Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину є по-ся сумлінне виконання міжнародних зобов'язань

в частині використання засобів і методів ведення військових дію-вий, має метою максимальну гуманізацію збройних конфліктів.
Статус «війни» з 1945 р. значною мірою втратив свою визначеність, і в більшості збройних конфліктів, так-же мають явно виражений міжнародний характер, відсутність про-ствует ознака формального оголошення війни. Тому, не-дивлячись на те що в назві ст. 356 КК використовується термін
«засоби і методи ведення війни», в даний час спеціа-листи краще посилатися на норми, застосовні не до виття-ні, а до збройних конфліктів. Слід також мати на увазі, що згідно з Додатковим протоколом II 1977 і Женевських конвенцій 1949 заборона засобів і методів ведення війни поширюється і на збройні конфлікти немеждународ-ного характеру.
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину харак-теризуется вчиненням одного з перерахованих у законі дей-наслідком: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, депортація цивільного населення, розграбування національного майна на окупованій території, при-сування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонений-них міжнародним договором РФ.
Діючі в міжнародному праві правила поводження з військовополоненими та цивільним населенням під час війни та збройних конфліктів визначені в Женевських конвенціях
1949 (про поводження з військовополоненими; про захист цивільного населення під час війни; про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; про поліпшення долі рані-них, хворих і осіб, потерпілих корабельну аварію, зі складу збройних сил на морі).
Під військовополоненими відповідно до норм міжна-ного права розуміються такі категорії осіб, які потрапили у владу ворожої сторони під час війни або збройно-го конфлікту:
особовий склад збройних сил воюючої сторони, партіз-ни, особовий склад ополчення і добровольчих загонів, лич-ний склад організованих рухів опору;

некомбатанти (особи зі складу збройних сил, які не що приймає безпосередньої участі у військових операціях, - вра-чи, юристи, священики, кореспонденти, обслуговуючий персо-нал, члени екіпажів торгового флоту і цивільної авіації);
стихійно повстале населення, якщо воно відкрите носить ору-
жиє і дотримується законів і звичаї ведення війни.
До цивільного населення відносяться особи, які не є учасниками збройного конфлікту (ні комбатантами, тобто особами, що входять до складу збройних сил конфліктуючої сторони та приймаючими безпосередньо участь у бойових діях, ні некомбатантами, т. е. особами, що входять до складу збройних сил воюючої сторони і надають їй по-міць у досягненні успіхів у бойових діях, але не прини-мающих особистої участі в цих діях).
В умовах морської війни до цивільного населення прирівнюються команди і пасажири торговельних і пасажирських суден воюючих і нейтральних країн.
Під жорстоким поводженням з військовополоненими або громадян-ським населенням розуміються дії, що призводять до загибелі під-еннопленних або цивільних осіб або ставлять у небезпеку їх життя і здоров'я (навмисне вбивство, катування, биологиче-ські експерименти, навмисне заподіяння важких стра-Сейчас або серйозного каліцтва). Конвенції 1949 р. Належить до жор-токому зверненням примус військовополоненого або громадян-ського особи до служби в збройних силах ворожої сторони, а також дії, що позбавляють таких осіб права на біс-упереджене судочинство, взяття цивільних осіб в за-Ложніков, приниження їх честі та гідності.
Депортація цивільного населення, заборонена Женев-ської конвенцією від 12 серпня 1949 р. про захист цивільного населення під час війни, означає насильницьке переміщення ня всього або частини цивільного населення в межах оккуп-руемой території або за її межі.
Під розграбуванням національного майна слід поні-мати здійснювані у великих масштабах дії по вироб-вольному руйнування, присвоєнню майна, що не викликаються військовою необхідністю, розкрадання його різними способу-ми, звернення у власність оккупирующей сторони.

Найбільш небезпечною формою здійснення аналізованого пре-ступления є застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ.
До засобів ведення військових дій належить зброя та інша військова техніка, що застосовуються збройними силами воюючих сторін для знищення живої сили і матеріальних засобів супротивника, придушення його сил і здатності до опору. Згідно з діючими міжнародно-правовим нормам забороненими є застосування зброї, снарядів, речовин і методів ведення військових дій, здатних причи-нить зайві ушкодження і страждання, а також обширний, довготривалий, серйозної шкоди природному середовища (Доповни-вальний протокол I до Женевських конвенцій 1949 г .). Заборонено-ними засобами ведення війни також є: зброя «неіз-бірательного» дії, винищує сила якого така, що вона не може бути спрямована лише на заздалегідь визначені військові цілі; зброя, снаряди і речовини, здатні причи-нить зайві ушкодження, страждання або що роблять неминуче-ної смерть людей, виведених з ладу, а також мають пре-дательскій, підступний характер (напалмові, кулькові, касет-ні, фосфорні бомби, нейтронна бомба; зброя, основна дія якої полягає в нанесенні ушкоджень оскол-ками, не виявляються в людському тілі за допомогою рентгенівських променів, міни-пастки та ін.) Крім зазначеного Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 до міжнародних договорів, що містить норми про заборону засобів, що застосовуються у збройних конфліктах, відносяться Конвенція про заборону або обмеження застосування конкурують-них видів звичайної зброї, які можуть вважатися завдаючи-ські надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію від 10 квітня 1980 року (з чотирма протоколами до неї), Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, про-виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення від 18 вересня 1997 р. та деякі інші угоди, ратифі-царювати Росією у встановленому порядку.
Методи ведення військових дій - це порядок, способи і прийоми використання засобів ведення війни в ході військових дій. До заборонених методів належать такі напади

«невибіркового характеру», наслідки яких не можуть бути обмежені поразкою лише військових об'єктів. Конвенції ція про заборону військового чи іншого ворожого ис-користування засобів впливу на природне середовище 1976 забороняє такі методи ведення військових дій, як «погод-ная війна», «екологічна агресія» і інші дії, спосіб-ні спричинити широкі, довгострокові або серйозні наслідки для екологічних процесів (зміна динаміки, складу, структури Землі та ін.) Відповідно до Конвенції 1980 про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї забороненими методами ведення військових дій є: напади із застосуванням запальної зброї на цивільне населення або на цивільні об'єкти, а також на військові об'єкти, ураження яких в силу їх рас-положення (в районі зосередження цивільного населення), застосовуваних засобів доставки запальної зброї або ін-ших обставин не дозволяє обмежити запальне віз-дію тільки на військовий об'єкт і уникнути або звести до мі-нимума випадкові жертви серед цивільного населення і по-пошкоджень цивільних об'єктів, а також вчинення таких нападів на ліси та інші види рослинного покриву (крім випадків, коли такі природні елементи є військовими об'єктами). До заборонених методів, крім названих, відно-сується перетворення необоронних місцевостей і демілітаризується-ванних зон на об'єкт нападу, напад на осіб, які припинили брати участь у воєнних діях, нападу на установки або споруди, що містять небезпечні сили (коли відомо, що такий напад стане причиною надмірних втрат життів, поранень серед цивільних осіб або завдасть шкоди громадян-ським об'єктам) та ін
Одним з обов'язкових об'єктивних ознак розглядає-ваемого злочину є особлива обстановка його здійснений-ня - обстановка збройного конфлікту. У міжнародному праві такі конфлікти ділять на два види. Міжнародний кон-фликт являє собою збройне зіткнення між го-сударство або між національно-визвольним движ-ням і метрополією, тобто між повсталої (воюючою) стороною і військами відповідної держави. Під збройним

конфліктом неміжнародного характеру розуміється зіткненні-вение антиурядових організованих збройних від-рядів з озброєними силами уряду, що відбувається на території якої-небудь держави.
Склад злочину належить до числа формальних, по-цьому злочин визнається закінченим з моменту вдосконалення-ності будь-якого з перерахованих в диспозиції даної норми дій.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом: винний усвідомлює, що застосовує у збройному конфлікті заборонені засоби і методи (у формі жорстокого поводження з військовополоненими або цивільним населенням, де-портація цивільного населення та ін.) , і бажає вчинити такі дії.
Суб'єктом даного злочину може виступати осудним-моє обличчя, що входить до складу учасників збройного конфлік-та і досягла віку 16 років.
Частина 2 ст. 356 КК передбачає відповідальність за при-сування одного з найбільш небезпечних засобів війни - зброї масового ураження, забороненого міжнародним договором РФ. Предмет цього злочину аналогічний предмету діяння, передбаченого ст. 355 КК. До зброї масового ураження, застосування якого заборонено, відноситься біологічне, хи-мическое і ядерну зброю. Поки ще не вироблено універсальних норм, що встановлюють пряму заборону так званих нових видів зброї масового ураження (радіологічного-ського, инфразвукового та ін.) Однак застосування і такої зброї за наявності інших ознак складу розглядуваного злочину слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 356 КК, якщо зброя застосовано за його прямим призначенням - для масового ураження, знищення живої цілі або для руйнування мате-ріальних об'єктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК). "
 1. Стаття 78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності Коментар до статті 78
  застосуванні встановлених законом строків давності вирішується судом. Якщо ж суд прийде до переконання про неможливість звільнення від кримінальної відповідальності, то в цьому випадку при визнанні особи винною і постанові обвинувального вироку до нього не можна застосовувати смертну кару або довічне позбавлення волі. У КК РФ передбачений і випадок, коли строки давності притягнення до кримінальної
 2. 2. Класифікаційні ознаки і види збройних злочинів
  застосуванням зброї - збройна злочинність. Висока ефективність даних посягань, велике число жертв, успішний опір співробітникам міліції - виділяють збройну злочинність з маси інших насильницьких деліктів. Незважаючи на відносно невелику питому вагу в загальній структурі злочинності-за різними джерелами він становить від 0,5-1,6% 1 до 2,5%, в деяких регіонах ця
 3. 3. Військові злочини
  застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356), найманство (ст. 359). Російське кримінальне законодавство не вживає терміну і поняття "військові злочини", які широко використовуються в міжнародному праві. У цьому відношенні позиція, викладена в Кримінальному кодексі Республіки Білорусь, більш вдала. Розділивши норми про міжнародні злочини на дві глави, гл. 18 в
 4. Звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання у зв'язку із закінченням строків давності
  застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК) та ін освоб -е від уг.ой відповідальності внаслідок закінчення строків давності здійснюється: в стадіях попереднього розслідування - постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про прекращ-і уг.ого справи, а в стадії віддання до суду - постановою судді про прекращ-і уг.ого
 5. § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
  застосування давності до особи, яка вчинила пре-ступление, який карається смертною карою або довічним ли-шением волі, вирішується судом, який має право як освобо-дить підсудного від кримінальної відповідальності, так і засудити його на загальних підставах. Якщо суд не визнає за можливе освобо-дить зазначена особа від кримінальної відповідальності у зв'язку з ис-плином строків давності, то смертна кара і
 6. § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти миру і безпеки людства
  застосування ядерної ору-жия (Декларація Генеральної Асамблеї ООН 1961 про забороняє-щении застосування ядерної зброї для цілей війни), расизм і расова дискримінація (Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1966 р.), апартеїд (Конвенція про присікти-ванні злочину апартеїду і покарання за нього 1973 р.). 17 липня 1998 в Римі Дипломатична конференція право-мочного
 7. Алфавітно-предметний покажчик
    застосування, витікання, призупинення, відновлення с. давності - 78, 81, 83, 94; с. примусових заходів виховного впливу - 90, 92; с. примусових заходів медичного характеру - 103. Стипендії: 145.1. Стратегічні товари: 188. Будівництво: 257, 269. Суб'єкт злочину: 34. Суд: 58, 74, 78, 80, 81, 82, 92, 97, 102, 294, 296 - 298, 305, 307, 312, 314, 315. Судовий:
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    застосуванні Основ цивільного законодавства СРСР 1991 р. на території Російської Федерації див.: постанова Верховної Ради РФ від 14 липня 1992 р. N 3301-I "Про регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи" / / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1800. * (54) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 41 (автор глави
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    застосуванню з 1 червня 2004 * (13) Див: Цивільне право. Частина друга: підручник / відп. ред. В.П. Мозолин. М., 2007. С. 838 (автор глави - М.Н. Кузнєцової). * (14) Див: ФЗ від 6 березня 2006 р. "Про протидію тероризму" (СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146); ФЗ від 21 листопада 1995 р. "Про використання атомної енергії" (СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4552). * (15) Ст. 51-57 ФЗ "Про використання атомної енергії".
 10. 1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
    застосування розглянутих зобов'язань досить повно виражена в легальному їх визначенні. Воно включає вказівку на те, що ведення чужих справ має місце у випадках, коли одна особа без попереднього обдумування і не будучи зобов'язаним до вчинення дій, добровільно і своєчасно приймає на себе обов'язки з ведення справ іншого. Необхідно, однак, щоб останній про це не знав, або
© 2014-2022  yport.inf.ua