Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконне усиновлення (удочеріння) (ст. 154 КК).

У дан-ної статтею КК встановлено відповідальність за незаконні дію-вия по усиновленію1 дітей, передачі їх під опіку (піклувальник-ство), на виховання в прийомні сім'ї громадян, вчинені з корисливих мотивів. Її зміст тісно пов'язане до встановлених законодавством про сім'ю інститутами усиновлення,
1 Скрізь, де мова йде про усиновлення, мається на увазі і удочеріння.

Опіки та піклування, передачі дітей на виховання. Згідно із законодавством усиновлення, опіка та піклування допус-каються лише в інтересах неповнолітніх (ст. 124-127 СК РФ). Усиновитель, опікун і піклувальник мають відповідати вимогам-ваніям, які також диктуються інтересами несовершеннолет-нього (ст. 127 і 146 СК РФ). Усиновлення провадиться судом на прохання особи (осіб), яка бажає усиновити дитину (ст. 125 СК РФ). Це рішення є юридичним актом, внаслідок кото-рого між дитиною та її батьками сімейні відносини припиняються і аналогічні правовідносини виникають між усиновлювачем та усиновленою, а усиновителі та їх родичів-ки по відношенню до усиновленим дітям та їхнім нащадкам прирівнюються-Нива в особистих немайнових і майнових правах і обов'язках до родичів за походженням (ч. 1 ст. 137
СК РФ). Усиновлення має на меті створити умови для нормаль-ного виховання в сім'ї прийомних (усиновлених) дітей. Ці положення максимально деталізовані в підзаконних норма-тивних правових актах1 і роз'яснені Пленумом Верховного Суду РФ 2. Стаття 154 КК встановлює відповідальність за дей-наслідком, що вчиняються з порушенням або в обхід вище-наведених норм законодавства про сім'ю.
Об'єктом злочину є нормальний розвиток та від-
харчування неповнолітньої особи - суб'єкта сімейного права.
З об'єктивної сторони злочин виражається в дії-ях, скоєних всупереч вимозі законодавства про сім'ю і спрямованих на те, щоб домогтися протиправного усиновлення лення певної особи, встановлення над ним опіки, попеч-тва або передачі його на виховання певній особі.
1 Див: Положення про прийомну сім'ю. Затверджено постановою Прави-тва РФ від 17 липня 1996 р. № 829 / / СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3721; Правила передачі дітей на усиновлення (удочеріння) та здійснення контролю за умовами їх життя і виховання в сім'ях усиновителів на території Рос-сийской Федерації. Затверджені постановою Уряду РФ від
29 березня 2000 № 275 / / СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590.
2 Див: Положення про прийомну сім'ю. Затверджено постановою Прави-тва РФ від 17 липня 1996 р. № 829 / / СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3721; Правила передачі дітей на усиновлення (удочеріння) та здійснення контролю за умовами їх життя і виховання в сім'ях усиновителів на території Рос-сийской Федерації. Затверджені постановою Уряду РФ від
29 березня 2000 № 275 / / СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590.

Ці дії, як правило, пов'язані з фальсифікацією докумен-тов, на підставі яких вчиняється усиновлення, засновує-ся опіку чи піклування, внесенням до них неправдивих відомостей. У подібних випадках відповідальність настає за сукупністю двох злочинів за незаконне усиновлення (удочеріння) і за підробку офіційних документів, якщо вони надають права або звільняють від обов'язків (ст. 327 КК). Злочин име-ет формальний склад; воно визнається закінченим з моменту усиновлення (удочеріння). Якщо незаконне усиновлення (удо-Черенов) є прихованою формою торгівлі неповнолітнім, відповідальність настає за сукупністю п. «б» ч. 2 ст. 1271 і ст. 154 КК.
З суб'єктивної сторони незаконне усиновлення характери-зуется прямим умислом. Винний усвідомлює, що протизаконно вчиняє дії з усиновлення або передачі під опіку (піклування) чи в прийомні сім'ї, і бажає вчинити ці дії. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є корисливі спонукання, тобто прагнення отримати ма-ріальних вигоду від незаконного усиновлення, встановлення опіки чи піклування. Типовим прикладом може служити прагнення користуватися житловою площею або майном вуса-новленого або підопічного.
Суб'єктом злочину може бути будь повноліття-неї обличчя, як те, яка незаконно набула право усиновити-ля, опікуна чи піклувальника, так і те, яке сприяло та-кому придбання, незалежно від того, складається дана особа в будь-яких родинних відносинах з неповнолітнім.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконне усиновлення (удочеріння) (ст. 154 КК). "
 1. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  незаконного приміщення в психіатричний стаціонар - ч. 2 ст. 125; в гол. 19 Кримінального кодексу в порушенні рівності прав і свобод людини - ч. 2 ст. 136; порушення недоторканності приватного життя - ч. 2 ст. 137; порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень - ч. 2 ст. 138; порушення недоторканності житла - ч. 3 ст. 139; воспрепятствовании
 2. 2. Загальна характеристика і класифікація злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
  незаконне усиновлення (удочеріння) (ст. 154), розголошення таємниці усиновлення (ст. 155), невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього (ст. 156), злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (ст. 157). Деякі автори виділяють в самостійну групу злочини, що порушують права та обов'язки, пов'язані з усиновленням * (446).
 3. 5. Злочини, що посягають на охорону сім'ї та створення необхідних умов для утримання та виховання неповнолітніх
  незаконне усиновлення вперше була введена до Кримінального кодексу 1960 Федеральним законом від 7 березня 1995 р. (ст. 162.9). Стаття 154 КК РФ передбачає відповідальність не тільки за незаконне усиновлення або удочеріння (далі - усиновлення), а й за незаконну передачу неповнолітнього під опіку (піклування) чи на виховання в прийомні сім'ї. У 1997 р. було скоєно 11 таких
 4. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання 31. INTER ALIA [ІНТЕР
 6. 7.2. Світові судді
  незаконне підприємництво і ряд інших), віднесених до підсудності федеральних судів. До справ, що розглядаються мировим суддею, відносяться, наприклад, навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю, побої, погроза вбивством, зараження венеричною хворобою (гл. 16 Кримінального кодексу РФ); розголошення таємниці усиновлення (удочеріння); злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або
 7. Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 154
  незаконних дій щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку (піклування), на виховання в прийомні сім'ї, скоєних неодноразово або з корисливих спонукань. Диспозиція коментованої статті є бланкетной, і для визначення незаконності відповідних дій необхідно звертатися до норм СК РФ, Цивільного кодексу РФ (ГК РФ), Цивільного процесуального кодексу РФ (ЦПК
 8. Стаття 10. Гласність судового розгляду
  незаконне розповсюдження відомостей про приватне життя людини, що складають його особисту або сімейну таємницю, винні особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності (ст. 137 КК РФ). Суд зобов'язаний приймати і інші заходи до збереження таємниці відповідної інформації. Зокрема, не виключається можливість видалення свідка із залу судового засідання після його допиту, видалення експерта і
 9. Стаття 23. Цивільні справи, підсудні мировому судді
  незаконного володіння і відносяться до немайнових спорах, справи про які підсудні мировому судді відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 23 ЦПК. Що ж стосується справ з майнових спорів, пов'язаних з визначенням права власності на нерухоме майно та (або) витребуванням його на користь позивача, то вони розглядаються мировим суддею, якщо ціна позову не перевищує ста тисяч рублів (п. 5 ч. 1 ст. 23
 10. Стаття 26. Цивільні справи, підсудні верховному суду республіки, крайовому, обласному суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу
  незаконної (п. 5 ст. 17 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" * (59), ст . 413 Трудового кодексу РФ); про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування (п. 7 ст. 3 Федерального закону від 26 листопада 1996 р. "Про забезпечення конституційних прав громадян Російської Федерації
© 2014-2022  yport.inf.ua