Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Д.Корецкій. Кримінальна армалогія - вчення про правовий режим зброї, 2010 - перейти до змісту підручника

5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину


Вчинення злочину є остання ланка механізму злочинної поведінки. Оскільки тут суб'єкт вже переходить до практичних дій зовні, це ланка вивчається, в основному, кримінальним правом і криміналістикою. Разом з тим, вчинення злочину має і чимале кримінологічне значення.
При кримінально-правовому підході злочин розглядається як відносно ізольований акт порушення людиною кримінальної заборони, при цьому увага зосереджується на юридичному аналізі складу злочину. При кримінологічної ж підході злочин аналізується в контексті умов зовнішнього середовища і характеристик самої людини, причому не як одномоментний акт, а як певний процес, який розгортається в просторі та часі.
Злочин, як відомо, є суспільно-небезпечним діянням - дією або бездіяльністю. Об'єктивна сторона злочину ... має дві сторони - зовнішню і внутрішню. Зовнішній прояв всякого дії виражається у вигляді руху, за допомогою окремих рухів тіла. Це елемент кримінально-правової та криміналістичної характеристики. Внутрішня сторона злочину, його механізм є кримінологічної категорією, бо при кримінологічної аналізі злочин досліджується в контексті зовнішнього середовища і одночасно характеристик людини, при цьому межі кримінологічного аналізу злочину, як правило ширше, ніж кримінально-правового.
Кримінально-правова характеристика злочинів включає в себе ряд показників.
Характер і ступінь суспільної небезпеки є якісна і кількісна характеристика всіх злочинів. Під конкретної ступенем суспільної небезпеки розуміють кількісну характеристику злочину, яка виражає його зовнішню визначеність, а саме ступінь розвитку його властивостей. Пізнати і встановити ступінь суспільної небезпеки можна, лише порівнюючи злочин з іншими такого ж виду. Так, хуліганство із застосуванням зброї має більшою мірою суспільної небезпеки, ніж хуліганство без такого.
Особливістю збройних злочинів є та обставина, що вони завжди відбуваються із застосуванням зброї, або предметів, використовуваних як зброї. Будучи обов'язковим засобом вчинення злочину, зброю входить до числа ознак об'єктивної сторони збройних злочинів і відноситься до «об'єктивно-предметним умовам, в яких розвивається і здійснюється злочинне діяння». Будучи засобом вчинення злочину, воно виступає одним з елементів, що характеризують індивідуальні об'єктивні особливості злочину, а факт його застосування утворює особливий - збройний спосіб вчинення злочинів.
Деякі дослідники питання відзначали подвійне значення озброєності як об'єктивного ознаки злочину: при застосуванні насильства воно виступає в якості складової частини (елементу) способу вчинення злочину, при цьому саме по собі зброю, якщо його вражаючі властивості цілеспрямовано використовуються винним, виконує роль знаряддя вчинення злочину, полегшуючи досягнення бажаного злочинного результату. З таким трактуванням можна погодитися, уточнивши проте, що озброєність як об'єктивний ознака злочину і озброєність як властивість злочинця (тобто фактичну наявність у винного зброї, включаемое їм у план злочинних дій), дуже часто перетинаються, що ускладнює правову оцінку кожного з цих понять.
Озброєний спосіб вчинення злочину свідчить про підвищену суспільну небезпеку діяння і в ряді випадків виступає в якості кваліфікуючої ознаки. Показовим у цьому плані досвід США - країни настільки ж насиченою зброєю, наскільки і детально прописує всілякі аспекти його оцінки в кримінальному законі.
Так, серед обставин, що обтяжують тяжке вбивство першого ступеня настільки, що вони можуть обгрунтувати можливість призначення у справі страти, стаття 5/9-1 КК штату Іллінойс передбачає, зокрема, і такі, які повинні бути віднесені до об'єктивної сторони злочину і одночасно до характеристики винного, в тому числі вчинення вбивства пострілом, який був проведений особою, яка перебувала в автотранспортному засобі. Стаття 189 КК штату Каліфорнія в якості кваліфікуючої ознаки також називає вбивство пострілом, який був проведений особою, яка перебувала в транспортному засобі, з наміром заподіяти смерть іншій особі, яка перебувала поза цього транспортного засобу. Очевидно, американський законодавець виходить з того, що даний спосіб характеризує продуманість, підготовленість вбивства, забезпечує можливість для злочинця швидко зникнути з місця події, а отже характеризує підвищену суспільну небезпеку, злочинний професіоналізм виконавця і тому подібні властивості особистості винного. Дійсно, вбивство пострілом з автомобіля характерно для «замовних» ліквідацій і злочинів, скоєних членами організованих злочинних угруповань.
У російському кримінальному законодавстві кваліфікуюча ознака може охоплювати як процес застосування зброї або предметів, використовуваних як зброї - наприклад, розбій, вчинений із застосуванням зброї (п. «г» н. 2 ст. 162 КК РФ), так і небезпека для сторонніх осіб, що настає у результаті його застосування - вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (п. «е» ч. 2 ст. 105 КК РФ). Сам факт наявності зброї або її застосування можуть бути конструктивною ознакою складу злочину - наприклад, бандитизму (ст. 209 КК РФ), особливо кваліфікованого хуліганства (ст. 213 ч. 3 КК РФ) і т. п.
Але якщо озброєність або застосування зброї залишаються за межами складу злочину, виступаючи як його факультативних ознак, вони мають важливе значення для оцінки вчиненого діяння і призначення справедливого покарання. Так, в якості обставин, що обтяжують покарання, передбачене використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 63 п. «к» КК РФ).
В. Н. Кудрявцев справедливо зазначав, що «одна з сучасних тенденцій у застосуванні кримінального законодавства полягає в поглибленні та ускладненні аналізу розмежувальних ознак злочинів. Це виражається, наприклад, в тому, що надається розмежувальної значення таким ознаками злочинів, які раніше не вважалися специфічними і розглядалися як однакові для ряду суміжних злочинів. Спостережуваний процес є наслідок більш глибокого розкриття кримінологічної і соціально-правової природи різних форм злочинної поведінки і випливає звідси розширення числа ознак, які входять до складу злочину ».
Аналіз судової практики та законодавства останніх років дозволяє зробити висновок, що є і зворотна тенденція: ознаки, які раніше вважалися специфічними для певного виду злочинів, втрачають властивість розмежовують, стаючи загальними для суміжних злочинів і вимагають додаткових розмежовують критеріїв. Так, озброєність протягом багатьох десятиліть вважалася специфічною ознакою розбійного нападу, що дозволяє розмежовувати розбої та грабежі. Прийняття Федерального закону «Про зброю», більш глибоке і всебічне вивчення зброї, як знаряддя злочину істотно змінило становище.
Справа в тому, що кримінальне право виходить з традиційного розуміння зброї, як предметів і механізмів, спеціально призначених для ураження живої цілі або мішеней і не мають іншого цільового призначення. Протягом майже всієї історії нашої держави в обороті знаходилися тільки два види зброї - холодна і вогнепальна. Застосування такої зброї завжди безсумнівно небезпечно для життя і здоров'я.
Але ... Становище докорінно змінилося: Федеральний Закон «Про зброю» ввів принципово нові поняття так званого нелетальної зброї - газового, пневматичного, сигнального (ст. 1), електрошокових пристроїв, бесствольного вогнепальної зброї (ст. 3).
Кримінально-правова оцінка нових видів зброї викликала ряд труднощів. Зокрема, з'явилися пропозиції не вважати їх зброєю, що дозволяє кваліфікувати діяння використовують їх осіб як бандитизм або розбій. Цілком зрозуміло, що подібне »обмежувальне тлумачення поняття зброї суперечить зі триманню закону« Про зброю »і дефініціям відповідних норм кримінального кодексу, вигідно воно тільки злочинцям і явно не відповідає сучасному стану злочинності взагалі і збройної злочинності зокрема.
Адже якщо закон «Про зброю» визнає перераховані нові різновиди засобів ураження: пневматичні, газові електрошокові - зброєю, і навіть зараховує до їх числа сигнальні пристрої, то їх використання при здійсненні нападів на громадян, підприємства торгівлі , пункти обміну валюти тощо за наявності інших ознак має кваліфікуватися як бандитизм, бо закон не встановлює обов'язкової ступеня вбивчості використовуваних засобів ураження.
На користь такого рішення говорить і постанову № 1 полоні ма Верховного Суду РФ від 17 січня 1997 року «Про практику пріміненія судами законодавства про відповідальність за бандитизм» визнало газове й пневматична зброя предметами озброєності банди. Якщо міркувати послідовно і логічно, то озброєність сигнальним зброєю і електрошоковими пристроями так само повинна служити одним з кваліфікуючих при знаків бандитизму. Інше рішення питання є обмежувальним тлумаченням закону на користь злочинців.
На користь наведеної позиції говорить і постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2002 р. № 29 «0 судову практику у справах про крадіжку, грабежі або розбої», прямо предусмотревшая, що під предметами, використовуваними при ра «бій в якості зброї, слід розуміти і предмети, призначені для тимчасового ураження цілі - механічні розпилювачі, аерозольні та інші пристрої, споряджені сльозоточивими і дратівливими речовинами. Однак і вищий судовий орган допускає термінологічну помилку, іменуючи зброю «предметами, використовуваними в якості зброї». Правильніше було б роз'яснити, що всі засоби ураження, які Закон «Про зброю» називає зброєю, повинні і судами визнаватися зброєю, а володіння ними утворює ознака озброєності.
Безперечні труднощі з кваліфікацією будуть викликати факти незаконного виготовлення, придбання, зберігання, носіння та збуту нових, «нестандартних» видів засобів ураження, що Федеральним законом «Про зброю» заборонені до обігу на території Російської Федерації, але не входять до числа об'єктів кримінально-правової заборони. Йдеться про зброю та інших предметах, що вражає дія яких заснована на використанні радіоактивного випромінювання та біологічних факторів (ст. 6 ч. 1 п. 6 Федерального закону «Про зброю»), спортивному пневматичну зброю з дуловою енергією понад 7,5 Дж і калібру більше 4,5 мм (ст. 6 ч. 2 п. 1). Аналогічні проблеми виникнуть і при правовій оцінці пов'язаних із зброєю дій, які заборонені цим законом: установка на цивільному та службову зброю пристосувань для безшумної стрільби і прицілів нічного бачення, а також їх продаж (ст. б ч. 3).
З перерахованих діянь, які, безсумнівно, представляють суспільну небезпеку, караним є тільки першим, бо володіння зброєю, що вражає дія якого заснована на використанні радіоактивного випромінювання завжди пов'язане з незаконним поводженням з радіоактивними матеріалами, відповідальність за яке передбачено статтею 220 КК РФ. Це свідчить про серйозні прогалини в законі, викликаних неузгодженістю норм Закону «Про зброю» і кримінального кодексу.
Найчастіше правильна кваліфікація діянь, передбачених статтею 222 КК РФ вимагає з'ясування питання про те, як якого ознаки складу злочину виступають згадуються в «диспозиції види зброї і до якого елементу складу вони відносяться. Існує єдина усталена і раніше що не піддавалася сумніву точка зору: зброя є предметом даного злочину. Тим часом, при цілеспрямованому підході і уважному розгляді ця панівна позиція може по здаватися не такою вже безперечною.
У літературі зазначалося, що одне і те ж матеріальне обра тання може виступати в одних випадках предметом, в інших - місцем скоєння злочину. Підкреслювалося, що предмет злочину слід відрізняти від знаряддя злочину, причому та кое розрізнення визначається роллю речі.
Зброя є дійсно предметом матеріального ми ра і незаконне володіння їм у тих чи інших формах (зберігання, носіння, збут) утворює склад злочину. Але з цього зовсім не випливає, що предмет матеріального світу автоматично стає предметом злочину.
Предмет злочину є елементом об'єкта переступив лення, на який безпосередньо впливає злочинець і процесі злочинного посягання. 4 При незаконному виготовленні і ремонті зброї або його розкраданні таке впливі має вельми наочні форми і наслідком протиправних дій є зміна фізичних (конструктивних) властивостей самого предмета, або його правового та фактичного зі стояння, внаслідок чого наноситься збиток об'єкту - обществен ної безпеки у сфері обігу зброї, так як виготовлене або відремонтоване зброю придбало (відновило, підсилю ло) бойові властивості, а викрадену зброю вийшло з-під контролю уповноважених осіб та контролюючих державних органів.
Стосовно до діянь, передбачених статтею 222 КК РФ вплив на зброю як на предмет злочину - елемент об'єкта посягання має місце лише у випадках його незаконного придбання, передачі і збуту. У результаті цього впливу зброю змінює господаря (власника, власника) і здійснює незаконний оборот, наслідком чого також завдається шкода об'єкту.
  Інша справа при незаконному зберіганні, перевезенні або носінні зброї. Злочинні дії в цих випадках не спрямовані на саму зброю. Догляд за зброєю - очищення, змащування, перевірка роботи частин і механізмів сам по собі не є кримінально-караним і не заподіює шкоди об'єкту. Відносно зберігається зброї може взагалі не проводитися ніяких дій: нерідко пістолет, автомат чи граната десятками років без руху лежать в тайниках. І при незаконному носінні та перевезення злочинні дії суб'єкта не спрямовані на зброю, як на елемент об'єкта посягання, хоча і пов'язані з ним.
  У всіх перерахованих випадках винний порушує громадську безпеку у сфері обігу зброї і робить це за допомогою зброї, яка знаходиться в його розпорядженні і під його контролем. Тобто зброя виступає не предметом злочину - складовою частиною об'єкта, а засобом вчинення злочину - ознакою об'єктивної сторони.
  Крім подальшого розвитку правозастосовчої практики завдання боротьби з озброєною злочинністю вимагають і модернізації законодавства.
  Звісно ж необхідним подальше вдосконалення кримінального закону, спрямоване на диференціацію відповідальності пропорційно реальної шкодочинності конкретних зразків зброї. У цих цілях було б доцільно у кримінальному законодавстві поділяти зброю на наступні категорії відповідно до раніше запропонованої кримінологічної класифікацією:
  - Приголомшуюче зброя - спеціальні пристрої, призначені для нетравмірующего впливу на людський організм з метою короткочасного розладу його функцій, що перешкоджає здійсненню активних цілеспрямованих дій (аерозольні упаковки, пістолети і револьвери, споряджені речовинами сльозоточивої та
  - Дратівної дії, светошоковие і світлозвукові пристрої токсичного впливу і т. п.)
  - Забійно - травмуючий зброя - предмети та механізми, спеціально призначені для ураження живої цілі з тимчасовим виведенням її з ладу шляхом порушення фізичної цілісності або нормального функціонування організму (травматичні пістолети, електрошокові пристрої і іскрові розрядники, гумові палиці, пневматична зброя з дуловою енергією до 7 , 5 Дж і калібром не більше 4,5 мм і т. п.)
  - Смертоносна зброя - предмети та механізми, призначені для заподіяння смерті або шкоди здоров'ю, небезпечного для життя людини або для добування тварин (вогнепальна, холодна, метальна зброя, пневматична зброя з дуловою енергією понад 7,5 Дж і калібром понад 4,5 мм) .
  Цілком зрозуміло, що санкції за порушення правового режиму кожної з перерахованих категорій зброї повинні істотно відрізнятися, наростаючи в міру зростання ступеня його вбивчості. Необхідно також введення кримінальної відповідальності за незаконний обіг коштів глушіння звуку пострілу, нічних прицілів і тому подібних засобів підвищення ефективності вогнепальної зброї.
  Висловлені пропозиції цілком логічно випливають із сучасного стану збройної злочинності і можуть служити одним з блоків кримінально-правових заходів по боротьбі з нею.
  6. Зброя як елемент кримінологічної характеристики злочинів
  Зброя традиційно виступає предметом не так кримінологічного, скільки криміналістичного та кримінально-право-вого вивчення. Саме криміналістика вивчає техніко-конструктивне поняття зброї, її ознаки, види, класифікацію; механізми следообразования на кулях і гільзах, а так само на об'єктах, що піддавалися впливу зброї; експертне дослідження зброї, продуктів і слідів пострілу. Не буде помилкою сказати, що зброя є важливим елементом криміналістичної характеристики злочину, під якою розуміють «систему опису криміналістично значущих ознак виду, групи і окремого злочину, що виявляються в особливостях способу, механізму, і обстановки його вчинення, що дає уявлення про злочин, особи його суб'єкта та інших обставин, про певну злочинної діяльності і має своїм призначенням забезпечення успішного вирішення завдань розкриття, розслідування та попередження злочинів ».
  Кримінальне право досліджує зброю як знаряддя, предмет або засіб скоєння злочинів. Спосіб вчинення злочину з використанням зброї в ряді випадків має значення кваліфікуючої обставини. Кримінально-правова оцінка зброї переломлюється через його криміналістичну оцінку, оскільки знаряддя злочину попередньо піддається експертизі, рішення якої і визначає висновок: чи є воно зброєю і яким саме (вогнепальною, газовим з можливістю стрільби пневматичними патронами, метальним і т. д.).
  При цьому кримінально-правова оцінка зброї носить загальний характер: встановлення самого факту приналежності предмета до категорії зброї, або певного виду (холодного, вогнепальної і т.п.) дозволяє кваліфікувати злочин незалежно від його конкретної моделі, способу виробництва (заводське, кустарне, саморобний), місця виготовлення (вітчизняна, зарубіжна), призначення (бойова, службова, цивільне)
  «.. . Якщо вдень біля під'їзду свого будинку якийсь комерсант був застрелений двома пострілами в голову з пістолета Макарова, то істотними ознаками, що мають значення для визначення складу злочину, є: заподіяння смерті особі, вчинення діяння навмисне, вчинення діяння по найму (замовлене вбивство). Саме ці ознаки визначають кваліфікацію діяння за ч. 2 ст. 105 КК. Несуттєвими для визначення складу злочину є ознаки вчинення злочину днем, а не ввечері, місце скоєння - біля під'їзду будинку, а не в офісі, знаряддя злочину - пістолет Макарова, а не "Вальтер" або сокиру ».
  Тим часом, перераховані «несуттєві» для кримінально-правової оцінки ознаки, мають важливе кримінологічне значення, бо саме вони утворюють характерну для «замовного» вбивства картину. Якби смерть особі була заподіяна сокирою, у вечірній час, в його квартирі за столом зі спиртними напоями, то ця сукупність ознак була б характерною для побутового злочину. А в «замовних» вбивствах сокири практично не використовуються. Невипадково автори наведеної точки зору тут же «реабілітують» несуттєві ознаки: «Однак і ці обставини важливі для кримінальної справи, повинні точно встановлювати я, так як це має значення не тільки для доведення факту злочину, а й для індивідуалізації відповідальності і покарання».
  Ще більш наочно відмінність кримінально-правової і кримінологічної оцінки зброї у разі його незаконного зберігання, носіння та збуту. Для наявності складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК РФ, необхідно і достатньо, щоб зброя яким незаконно володіє винний, належало до категорії вогнепальної. При цьому немає ніякої різниці між самодельно виготовленим стріляючим пристроєм по типу авторучки, пістолетом «Вальтер» часів другої світової війни, автоматичним пістолетом Стечкина («АПС») або австрійським пістолетом «Глок». Зате з кримінологічних позицій конкретна модель зброї характеризує особу винного, його наміри, його зв'язки, кримінальні можливості, відношення до організованої злочинності, положення на ієрархічній драбині і т. п.
  Примітивні і небезпечні в обігу ручки-пістолети з удпр ним механізмом по типу віконного шпінгалета досить широко поширені в середовищі робочої молоді та учнів ПТУ, маю щих доступ до токарних верстатів: їх виготовляють з юнацького інтересу до зброї, з метою постріляти, або продати за невелику суму, або «для самооборони». Часто їх виготовляють і зберігають без певної мети, «по дурості» - як пояснюють самі при вонарушітелі. Пістолети часів вітчизняної війни нередін передаються з покоління в покоління або є об'єктами колекціонування. І ручка-пістолет, і «Вальтер» можуть вікн заться у особи випадково, без мети здійснення злочинів, і самі по собі не свідчать про підвищену криміногенності особистості.
  «АПС» і «Глок» випадково не потрапляють в чужі руки. Це дороге і рідкісне сучасну зброю, що має високими боенвимі якостями. Щоб придбати його, треба володіти широкими зв'язками у злочинному середовищі, користуватися каналами розкрадань з армійських арсеналів або контрабанди за кордону. І «АПС» і, особливо, «Глок» є престижним зброєю, що свідчить про високе становище власника на ієрархічній драбині кримінального світу. Їх незаконне зберігання і носіння здійснюється виключно в злочинних цілях і свідчить про підвищену суспільну небезпеку діяння і особи винного.
  Більше того, існують ручки-пістолети високоякісного заводського виготовлення - «Велпен», «Стінгер», які є замаскованим зброєю зарубіжних і вітчизняних спецслужб і, як і інші види замаскованого зброї - стріляючі портсигари, трубки, сигарети, запальнички, поясні пряжки, а також пістолети під спеціальний безшумний патрон, мають вузьку цільову призначення і можуть свідчити про приналежність їх власника до спецслужб, або зв'язку з ними.
  Іноді прийняті законодавцем рішення щодо вдосконалення правового режиму зброї можуть бути пояснені переважно (або навіть тільки) з кримінологічних позицій. Так, введена статтею 2 Федерального закону «Про зброю» адміністративно-правова класифікація, поділяються зброю на цивільне, службове та бойове ручне стрілецьке і холодне, зумовила виробництво службового пістолета «ІЖ-71», покликаного витіснити з обігу в сфері охорони природи і природних ресурсів , цінних і небезпечних вантажів, спеціальну кореспонденції, діяльності юридичних осіб з особливими статутними завданнями пістолета «ПМ», що відноситься до категорії бойової зброї. Сенс такої заміни із кримінально-правових позицій пояснити досить важко, бо і «ПМ» та «ІЖ-71» відносяться до категорії вогнепальної зброї, з точки зору кримінально-правової оцінки знарядь і засобів вчинення злочинів ніякої різниці між ними немає.
  У криміналістичному плані відмінності між «ІЖ-71» та «ПМ» вкрай несуттєві. Основне - використання в першому патрона 9 х 17, який на 1мм коротше бойового патрона 9 х 18 для «ПМ». Це випливає з вимоги частини 4 статті 4 Закону «Про зброю»: «службове зброя повинна мати відмінності від бойової ручної стрілецької зброї за типами та розмірами патрона». Однак у чому сенс цієї вимоги? Зниження вражаючих властивостей укороченого патрона настільки незначно, що має скоріше теоретичне, ніж практичне значення. Але справа в тому, що патрони 9 х 18 за п'ятдесят років масового виробництва та використання в армії та правоохоронних органах встигли широко наситити кримінальний ринок, їх придбання не представляє складності. А службові патрони 9 х 17 мають дуже обмежене поширення і знаходяться під жорстким контролем ліцензійно-дозвільної системи органів внутрішніх справ. Оскільки патрони від «ПМ» не підходять до «ІЖ-71», а патрони до останнього складаються на досить суворому обліку, можливість здійснення злочинів з використанням службових пістолетів зводиться до мінімуму. Таким чином, витіснення службовим «ІЖ-71» бойового «ПМ» направлено на попередження злочинів з використанням зброї, тобто має кримінологічне значення.
  Кримінологічну характеристику злочинів визначають як «сукупність даних (достатню інформацію) про певний вигляді (групі) злочинів або конкретному протиправному діянні, використовувану для розробки та реалізації заходів профілактичного характеру».
  Донедавна зброя не знаходило відображення в кримінологічної характеристиці, бо не грало не тільки визначальною, а й як або помітної ролі. В останні роки, коли різке насичення суспільства зброєю і широке залучення його в кримінальний оборот істотно змінило якісні характеристики злочинності, велике значення набула сукупність насильницьких злочинів, скоєних із застосуванням зброї - збройна злочинність.
  Зброя є і найважливішим елементом кримінологічної ситуації, під якою розуміється «загальний стан злочинності в сукупності з факторами певної фізичної та соціального середовища, що роблять різний за характером і мірою (криміногенне, антікріміногенние) вплив на злочинність ...»
  Особливу наочність ця обставина набуло в наші дні, коли стало очевидно, що збройна злочинність є силовим фундаментом організованої злочинності, а отже багато в чому визначає корупційну, економічну злочинність і тероризм.
  Так, кілька років тому в програмі ОРТ «Час» повідомили про виявлення в московській квартирі найбільшого збройового складу: 2-х гранатометів «Муха», 21 автомата Калашникова, 10 пістолетів-кулеметів «Аграна», 40 пістолетів, 12 карабінів, 40 тисяч патронів . Весь цей арсенал, що належить одній з організованих злочинних угруповань, наочно показує, що проблема збройної злочинності переросла рамки приватної проблеми. Сам факт наявності в злочинному обороті такої кількості бойової, в тому числі автоматичного і реактивного зброї, наочно характеризують кримінологічну ситуацію.
  Вид та ефективність наявного у злочинця (злочинців) зброї може визначати їх можливості і, відповідно, кримінальні плани. Наявність незареєстрованої мисливської рушниці і бажання здобувати гроші злочинним шляхом трансформуються у виготовлення обріза та розбійні напади на громадян, не охороняються або слабо охоронювані об'єкти (магазини, комерційні намети і т. п.)
  Для успішності нападів на охоронювані об'єкти потрібно більш потужна зброя, що не уступає за бойовими якостями озброєнню сил охорони, а по можливості і перевершували його. Таким чином, і злочинні плани можуть визначати характеристики приискивать зброї.
  Особливо наочно подібна взаємозалежність проявилася у діяльності банди Толстоп'ятових, що діяла в Ростові наприкінці шістдесятих - початку сімдесятих років. Використовуючи наявні у них стовбури спортивних малокаліберних гвинтівок, злочинці виготовили револьвери і автомати, за допомогою яких здійснювали серед білого дня зухвалі нальоти на магазини, цивільні підприємства, касирів.
  Однак, зброя була малопотужним і не дозволяло вражати людей, що знаходяться в автомобілях, або одягнених в бронежилети. Тим часом, бандити планували напади на бригади інкасації і припускали необхідність вогневого протистояння співробітникам міліції. Тому вони спеціально виготовили автомат під потужний патрон калібру 7,98 мм, стріляє сталевими кульками і володіє значною скорострільністю і пробивний здатністю, а також ручні гранати, що за стандартами того часу носило абсолютно безпрецедентний характер.
  Вибір зброї характеризує особистість злочинця (наявність специфічних інтересів, навичок і умінь, досвід служби в армії чи силових структурах і т. д.), потерпілого (соціальний і економічний положення, що визначає ступінь захищеності та обуславливающее вимоги до її подолання), способу реалізації злочинного задуму , інтегруючого перераховані вище обставини (вбивство шляхом снайперського пострілу із засідки із застосуванням гвинтівки, забезпеченою оптичним прицілом і приладом гасіння звуку, дистанційного підриву радіокерованого вибухового пристрою, удару ножем під час побутової сварки і т. д.)
  Іншими словами, у виборі зброї і способі його використання знаходять відображення як особистість злочинця, так і характеристика злочину. Зокрема, використання малокаліберного (5,6 мм) зброї у замовних вбивствах свідчить про ретельному плануванні злочинів і гарній підготовці кілерів, які компенсують недостатню потужність знаряддя посягання точністю попадань в життєво важливі органи.
  Цікаві дані наводить Н. Д. Литвинов: В. Засулич, придбавши для що у історію замаху револьвер «Бульдог» німецького виробництва, через місяць здала його назад в магазин, замінивши на дорожчий револьвер «англійської роботи», що пояснюється хорошою стрілецькою підготовкою терористки та особливостями тактики майбутньої акції. Цей штрих наочно характеризує як особливу небезпеку особистості Засулич, так і ретельну підготовку злочину, видає його професіоналізм. Остання обставина десятки років маскувалося радянськими ідеологами.
  Використання вибухових пристроїв, особливо саморобних, але складних за конструкцією, видає пізнання у вибуховій справі, радіоелектроніці, доступ до специфічних матеріалам і технологіям, високі фінансові можливості 2, що дозволяє визначити властивості особистості злочинця: професійну приналежність, наявність судимості за злочини, пов'язані з вибуховими пристроями, спеціальну підготовку для роботи в гірничорудній промисловості, минулої службу в армії чи спецслужбах, досвід участі в бойові дії і т. д.3
  Значний інтерес для кримінології в прогностичному і детермінаційному значенні представляють процеси насичення суспільства цивільних і службовою зброєю, механізми залучення в кримінальний оборот самого сучасного високоефективного бойової зброї (автоматів, кулеметів, снайперських гвинтівок, гранатометів, вибухових речовин і вибухових пристроїв, ручних гранат) і способів його використання.
  Простежити в способі вчинення злочину взаємозв'язок кримінологічних і криміналістичних елементів можна на ряді прикладів виходу армійського і спеціальної зброї під державного контролю та залученні його в «тіньовий» оборот, а так само трансформації способів і прийомів його службово-бойової-го використання в кримінальні способи і прийоми.
  Під час участі радянського військового контингенту в афганській війні, протипіхотні ручні гранати дистанційної дії «Ф-1», призначені для ураження живої сили противника на відстані шляхом метання на дистанцію 35 - 45 метрів, використовувалися нестандартним чином: граната з витягнутою чекою містилася в стакан, який утримував запобіжну скобу. Така конструкція називалася «афганський тюльпан» і підвищувала ефективність «Ф-1» при веденні бойових дій в горах. Час горіння сповільнювача запалу гранати складає 3,2 - 4,2 секунди, однак вміщена в стакан граната могла перебувати в польоті більший час, а значить пролетіти і 100, і 200 метрів, вибухаючи тільки тоді, коли склянку розбивався об землю в безпосередній близькості від противника. Незвичайний спосіб взяли на озброєння та спеціальні підрозділи при проведенні розвідувально-диверсійних операцій: «афганський тюльпан», поставлений на (під) двері, або замаскований в густій рослинності, перетворювався на міну-пастку.
  Згодом гранату в склянці стали використовувати в кримінальних цілях. Злочинець, який захопив заручників у дитячій поліклініці у Владикавказі і змусила місцеву міліцію виплатити йому три мільйони рублів, тримав «афганський тюльпан» в руці для гарантії власної безпеки: якби його застрелили, від вибуху неминуче постраждали б заручники. Терорист Ідіев, який захопив рейсовий автобус Невинномиськ-Ставрополь з 35 пасажирами, також використовував гранату «Ф-1», вставлену в скляний стакан.
  Іншим способом нетипового використання в Афганістані ручних гранат було перетворення їх у протипіхотні міни шляхом установки «на розтяжку». Згодом «розтяжки» отримали широке поширення в чеченській війні, а потім злочинці стали використовувати їх і в мирних містах Росії для замахів на життя керівників органів влади та інших осіб. Найбільш відомі кримінальні прийоми: гранату прив'язують до дверної ручки, а кільце чеки - до косяка, вибух відбувається при відкриванні дверей. Або гранату закріплюють під днищем автомобіля, а кільце - прив'язують до карданного валу, після початку руху відбувається вибух.
  Так відбулася трансформація тактики військового використання певного виду зброї в специфічний спосіб вчинення злочинів. В основі цього процесу, по-перше, переміщення колишніх військовослужбовців в злочинне середовище та використання ними індивідуального бойового досвіду. По-друге, має місце сприйняття кримінальним середовищем соціального досвіду військовослужбовців, коли відповідні знання передаються особами, що мають бойовий досвід у формі прямого навчання або передачі спеціальної інформації без певного наміру - у формі оповідань про бойові дії і т. п.
  Нещодавно преса повідомила про більш примітивному, але не менш дієвому, варіанті «афганського тюльпана», який в даний час використовується талібами: граната «Ф-1» з попередньо висмикнутим кільцем висушується в глині, непомітний сухий комок чекає на землі необережного перехожого і вибухає під ногами. Сприйняття цього повідомлення в кримінальних колах цілком здатне привести до використання імпровізованих хв і в наших умовах, особливо в сільській місцевості, на пляжах, присадибних ділянках і т. п.
  Однак, сама по собі витік інформації про можливості «афганського тюльпана» і «розтяжок» не могла б втілитися в конкретні способи вчинення злочинів без кримінологічних значущих обставин, що характеризують зміну кримінологічної ситуації в країні. І саме різкого ослаблення соціальної, правової та відомчого контролю за обігом зброї, внаслідок чого сталося масове залучення вмісту армійських арсеналів у нелегальний обіг.
  Військово-технічні (а стосовно до кримінального способу використання - криміналістичні) характеристики ручних гранат - масове виробництво, простота конструкції, разовий характер використання, відсутність ідентифікаційних номерів, відносна легкість списання, - зумовили зростання числа їх розкрадань, широке поширення на «чорному» збройовому ринки і низьку, в порівнянні з іншими видами зброї ціну. Настільки вдале поєднання кримінологічних і криміналістичних детермінаціонних факторів дозволило злочинцям застосовувати доступні і не потребують спеціальної підготовки для поводження з ними гранати замість складних, дорогих і менш поширених охоронних пристроїв. Більш того, поширеність і доступність гранат призвели до того, що вони потрапляють до рук соціально неадаптованих особистостей, алкоголіків і наркоманів, в результаті чого все частіше використовуються при вчиненні хуліганств, побутових переступлю ний і навіть самогубств.
  Так, раніше чотири рази судимий за крадіжки, злісне хуліганство та незаконне зберігання зброї Міщенко, який не має опрвдо ленного місця проживання та ночующій в люку теплотраси, незаконно придбав і зберігав гранату «Ф-1» і обріз двоствольної рушниці. При затриманні за вчинене у п'яному вигляді хулигане т під зброя була у нього вилучено. Двічі судимий за крадіжки Моїсеєв, перебуваючи в нетверезому вигляді, під час сварки з співмешканка Петренко Т. Д. та її сином Петренко І. П., кинув у них незаконно збережену гранату «Ф-1», вибух якої заподіяв Петренко І, тяжкі тілесні ушкодження. Пенсіонер Лушніков підірвав гранатою «РГД-5» автомашину, безпідставно заїхати ні територію дачного селища. Для замаху на співмешканку 30-річний житель міста Сальська Ростовської області вмонтував в іграшкову собаку гранату «РГД-5» і передав жертві через її співробітницю, яка внаслідок своєї цікавості і постраждала при вибуху. Сорокап'ятирічний сторож дачної ділянки на грунті житейську невлаштованість напився і підірвав себе гранатою РГД-5.
  Цілком зрозуміло, що настільки широке поширення в кримінальному обороті гранат представляє велику суспільну небезпеку і характеризує неблагополуччя сучасної кримінологічної ситуації в країні.
  При цьому те, що стосується зовнішньої сторони механізму вчинення злочину: сукупності прийомів поводження з гранатою, особливостей її установки, типового процесу вражаючого впливу, слідів вибуху і матеріальної картини його наслідків, - відноситься до криміналістичної характеристики. Внутрішня складова механізму злочину, що включає в себе спеціальні пізнання, навички та вміння злочинця, його мотивацію вибору саме даного способу злочинного посягання, - відноситься до кримінологічної характеристиці злочину.
  Запатентовані на початку XX століття пристрої, що обмежують звук і полум'я від пострілу - «глушники» першими почали використовувати мисливці. Тактика ведення бойових дій, що не передбачає прихованого знищення живої сили противника на малих дистанціях не вимагала глушників в армії. Однак необхідність проведення диверсійних акцій привела до постановки на початку 40-х років приладів безшумної стрільби на озброєння радянських спецпідрозділів. Після закінчення другої світової війни безшумна зброя збереглося лише на озброєнні спецслужб і все, що було пов'язано з його використанням і вдосконаленням, носило гриф секретності.
  Зміна кримінологічної ситуації на початку 90-х років, безпрецедентне зростання збройної злочинності і деструктивні обставини, про які йшлося вище, зумовили залучення в кримінальний оборот спеціального бойової зброї і пов'язаних з ним знань. Штатні гвинтівки і пістолети для безшумної стрільби стали використовуватися при здійсненні висококваліфікованих замовних вбивств. У злочинах не настільки високого рівня все частіше фігурують саморобні глушники.
  Настільки яскраво виражений елемент кримінологічної і криміналістичної характеристики злочину, як наявність на незаконно доглянутому зброю глушника, є обставиною, різко змінює якісну оцінку діяння. Зброя з глушником не призначене для самозахисту, не характерно для колекційного зберігання, немає таких пристроїв, і на останок деяких сім'ях і переходять із покоління в покоління трофеях другої світової війни. Зберігання його свідчить про умисел на вчинення тяжких посягань вузькоцільовий спрямованості - пов'язаних з убивством в умовах скритності, і не тільки про умисел, а й про реальний приготуванні до них.
  В останні роки в якості традиційного «зброї кілерів» виступають газові пістолети, перероблені для стрільби бойовими патронами калібру 5,45 мм і оснащені саморобними глушниками. Цей калібр обраний злочинцями не випадково: сучасне вітчизняне короткоствольну зброю використовує патрони всього трьох видів: спортивно-мисливські, калібру 5, БММ, а також бойові, калібрів 5,45 мм і 9 мм. Перші є малопотужними і для нанесення смертельних поранень вимагають високого стрілецької майстерності виконавця, що дозволяє надійно вразити жертву в життєво-важливі органи. Гасіння звуку пострілу потужного 9 мм патрона вимагає більш складного, особливо для кустарного виготовлення, глушника (це ж відноситься і до 7,62 мм патронам до знятому з озброєння, але застосовується в спецпідрозділах МВС і широко використовуваного бандитами пістолета ТТ). Боєприпаси 5,45 мм з одного боку надійно вражають жертву, з іншого - їх постріл легше погасити саморобним пристроєм. Саме тому газові «переробки» під патрон 5,45, оснащені глушниками, перетворилися на ідеальний інструмент для «кілерських» вбивств причому криміналістичні передумови безпосередньо зумовили кримінологічні особливості їх використання.
  У способі вчинення злочину з використанням даної зброї так само тісно переплітаються елементи криміналістичної та кримінологічної характеристики. Виготовлення «кілерських» пістолетів і глушників до них, специфіка стрільби.
  особливості ранового поразки, типова картина следообразования та інші елементи зовнішнього боку механізму вчинення злочину, - відносяться до першого елемента. Внутрішня складова механізму злочину, що включає в себе спеціальні пізнання, навички та вміння злочинця, його мотивацію вибору саме даного способу злочинного посягання, - відноситься до кримінологічної характеристиці злочину. Цілком зрозуміло, що розділити ці складові можна тільки в теоретичному плані.
  Таким чином, кримінологічна та криміналістична характеристика збройних злочинів тісно переплітаються між собою. Навіть зміст понять кримінологічної і криміналістичної характеристики багато в чому збігаються.
  «Конкретний зміст кримінологічної характеристики полягає у виявленні всіх ознак, що становлять у своїй сукупності і взаємозв'язку її структуру. Тут можна виділити три основні блоки:
  1) криминологически значимі ознаки злочину;
  2) дані, що розкривають кримінологічну ситуацію вчинення злочину таких типів;
  3) ознаки, що визначають специфіку діяльності з попередження злочинів ».
  Один з провідних вчених-криміналістів професор Р. С. Бєлкін, проаналізувавши зміст криміналістичних характеристик показав, що вони включають: «1) дані про кримінально-правової кваліфікації злочину; 2) кримінологічні дані про особу типового злочинця і типовою жертви злочину, про типову обстановці вчинення злочину (час, місце, умови); типовому предметі посягання; 3) опис типових способів вчинення та приховування даного виду злочинів і типовою слідової картини (наслідків), характерною для застосування того чи іншого способу ».
  Виходячи з цього, Р. С. Бєлкін абсолютно обгрунтовано дійшов висновку, що «Якщо провести операцію з видалення з такої характеристики даних кримінально-правового та кримінологічного характеру, то в ній виявиться лише один справді криміналістичний елемент - спосіб вчинення та приховування злочину і що залишаються їм сліди ».
  Однак, навіть чисто криміналістичні елементи способу вчинення збройного злочину і що залишаються зброєю сліди водночас несуть і кримінологічну навантаження, бо дозволяють робити висновки про рівень та якісну характеристику злочинності, її причини й умови, особистості злочинця та інших кримінологічних значущих обставин злочинів.
  Так, за даними Бюро судової медицини Санкт-Петербурга, сумарна кількість зареєстрованих смертельних і несмертельних вогнепальних поранень за період з 1990 по 1996 рік зросла більш, ніж у 12 разів: з 34 до 416.
  Переважають поранення з пістолетів: серед убитих поразки з пістолетів ПМ і ТТ склали 74%, серед тих, що вижили група пістолетних поранень досягає 41%. Цікаво, що характер поранень, їх кількість, локалізація - розрізняється залежно від виду зброї. При цьому дані відмінності визначаються не тільки тактико-технічними характеристиками тих чи інших моделей пістолетів (криміналістичними факторами), але і спрямованістю умислу при їх використанні (кримінально-правовими та криминологическими факторами).
  Зіставлення частоти сліпих і наскрізних поранень показує, що пістолет Токарєва калібру 7,62 мм залишає переважно наскрізні поранення, на відміну від 9 мм пістолета Макарова.
  При використанні пістолетів ПМ зазначалося більш часте, ніж з ТТ поразку кінцівок, як серед убитих, так і серед поранених. Співвідношення одиничних і множинних поранень також дозволяє виділити досить характерні відмінності в застосуванні ПМ і ТТ: при пораненнях з ПМ частота одиничних поранень вище, ніж при використанні ТТ. Серед тих, що вижили найбільше число ран у потерпілих не перевищувало трьох-п'яти, причому серед них поранені з ПМ складають 25%, а з ТТ - лише 8%. Застосування ТТ, таким чином, носить більш «забійний» характер. Це виявляється і в тому, що співвідношення вбитих і поранених з ПМ становить 1: 1, з ТТ - 3,5: 1. Однак справа тут не тільки (і не стільки) в потужності зброї. У групі множинних поранень з
  ТТ переважало поєднання ушкоджень з неблизької дистанції з пораненнями «в упор», так званим «дострелили». При застосуванні ПМ число таких випадків знижується до 17% .1
  Мабуть, тільки більше число наскрізних поранень пояснюється технічними факторами - більш високою початковою швидкістю кулі ТТ, її формою і калібром. Всі інші відмічені відмінності викликані криминологическими обставинами. Пістолети ПМ складаються на озброєнні у міліції, використання їх співробітниками сил правопорядку має на меті не вбити правопорушника, а вивести його з ладу і затримати. Ця обставина пояснює стрілянину по кінцівках і більшу питому вагу одиничних поранень. Пістолети ТТ давно зняті з озброєння, вони теж використовуються в деяких спецпідрозділах органів внутрішніх справ (ОМОН, СОБР), але їх питома вага в штатному озброєнні міліції незначний.
  Зате в «тіньовому» обороті ТТ дуже поширені і є улюбленою зброєю злочинців. Після розпаду СРСР вони наситили кримінальний ринок, вступаючи зі складів військових частин, розквартированих у дальньому та ближньому зарубіжжі, які при передислокації підрозділів російської армії, виявилися практично безконтрольними, що спричинило масові розкрадання зброї. У найбільш збройному кримінальному світі Москви 1999 року при вчиненні 395 злочинів з використанням нарізної вогнепальної зброї, пістолети ТТ застосовувалися в 24% випадків, значно залишаючи позаду пістолети ПМ (15%) і пістолети іноземного виробництва (12%).
  Характерний для міліції (одиничні постріли по кінцівках з метою завдати мінімальної шкоди) або для злочинців (множинні постріли в життєво важливі органи з метою позбавлення життя, «контрольні» постріли в голову) спосіб застосування зброї дозволяє безпомилково визначити ким в даному конкретному випадку заподіяні вогнепальні поранення .
  Велику роль відіграє зброю і на рівні механізму індивіду ального злочинної поведінки. Наявність зброї є факто ром, вельми істотно прискорює процес прийняття рішення про вчинення злочину. У 85% рішень про вчинення вбивств було передбачено використання певних знарядь злочину, причому 30% осіб приискивать їх заздалегідь - у процесі підготовки злочину. У 84,5% вбивств злочинці або розташовували постійно вогнепальною або холодною зброєю, або мали об'єктивну можливість легко приискать його. Тільки в кількох випадках пріісканіе знарядь злочину зажадало від суб'єкта виконання складних дій протягом 1-2 місяців.
  Характерно, що діяла в Ростові на Дону в кінці 60-х початку 70-х років бандгруппа братів Толстоп'ятових, «прославилася» на всю країну як «банда Фантомас» була озброєна саморобною зброєю. Затратити півтора року на конструювання і виготовлення револьверів, автоматів, патронів і гранат в той час було простіше, ніж придбати стандартна зброя заводського виготовлення. А приискать автомати і гранати було абсолютно неможливо, оскільки вони в кримінальному обороті практично були відсутні. Цей факт наочно характеризують кримінологічну обстановку того часу.
  У збройному злочині взаємодію особистості і ситуації опосередковується зброєю, як особливим предметом матеріального світу, що виступають як інструменту впливу на навколишню дійсність з метою зміни її в ту чи іншу сторону відповідно до злочинними планами. Мотивація Конкретизується в план скоєння злочину, суб'єкт визначає безпосередні цілі та об'єкти своїх дій, а також кошти, місце і час вчинення злочину.
  Якісну характеристику особистості озброєного злочинця визначає наявність інтересів, навичок і вмінь, пов'язаних зі зброєю. У результаті вибір зброї характеризує особистість Злочинця. Використання складних і дорогих видів (радіокеровані вибухові пристрої, снайперські гвинтівки, малогабаритні пістолети-кулемети з пристроями гасіння звуку пострілу) видають висококваліфікованих фахівців, часто одержали спеціальну підготовку під час служби в армії чи інших силових структурах. Використання холодної зброї, обрізів мисливських рушниць, пневматичних і газових пістолетів свідчить про відсутність спеціальної підготовки винних.
  Особистість злочинця і зброю знаходяться в постійному «взаємодії», наслідком чого є пристосування тактико-технічних характеристик того чи іншого виду зброї або предметів озброєння до специфічного, в тому числі і кримінальному способом використання.
  Зокрема, для вбивств фігурантів сфер економіки та влади - банкірів, підприємців, депутатів і т. п. необхідно подолання використовуваних ними способів захисту: особистої охорони, броньованих автомобілів, засобів спостереження, сигналізації та зв'язку. Для цього необхідне потужне снайперську зброю, складні вибухові пристрої та фахівці, що мають снайперську або мінно-підривну підготовку. Якщо ж мова йде про напад на не охороняється комерційний кіоск, то з цим успішно справляються навіть неповнолітні, мало розбираються в зброї і використовують макет пістолета, кухонний ніж, арматурний прут або аерозольний газовий балончик.
  За результатами конкретних кримінологічних досліджень, особи засуджені за бандитизм, в 61% випадків володіли навичками поводження з вогнепальною зброєю. Настільки висока питома вага пояснюється тим, що бандитизм завжди є озброєним злочином.
  Процес взаємодії злочинця і зброї носить обоюд ний характер: озброєний злочинець може використовувати кричу жиє і не у зв'язку з основними кримінальними планами, наприклад, під час випадкового конфлікту, автотранспортного події і т. п. «Зброя не тільки дає шанс насильству стати реальністю, але і спонукає до нього. Палець тисне на спусковий курок, а й спусковий курок може тиснути на палець ». Як особливості майбутнього злочину визначають вибір зброї, так і вбрання зброю вимагає певного способу вчинення злочину.
  Експертній практиці відомі випадки ослаблення злочинцями порохового заряду в пістолетних патронах, які передбачалося використовувати для вбивства водіїв і захоплення автомобілів без їх пошкодження. В іншому випадку злочинці виготовили саморобні патрони, кулі яких мали пороховий заряд займистий при зіткненні з перешкодою і надає пулі додатковим імпульс, різко підвищує її пробивну здатність. Тут в криміналістичній характеристиці злочинів відбиваються особливості поставлених цілей, рівень спеціальної підготовки виконавців і тому подібні обставини, які мають і важливе кримінологічне значення.
  Елементи криміналістичної та кримінологічної характеристики злочинів знаходяться в певній взаємозалежності, порушення якої може спричинити «збій» в механізмі його вчинення. Так, особистісні особливості злочинця, зокрема, його навички та вміння у поводженні з зброєю повинні відповідати поставленої мети і можливостям її досягнення. Наприклад, невідповідність обраного зброї способом вчинення злочину призводить до невдачі «акції».
  Хрестоматійним в цьому плані може служити вбивство депутата Санкт-Петербурзького законодавчих зборів Новосьолова. Вбивця поклав вибуховий пристрій на дах автомобіля над місцем Новосьолова, який будучи інвалідом не міг швидко залишити машину. Вибухом Новосьолов був убитий, але його охоронець, вискочивши з автомобіля, застрелив тікає злочинця.
  Використання вибухового пристрою передбачає безконтактний (дистанційний) спосіб підриву, що дозволяє кілеру вразити ціль і сховатися непоміченим. Вбивство на близькій дистанції при безпосередньому контакті з жертвою вимагає [користування вогнепальної зброї (переважно автоматичного), яке дозволяє вразити жертву і охороняють її і також зникнути з місця події. Невідповідність обраного зброї (вибухового пристрою) і способу його використання (підрив при безпосередньому контакті з жертвою) привело до сумного для злочинця результату.
  Використання вогнепальної нарізної зброї характерно для вбивств, скоєних членами організованих злочинних угруповань, причому вбивства із засідок супроводжуються контрольним пострілом в голову, а при вбивствах, на «сходах» у вигляді покарання потерпілі, як правило, мають сліди побиття, колото-різані поранення, поранення в тазостегнову область. (Гуреєв М.С. Вбивства на "розборках". Методика розслідування. СПб, 1. С. 90,110,119,121.)
  Тут сліди, що мають криміналістичне значення, дозволяють зробити криминологически значимі висновки.
  На наш погляд, можна говорити про комплексний - криминолого-криміналістичної характеристиці злочинів, скоєних з використанням зброї, причому в цілому ряді випадків подібна інтеграція дозволяє робити і значущі в кримінально-правовому сенсі висновки.
  У Санкт-Петербурзі був убитий гр-н Н. Знаряддя злочину представляло з себе саморобний стріляючий пристрій у вигляді циліндра діаметром близько 2 см і довжиною 15 см. На місці події виявлено пластиковий контейнер з мисливського патрона 12 калібру. Смерть потерпілого настала від вогнепального проникаючого, поранення гортані, навколо вхідного отвору були сліди опіку і кіптяви. При судово-медичні-ському дослідженні трупа в рані виявлені «три гумові круглі кулі», які насправді виявилися гумової картеччю.
  Криміналістична оцінка того, що сталося зводиться до того, що Н. убитий пострілом з близької відстані з атипової вогнепальної зброї саморобного виготовлення, призначеного для стрільби мисливськими патронами 12 калібру, причому в даному випадку використовувався не забійний боєприпас, а патрон травматичної дії, який застосовується в цивільну зброю самооборони.
  Кримінологічний аналіз даної ситуації приводить до висновку, що стріляючий пристрій було незаконно виготовлено для прихованого, що не залучає сторонньої уваги носіння в якості зброї самооборони, причому використовує його особа не ставило метою вчинення злочинів. Заподіяння смерті було викликано нетиповим способом застосування патрона, спорядженого гумовою картеччю і дозволеного до застосування на дистанції не менше 10 метрів. Тобто, відбулося відхилення настав результату від умислу злочинця. Викладене дозволяє зробити висновок, що злочин скоєно з необережності чи в стані афекту або в стані необхідної оборони або при перевищенні її меж, особою, що не володіє кримінальною спрямованістю особистості і належать до ситуативного чи випадковому злочинному типу.
  На основі криминолого-криміналістичної оцінки можна зробити і висновки, що мають кримінально-правове значення: особа незаконно виготовило або набула, а також носило і зберігало вогнепальну зброю, тобто вчинила злочини, передбачені ст. 222 ч. 1 та ст. 223 ч. 1 КК РФ, а крім того, вчинила злочин, передбачений ст. 107 (або 108-109) КК РФ. Можливо, що смерть Н. заподіяна в стані необхідної оборони. (Так і виявилося в кінцевому рахунку. - Д. К.)
  Вище зроблена спроба стерти межі між кримінологічної і криміналістичної характеристиками зброї як знаряддя злочинів. Однак, не менше проблем виникає при кримінально-правової та адміністративно-правовій оцінці зброї. Це підтверджує важливість предметного і цілеспрямованого вивчення зброї, як стрижневого ознаки збройних злочинів. Причому вивчення це повинно бути комплексним і носити міждисциплінарний характер для отримання більш повної і цілісної картини, що не спотвореної кордонами кожної наукової дисципліни. Досягти такої картини можна в рамках міждисциплінарного навчання про зброю - кримінальної армалогіі. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину"
 1. Стаття 222. Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 222
    зброю (за винятком цивільного гладкоствольної, його основних частин та боєприпасів до нього), його основні частини, боєприпаси, вибухові речовини і вибухові пристрої. Ознаки предмета даного злочину необхідно розкривати з урахуванням положень Федерального закону від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю", Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 12 березня 2002 р. N 5 "Про судову
 2. § 5. Організована злочинність
    зброя тощо) і послуги (сексуальні та ін.); - незадоволеного попиту на легальні товари та послуги (наприклад, «дефіциту», властивого соціалістичній економіці); - ринку праці, безробіття, незайнятості підлітків та молоді; - вад податкової, митної , фінансової політики держави, що перешкоджають нормальному розвитку легальної ринкової економіки. Поки є попит, будуть
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
    зброю і патрони до нього, а також копії (репліки) зброї підлягають історико-культурної та мистецтвознавчої експертизи, яку організує Міністерством культури РФ, до здійснення якої можуть залучатися фахівці інших федеральних органів виконавчої влади, а також юридичних осіб, які мають ліцензії на виробництво, колекціонування або експонування зброї. 14.27. За результатами
 4. Стаття 13. Права поліції
    зброя, про яку йде мова в даній статті, - це пристрої і предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі, подачі сигналів. --- Див: Собр. законодавства РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. 16.2. За наявності достатніх даних про те, що фізична особа має при собі зброю (незалежно від того, яку зброю), поліція
 5. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
    зброя тощо), холодної та вогнепальної зброї своїх прав і законних інтересів, прав і законних інтересів іншої особи, суспільства або держави від суспільно небезпечних посягань. Необхідна оборона є законною, хоча б була можливість уникнути зіткнення або звернутися за допомогою. Вона може носити випереджаючий характер, тобто обороняющийся першим заподіє шкоду нападаючому, якщо
 6. Введення
    зброєю «без відповідного дозволу». Але навіть студенту було ясно: ніякі дозволи на носіння кинджалів, фінських ножів, кастетів, кийків і наладонников видаватися не можуть! Подальші роздуми на цю тему вилилися в статтю, перший примірник якої, написаний округлим юнацьким почерком зберігся до теперішнього часу. Але завершена вона була багато пізніше, а опублікована в журналі
 7. 1. Поняття кримінальної армалогіі
    зброєю, як у сфері легального володіння, так і в кримінальному обороті. Це не могло не позначитися на кримінальній обстановці в країні: якщо наприкінці XX століття з використанням зброї в Росії відбувалося 0,03% злочинів то на початку XXI - їх питома вага досягла 1,6%. Але справа навіть не в цьому збільшенні. Невелика начебто частину збройних злочинів у загальній масі є оманливою. Головна
 8. 4. Цивільно-правовий режим зброї
    зброєю, продаж, передача, придбання, колекціонування, експонування, облік, зберігання, носіння, перевезення, транспортування, використання, вилучення, знищення, ввезення зброї на територію Російської Федерації та вивезення його з Російської Федерації. Природно, що не всі з перелічених дій мають відношення до цивільного права, а відповідно, регульованим їм обороту. Класик
 9. 3. Зброя як соціально-культурна категорія
    зброєю широко використовується в рамках завдань стратегічного характеру і приносить істотний дохід. Як матеріальний носій секретних відомостей і результат передових наукових розробок зброя становить підвищений інтерес для спецслужб іноземних держав; внаслідок високої вартості та вражаючої здатності зброя є об'єктом особливої уваги загальнокримінальної та організованою
 10. 1. Правовий режим вогнепальної зброї
    зброя розглядалася, як знаряддя нападу і захисту, у військово-технічному сенсі під зброєю розумілося загальна назва пристроїв і засобів, що застосовуються для знищення живої сили противника, його техніки і споруд. Для заповнення пробілу в законодавстві органи попереднього слідства в кожному разі вилучення як стандартного, заводського, так і саморобного засоби ураження,
© 2014-2022  yport.inf.ua