Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження (ст. 355 КК).

Непосредст-венним об'єктом злочину є безпека чоловіча-ства. До числа обов'язкових ознак злочину належить предмет злочину: хімічну, біологічну, токсинної зброї, а також інші види зброї масового ураження, за-а погрози Міжнародним договором РФ.

У КК РРФСР містилося визначення, згідно з яким під біологічною зброєю розуміється будь-який живий організм, в тому числі мікроорганізм, вірус, інший біологічний агент, а також будь-яка речовина, вироблене живим організмом або отримане методом генної інженерії, або будь-яке його вироб-водне, а одно засоби їх доставки, створені з метою викликати загибель, захворювання чи інше неповноцінне функціонування людського чи іншого живого організму, зараження навколишньому природного середовища, продовольства, води та інших матері-альних об'єктів. До біологічної зброї не належать биоло-гические агенти або засоби їх доставки, що розроблялися і використовувалися в мирних цілях, наприклад профілактичних або медико-захисних.
До токсинної зброї відносяться токсини бактеріального, рослинного або тваринного походження, здатні угне-тать фізіологічні функції і викликати, при попаданні в організмах тварин або людей, захворювання або загибель. Бактери-альні засоби можуть застосовуватися за допомогою спеціальних ракет, артилерійських снарядів, авіабомб та інших боєприпасів. Відповідно до Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріального (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення 1972 р. кожне дер-дарства - учасниця Конвенції зобов'язується не розробляти, не виробляти, не набуває будь-яким іншим чином і не з-храняться мікробіологічні або інші біологічні агенти або токсини таких видів і в таких кількостях, які не ма-ють призначення для профілактичних, медичних або інших мирних цілей, а також зброя, обладнання або засоби дос-тавки, призначені для використання таких агентів або токсинів у ворожих цілях або в збройних конфліктах.
Хімічним зброєю є високотоксичні отруюю-щие речовини і засоби їх бойового застосування (спеціальні бомби, ракети, міни, фугаси, хімічні гранати і т.д.). Пора-лишнього дію хімічної зброї заснована на токсичних властивостях хімічних сполук, які, перебуваючи в парооб-різному, рідкому або аерозольному стані, можуть проникати в організмах через органи дихання, шкірні покриви, слизові обо-лочки, стравохід. Цільове призначення хімічної зброї

полягає в ураженні живої сили противника. Однак його примі-ня здатне також привести до зараження флори і фауни, вивести з ладу бойову техніку, озброєння і т.д.
Відповідно до Конвенції про заборону розробки, про-виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 року держави-учасники взяли на себе зобов'язання не розробляється, не виробляти, чи не купувати іншим чином, не накопичувати і не зберігати хімічну зброю, а також не передавати його прямо чи опосередковано будь-кому, чи не при-міняти хімічну зброю, не допомагати, не заохочувати і не спо-дати будь-кого до проведення діяльності, забороненої Конвенції єю.
Відповідно з визначенням, виробленим ООН ще в 1948 р., до зброї масового знищення (ураження) відносить-ся зброя, що діє атомним вибухом, зброя, що діє за допомогою радіоактивних матеріалів, а також смертоносне хімічну та біологічну зброю і будь-яке розробляється в майбутньому зброя, яка володіє характеристиками, порівняй-мимі по руйнівній дії з атомною бомбою і іншим згаданим вище зброєю. Як вже зазначалося, хімічну, біологічну та токсичну зброю перебувають під всеосяжним забороною, встановленими Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 р. і Конвенцією про заборону розробки, про-виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної - ського) і токсинної зброї та про їх знищення 1972 р. вказаний-ні види зброї заборонено не тільки застосовувати у війні, але і розробляти, виробляти, накопичувати, а наявні запаси повинні бути знищені або переключені на мирні цілі.
Що стосується ядерної зброї, то його виробництво ограниче-но, а застосування заборонено. Ядерна зброя - це зброя, в якому засобом ураження є ядерний заряд (устрій-ство, що містить запас ядерної енергії). Дія ядерної ору-жия засноване на використанні вражаючих факторів ядерного вибуху (ударної хвилі, світлового випромінювання, проникаючої ра-ДІАЦ, радіоактивного забруднення). До ядерній зброї слід також відносити засоби його доставки до цілі і засоби управ-ня. Ряд міжнародних договорів обмежує й забороняє

проведення випробувань ядерної зброї (Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному про-просторі й під водою 1963 р., Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів і в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення 1971 р., Договір про всеоб'-емлющем заборону ядерних випробувань 1996 р. і ін.)
Об'єктивна сторона злочину характеризується дію-виями в одній з п'яти передбачених законом формах: розрив-ботка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження.
Розробка зброї являє собою систему організаці-Онно-технічних заходів, спрямованих на створення техно-логії та зброї відповідного виду (здійснення дослід-ницького, випробувальних та інших робіт по створенню зброї).
Виробництво передбачає виготовлення аналізованих ві-
дов зброї як промисловим, так і кустарним способом.
Накопичення зброї масового ураження - це акумуляція і нарощування його запасів.
Придбання означає будь-який спосіб отримання зброї мас-
сового ураження (купівля, обмін, отримання в дар та ін.)
Збут - це оплатне чи безоплатне відчуження предмета злочину, передача його будь-якій фізичній або юридичними особі або державі.
Дане діяння належить до злочинів з формальним складом. Закінченим воно визнається з моменту здійснений-ня будь-якого із зазначених у законі дій.
Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді пря-мого наміру. Винний усвідомлює, що вчиняє дії з виробництва, придбання або збуту зброї масового по-ражения, забороненого міжнародним договором, і бажає їх здійснити.
Суб'єктом злочину може бути будь-осудна особа,
досягла віку 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження (ст. 355 КК). "
 1. 3. Військові злочини
  розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження (ст. 355), застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356), найманство (ст. 359). Російське кримінальне законодавство не вживає терміну і поняття "військові злочини", які широко використовуються в міжнародному праві. У цьому відношенні позиція, викладена в Кримінальному кодексі
 2. Стаття 355. Розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження Коментар до статті 355
  розробку, виробництво, накопичення, придбання або збут хімічного, біологічного, а також іншого виду зброї масового ураження, забороненого міжнародним договором Російської Федерації. Об'єктом цього злочину є безпека людства. Перераховані в диспозиції даної норми дії створюють умови небезпеки існування всього людства. Вихід зброї
 3. 3. Загальні екологічні злочини
  розробку і реалізацію проектів, що ведуть до руйнування природного середовища та природної рівноваги (ст. 57), а одно приймати до експлуатації підприємства, споруди та інші об'єкти без виконання необхідних екологічних вимог (ст. 44), а також Закон від 15 квітня 1998 р. "Про екологічну експертизу". Відповідні правила забезпечення екологічного порядку та екологічної безпеки
 4. Стаття 355. Розробка, виробництво, накопичення, придбання або збут зброї масового ураження Коментар до статті 355
  розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) зброї і токсинів та їх знищення, Конвенцією 1993 про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення: 1) зброя, що діє атомним вибухом або за допомогою радіоактивних матеріалів; 2) хімічну, біологічну і будь-яку зброю, що володіє характеристиками,
 5. алфавітно-предметний покажчик
  або психотропних речовин - 228, 228.2. Ведення війни: 353. Речовини психотропні, сильнодіючі, отруйні, отруйні, радіоактивні, вибухові, легкозаймисті, хімічні, біологічні: 63, 188, 212, 218, 222, 223, 225, 226, 228 - 230, 232 - 234, 254, 256, 258, 349 . Вибух: 167, 205, 207, 212, 281. Вибухові пристрої: 222, 223, 225, 226. Вибухонебезпечні об'єкти: 217.
 6. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  розробку заходів щодо використання зброї в цілях боротьби з злочинністю, предметне дослідження збройних злочинів та підвищення ефективності їх попередження. Перераховані проблеми знайшли відображення в працях відомих радянських і російських учених. Їх криміналістичні аспекти розробляли С. Д. Кустанович, Б. М. Комаринец, Н. П. Яблоков, А. Дулов, А. І. Устинов, М. Е. Портнов, В. Н.
 7. 4. Цивільно-правовий режим зброї
  розробкою, випробуванням, виготовленням і художньою обробкою зброї і патронів до нього, а також випробуванням виробів на пулестойкость; юридичні особи, які займаються торгівлею зброєю; спортивні організації та освітні установи (можуть набувати лише спортивну і мисливську зброю); громадяни РФ, які досягли 18 років і мають ліцензію на придбання конкретного виду зброї; організації,
 8. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
  розробки та реалізації заходів профілактичного характеру ». Донедавна зброя не знаходило відображення в кримінологічної характеристиці, бо не грало не тільки визначальною, а й як або помітної ролі. В останні роки, коли різке насичення суспільства зброєю і широке залучення його в кримінальний оборот істотно змінило якісні характеристики злочинності, велике
 9. 5. Оборот зброї: поняття, види і зміст
  розробка заходів протидії йому, не може здійснюватися у відриві від понять і категорій законного обороту. У Росії тільки у громадян знаходиться в легальному володінні 4,5 млн одиниць зброї, на 21 000 об'єктів зберігається 383,5 тисячі стволів, ліцензований персонал приватних охоронних структур і служб безпеки використовує близько 60 тисяч одиниць вогнепальної та газової зброї. До цього
 10. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
  розробки настільки ж цільової, адресної програми боротьби з цією найнебезпечнішою різновидом кримінального
© 2014-2022  yport.inf.ua