у ст. ст. 170-172 КК йдеться про посадову особу, в ст. 85 - про працівників залізничного, водного або повітряного транспорту, в ст. 116 - про лікаря, ст. 122 - про батьків, ст. 123 - про дітей, ст.ст. 129 і 204 про капітана судна, ст. 157 - про завідуючого магазином, базою, складом, секцією, а також товарознавців і Бракер і т. д. У всіх випадках для кваліфікації скоєного по одній із згаданих статей необхідно не тільки встановити осудність винного і досягнення ним відповідного віку, а й передбачені законом ознаки професії або посадового становища.
* В. С. Орлов, Суб'єкт злочину, М., 1956, стор 138.
187
Хоча статей зі спеціальним суб'єктом у Кримінальному кодексі чимало, проте розмежування злочинів за цією ознакою не представляє великих труднощів. Справа в тому, що більшість з цих складів злочинів не має суміжних складів, які передбачали б ті ж самі об'єкти і характеризувалися б аналогічними об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Наприклад, випуску недоброякісної продукції або винесення неправосудного вироку не відповідає ніяке злочин з числа здійснювати не посадовими особами. Тому питання про розмежування злочинів у зв'язку із спеціальним суб'єктом практично виникає в порівняно небагатьох випадках.
До таких випадків можна віднести відмежування військового образи насильницькою дією (ст. 224) від образи, передбаченого ст. 131 КК; військового посадового злочину, (ст. 260) від зловживання владою або службовим становищем (ст. 170); перевищення влади (ст. 171) і халатності (ст. 172). По спеціальному суб'єкту може бути відмежоване ненадання допомоги хворому (ст. 128) від залишення хворого в небезпеці (ч. 2 ст. 127), а також ненадання капітаном судна допомоги потерпілим (ст. 129) від залишення в небезпеці (ч. 1 ст . 127).
З наведеного переліку видно, що розмежування зазначених злочинів за ознаками спеціального суб'єкта одночасно є розмежуванням їх по безпосередньому об'екту1. Справа в тому, що злочини із спеціальним суб'єктом - посадові, військові, транспортні та ін - виділені в кримінальному законодавстві в самостійні групи в більшості випадків саме за характером тих суспільних відносин, які захищаються від злочинних посягань-
1 Неясно, чи є злочини, які розрізняються тільки за ознаками спеціального суб'єкта. Можливо, до таких випадків можна віднести розмежування між шпигунством (ст. 65) і зрадою Батьківщині у формі шпигунства (ст. 64). Однак при цьому можна вказати і на відмінність у характері порушуваних правових відносин як елемента об'єкта: громадянин СРСР, здійснюючи цей злочин, зазіхає на зовнішню безпеку країни і разом з тим порушує свій громадянський обов'язок. Останнє не відноситься до іноземця.
188
тельств1. Ці злочини скоюються в певних областях державної і громадської діяльності, тому практично не всякий може їх здійснити. Як правило, спеціальний суб'єкт злочину - тільки наслідок створення норм зі специфічними ознаками об'єкта злочину.
Цей висновок має безпосереднє практичне значення. Нерідко важко вирішити питання кваліфікації, виходячи тільки з ознак. суб'єкта. Наприклад, як кваліфікувати привласнення особистого майна громадян, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища? Деякі суди, враховуючи ознаки суб'єкта, розглядають такі дії як посадовий злочин, інші ж, кладуть в основу кваліфікації та обставина, що заподіяний збиток майну громадян шляхом зловживання довірою, і розцінюють це як шахрайство. Якщо проаналізувати всі ознаки складу, в тому числі і об'єкт посягання, то неважко зробити висновок, що подібний злочин не тільки заподіює шкоду громадянам, але й істотно порушує порядок діяльності державної установи і тому є посадовою зловживанням. Тут, як і в багатьох інших випадках, вирішальне значення для розмежування складів має надаватися характером тих суспільних відносин, які порушуються, тобто об'єкту злочинного посягання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Розмежування по суб'єкту злочину "
 1. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  розмежування законних і незаконних способів зменшення податкових виплат. Законними способами є вибір місця реєстрації юридичної особи, вибір організаційно-правової форми підприємництва, використання передбачених законом пільг, використання прогалин і суперечностей законодавства [1]. На практиці використовуються й інші прийоми податкового планування, хоча законність деяких
 2. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  розмежування трьох понять, які позначаються терміном "договір". Так, до договору-угоди застосовуються загальні норми про умови дійсності таких договорів, складі угоди, підстави та наслідки недійсності угод і т.п. Якщо ж мова йде про договір-правовідносинах, то до нього застосовуються загальні норми про зобов'язання. До відносин з приводу договору-документа застосовні норми про
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розмежування державної власності Російській Федерації на федеральну власність, державну власність республік в складі Російської Федерації, країв, областей, автономної області, автономних округів, міст Москви і Санкт-Петербурга і муніципальну власність "від 27 грудня 1991 р. N 3020-1 / / Відомості РФ. 1992. N 3. Ст. 89. * (399) Наприклад, відповідачем у справах про
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розмежування сфер дії ГК і РК. * (400) Аналогічне підставу передбачено ст. 239 ЦК, хоча умови викупу земельної ділянки є іншими. У цих умовах слід виходити з пріоритету норми, закріпленої ст. 32 ЖК. * (401) Конституційність даних змін у законодавстві стосовно до прав тих колишніх членів сім'ї власника житлового приміщення, які виникли до 1 січня
 5. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  розмежування яких найбільш загальним чином можна провести так: умови - це ті вимоги закону, яким має відповідати підставу. Як вже зазначалося, зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди не є однорідними і можуть класифікуватися за різними критеріями. В даному випадку важливим є класифікація залежно від того, в результаті яких - протиправних або правомірних -
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розмежуванні понять "аліменти" і "зміст", вважаючи, що "аліменти - це різновид змісту, тобто більш вузьке поняття, але це утримання, що виплачується певній особі за згодою сторін або рішенням суду "(Пчелінцева Л.М. Сімейне право: Підручник. 4-е вид., перераб. М., 2006. С. 387). Однак чинний Сімейний кодекс вживає ці терміни як синоніми (див., напр., пп. 1 і 2 ст.
 7. 6. Вина заподіювача шкоди
  розмежування. Представляється, що для досягнення цього результату необхідно орієнтуватися на норму абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК, яка відноситься до договірних зобов'язань. Стосовно до деліктних зобов'язань зміст даної норми можна виразити таким чином. Особа визнається невинуватою у заподіянні шкоди, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього
 8. § 1. Звернення громадян
  суб'єктами (ст. 71-73 Конституції РФ) важливо для розуміння компетенції всіх гілок влади. Виконавчу владу здійснює Уряд РФ, забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері екології, яка здійснює управління федеральної власністю, заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності і правопорядку
 9. § 4. Право як міра свободи і відповідальності особистості
  розмежування інтересів, свого роду "прикордонні стовпи", "віхи", що визначають сфери діяльності окремих осіб і не допускають їх зіткнення. Н.М. Коркунов також вбачав призначення права в поділі і узгодженні інтересів. Він не зводив право до "караючого меча", а заявляв: "Немислимо право, яке цілком і виключно спиралося б на одне примус". Іншими словами, право
 10. § 3. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність і дієздатність
  розмежування зазначених властивостей не поширюється. Багато права громадян носять непередаваний характер, їх не може здійснити за недієздатного інша особа (наприклад, одружитися, отримати освіту, укласти трудовий договір і т.д.). На відміну від майнових прав, їх повинен реалізувати сам володар. З цієї точки зору всі права можна поділити на що вимагають особистої участі
© 2014-2022  yport.inf.ua