Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Загальна характеристика і класифікація злочинів проти сім'ї та неповнолітніх


Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави - це положення проголошено Загальною декларацією прав людини (п. 3 ст. 16) і Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (ч. 1 ст. 23) * (444). У п. 1 ст. 24 Міжнародного пакту вказується, що кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного та соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі як малолітньої з боку її сім'ї, суспільства і держави * (445).
Реалізуючи згадані положення, Конституція РФ (ст. 38) проголосила наступні принципи: 1) материнство і дитинство, сім'я знаходяться під захистом держави; 2) турбота про дітей, їхнє виховання - рівне право й обов'язок батьків ; 3) працездатні діти досягли 18 років, повинні піклуватися про непрацездатних батьків.
Спеціальна глава про злочини проти сім'ї та неповнолітніх, що вперше з'явилася в КК РФ (гл. 20), є однією з форм здійснення принципів, зазначених у ст. 38 Конституції РФ.
Родовим об'єктом злочинів, передбачених в гол. 20 КК 1996 р., є суспільні відносини, що забезпечують нормальний розвиток і виховання неповнолітніх та охорону сім'ї. Потерпілими є, як правило, неповнолітні.
Об'єктивна сторона в більшості випадків полягає у вчиненні активних дій. Виняток становить невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього і злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків, які можуть бути вчинені за допомогою бездіяльності.
Суб'єктивна сторона злочину - завжди прямий умисел, в деяких випадках - корисливі чи інші ниці спонукання (наприклад, ст. 153, 155 КК).
Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла 16 років. У деяких складах - спеціальний суб'єкт. Наприклад, за втягнення неповнолітнього у вчинення злочину за ст. 150 КК може бути залучено лише особа, яка досягла 18-річного віку; кваліфікуючою ознакою цього складу є вчинення злочину батьком, педагогом або іншою особою, на яку законом покладено обов'язки з виховання неповнолітнього.
Злочини, передбачені гол. 20 КК, залежно від безпосереднього об'єкта, їх характеру та змісту можна розділити на три групи:
злочину, що сприяють антигромадської діяльності неповнолітніх: втягнення у вчинення злочину (ст. 150), втягнення в антигромадську поведінку (ст. 151). Злочини цієї групи можуть супроводжуватися заподіянням шкоди здоров'ю неповнолітнього (ч. 3 ст. 150; ч. 3 ст. 151);
злочини, що посягають на свободу неповнолітнього: торгівля неповнолітніми (ст. 152), підміна дитини (ст. 153). Вхідні в цю групу злочину можуть бути спрямовані також на втягнення неповнолітнього у вчинення злочину або інші антигромадські дії (п. "е" ч. 2 ст. 152), на заподіяння шкоди здоров'ю підлітка (п. "ж" ч. 2 ст. 152);
злочини, що посягають на охорону сім'ї та створення необхідних умов для утримання та виховання неповнолітніх: незаконне усиновлення (удочеріння) (ст. 154), розголошення таємниці усиновлення (ст. 155), невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього (ст. 156), злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (ст. 157).
Деякі автори виділяють в самостійну групу злочини, що порушують права та обов'язки, пов'язані з усиновленням * (446).
Кримінальний кодекс передбачає відповідальність і за інші злочини, що посягають на нормальний розвиток неповнолітніх. Так, ст. 134 КК передбачає відповідальність за статеві зносини і інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 14-річного віку, а ст. 135 - за розпусні дії відносно такої особи. У ряді складів злочинів неповноліття є кваліфікуючою або особливо кваліфікуючою обставиною. Це: катування щодо неповнолітнього (п. "г" ч. 2 ст. 117), зараження венеричною хворобою (ч. 2 ст. 121), зараження ВІЛ-інфекцією (ч. 3 ст. 122), викрадення (п. " д "ч. 2 ст. 126), незаконне позбавлення волі (п." д "ч. 2 ст. 127), згвалтування (п." д "ч. 2 ст. 131), згвалтування потерпілої, яка не досягла 14-річного віку (п. "в" ч. 3 ст. 131), насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітнього (п. "д" ч. 2 ст. 132) і аналогічні дії щодо особи, яка не досягла 14-річного віку (п . "в" ч. 3 ст. 132), зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами (ч. 2 ст. 202), захоплення як заручника неповнолітнього (п. "д" ч. 2 ст. 206), схиляння неповнолітнього до споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (п. "в" ч. 2 ст. 230).
Поширена у сімейних відносинах злочинність визначила формування сімейної кримінології - наукового напрямку, яке в рамках загальної кримінології вивчає криміногенні чинники сімейної сфери і обумовлене ними злочинну поведінку, а також соціальний вплив на них з метою протидії злочинності * (447). Проблема криміногенної сімейної ситуації включає також вивчення таких злочинів проти сім'ї та молоді, як злісне ухилення від сплати аліментів або від утримання дітей, злісне ухилення від надання допомоги батькам, розголошення таємниці усиновлення, підміна дитини та ін
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Загальна характеристика і класифікація злочинів проти сім'ї і неповнолітніх "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 3. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  загальна декларація прав людини, проголошена ООН, встановлює, що ніхто не може бути засуджений за діяння, яке лише після його вчинення стало кваліфікуватися як злочин. При виявленні такого факту засуджений підлягає негайному звільненню, реабілітації і відшкодування збитку виходячи з міжнародно-правових зобов'язань Росії. Треба мати на увазі, що і багато інших норм
 4. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
  характеристик різних видів (або типів) злочинів-насильницьких, необережних, економічних і проч. Аргумент про те, що класифікується (або типологизируют) злочинність як наслідок соціальних умов, а кримінологів цікавить причина, представляється недостатньо переконливим для відмови від досліджень за допомогою класифікації як мають обмежені пізнавальні можливості.
 5. Виноски
  спільна. Т. I-II. М.: Наука, 1994. * (20) Див: Підручник кримінального права. Загальна частина. М.: Спарк, 1997. С. 48. * (21) Цит. по: Історія радянського кримінального права. М., 1948. С. 47. * (22) Див докладніше: Мішутіна П.Г. Нариси з історії радянського кримінального права. 1917-1918. М., 1954. * (23) Див докладніше: Ісаєв І.А. Указ. соч. С. 307-318. * (24) Лацис М.Я. Надзвичайні комісії з боротьби з
 6. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  характеристика родового об'єкта в розділі VII КК РФ підлягає розширювальному тлумаченню: "Проти людини, особистості і громадянина". Глава 20 "Про злочини проти сім'ї та неповнолітніх", строго кажучи, випадає з групи злочинів з родовими об'єктами "особистість". Напевно, її доречніше перенести в гол. 25 і назвати "Про злочини проти сім'ї, неповнолітніх, здоров'я населення та
 7. 1. Поняття і загальна характеристика Особливої частини кримінального права зарубіжних держав
  загальна норма такого обмеження не передбачає , там міститься лише положення про те, що переривання вагітності визнається незаконним, якщо здійснюється після закінчення встановленого, неконкретізіруемого законом терміну. В інших випадках уточнення стосуються застосування бланкетну норму. Загалом, Особлива частина французького Кримінального кодексу характеризується такими рисами: реалізацією
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  характеристики, але фактично ними не має, в наявності порушення зобов'язання, яке тягне за собою відповідні наслідки. Особливі правові наслідки настають і тоді, коли продавець при укладенні договору був поставлений покупцем до відома про конкретну мету придбання товару, але, незважаючи на це, передав покупцеві товар, непридатний для використання у відповідності з вказаними
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п. 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
 10. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  класифікації; маються на увазі "регіональні казино", "великі казино", " невеликі казино "і не досягають за розміром мінімуму, встановленого від підлягають ліцензуванню казино. --- Gambling act 2005 (Public General act. 2005. Chapter 19). Безпосередніми цілями ліцензування ігор і парі названі гарантія перетворення азартних ігор у джерело вчинення
© 2014-2022  yport.inf.ua