Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.В. Лазарєв. Основи права, 2001 - перейти до змісту підручника

Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність

Навряд чи знайдеться хоч один учень, якому не доводилося вимовляти слово «відповідальність» і яка не чула б його від інших. При цьому мова може йти про відповідальність в самих різних сферах життєдіяльності: сімейно-побутовий, навчальної, трудової і т.д. Але завжди мається на увазі усвідомлення свого обов'язку певного роду, значущою для спільності людей (сім'ї, товариської середовища, колективу, суспільства в цілому і т.д.), і готовність добровільно і сумлінно виконувати цей обов'язок. Тому внутрішній аспект слова «відповідальність» в повсякденному побуті асоціюється з наявністю почуття обов'язку, свідомої дисципліни, вірністю даному слову, тобто з совістю в її моральному значенні.
У попередніх розділах це питання вже висвітлювався, як і питання про більш вузькому понятті «юридична (правова) відповідальність». Цей вид відповідальності підкріплює відповідальність моральну, встановлюючи крутий суспільних відносин, безвідповідальна поведінка учасників яких тягне для них несприятливі правові наслідки, а відповідальна поведінка - заохочення, також передбачені правовими актами. Таким чином, перехід від моральної відповідальності до правової заснований на положенні про те, що безвідповідальна поведінка, тобто порушення обов'язків, передбачених правом, викликає до життя обов'язок перетерпіти правові ж наслідки подібного способу дій.
Кримінально-правова відповідальність в свою чергу є одним з видів відповідальності юридичної. Її специфіка пов'язана з особливостями предмета і методу регулювання суспільних відносин кримінальним правом. А саме: особа, яка порушила обов'язок не здійснювати суспільно небезпечних дій, заборонених кримінальним законом і караних, несе відповідальність перед державою, тобто обов'язок зазнати законному і справедливому державно-примусовому впливу, карающему за ці дії і службовцю поряд з відновленням соціальної справедливості утриманню цієї особи від нових злочинів, його виправленню та попередження злочинів з боку інших осіб.
Кримінальна відповідальність:
складає ту сторону (сенс, цілеспрямованість) відносин, регульованих кримінальним правом, про які йшла мова в темі 8.2;
обмежена колом дій, що мають суспільно небезпечний характер, тобто діяннями, причиняющими своїм змістом і наслідками істотну шкоду пріоритетним цінностям, які лежать в основі благополуччя суспільства;
настає лише у разі, якщо суспільна небезпека певних дій стала підставою для їх заборони кримінальним правом під загрозою покарання;
реалізує конституційні принципи законності, рівності перед законом, справедливості, гуманності.
Учні часто стикаються з труднощами, пов'язаної з поняттям кримінальної відповідальності, що має принциповий характер. Причому ця труднощі реально існує і викликає дискусії в науці, що продовжуються і нині. А саме: з одного боку, кримінальна відповідальність виникає у зв'язку з юридичним фактом вчинення конкретною особою конкретного злочину. Тільки з цього моменту виникають правовідносини між державою в особі її органів розслідування та суду і особою, яка вчинила злочин, змістом якого - як про це говорилося вище - є кримінальна відповідальність. Відповідно порушується кримінальна справа, пред'являється обвинувачення, здійснюються затримання, арешт, інші процесуальні дії, що обмежують права і свободи осіб, до яких вони застосовуються; складають обвинувальні висновки і т.д.
Але з іншого боку, за прямим змістом Конституції, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів визнання людини злочинцем (винне відповідальним за діяння, заборонені кримінальним законом під загрозою покарання) здійснюється лише вироком суду, що ввійшли в законну силу . Виходить, що до цього моменту процесуальні правовідносини, які є за традиційною формулюванні «формою життя кримінального закону», живуть як би самі по собі: адже якщо факт злочину об'єктивно й існує, то він ще не є юридичною в тому сенсі, що юридично не встановлено в порядку, необхідному законом. Іншими словами, виходить, що процесуальні дії, звичайно іменовані притягненням до кримінальної відповідальності або кримінальним переслідуванням, ведуться на підставі припущення про факт злочину (нехай обгрунтованого доказами). І лише після того, як обвинувальний вирок увійшов в законну силу, можна говорити про реалізацію кримінальної відповідальності злочинця.
Не можна забувати і про те, що припущення про факт злочину або про вино конкретної особи в ньому може бути спростовано (дія не мало місця, через малозначність не є суспільно небезпечним, особа, його вчинила, не досягла віку кримінальної відповідальності або є неосудним, або не розшукано і т.д.). У цих випадках кримінально-правове відношення між державою і злочинцем виявляється взагалі уявним, а опосередкована його процесуальні дії - позбавленими змісту.
Отже, суть проблеми полягає в тому, чи має місце процес реалізації кримінальної відповідальності починаючи з пред'явлення обвинувачення? Або він починається лише у відповідності з обвинувальним вироком, який увійшов в законну силу, а до цього моменту кримінально-процесуальні відносини не мають кримінально-правового змісту?
Видається, що найбільш простим і практично придатним рішенням, що не суперечить основам кримінального та процесуального права, буде наступне:
1. У системі загальних дозволів і заборон як складової частини правового регулювання функціонують і вимоги кримінального права утримуватися від дій, заборонених кримінальним законом. Ці вимоги, адресовані всім членам суспільства, здійснюються більшістю останніх у своїй життєдіяльності. Таким чином, у фактичних суспільних відносинах присутній правовий обов'язок, встановлена кримінальним законом. Вона випливає з конституційного обов'язку кожного виконувати закони країни, не допускати порушення прав, свобод, законних інтересів інших членів суспільства. Наявність розглянутої правової обов'язки дозволяє говорити про те, що дотримання кримінально-правових заборон являє собою різновид загальних правовідносин, буття яких полягає в тому, що положення кожного їх учасника (члена суспільства) пов'язане з юридичним станом правопослушанія у сфері кримінально-правового регулювання.
2. Порушення обов'язку дотримуватися кримінально-правову заборону, тобто вчинення злочину, означає перехід в іншу юридичну стан: суб'єкт, що дотримує кримінально-правову заборону, перетворюється на суб'єкта кримінальної відповідальності за злочин.
3. Обов'язок відповідати за порушення кримінально-правової заборони виникає і існує з моменту порушення. Але вона може залишитися нереалізованою, якщо винний не буде встановлений "або його провину не вдасться довести. У цих випадках існує фактичне громадське ставлення між винним і державою, зобов'язаним захищати безпеку суспільства. Існує й правова форма цього відношення, так як відповідні права та обов'язки держави встановлені законом, як і права та обов'язки винного (не можна забувати і про третій учаснику правовідносини - жертві злочину). Але до того як правосуддя (суд) реалізує кримінальну відповідальність винного, застосувавши до нього покарання або інші заходи державно-примусового впливу, що замінюють покарання, треба довести, що злочин мав місце і дане особа винна в його скоєнні.
4. Носієм функції доказування є кримінально-процесуальні правовідносини. Їх завдання - встановити і обгрунтувати, що кримінально-правове відношення, що реалізує державно -примусове вплив на винного, дійсно має місце. У цьому зв'язку застосування процесуальних способів збирання інформації (злочин, якщо воно і мало місце, є подією минулого, і про його наявність судять по слідах на матеріальних предметах і в пам'яті людей) відбувається з позицій презумпції невинності. Особа, якій інкриміновано злочин, передбачається невинним, адже інформація про наявність злочину або про те, що воно скоєно цією особою, може бути помилковою або фальсифікованої, - поки безперечно не доведено зворотне. Звідси і своєрідна конструкція кримінального судочинства. Ми говоримо про неї в главі про основи кримінального права, так як ця особливість обумовлена саме завданням достовірно з'ясувати, чи є кримінально-правове відношення, що вимагає реалізації кримінальної відповідальності винного. Розглянута особливість полягає в тому, що кожна наступна стадія судочинства перевіряє висновок попередньої про наявність, бутті такого ставлення , пов'язаного з конкретною особою і конкретним його діянням. Оперативний працівник порушив кримінальну справу, вважаючи, що факт злочину в наявності. А для слідчого - це тільки припущення. Слідчий в обвинувальному висновку обгрунтовує висновок про кримінальну відповідальність обвинуваченого, а для суду - це тільки припущення. Суд в обвинувальному вироку формулює і обгрунтовує висновок про те, що подія, яка є предметом кримінальної справи, мало місце; що сукупність його ознак повністю відповідає узагальненому опису злочину певного виду в кримінальному законі; що дана особа здатне нести кримінальну відповідальність і винне. Але для вищого суду - це аж ніяк не істина в останній інстанції. І лише після перевірки з його боку вирок входить в законну силу, і на його підставі особа відповідно до Конституції РФ (ст. 49) розглядається як злочинець з витікаючими звідси правовими наслідками у вигляді застосування державно-примусового впливу.
Таким чином, кажучи про реалізацію кримінальної відповідальності, слід розрізняти: а) її наявність з моменту вчинення особою злочину (будь-який його стадії), оскільки фактична ситуація підпадає під дію норм кримінального права , що встановлюють правовий обов'язок нести відповідальність за порушення їх приписів; б) доведеність цього наявності в установленому процесуальному законом порядку. Тільки присутність обох цих передумов дозволяє реалізувати кримінальну відповідальність у конкретному випадку,
З урахуванням викладеного може бути вирішене і питання про період існування кримінальної відповідальності як правового обов'язку винного піддатися законною і справедливою; міру державно-примусового впливу. Цей обов'язок існує з моменту вчинення злочину і до закінчення дії застосованої судом міри покарання. Але момент виникнення кримінальної відповідальності і момент її реалізації не збігаються . Поки обвинувальний вирок суду не набрав законної сили, йде як би підготовка до її реалізації: з'ясовується, чи є в наявності всі елементи кримінально-правового відносини (тема 8.2) в їх специфічності: об'єкт, суб'єкти, об'єктивна та суб'єктивна сторони; обставини, що впливають на характер і ступінь відповідальності. Після достовірного встановлення наявності та характеру кримінальної відповідальності конкретної особи за конкретне діяння або кілька діянь у вироку суду і вступу цього вироку в законну силу починається реалізація кримінальної відповідальності.
Сказане дозволяє відповісти на питання про те, що ж є підставою реалізації кримінальної відповідальності. Це достовірно доведене в установленому процесуальним законом порядку наявність злочину, тобто суспільно небезпечного діяння, забороненого кримінальним законом під загрозою покарання, і вчинення його даною особою. Причому обидва цих факту (вина у злочині) повинні бути встановлені судовим вироком, що вступив в законну силу.
Підставою ж самої кримінальної відповідальності як обов'язку винного у злочині особи піддатися законною і справедливою мірою державно-примусового впливу є факт вчинення ним злочину. Цей факт, як зазначалося, встановлюється кримінальним судочинством. При цьому зібрана фактична інформація зіставляється з так званим складом злочину - узагальненим, модельним описом різних видів заборонених і караних діянь у кримінальному законі. Причому це зіставлення не вичерпується нормами Особливої частини КК, в якій фіксуються найчастіше об'єкти конкретних видів злочинів (спрямованість посягання), форма вини (умисел, необережність), деякі ознаки об'єктивної сторони (характер і спосіб дій злочинця), спеціальні ознаки суб'єкта, якщо вони є (представник влади, військовослужбовець тощо). Щоразу необхідно використовувати і норми Загальної частини КК про форми навмисного і необережної провини, загальних ознаках суб'єкта злочину (вік, осудність), стадіях злочину, співучасті, ознаки організованої групи і т.д.
Але в будь-якому випадку підставою кримінальної відповідальності та її реалізації в державно-примусовому впливі на винного є факт діяння (кількох діянь), забороненого кримінальним законом під страхом покарання. Що ж до особистості людини, то, як би негативно вона ні характеризувалася сама по собі, застосовувати державно-примусове вплив, передбачене кримінальним законом, при недоведеності наявності інкримінованого діяння, а тим більше незалежно від його доказування, не можна. Це було б грубим порушенням принципу законності, неминуче призвело б до сваволі. Звичайно, ряд особистісних властивостей винного не байдужий для реалізації кримінальної відповідальності. Але лише для забезпечення необхідної достатності обирається заходи з точки зору досягнення цілей кримінально-правового впливу (відновлення справедливості, утримання винного від нових злочинів, попередження їх вчинення іншими особами). Але властивості особистості не можуть виступати в якості підстави кримінальної відповідальності. Відповідальність за провину має в увазі саме провину в конкретному діянні, передбаченому кримінальним законом, тобто за вчинок, акт поведінки, в якому знайшли вираження позиція і інші властивості особистості; але не за ці властивості як такі. Чи не тягне відповідальності і «голе» намір, якщо воно не втілилася в певних діях або бездіяльності (приготуванні, замаху, закінченому злочині), що підпадають під кримінально-правову заборону. Виявлення умислу у словесній формі, наприклад у бесіді, записах у щоденнику тощо, без будь-яких зусиль з його втілення під таку заборону не підпадає.
  Реалізація кримінальної відповідальності як втілення її кримінально-правового регулювання виходить з принципів (керівних ідей, відповідно до яких будується зміст норм кримінального закону): законності, рівності перед законом і судом, відповідальності за провину, справедливості, гуманізму.
  Закон знає три види реалізації кримінальної відповідальності: заходи кримінального покарання, заходи, що замінюють кримінальне покарання, вплив у випадках реалізації відповідальності із звільненням від покарання або без його призначення чи з припиненням кримінальної справи з нереабілітуючих підстав (ст. 6-9 КПК).
  Але перш ніж розглянути їх більш детально, зупинимося на важливому питанні, пов'язаному з неприпустимістю поширювати кримінальну відповідальність та її реалізацію на дії, зовні мають схожість з об'єктивною стороною діянь, заборонених кримінальним законом, але насправді є суспільно корисними, а не небезпечними. Це необхідна оборона і крайня необхідність, а також деякі інші дії, передбачені в главі КК «Звільнення від кримінальної відповідальності».
  Необхідна оборона - це право (а для співробітників органів, які охороняють громадський порядок, - не тільки право, а й обов'язок) на захист із застосуванням фізичної сили, а в необхідних випадках різних предметів, спеціальних засобів (газова зброя тощо), холодної та вогнепальної зброї своїх прав і законних інтересів, прав і законних інтересів іншої особи, суспільства або держави від суспільно небезпечних посягань. Необхідна оборона є законною, хоча б була можливість уникнути зіткнення або звернутися за допомогою. Вона може носити випереджаючий характер, тобто обороняющийся першим заподіє шкоду нападаючому, якщо у намірах останнього і їх реальності немає сумніву. Якщо обороняється має спеціальну підготовку в бойових прийомах боротьби, він має право їх застосовувати.
  Але необхідна оборона вимагає дотримання кількох умов. Про один з них щойно говорилося: реальність посягання. Ще одна умова - якщо нападник знешкоджений, продовження силового впливу на нього буде вже незаконним і може спричинити кримінальну відповідальність. Третя умова - при здійсненні необхідної оборони не можна перевищувати її межі. Іншими словами, характер та інтенсивність відповідних дій, використовувані засоби захисту не повинні істотно перевищувати аналогічні дії нападника. Наприклад, перевищенням меж необхідної оборони буде використання мін-пасток для охорони саду чи городу; капканів, здатних заподіяти шкоду здоров'ю, для захисту автомашини від викрадення і т.д.
  Гострим і актуальним питанням, пов'язаним з необхідною обороною, є можливість її використання для захисту своїх прав і законних інтересів від незаконних посягань з боку представників влади, наприклад працівників міліції, ФСБ і т.д. Визначальним тут є формулювання понять про необхідну оборону в кримінальному законі. Воно не передбачає виключень виходячи з посадового становища зазіхає особи. Верховний Суд РФ послідовно займає позицію, відповідно до якої грубе порушення представниками влади закону (спроба увірватися до приміщення, не дотримуючись встановленого порядку; спроба здійснити затримання або блокувати місцевість, не відрекомендувавшись в офіційній якості і не маючи емблематики представників влади, і т.д .) породжує право громадян захищатися від насильницьких дій такого роду. Видається, що ця позиція відповідає і конституційному положенню про право членів суспільства захищати свої права всіма дозволеними законом способами.
  Крайня необхідність - право особи вчиняти дії, що порушують права і законні інтереси інших осіб, якщо це необхідно для запобігання більш значної шкоди особистості, майну, інтересам суспільства або держави і якщо цей загрожує шкоду не можна було запобігти іншим шляхом. Наприклад, особа зламує чужу машину і, керуючи нею, транспортує важко пораненого людини, виявленого їм на узбіччі шосе, до лікарні. Або, помітивши дим, що виходить з вікна замкненої квартири, власники якої знаходяться у від'їзді, сусіди вибивають двері, щоб погасити пожежу.
  Як обумовлено вище, наявність крайньої необхідності може бути констатовано лише за умови, що запобігали шкоду більш значний, ніж заподіяну. Тому, наприклад, спроба офіцера зайняти місце в рятувальній шлюпці, виштовхнувши звідти матроса, з посиланням на те, що життя офіцера має більш значну цінність, не розглядатиметься як дія в стані крайньої необхідності. А от дії командира частини, який наказав роздати знаходилися на складі предмети військового обмундирування жителям, захопленим зненацька нічним повінню і рятувалися в одній білизні, були правильно оцінені в конкретному випадку як відповідають нормі про крайню необхідність.
  Може виникнути питання, а чи не є подібними ситуації, коли підлеглий виконував злочинний чи іншої незаконний наказ? Або коли особа вчинила суспільно небезпечне діяння, не знаючи, що воно заборонено кримінальним законом?
  Ні, випадки такого роду не можна порівнювати з необхідною обороною або крайньою необхідністю. Адже зараз мова йде про скоєння суспільно небезпечних дій, об'єктивна сторона яких не просто має «зовнішню схожість» з описом, наявним у певній нормі Особливої частини КК, але збігається з ним. Чи буде особа визнана у цьому зв'язку суб'єктом кримінальної відповідальності, залежить від того, був чи ні у нього умисел або необережність при вчиненні відповідних дій. Зокрема, чи усвідомлював він, чи повинен був або міг усвідомлювати злочинний характер наказу; чи мав можливість як член суспільства своєчасно ознайомитися з відповідним кримінально-правовою забороною і т.д.
  Перейдемо тепер до розгляду видів (способів) реалізації кримінальної відповідальності. Основний, типовий (хоча і не єдиний) вид - застосування кримінального покарання. «Злочин і кара» - це типове словосполучення, використане і автором знаменитого роману, наочно демонструє тісний зв'язок діяння і відповідальності за нього, то, що друге повинно в очах суспільства слідувати за першим.
  Кримінальне покарання - це міра державного примусу, що за вироком суду особі, визнаному винним у скоєнні злочину. Покарання полягає в застосуванні до винного передбачених кримінальним законом позбавлення або обмеження прав і свобод, якими він володів (ст. 43 КК). Треба додати, що призначення та виконання покарання означає, водночас, осуд судом від імені держави вчиненого винним і його самого, як нанесшего шкоду суспільству.
  Кримінальне покарання, як і інші види реалізації кримінальної відповідальності, здійснює акт відновлення порушеної злочинцем справедливості, відплати, відплати йому за скоєне. Іншими словами, змістом покарання є кара за злочин, про що вже згадувалося у зв'язку із загальною характеристикою кримінальної відповідальності та її реалізації. Обсяг і інтенсивність кари (сукупності правообмежень) орієнтовані на тяжкість діяння і його наслідків, на конкретні обставини вчинення, цілі, мотиви, особу винного. Таким чином, рішення судом цих питань не є довільним. Суд діє строго на підставі закону, який: а) встановлює для кожного виду злочину верхній і нижній межі санкції (по виду і розміру покарання), б) вимагає в кожному конкретному випадку індивідуалізувати в рамках одного і того ж складу злочину відповідальність і покарання учасників діяння з урахуванням обставин, що характеризують час, місце, спосіб, наслідки та інші особливості події, а також обставин, що характеризують особу винних, цілі, мотиви, ступінь навмисності їхніх дій і т.д.;
  в) спеціально передбачає переліки обставин, однозначно пом'якшують або обтяжують покарання, облік сукупності яких (разом з іншими особливостями вчиненого і особистості, про які йшла мова в п. «б») дозволяє «маневрувати» покаранням у рамках, встановлених у санкціях конкретної норми;
  г) дозволяє суду за наявності виняткових обставин, що пом'якшують відповідальність, призначити покарання нижче нижчої межі, встановленої санкцією.
  Однак законність і справедливість покарання, його карального змісту не може позбавити винного, до якого воно застосовано, від страждань.
  Але чи не суперечить це ст. 21 Конституції РФ і випливають з неї вимогам КК? Адже ці положення забороняють застосування жорстокого або принижуючого людську гідність покарання, причому в КК відповідну заборону включений у зміст принципу гуманізму «Покарання й інші заходи кримінально-правового характеру ... не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності »(ст. 7 КК). Ні, не суперечить. Жоден з видів кримінального покарання, передбачених законом (ст. 44 КК), не включає ні жорстокого поводження (мук, знущань і т.д.), ні приниження гідності засуджених. Навпаки, кримінальне та кримінально-виконавче законодавство розглядає засудженого як члена суспільства, що володіє всією сукупністю прав людини і громадянина, за винятком тих, обмеження яких складає сутність кари. А жорстоке або принижуюче людську гідність поводження з особами, які відбувають покарання, тягне кримінальну відповідальність, як і в аналогічних випадках, коли воно має місце на попередньому розслідуванні щодо обвинувачених, підозрюваних, потерпілих, свідків і т.д. Але треба відрізняти страждання як результат правообмежень або незручностей в результаті попадання в нові умови від фізичних страждань як мети покарання. Наше законодавство не знає ні тілесних кримінальних покарань, ні членоушкодження. Інша справа, що будь-яке покарання як кара породжує внутрішні переживання, в тому числі пов'язані з меншим фізичним комфортом, ніж раніше. Але цей елемент реалізації кримінальної відповідальності і мету заподіяти фізичні страждання (голодом, побоями, знущальним зверненням і т.д.), звичайно, не мають між собою нічого спільного.
  Що ж є метою кримінального покарання? Вже говорилося, що воно, як і інші способи реалізації кримінальної відповідальності, спрямоване насамперед на відновлення соціальної справедливості. Одночасно кримінальне покарання направлено на утримання засудженого від скоєння нових злочинів, тобто на перетворення його в безпечного члена суспільства і на попередження злочинів з боку інших нестійких членів суспільства, демонструючи їм «невигідність» порушувати кримінальний закон.
  Розглянемо тепер систему кримінальних покарань, передбачених Кримінальним кодексом. Термін «система» покликаний підкреслити внутрішню взаємозв'язок між окремими видами покарання: вони утворюють як би сходи, кожна сходинка якої характеризується певною сукупністю правообмежень, тобто різним обсягом і інтенсивністю кари. Перелік видів покарань розташований в певній послідовності (від менш суворих до більш суворим), що дозволяє суду в конкретному випадку зупинитися на необхідній і достатній мірі. «Більш суворий вид покарання ... призначається тільки, якщо менш суворий його вигляд не зможе забезпечити досягнення цілей покарання »(ст. 60 КК).
  Переважна частина покарань, передбачених Кодексом, має межі від - до. Наприклад, позбавлення волі може бути призначене на строк від 6 місяців до 20 років, а при призначенні покарань за сукупністю злочинів (або вироків) максимальний термін може досягати 25 або, відповідно, 30 років. Збільшення Кодексом максимальних термінів позбавлення волі, як і введення довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості, які зазіхають на життя, свідчать про неправомірність тверджень, нібито законодавець пом'якшив своє ставлення до злочинців. Насправді, розширені можливості обліку при виборі покарання обставин, що характеризують скоєне і особистість. Виправні роботи без позбавлення волі можуть призначатися за місцем роботи на строк від 2 місяців до 2 років; при цьому суд може варіювати розміри утримання із заробітної плати. Штраф може призначатися в межах від 25 до тисячі мінімальних розмірів оплати праці. Наявність таких «ножиць» дозволяє суду в конкретному випадку застосувати покарання, найбільшою мірою відповідну скоєного і особи винного. При цьому кожна стаття Особливої частини КК містить вказівки на те, які види покарань і в яких межах можна застосувати за вчинення даного злочину. Так, стаття КК, що встановлює відповідальність за вбивство, передбачає, що, якщо воно вчинене при обтяжуючих обставинах, застосовуються заходи покарання у вигляді тривалих термінів позбавлення волі або смертної кари. Наприклад, якщо вбивство скоєно або у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку, або з мотивів національної або релігійної ворожнечі, або способом, небезпечним для життя багатьох людей, і т.д. Водночас відповідальність за вбивство, вчинене без обтяжуючих обставин, реалізується через менш суворі, хоча теж досить чутливі для винного санкції у вигляді позбавлення волі. А от за вбивство у стані афекту, тобто сильного хвилювання, викликаного протиправними або аморальними діями потерпілого, покарання істотно пом'якшено, причому допускається застосування не тільки позбавлення волі, а й виправних робіт.
  Усередині меж, визначених санкціями конкретних норм, суд маневрує з урахуванням обставин, що впливають на характер і ступінь відповідальності. Пом'якшують покарання, наприклад, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких життєвих обставин (ними можуть бути безробіття, хвороба близьких, що вимагає великих витрат на лікування, і т.д.), тиск з боку осіб, від яких винний перебуває в матеріальній, службовій, іншої залежності (наприклад, залучення підлітків до злочин батьками або педагогом), неповноліття. І навпаки, відповідальність посилюється для організатора, керівника або активного учасника організованої злочинної групи, для особи, що зробили замах на людину, що знаходиться в безпорадному стані, на малолітнього або старого; для тих, хто скоює злочини з особливою жорстокістю, муками для потерпілого, знущанням над ним (вчинення вбивства, умисне заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю або згвалтування на очах близьких теж розглядаються як особлива жорстокість).
  Заходи покарання закон поділяє на основні та додаткові. Перші становлять головний зміст покарання у конкретному випадку (виправні роботи, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, страта і деякі інші). Другі приєднуються до основних покарань, щоб зробити більш «прицільним» їх дію (конфіскація майна, позбавлення спеціального, військового або почесного звання). Деякі види покарання можуть використовуватися як в якості основних, так і в якості додаткових (штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю). Треба знати також, що при умовному засудженні, коли призначена міра основного покарання не приводиться у виконання, а засудженому надається певний термін, щоб під контролем суду довести своє виправлення, безпека для суспільства, може бути призначена і виконана реальна додаткова міра, наприклад штраф.
  Штраф - це грошове стягнення, що накладається в розмірах, кратних мінімальному розміру оплати праці, з урахуванням як всієї групи обставин, з якими закон пов'язує індивідуалізацію покарання, так і матеріального стану винного і його сім'ї. Можливість застосування штрафу за КК 1996 р. значно розширена, особливо у справах про злочини у сфері економічної діяльності, про екологічні діях, про злочини проти інтересів служби в комерційних чи інших організаціях. Це і зрозуміло. Застосування штрафу, в тому числі у великому розмірі, дозволяє, не позбавляючи винного свободи, наочно продемонструвати йому «невигідність» скоєння злочинів. При ухиленні від сплати штраф може бути звернений на майно або замінений виправними роботами.
  Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю - ця міра застосовується у випадках, коли вчинення злочину стало можливим або було полегшено в силу службового чи професійного (лікар, водій, педагог, нотаріус, диспетчер і т.д.) статусу. Вирок встановлює при цьому термін дії даної міри.
  Один з нових видів покарання за КК 1996 р. - обов'язкові роботи. Вони полягають у виконанні у вільний від основної роботи час і безкоштовно суспільно корисних робіт з вказівкою органів місцевого самоврядування (прибирання вулиць, вивезення сміття і т.д.).
  Виправні роботи, як видно з їх назви, - міра покарання, що не вимагає ізоляції засудженого від суспільства і використовувана для відновлення позитивної соціальної позиції винного, збереження або поновлення впливу праці та перебування в трудовому колективі. Разом з тим передбачається майнове вплив: із заробітку засудженого утримується в дохід держави встановлена судом частина в межах від 5 до 20 відсотків заробітку.
  Конфіскація майна - це примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого, за тяжкі або особливо тяжкі злочини, вчинені з корисливих мотивів.
  Обмеження свободи - утримання повнолітнього засудженого в спеціальній установі без ізоляції від суспільства, але в умовах нагляду. Засуджені, до яких застосовується ця міра, працевлаштовуються за місцем знаходження спеціальної установи. Залежно від характеру злочину обмеження волі призначається на строк від 1 року до 5 років.
  Арешт також є знову введеної мірою покарання. Арешт полягає в утриманні засудженого в умовах суворої ізоляції, для якої передбачаються необхідні режимні заходи. Незважаючи на порівняно невеликий термін (від 1 до 6 місяців), цей захід здатний надати так зване шоковий вплив: строгість її режиму в ряді випадків здатна викликати у засудженого досить стійке небажання знову потрапити в ці умови. Арешт застосовується і до неповнолітніх, які досягли 16 років, на термін від 1 до 4 місяців.
  Позбавлення волі призначається за тяжкі злочини, злочини особливої тяжкості, а також у випадках систематичного вчинення хоча б менш тяжких злочинів або рецидиву (вчинення особою з незнятої судимістю нового злочину). Про мінімальний і максимальний термін позбавлення волі говорилося вище. Для військовослужбовців строкової служби пом'якшеним аналогом позбавлення волі є напрямок в дисциплінарну військову частину із суворим режимом і контролем з боку командування за поведінкою засуджених. Але важливо при цьому зазначити, що засуджений зберігає статус військовослужбовця, його права та обов'язки.
  Позбавлення волі призначається залежно від наявності або відсутності попередньої злочинної діяльності і тяжкості скоєного в установах для виконання цього виду покарання різних типів (колонії-поселення, колонії загального, суворого і особливого режиму, тюрми). Неповнолітні відбувають покарання у виховних колоніях загального або посиленого режиму. Максимальний термін позбавлення волі для неповнолітніх - 10 років, але він може бути більшим при складанні покарань за сукупністю злочинів. Умови життя, навчання, роботи і режим у колоніях для неповнолітніх враховують особливості підліткового періоду. Жінки відбувають покарання окремо від чоловіків в колоніях-поселеннях (у цих установах напіввільний режим), колоніях загального і суворого режиму.
  Для довічно засуджених до позбавлення волі або помилуваних після вироку до страти є окремі колонії з особливим режимом і підвищеним рівнем заходів безпеки.
  Треба згадати і про те, що з метою створення стимулу для позитивного поведінки в місці позбавлення волі і психологічної підготовки засудженим себе до включення в нормальне життя суспільства після відбуття покарання закон передбачає можливість умовно-дострокового звільнення після відбуття обов'язкової частини покарання за умови, що ставлення до режиму, праці, підвищення свого освітнього та культурного рівня, виробленню позитивних рис характеру і т.п. підтверджує успішне протікання процесу перетворення засудженого в безпечного члена суспільства.
  Найбільш тяжким покаранням є страта. Конституція і Кримінальний кодекс характеризують цю міру як виняткову, тобто застосовувану лише за виняткових обставин і лише до осіб, які вчинили злочини, пов'язані з умисними вбивствами при обтяжуючих обставинах. Виповнюється смертна кара шляхом розстрілу. (В інших країнах, наприклад в США, застосовується страта на електричному стільці, в газовій камері, шляхом повішення, ін'єкцій отрути і т.д.) Вироки до страти виносяться судами Росії в кількості близько 150 в середньому за рік. При цьому більше половини з них не наводилося у виконання, так як засудженому в результаті помилування смертну кару замінювалося позбавленням волі на строк або довічно. Треба підкреслити, що ст. 20 Конституції РФ передбачила в перспективі скасування смертної кари. Таке зобов'язання Росія взяла при вступі до Ради Європи. З 1996 р. введено мораторій на виконання вироків до страти, тобто хоча судді в деяких, випадках продовжують виносити смертні вироки, вони не звертаються до виконання. На черзі законодавча скасування смертної кари, тим більше що альтернативою їй тепер є довічне ув'язнення або позбавлення волі на строк 20 або більше років. Вони досить ефективні для запобігання повернення особливо небезпечних злочинців в умови, коли вони будуть загрожувати життю та здоров'ю громадян; суворість альтернативної заходи певною мірою задовольнить і громадську думку, хоча поки не менше 70-80% населення за збереження смертної кари. Втім, така ж була позиція населення і в інших країнах, які скасували смертну кару.
  Стосовно до покарання як основного способу реалізації кримінальної відповідальності треба усвідомити собі сенс таких понять, як амністія, давність, судимість.
  Амністія - це акт вищого органу представницької влади, тобто парламенту, у формі закону чи постанови, в силу якого звільняється від покарання або його подальшого відбування певне коло засуджених (за віком, статтю, переліком злочинів, за які вони були засуджені, сімейним станом, станом здоров'я, минулим заслугам і т.д.) . При цьому з амністії, акт про яку зазвичай приурочується до великим подіям у житті країни або їх річниць, як правило, виключаються особи, засуджені за особливо тяжкі злочини, рецидивісти, а також особи, поведінка яких в процесі виконання покарання свідчить про їх антигромадської позиції. На відміну від помилування, яке здійснює Президент щодо конкретних осіб, амністія охоплює будь-яка особа, якщо воно відповідає викладеним в акті про амністію вимогам. Амністія стосується тільки міри покарання, але цивільна відповідальність за заподіяну шкоду зберігає силу. Особа, якій запропонована амністія до винесення вироку, може відмовитися від неї, вважаючи себе невинним і вимагаючи, щоб це було зафіксовано судом. При цьому воно не дуже ризикує, тому що якщо суд і визнає його винним (відмова особи від амністії обов'язковий для органів розслідування і суду), то обвинувальний вирок виноситься із звільненням від покарання.
  Давність - це поняття введено в кримінальний закон для того, щоб органи розслідування і суд не займалися б безнадійною і марною для суспільства роботою. Адже якщо злочин не розкрито протягом, наприклад, 5 років, дуже мало шансів, що воно буде розкрито або, якщо з'явиться підозрюваний, що вдасться зібрати достатньо повний доказовий матеріал. Та й це обличчя вже не те, яким воно було в момент злочину. Відомий, наприклад, випадок, коли розшукуваний учасник ряду розбійних нападів був все ж виявлений і викритий через багато років. Але за цей час він став висококваліфікованим лікарем і вченим, врятував від смерті та інвалідності сотні людей. Покарати його за справи давно минулих днів було б явною несправедливістю. Тому КК передбачає терміни, після закінчення яких реалізація кримінальної відповідальності не здійснюється. Винятком є тільки деякі злочини особливої тяжкості, в тому числі спрямовані проти миру і людства. Розшук і переслідування винних у цих злочинах давністю не обмежені.
  Норми про судимість, її погашенні або знятті зберігаються в КК певною мірою в силу традиції. Адже минулого судимість породжувала серйозні правоограничения (хоча і тоді існувало положення про те, що про знятої або погашеної судимості людина мала право не згадувати). У сучасних умовах, коли все більш розширюються можливості зняття судимості після закінчення певного часу або за амністією або її погашення в силу одного факту закінчення терміну давності (різного для судимості за злочини, що відрізняються по тяжкості і по застосованої міри покарання), інститут судимості, по- Мабуть, еволюціонує в бік зникнення з кримінального закону. Поки ж він зберігає значення лише для того, щоб зафіксувати рецидив, що тягне більш сувору відповідальність. Крім того, законодавством про державну службу та про службу в правоохоронних органах може бути передбачено, що на деякі посади особи з незнятої або непогашеною судимістю не можуть бути призначені.
  Говорячи про те, що покарання є основний спосіб реалізації кримінальної відповідальності, ми згадували і про двох інших способах: застосуванні замінюють заходів і засудженні зі звільненням від покарання. Застосування замінюють заходів - це використання замість кримінального покарання судово-примусових заходів виховного впливу до неповнолітніх, які вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості, якщо скоєне і особу винного показують, що цілі покарання можуть бути досягнуті більш м'якими заходами. Примусові заходи виховного впливу досить різноманітні: передача під нагляд, покладання обов'язки загладити шкоду, обмеження дозвілля і т.д. Найбільш сувора міра - приміщення в спеціальне виховний заклад з відповідним режимом. Знаходження в такій установі (тривалість нерідко досягає 2-3 і більше років) міжнародно-правові документи порівнюють з позбавленням волі. Таким чином, застосування примусових заходів виховного впливу, невиконання яких підлітком тягне поновлення кримінальної справи, не є потуранням за віком, а індивідуалізацією кримінальної відповідальності.
  Що стосується такого способу реалізації кримінальної відповідальності, як винесення обвинувального вироку із звільненням винного від покарання (або без призначення покарання), то мова йде про порівняно нечисленних випадках, коли для задоволення почуття народної справедливості та досягнення інших цілей реалізації кримінальної відповідальності достатньо самого факту оголошення обвинувального вироку. Характер злочину і особу винного, його мотиви (співчуття, невірно зрозумілий борг і т.д.) свідчать про те, що для забезпечення його гідної поведінки надалі державно-примусовий вплив може бути обмежене моральної і правової оцінкою скоєного судом у вироку і публічним оголошенням останнього. Аналогічний ефект має місце і при припиненні справи у зв'язку з дійовим каяттям винного, примиренням з потерпілим, в результаті зміни обстановки, що свідчить про втрату винним суспільної небезпеки (ст. 75-77 та ін КК), а також при звільненні від покарання у зв'язку з хворобою і при відстрочку відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей (ця відстрочка в подальшому може перейти в звільнення від покарання). Але і в інших випадках суд вправі визнати, що в силу, наприклад, бездоганної поведінки після вчинення злочину, вчинення тих чи інших мужніх вчинків і т.д., особа може бути звільнена від покарання або призначити його умовно (ст. 315 КПК). Ці випадки також можна віднести до реалізації кримінальної відповідальності без призначення або виконання покарання.
  Згадаємо на закінчення, що реалізація кримінальної відповідальності включає і використання деяких супутніх заходів. Вони не замінюють покарання або інші способи її реалізації, але допомагають досягненню їхніх цілей. Це - стягнення на користь потерпілого коштів у порядку цивільного позову в кримінальній справі; повернення потерпілому відчуженого у нього злочинцями майна; конфіскація зброї, наркотиків, інших предметів, протизаконне володіння якими може представити небезпеку для суспільства; примусові заходи медичного характеру для лікування в процесі відбування покарання осіб, які страждають алкоголізмом, наркоманією, мають венеричні хвороби. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність"
 1. Передмова
    тема, найбільш наближена до населення і природних ресурсів) та природоохоронні органи (що знаходяться в безперервній реорганізації); екологічна експертиза (державна і суспільна); екологічний контроль; нарешті, такий новий інститут екологічного права, як оголошення зон надзвичайної екологічної ситуації. Загальна частина завершується розглядом форм відповідальності за екологічні
 2. § 4. Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням
    тема V, § 4). Тут - конкретні приклади про участь у ній громадськості. Державна екологічна експертиза Кемеровського обласного комітету екології видала експертний висновок № 113 про погодження перекладки коксової батареї № 3 Кузнецького металургійного комбінату при виконанні деяких умов протоколу технічної наради № 16. Кемеровський обласний центр державного
 3. § 2. Співвідношення принципів кримінального законодавства з принципами кримінальної відповідальності, принципами кримінального права, принципами кримінально-правової політики та принципами кодифікації кримінально-правових норм
    тема мало обговорювалася в юридичній літературі, так як в основному переважала думка про відсутність підстав для розмежування цих двох понять * (128). Проте останнім часом проблема привернула увагу дослідників. Так, П.М. Панченко вважає, що "... система принципів права формується у дещо іншій площині, ніж система принципів законодавства" * (129). Принципами кримінального
 4. § 2. Самогубство як соціальне явище
    тема самогубства звучала в роботах Піфагора, Платона, Аристотеля, Сократа, Сенеки, М. Монтеня, Р. Декарта, Б. Спінози, Ф. Вольтера, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, Д. Юма, І. Канта, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше. Але особливе місце самогубство зайняло у творчості екзистенціалістів - С. К'єркегора, К. Ясперса (який, до речі, зауважив: «Хвора людина йде до лікаря, здоровий - кінчає самогубством». Цей
 5. Глава 16. Поняття соціального контролю
    тема соціології. Пг., 1920. Т. 1. П. Сорокін надавав великого значення соціальної стратифікації та соціальної мобільності (власне він і ввів ці поняття в науковий обіг). Звідси - роль поняття «статус» («ранг») як сукупності прав і обов'язків, привілеїв і відповідальності, влади і впливу. Ускладнена вертикальна мобільність, зрештою, призводить до революції - «перетрушування»
 6. Тема 1.1. Поняття про право і правові явища
    тема зв'язку людей, об'єднаних сімейними узами, груповими, становими, класовими відносинами. Це така спільність індивідів, де діють вже не біологічні, а соціальні закони. Глобальні проблеми виживання людського роду сьогодні стають визначальними для нормального суспільного розвитку. Розгляд суспільства як сукупності суспільних відносин дозволяє, по-перше,
 7. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
    тема. Система державних органів Російської Федерації обумовлена і визначається багатьма факторами. Основним фактором, що формує конституційну систему органів Російської Федерації, є принцип поділу влади. Для здійснення функцій державної влади її окремі ланки наділяються комплексом повноважень і має право діяти самостійно, в чому незалежно один від
 8. Тема 3.2. Норми адміністративного права
    тема федеральних органів виконавчої влади та їх структура визначені указами Президента РФ 14 серпня 1996 (з наступними змінами та доповненнями, наприклад Указом Президента від 9 липня 1997 р.), а їх правовий статус - поруч федеральних законів і положень про кожного з цих органів , затвердженими Президентом або Урядом РФ. Наприклад, положення про Міністерство внутрішніх справ
 9. Тема 3.4. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
    тематичность вчинення протиправного діяння і, отже, застосування більш суворого) покарання (стягнення). Іноді кваліфікуюче значення має форма вини: вчинене умисно діяння вважається злочином, а з необережності - адміністративним правопорушенням. Наприклад, що завдала значної шкоди умисна потрава посівів худобою чи птицею завжди вважалася злочином, а
 10. Тема 4.1. Поняття і джерела екологічного права
    темам. Його не було в часи середньовіччя і навіть у недалекому минулому. Воно з'явилося тоді, коли люди стали усвідомлювати необхідність підпорядкування своєї поведінки певним правилам і вимогам, спрямованим на зменшення шкідливого впливу людської життєдіяльності на навколишнє природне середовище, щоб в результаті цього зберегти її у сприятливому стані для живуть людей і майбутніх
© 2014-2022  yport.inf.ua