Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів (ст. 187 КК).

Не-
1 З цього питання в юридичній літературі висловлена інша точка зре-ния. Так, Б.В. Волженкін вважає, що збут фальшивих грошей або цінних бу-маг зовсім необов'язково пов'язаний з протиправним заволодінням чужого майна, тому, якщо таке відбувається, вчинене слід квалифици-ровать по сукупності (див.: Волженкін Б.В. Злочини у сфері економі-чеський діяльності . СПб., 2002. С. 377; див. також: Скляров С. Як квалифи-царювати наслідки збуту підроблених грошей або цінних паперів / / Росій-ська юстиція. 2002. № 10 та ін.)

Посереднім об'єктом злочину виступає порядок безготівкових розрахунків.
Відповідно до п. 1 ст. 861 ГК РФ розрахунки на території
РФ можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формах. Під
формою
безготівкових розрахунків розуміються передбачені
правовими нормами або банківською практикою способи перево-так грошових коштів через кредитні організації. Дані спо-подію відрізняються видом розрахункового документа, порядком доку-ментооборота, умовами надання коштів у розпоряджаючись-ня одержувача, в тому числі зарахування на його рахунок. Форми безготівкових розрахунків обираються клієнтами банків самостійно і передбачаються в договорах, укладених ними зі своїми контрагентамі1.
Предметом злочину виступають кредитні карти, рас-
парні карти, а також інші платіжні документи, які не є
щіеся цінними паперами .
Об'єктивна сторона характеризується двома альтернативно зазначеними діями: 1) виготовлення з метою збуту або
2) збут підроблених кредитних (розрахункових) карток та інших платіж-них документів. Особа, яка реально витрачає знаходяться на рахунку грошові кошти за допомогою підробленої кредитної (розрахункової) карти або іншого платіжного документа, підлягає відпові-дальності за розкрадання чужого майна шляхом шахрайства.
Склад злочину - формальний. При виготовленні воно вважається закінченим після того, як з метою подальшого збу-та особа виготовить хоча б одну карту або інший платіжний доку-мент або внесе до нього завідомо неправдиві дані, при збуті - з моменту передачі предмета підробки іншій особі.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. При виготовленні винна особа повинна переслідувати мету - збути предмет підробки.
Суб'єктом злочину визнається особа, яка досягла віку
16 років.
Кваліфікований склад характеризується вчиненням зазначених у ч. 1 ст. 186 КК діянь організованою групою.
1 Див: Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації,
затв. ЦБР від 3 жовтня 2002 р. № 2-П / / Вісник Банку Росії. 2002. № 74.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів (ст. 187 КК). "
 1. Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159
  Шахрайство - одна з форм розкрадання. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки шахрайства як форми розкрадання розкриті в коментарі до ст. 158 КК РФ. Склад шахрайства складний, альтернативний. Об'єктивна сторона шахрайства виражається в альтернативних діяннях, наслідку у вигляді майнової шкоди, причинного зв'язку і специфічному способі (обмані або зловживання довірою).
 2. Стаття 187. Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів Коментар до статті 187
  Об'єкт даного злочину - встановлений порядок випуску та обігу кредитних або розрахункових карт, інших платіжних документів, які є цінними паперами. Предмет злочину - підроблені кредитні або розрахункові карти, інші платіжні документи, які не є цінними паперами. Відповідно до п. 1.5 Положення ЦБ РФ від 24 грудня 2004 р. N 266-П "Про емісії банківських карт і про
 3. Коментар до статті 15.24
  1. Вимоги до реклами на ринку цінних паперів визначені ст. 34 Федерального закону "Про ринок цінних паперів". У рекламі повинно міститися найменування (ім'я) рекламодавця. Рекламодавець, який є професійним учасником ринку цінних паперів, зобов'язаний також включати в рекламу відомості про види здійснюваної ним на ринку цінних паперів діяльності відповідно до рекламним оголошенням.
 4. 8. Мотив і мета злочину. Емоції
  Мотив і мета злочину є факультативними ознаками суб'єктивної сторони злочину. Вони стають обов'язковими і тому враховуються при кваліфікації злочинів тільки у випадках, зазначених у законі, тобто в конкретній статті Особливої частини КК. Наприклад, зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) тягне за собою кримінальну відповідальність за наявності корисливої або іншої
 5. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  Кримінальна відповідальність за злочини у сфері економічної діяльності передбачена нормами, об'єднаними в гол. 22 "Злочини у сфері економічної діяльності" розд. VIII "Злочини у сфері економіки" Кримінального кодексу РФ 1996 р. У раніше діючому законодавстві ці злочини іменувалися господарськими. У кримінально-правовій літературі справедливо зазначається, що
 6. 4. Злочини, що посягають на фінансові інтереси держави та інших суб'єктів економічної діяльності
  Ухилення фізичної особи від сплати податку або страхового внеску в державні позабюджетні фонди (ст. 198 КК). Податки та інші обов'язкові платежі є найважливішим джерелом формування доходної частини бюджетів різних рівнів. Від своєчасності і повноти збору податків та інших обов'язкових платежів залежить наповнюваність дохідної частини державного бюджету, а також бюджетів
 7. Стаття 187. Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів Коментар до статті 187
  1. Розрахункова картка призначена для здійснення операцій її утримувачем у межах встановленої кредитною організацією-емітентом суми коштів (витратного ліміту), розрахунки за якими здійснюються за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, або кредиту , наданого кредитною організацією-емітентом відповідно до договору банківського рахунку при
 8. 6.2. Види юридичної відповідальності
  за правопорушення в інформаційній сфері У тих випадках, коли правопорушення в інформаційній сфері носять систематичний, злісний характер, винні притягуються до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом РФ. По сучасному російському законодавству злочином визнається винна суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке заборонено Кримінальним
 9. 5. Злочини, що посягають на інтереси кредиторів
  Незаконне отримання кредиту (ст. 176 КК). Одним з найважливіших умов успішної економічної діяльності є можливість своєчасного отримання кредиту господарюючими суб'єктами. Загальні положення, відповідно до яких укладається кредитний договір, містяться в гл. 42 Цивільного кодексу. Так, зокрема, ст. 819 ЦК встановлює, що за кредитним договором банк або інша кредитна
 10. алфавітно-предметний покажчик
  --- --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264 . Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
© 2014-2022  yport.inf.ua