Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 186 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину виступила-Пает порядок обігу грошей і цінних паперів.
Предметом злочину з урахуванням положень Федерального закону від 10 грудня 2003 р. № 173-ФЗ «Про валютне регулювання-ванні та валютний контроль» 1 є:
1) валюта Російської Федерації: а) грошові знаки у вигляді
банкнот і монети Банку Росії, що знаходяться в обігу як законний засіб готівкового платежу на території РФ, а також вилучені або вилучені з обігу, але біля-жащие обміну на грошові знаки, б) кошти на банків-ських рахунках і в банківських вкладах;
2) іноземна валюта: а) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монети, що знаходяться в обігу і яв - ляющие законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави (групи іноземних-них держав), а також вилучені або вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, б) кошти на банківських рахунках і в банківських вкладах у грошових одини-цях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях;
3) внутрішні цінні папери: а) емісійні цінні папери, номінальна вартість яких зазначена в російській валюті і випуск яких зареєстрований в РФ, б) інші цінні папери, що засвідчують право на отримання російської валюти, випу-щенние на території РФ;
4) зовнішні цінні папери - цінні папери, у тому числі в без-документарній формі, не відносяться відповідно до федеральним законом до внутрішніх цінних паперів.
Відповідно до п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 квітня 1994 р. № 2 «Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів» 2 виготовлення з метою збуту та збут грошових знаків і цінних паперів, вилучених з обігу (монети старої чеканки, радянські гроші, скасовані грошовими реформами, і т.п.) і мають
1 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
2 БВС РФ. 1994. № 7.

Лише колекційну цінність, не утворюють складу злочини ня, передбаченого ст. 186 КК, і повинні, при наявності до то-му підстав, кваліфікуватися як шахрайство.
Не можуть бути предметом даного злочину також доку-менти, не віднесені до числа цінних паперів. У пункті 8 вказано-ного постанови Пленуму Верховного Суду РФ роз'яснено: оскільки квиток грошово-речової лотереї цінним папером не є, його підробка з метою збуту або незаконного отримання виграшу кваліфікується як приготування до шахрайства. У разі збуту фальшивого лотерейного квитка або отримання за ним виграшу скоєне винним слід квалифициро-вать як шахрайство.
Об'єктивна сторона злочину включає два альтерна-тивно зазначених дії: 1) виготовлення з метою збуту; 2) збут підроблених грошей або цінних паперів.
Виготовлення припускає як часткову підробку грошово-них купюр або цінних паперів (переробка номіналу справжнього грошового знака, підробка номера, серії облігації та інших реквізитів грошей та цінних паперів), так і виготовлення повністю підроблених.
При вирішенні питання про наявність у діях особи складу пре-ступления, передбаченого ст. 186 КК, необхідно встановити, чи є грошові купюри, монети або цінні папери під-слушними, чи мають вони істотна подібність за формою, розміром, кольором та іншим основним реквізитами з розташованими в звертання-нии справжніми грошовими знаками або цінними паперами.
У тих випадках, коли фальшива купюра явно не відповідає справжньої, що виключає її участь в грошовому обігу, а також якщо інші обставини справи свідчать про на спрямованості умислу винного на грубий обман обмеженого числа осіб, скоєне може бути кваліфіковано як мошен-ництво.
Збут підроблених грошей або цінних паперів полягає в неналежного використання їх як засобу платежу при оплаті товарів і послуг, розміні, даруванні, дачі в борг, продажу і т.п. Згідно п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 квітня
1994 р. № 2 незаконне придбання особою чужого майна в результаті скоєних ним операцій з фальшивими грошима

або цінними паперами охоплюється складом ст. 186 КК і до виконавчої кваліфікації за відповідними статтями, передбачати відповідальність за розкрадання, що не требует1.
Склад злочину - формальний. Виготовлення фальші-вих грошових знаків або цінних паперів є закінченим, якщо з метою подальшого збуту виготовлений хоча б один де-ніжний знак або цінний папір, незалежно від того, чи вдалося здійснити збут підробки. Збут буде закінчено з моменту при-йняття іншою особою хоча б одного предмета підробки. Прид-бання завідомо підроблених грошей або цінних паперів з метою їх подальшого збуту як справжніх слід квалифици-ровать за ст. 30 і 186 КК.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. При виготовленні зазначених предметів обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є також мета - збути підроблені гроші або цінні папери.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років. Кримінальної відповідальності за збут підроблених грошей, цінних паперів та іноземної валюти підлягають не тільки особи, зани-мающіхся їх виготовленням або збутом, а й особи, в силу сте-чення обставин стали володарями підроблених грошей або цінних паперів, сознающие це, і, тим не менше, використовую-щие їх як справжні.
Кваліфікований склад характеризується вчиненням тих же діянь у великому розмірі. Згідно з приміткою до ст. 169 КК великим розміром є виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів на суму, що перевищує
250 тис. руб. Особливо кваліфікований склад характеризується вчиненням його організованою групою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 186 КК). "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  виготовлення та використання державних пробірних клейм, завідомо неправдиву рекламу, незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, підкуп учасників і організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів, зловживання при випуску цінних паперів (емісії), виготовлення або збут підроблених кредитних
 2. 4. Злочини, що посягають на фінансові інтереси держави та інших суб'єктів економічної діяльності
  виготовленням і збутом підроблених грошей і цінних паперів може бути порушено нормальне грошовий обіг. Пленум Верховного Суду РФ у постанові від 17 квітня 2001 р. "Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів" * (47) підкреслив, що цей злочин набуває підвищену суспільну небезпеку в умовах становлення ринкової економіки, підриваючи
 3. Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159
  виготовлений ним самим підроблений документ з метою розкрадання чужого майна шляхом обману або зловживання довірою, проте з незалежних від неї обставин не змогло вилучити майно потерпілого або придбати право на чуже майно, вчинене слід кваліфікувати як сукупність злочинів, передбачених ч. 1 ст. 327 КК РФ, а також ч. 3 ст. 30 КК РФ і, залежно від
 4. Стаття 186. Виготовлення, зберігання, перевезення або збут підроблених грошей або цінних паперів Коментар до статті 186
  виготовленні або збуті підроблених грошей і цінних паперів ", суспільна небезпека даного злочину полягає у підриві стійкості вітчизняної валюти і скруті регулювання грошового обігу . --- РГ. 1994. 14 липня. Питання попередження підробки грошових знаків і боротьби з нею регламентуються і Міжнародною конвенцією по боротьбі з підробкою
 5. Стаття 187. Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів Коментар до статті 187
  виготовленні або збуті підроблених кредитних або розрахункових карт, інших платіжних документів, які є цінними паперами. Під виготовленням підроблених кредитних або розрахункових карт, інших платіжних документів, які є цінними паперами, розуміється часткова або повна їх підробка (наприклад, зміна реквізитів: номера рахунку, підпису власника, розміру грошової суми). Збут - це будь-яка
 6. 9. Помилка та її кримінально-правове значення
  виготовлення або збут підроблених грошей і цінних паперів). Але відповідальність за ст. 186 КК настає лише при наявності умисної вини. Відсутність умислу виключає і кримінальну відповідальність. Якщо ж особа помиляється щодо небезпеки своїх дій (бездіяльності), то відповідальність за таку поведінку передбачена лише за наявності вини (умислу чи необережності). Особа вважає свої
 7. § 5. Поняття, предмет і метод фінансового права
  виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів, а ст. 198, 199, 1991 і 1992 - за вчинення податкових пре
 8. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини в сфері економічної діяльності
  виготовленні або обробці творів тих фабрик, заводів або мануфактур, коли не було на це позитивного згоди тих, яким ся таємниця належить по праву і, отже, до збитку їх, той піддається за оце: ув'язнення в тюрмі на час від чотирьох до восьми місяців ". У Кримінальному уложенні 1903 норми, що регламентують відповідальність за злочини у сфері економічної діяльності,
 9. 3. Історія розвитку законодавства про відповідальність за державні злочини
  виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 87) та за порушення правил про валютні операції (ст. 88); встановлено відповідальність за дії, резорганізующіе роботу виправно-трудових установ (ст. 77.1), недонесення про державні злочини (ст. 88.1) та їх приховування (ст. 88.2). Пізніше була включена ст. 76.1, яка передбачає відповідальність за передачу
 10. § 1. Поняття конфіскації майна і правила її здійснення
  виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів; контрабанда; терористичний акт; втягнення у вчинення злочину терористичного характеру або інше сприяння їх здійснений-нию; втягнення в заняття проституцією; державна з-мена; шпигунство та ін При визначенні поняття «майно» слід виходити з положень цивільного законодавства (наприклад, частка в загальній
© 2014-2022  yport.inf.ua