Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 5. Перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК)


З об'єктивної сторони розглядається злочин ха-теризується дією, явно виходять за межі полномо-чий посадової особи та повлекшим суспільно небезпечні по-слідства, текстуально зазначені в законі ідентично з повинне-стним зловживанням.
На відміну від зловживання посадовими повноваженнями, при перевищенні повноважень здійснюються дії не нахо-дятся в рамках компетенції винного. Про це свідчить вказівка закону на явний характер їх невідповідності должност-ним повноважень. Таким чином, тут мова йде про дії, які в даній ситуації або в принципі посадова особа здійснювати не могло. У судовій практиці виділяються три типо-ші форми перевищення посадових повноважень:
1) вчинення однією посадовою особою дій, які відносяться до повноважень іншого (наприклад, судовий пристав-виконавець самовільно змінює рішення суду);
2) вчинення службовою особою дій, які могли бути вчинені їм тільки при наявності особливих умов, зазначених у законі або підзаконному акті і відсутніх в даній ситуації (наприклад, затримання співробітниками ГИБДД автомо-Біля і приміщення його на штрафну стоянку за відсутності ап-тічки, а не у випадку керування автомобілем у нетверезому перебуваючи-нді; проведення обшуку з порушенням умов, зазначених у ст. 182 КПК України);
3) вчинення посадовою особою дій, які ніхто і ні за яких обставин не може вчинити (наприклад, видання ректором державного ВНЗ наказу, що зобов'язує всіх студентів перед початком занять вимовляти молитву).
У теорії кримінального права справедливо виділяють ще одну форму перевищення повноважень - одноосібне вчинення службовою особою дій, які можуть бути вчинені

лише колегіально (наприклад, старшина присяжних засідателів одноосібно заповнює питальний лист, не ставлячи відповідаю-щие питання на голосування) 1.
У всіх цих випадках дії повинні явно, тобто абсолютно очевидно для винного, виходити за межі його повноважень і при цьому бути з ними пов'язаними, мати їх у вигляді своєрідність-ного фундаменту, з якого перевищення і витікає. Якщо ж ті чи інші дії посадової особи ніяк не пов'язані з його повноваженнями по службі, вони не є ознакою складу розглядуваного злочину.
Суспільно небезпечні наслідки як ознака складу пре-височини посадових повноважень формально в законі описані аналогічно ст. 285 КК. Слід мати на увазі, що тут більш характерний саме моральний або матеріальний шкода особисто-сті, порушення її конституційних прав і свобод. Разом з тим в окремих випадках не виключається і іншу шкоду - имуществен-ний, екологічний тощо
Наприклад, Е. був визнаний винним у перевищенні повинно-ки повноважень за наступних умов: будучи должност-ним особою державної лісової охорони, він в порушення ви-мог закону дозволив спиляти дерева у ввіреному йому про- ході лісництва, у зв'язку з чим лісовому господарству було завдано істотної вред2.
Раніше (стосовно до ст. 171 КК РРФСР 1960 р.) в літера-турі зазначалося, що перевищенню властивий фізичну шкоду лічності3. За чинним же законодавством фізичну шкоду особистості є ознакою не основного, а особливо кваліфікованим складу перевищення повноважень.
Склад злочину - матеріальний, тому воно закінчив-
але в момент настання зазначених наслідків.
З суб'єктивної сторони злочин характеризується пря-мим умислом. Непрямий умисел не характерний для даного злочину, оскільки, як зазначається в законі, перевищення
1 Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина / За ред.
Б.В. Здравомислова. М., 1999. С. 400.
2 БВС РФ. 1999. № 2. С. 22.
3 Див: Коментар до Кримінального кодексу РРФСР. М.: Вердикт, 1994. С. 322.

Носить явний характер. Отже, особа не може не предв-подіти саме неминучості настання зазначених у законі по-следствій1.
Суб'єкт злочину спеціальний - посадова особа.
Кваліфікований вид перевищення посадових полномо-чий передбачає вчинення злочину особою, що займає державну посаду РФ або суб'єкта РФ, а також главою органу місцевого самоврядування (див. § 1 цієї глави).
Особливо кваліфікуючими ознаками розглядуваного злочину є: а) застосування насильства або загроза його застосування; б) застосування зброї або спеціальних засобів; в) заподіяння тяжких наслідків (ч. 3 ст. 286 КК).
Застосування насильства означає нанесення потерпілому побоїв, заподіяння фізичного болю, легкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю, обмеження свободи (наприклад, зв'язування), катуючи-ня. Умисне заподіяння смерті або тяжкої шкоди здоров'ю не охоплюється складом перевищення посадових повноважень і вимагає кваліфікації за сукупністю з відповідними злочинами проти особи (п. 12-13 постанови полоні-ма Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990 р. № 4) 2. Загроза при-трансформаційних змін насильства (включаючи погрозу вбивством) означає висловлений-ве або іншим чином виражене намір винного причи-нить шкоду здоров'ю потерпілого, коли в останнього були дійсні підстави побоюватися виконання цієї погрози.
Зброєю є предмети, конструктивно призначений-ні для ураження живої цілі, подачі сигналів. У даному слу-чаї кваліфікуючою ознакою є застосування зброї у власному розумінні цього слова, а не предметів, використовуваних як зброї. Судова практика обгрунтовано виходить з того, що сам по собі факт незаконного застосування зброї свя-зан з істотним порушенням прав громадян, незалежно від настання яких-небудь інших наслідків.
1 У теорії кримінального права висловлено думку, що умисел у розглядатися злочині може бути і непрямим (див.: Коментар до карного кодексу РФ / Під ред. Ю.І. Скуратова і В . М. Лебедєва. М.: ИНФРА-М, НОРМА, 1996. С. 665).
2 Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР
(Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 310.

Спеціальними є кошти, призначені для при-трансформаційних змін на визначених законом підставах в цілях присікти-ня правопорушень і нейтралізації правопорушників (на-ручники, сльозогінний газ і т.п.). Підстави та порядок їх застосування передбачені в низці нормативних актів, наприклад у ст. 14 Закону РФ від 18 квітня 1991 р. № 1026-I «Про міліцію» 1. Під застосуванням зброї та спеціальних засобів слід поні-мати як фактичне їх використання для фізичного воздей-наслідком на потерпілого, так і загрозу їх застосування, якщо у по-терпів були підстави вважати, що його життя і здоро-в'ю загрожує опасность2.
Тяжкими наслідками перевищення посадових полномо-чий є великі аварії, тривалі зупинки транспорту або виробничого процесу, дезорганізація роботи уста-дення, нанесення матеріального збитку в особливо великих розмі-рах, різке ускладнення соціальної обстановки в конкретній місцевості , заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерті хоча б одній людині. При цьому слід мати на увазі, що психи-чеський ставлення до смерті і заподіяння тяжкої шкоди здоро-в'ю може бути виражене тільки у формі неосторожності3. Ві-
на стосовно інших тяжких наслідків може бути як
умисною, так і необережною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК) "
 1. Стаття 33. Відповідальність співробітника поліції
  перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК РФ), провокацію хабара або комерційного підкупу (ст. 304 КК РФ), порушення недоторканності житла (ст. 139 КК РФ) і ін 6 . На нього може бути накладено дисциплінарне стягнення. Відповідно до вимог п. 13.4 Інструкції про порядок застосування Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації назване стягнення має
 2. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК) і халатність (ст. 283 КК) мають спеціальні (дочірні) норми у всіх розділах Кодексу. При цьому спеціальна норма і склад, в ній передбачений, може бути прямо змальована ознаками спеціального суб'єкта - "посадової особи" формулюванням способу вчинення діяння "з використанням службового становища" або такі прямі вказівки закону
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  перевищення посадових повноважень, службове підроблення) та тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Протидіяти цим зловживанням в певній мірі покликані кримінально-правові норми, передбачені гол. 30 КК, які передбачають відповідальність за злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (ст. 285-293 КК). В
 4. 3. Відповідальність за загальні види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  перевищення посадових повноважень обумовлюється тим, що посадова особа умисно вчиняє такі дії по службі, які явно виходять за межі його повноважень і тягнуть за собою істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства і держави. При цьому такого роду дії посадової особи можуть бути пов'язані з насильством
 5. 4. Відповідальність за конкретні види злочинів проти державної влади та інтересів державної служби та служби в органах самоврядування
  перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК) або зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) за наявності інших ознак цих злочинів. Злочин, передбачений ст. 288 КК, віднесено до числа злочинів невеликої тяжкості. Частково це пояснюється тим, що даний злочин у випадках настання більш небезпечних наслідків, ніж встановлені в цій статті,
 6. 5. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя посадовими особами - працівниками правоохоронних органів
  перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК). Кваліфікованим видом незаконних затримання, взяття під варту і утримання під вартою є заподіяння в результаті цих дій тяжких наслідків. До таких можуть бути віднесені, наприклад, тривале утримання під вартою невинну людину, його самогубство, тяжка, в тому числі психічна, хвороба. Це питання вирішується судом з
 7. § 7. Присвоєння повноважень посадової особи (ст. 288 КК)
  перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК), отримання хабара (ст. 290 КК), а також ознаками низки спеціальних посадових злочинів, пося-гающих на інший об'єкт (наприклад, на інтереси правосуддя). Кваліфікувати вчинене за сукупністю розглянутого та іншого посадового злочину (за винятком службово-го підроблення) не можна через відсутність ознаки спеціального суб'єктів незалежно
 8. § 1. Загальна характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК), привласнення повноважень посадової особи (ст. 288 КК), незаконне участь у підприємницькій діяльності 1 Питання про безпосередній об'єкті посадових злочинів ви-викликають в теорії кримінального права дискусії. Детально про це див: Здра-вомислов Б.В. Посадові злочини. Поняття та кваліфікація. М., 1975. С. 11-13; Лисов М.Д.
 9. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  перевищенні меж необхідної оборони. Тут слід звернути увагу на те, хто був призвідником бійки. Якщо потерпілим виявився призвідник бійки, є підстави вважати, що винний оборонявся. У цьому випадку може виникнути питання про необхідну оборону або перевищенні її меж. Якщо ж шкода заподіяв призвідник бійки, про необхідну оборону мова йти не може; 2) розмежування вбивства в
 10. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Перевищенням повноважень; органи місцевого самоврядування безпосередньо не підпорядковані органам державної влади; основна одиниця місцевого самоврядування - прихід; в компетенцію органів місцевого самоврядування є: керування поліцією, соціальними службами, пожежна охорона, місцеві дороги, будівництво та експлуатація житла, спортивні споруди, громадський транспорт та ін Друга
© 2014-2022  yport.inf.ua