Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 5. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування


Однією з гарантій успішного функціонування держави і громадянського суспільства є належне створення умов ефективної діяльності державного апарату влади та органів управління , а також органів місцевого самоврядування. Це особливо важливо в період докорінної перебудови всіх найважливіших сфер життя суспільства, побудови демократичної правової держави, розвитку стабільної і сильної економіки, забезпечення соціальної захищеності громадян і взагалі в цілому зміцнення Російської держави. Результативність цієї діяльності безпосередньо залежить від бездоганної і чіткої роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, її посадових осіб. У зв'язку з цим особливо небезпечні і нетерпимі злочини, що здійснюються самими працівниками органів влади і управління. Їх дії не тільки дезорганізують функціонування того чи іншого управлінського ланки, а й підривають авторитет державної влади в очах суспільства, породжують у населення недовіру до неї. Злочинність, особливо організована і професійна, проникла у владні структури, у державну службу та органи місцевого самоврядування, наголошується зрощування виконавчої та законодавчої влади з кримінальними структурами * (122).
Деякі ланки органів державної влади та місцевого самоврядування вражені корупцією, хабарництвом, протекціонізмом та іншими негативними явищами, що підривають нормальну діяльність органів влади і управління, найчастіше зривають і гальмують вирішення важливих заходів як на рівні Російської Федерації, так і її суб'єктів, регіонів, владних і управлінських структур. У 1999 р. Президент РФ вказав на те, що "Забезпечення правопорядку, боротьба із злочинністю та корупцією є найважливішим політичним завданням" * (123).
У структурі економічної злочинності в країні за 1999 р. злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування становлять 10,7% * (124), а число скоєних злочинів за останні роки по Росії свідчить про стабільне їх збільшенні порівняно із загальним зростанням злочинності. У 1999 р. виявлено 20 тис. злочинів, спрямованих проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, що на 12,7% більше, ніж у 1998 р.; з числа виявлених майже 7 тис. фактів хабарництва, що на 18,3% більше, ніж було в 1998 р. * (125) Тому злочинні дії представників державної влади та інших посадових осіб (хабарництво, зловживання службовими повноваженнями, перевищення посадових повноважень, службове підроблення) та тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Протидіяти цим зловживанням в певній мірі покликані кримінально-правові норми, передбачені гол. 30 КК, які передбачають відповідальність за злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (ст. 285-293 КК).
У законі не міститься визначення даної групи злочинів. Однак з урахуванням їх особливостей, змісту і ознак складів можна в узагальненому вигляді визначити цю групу злочинів.
Насамперед, злочини, передбачені гол. 30 КК, відрізняються від інших злочинних посягань спеціальними ознаками:
а) вони відбуваються спеціальними суб'єктами (посадовими особами) державних органів або органів місцевого самоврядування; виняток становить лише ст. 291 КК (давання хабара), де суб'єкт - загальний. У більшості складів злочинів, включених в даний розділ, таким спеціальним суб'єктом є лише посадова особа (ст. 285, 286, 287, 289, 290, 293). Водночас у примітці 4 до ст. 285 КК сказано, що у випадках, спеціально передбачених відповідними статтями, відповідальність за злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування несуть державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, не пов'язані з числа посадових осіб. Таких випадків два: привласнення повноважень посадової особи (ст. 288) та службове підроблення (ст. 292). За службове підроблення несуть відповідальність і посадові особи;
б) вчинення суспільно небезпечних діянь можливо лише завдяки займаному службовому становищу або з використанням своїх службових повноважень;
в) суспільно небезпечні діяння посягають на нормальну діяльність органів державної влади і управління, а також органів місцевого самоврядування, або містять реальну загрозу такого порушення.
Таким чином, розглянуту групу злочинів можна визначити як суспільно небезпечні діяння (дії або бездіяльність), які вчиняються представниками влади, посадовими особами та іншими державними службовцями, які не є посадовими особами, завдяки займаному ними службовому становищу і всупереч інтересам служби та завдають істотної шкоди нормальній діяльності органів державної влади, інтересам державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування або містять реальну загрозу заподіяння такої шкоди.
Глава 30 КК РФ включає дев'ять статей, що передбачають відповідальність за злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування:
зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285);
перевищення посадових повноважень (ст. 286);
відмова в наданні інформації Федеральним Зборам РФ чи Рахунковій палаті РФ (ст. 287);
привласнення повноважень посадової особи (ст. 288);
незаконне участь у підприємницькій діяльності (ст. 289);
отримання хабара (ст. 290);
дача хабара (ст. 291);
службова фальсифікація (ст. 292);
недбалість (ст. 293).
Разом з тим Кримінальний кодекс містить і інші злочини, суб'єктами яких можуть виступати посадові особи. Наприклад, багато злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина (ст. 149 - перешкоджання проведенню зборів, мітингу, демонстрації, ходи, пікетування або участі в них; ст. 144 - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів; ст. 140 - відмова у наданні громадянину інформації); злочини у сфері економічної діяльності (ст. 169 - перешкоджання законній підприємницькій діяльності; ст. 170 - реєстрація незаконних операцій із землею); злочини проти правосуддя (ст. 299 - притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності; ст. 300 - незаконне звільнення від кримінальної відповідальності та ін.) Однак ці злочини насамперед зазіхають на інші охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, то: конституційні права і свободи громадян, інтереси у сфері економіки або інтереси правосуддя.
Злочини, про які йде мова в гол. 30 КК, посягають на інші суспільні відносини, зміст яких становлять нормальна діяльність органів державної влади, інтереси державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; такі злочини можуть відбуватися в різних сферах функціонування державного апарату. У зв'язку з цим видовий об'єкт названих злочинів можна визначити як сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальну і законну діяльність органів влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування * (126).
Розглянуті злочини посягають на функціонування і престиж органів державної влади, на інтереси і авторитет державної служби і на інтереси органів місцевого самоврядування.
До органів державної влади, яка відповідно до ст. 10 Конституції РФ ділиться на законодавчу, виконавчу і судову, відносяться Президент РФ, Федеральне Збори (Рада Федерації і Державна Дума), Уряд РФ, суди РФ. У суб'єктах Російської Федерації (республіках, краях, областях, містах федерального значення, автономних областях і автономних округах) державну владу здійснюють утворені ними органи державної влади (ст. 11 Конституції РФ).
Державну владу, її мети, завдання та функції здійснюють, в межах відповідних повноважень, Збройні Сили РФ, інші війська і військові формування держави та їх посадові особи. Згідно з Федеральним законом від 31 травня 1996 р. "Про оборону" * (127) до російських Збройним Силам відносяться центральні органи військового управління, об'єднання, з'єднання, військові частини та організації, що входять у види і роди військ і тилу Збройних сил Росії. До інших військам і військовим формуванням можна віднести воєнізовані гірничорятувальні частини, внутрішні війська МВС, війська урядового зв'язку, залізничні війська, війська Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, Прикордонні війська Росії.
Під державною службою відповідно до Федерального закону від 31 липня 1995 р. "Про основи державної служби Російської Федерації" розуміється "професійна діяльність щодо забезпечення виконання повноважень державних органів" * (128). До неї відноситься виконання посадових обов'язків відповідними особами, що заміщають державні посади категорій "Б" і "В" відповідно до "Реєстром державних посад в РФ" * (129). При цьому державна служба включає в себе: а) федеральну державну службу, що знаходиться у веденні Російської Федерації і б) державну службу суб'єктів Російської Федерації, що знаходиться у їх віданні.
Органи місцевого самоврядування, відповідно до ст. 1 Федерального закону від 28 серпня 1995 р. "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" з наступними змінами та доповненнями * (130) - це виборні інші органи, наділені повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення (у містах, районах, сільських населених пунктах) і які не входять до системи органів державної влади.
Служба в системі органів місцевого самоврядування передбачає виконання відповідних посадових або службових функцій як глави муніципального освіти або місцевої організації, їх заступників, керівників відділів, секторів, інспекційного складу тощо * (131)
Підсумовуючи зазначені вище положення, можна визначити, що видовим об'єктом даної групи злочинів виступає сукупність суспільних відносин у сфері нормального, відповідного положенням Конституції РФ, вимогам інших законів і підзаконних нормативних актів функціонування органів державної влади, під якими розуміються органи законодавчої, виконавчої та судової влади РФ, суб'єктів РФ і місцевого самоврядування, а також у Збройних силах, інших військах і військових формуваннях РФ. Зміст названих суспільних відносин, як видового об'єкта, розкривається в діяльності по керівництву, управлінню, організації та контролю, тобто у професійній діяльності щодо забезпечення виконання повноважень державних органів * (132).
Безпосереднім об'єктом даної групи злочинів є суспільні відносини, що забезпечують нормальне функціонування і авторитет окремих ланок державного апарату, органів місцевого самоврядування. У деяких випадках ці злочини можуть зазіхати і на інші додаткові об'єкти. Наприклад, додатковим об'єктом можуть виступати законні інтереси громадян або організацій (ст. 285, 286 КК); здоров'я (ч. 3 ст. 286 КК); життя (ч. 2 ст. 293 КК); власність (ст. 285, 286, 293 КК).
У ряді злочинів цієї групи в якості обов'язкової ознаки виступає предмет злочину: наприклад, інформація (документи, матеріали, аудіо-та відеозаписи), що надається Федеральним Зборам (ст. 287 КК); гроші, цінні папери , інше майно чи вигоди майнового характеру (ст. 290, 291 КК); офіційні документи (ст. 292 КК).
Об'єктивна сторона розглянутих злочинів виражається в різних формах злочинного порушення нормальної діяльності органів влади, управління або органів місцевого самоврядування. Більшість цих злочинів скоюються шляхом дії, наприклад, зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК); перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК); отримання та давання хабара (ст. 290, 291 КК); службове підроблення (ст. 292 КК) ; а деякі - шляхом бездіяльності, наприклад, відмова в наданні інформації Федеральним Зборам (ст. 287 КК); халатність (ст. 293 КК). Об'єктивна сторона абсолютної більшості їх виражається у двох специфічних ознаках. Вони відбуваються, по-перше, або з використанням службових повноважень, або завдяки займаному винним службовому становищу, по-друге, вони відбуваються всупереч інтересам служби.
Суть першого ознаки полягає в тому, що особа, в силу займаної посади і особливих повноважень, використовує їх на шкоду інтересам своєї служби. У постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 30 березня 1990, N 4 "Про судову практику у справах про зловживання владою або службовим становищем, перевищенні влади або службових повноважень, недбалості та посадовому підробленні" (нині діючий) зазначалося, що судам необхідно встановити коло і характер службових прав і обов'язків посадової особи, нормативні акти, їх регламентують, а також враховувати, що відповідно до закону посадовою зловживанням можуть бути визнані такі дії посадової особи, які випливали з його службових повноважень і були пов'язані із здійсненням прав і обов'язків, якими це особа наділена в силу займаної посади (п. 10) * (133). При визначенні, чи були злочинні дії вчинені з використанням службового становища, в літературі чітко визначилися дві позиції. Перша з них зводиться до вузького розуміння використання службового становища як скоєння (нездійснення) дій, які входять в коло службових обов'язків посадової особи, складають його службову компетенцію * (134), друга - до широкого розуміння, коли суб'єкт, займаючи відповідну посаду і виконуючи певні обов'язки в межах своєї службової компетенції, в силу цього має певним авторитетом, має службові зв'язки з іншими посадовими особами, здатний чинити на них вплив, завдяки чому розпорядженні фактичними можливостями, відсутніми в інших осіб, які не займають таку посаду. Тому використання суб'єктом свого службового становища - це використання ним тих прав або фактичних можливостей, якими він володіє у зв'язку з займаною посадою. Якби суб'єкт не обіймав цю посаду, то подібних можливостей він не мав би взагалі або мав меншою мірою * (135).
  Вчинення діяння всупереч інтересам служби полягає в тому, що посадова особа вчиняє дії, які суперечать як в цілому інтересам і нормальної діяльності органів влади, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, так і нормальної діяльності окремих структурних ланок цих органів та управлінь, оскільки порушують їх діяльність, завдають їм істотної шкоди, утискають законні права та інтереси громадян.
  Склади злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування сконструйовані за типом як матеріальних (ст. 285, 286, 288, 293 КК), так і формальних (ст. 287, 289, 290, 291, 292 КК) . У зв'язку з цим злочини першої групи визнаються закінченими діяннями з моменту настання суспільно небезпечних наслідків, безпосередньо зазначених у диспозиціях цих статей. Інша група злочинів - злочини з формальним складом - вважаються закінченими з моменту вчинення самого діяння, зазначеного в законі.
  Суспільно небезпечні наслідки, характерні для матеріальних складів злочинів, можуть мати матеріальний і нематеріальний характер і відрізнятися за тяжкості. При вчиненні передбачених ст. 285, 286, 288 КК злочинів завжди настає нематеріальну шкоду, який полягає у заподіянні істотного порушення прав і законних інтересів громадян або організацій, підриві авторитету органів влади; в заподіянні тяжких наслідків (ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 287), а при вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 293 КК, заподіюється фізична шкода (шкоду здоров'ю різної тяжкості, смерті людині). Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочинів з матеріальним складом є причинний зв'язок між діями (бездіяльністю) і настанням зазначених суспільно небезпечних наслідків.
  Зміст фізичної шкоди як наслідки утруднень в судовій практиці не викликає, він складається у майновому шкоду і шкоду здоров'ю, життю. Складніше визначити "суттєві порушення прав і законних інтересів громадян або організацій". Поняття це оціночне. Відповідальність за зловживання посадовими повноваженнями може наступити лише у разі вчинення винним дії, що суперечить службовим інтересам і заподіяння при цьому істотної шкоди * (136). При оцінці суттєвості порушення прав і законних інтересів слід враховувати сукупність обставин справи: до таких можна відносити число потерпілих, чиї права порушені; значний за розміром і характером шкоду; значну упущену вигоду; створення обстановки, що утрудняє діяльність організації; зрив робочого процесу і т.д .
  Суб'єктивна сторона злочинів, передбачених гл. 30 КК, в абсолютній більшості характеризується умисною формою вини. Навмисне скоюються злочини, передбачені ст. 285-292 КК, при цьому умисел може бути як прямим, так і непрямим. З необережною формою вини вчиняється тільки недбалість (ст. 293 КК).
  При зловживанні посадовими повноваженнями та службовому підробленні в якості обов'язкової ознаки суб'єктивної сторони законом передбачені "корислива чи інша особиста зацікавленість". Безсумнівно, що корисливі мотив і мета притаманні і складу отримання хабара. Таке твердження випливає з характеру і змісту цього злочину, де яскраво виражена корислива спрямованість одержувача хабара. Однак безпосередньо в ст. 290 КК про це не говориться.
  Під корисливою зацікавленістю розуміється прагнення отримати майнову вигоду без протиправного безоплатного вилучення та обігу чужих коштів на свою користь чи користь інших осіб, тобто без ознак розкрадання чужого майна. Інша особиста зацікавленість може виразитися в прагненні отримати вигоду немайнового характеру, обумовлену такими спонуканнями, як кар'єризм, протекціонізм, сімейність, бажання прикрасити дійсне становище справ в організації, установі, отримати взаємну послугу, заручитися підтримкою вищого начальника у вирішенні особистого чи службового питання, приховати свою некомпетентність і т.д. * (137) Суди зобов'язані всебічно дослідити обставини кожної конкретної справи, від яких залежить висновок про наявність чи відсутність у діях винного корисливих мотивів і цілей або іншої особистої зацікавленості, та обгрунтовувати свій висновок у вироку з наведенням конкретних доказів. Кримінальна відповідальність за зловживання посадовими повноваженнями неможлива, якщо дії винного не пов'язані з корисливої або іншої особистої зацікавленістю * (138).
  За відсутності корисливої або іншої особистої зацікавленості дії винного у зловживанні посадовими повноваженнями та службовому підробленні, залежно від конкретних обставин, відносяться до дисциплінарних проступків. Зловживання посадовими повноваженнями, перевищення посадових повноважень, привласнення повноважень посадової особи і халатність, якщо при здійсненні цих дій не настали наслідки, зазначені в законі, також слід розглядати як дисциплінарний проступок.
  Більшість злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (крім дачі хабара та привласнення повноважень посадової особи) здійснюється посадовими особами. Поняття "посадова особа" розкривається у примітці до ст. 285 КК. Відповідно до цього приміткою суб'єктами злочинів, передбачених гл. 30 КК, можуть бути:
  а) посадові особи, що не займають державних посад Російської Федерації або її суб'єктів (ч. 1 примітки);
  б) особи, що займають державні посади Російської Федерації (п. 2 примітки);
  в) особи, що займають державні посади суб'єктів Російської Федерації (п. 3 примітки);
  г) державні службовці та службовці місцевого самоврядування, не стосувалися до числа посадових осіб (п. 4 примітки). Закон обумовлює, що вони несуть відповідальність лише у випадках, передбачених відповідною статтею цієї глави КК.
  Особливістю ознак спеціального суб'єкта розглянутих злочинів є ще й те, що вперше в законі міститься вказівка на посадових осіб Збройних сил Російської Федерації, інших військ і військових формувань держави (п. 1 примітки ст. 285 КК).
  До першої категорії, згідно з п. 1 примітки, належать посадові особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника влади або виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних силах РФ, інших військах і військових формуваннях РФ. У керівному роз'ясненні постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 10 лютого 2000 р. N 6 "Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі" докладно розкривається зміст функцій посадових осіб * (139).
  Згідно п. 2 зазначеної постанови Пленуму до представників влади належать особи, які здійснюють законодавчу, виконавчу чи судову владу, а також працівники державних, наглядових чи контролюючих органів, наділення в установленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають від них у службовій залежності, яким правом приймати рішення, обов'язкові для виконання громадянами, а також організаціями незалежно від їх відомчої підпорядкованості (наприклад, члени Ради Федерації, депутати Державної Думи, депутати законодавчих органів державної влади суб'єктів Федерації, члени Уряду РФ і органів виконавчої влади її суб'єктів, судді федеральних судів й світові судді, наділені відповідними повноваженнями працівники прокуратури, податкових, митних органів, органів МВС Росії, ФСБ Росії, які перебувають на державній службі аудитори, державні інспектори та контролери, військовослужбовці під час виконання покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку, забезпечення безпеки та інших функцій , при виконанні яких військовослужбовці наділяються розпорядчими повноваженнями). Законні розпорядження представника влади, зумовлені наданими йому повноваженнями, обов'язкові для виконання. Обов'язковість виконання законних вказівок (розпоряджень) представника влади забезпечується авторитетом державного органу, від імені якої він діє * (140).
  Під організаційно-розпорядчими функціями слід розуміти управління і керівництво колективом, ділянкою роботи, відділу. Вони можуть полягати в підборі і розстановці кадрів, плануванні роботи, організації праці підлеглих, підтримці трудової дисципліни, застосування заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень. Виконання організаційно-розпорядчих функцій, як правило, безпосередньо пов'язане з керівництвом діяльністю інших людей.
  Для адміністративно-господарських функцій ознака керівництва діяльністю інших людей не обов'язковий. На перше місце тут ставляться контроль і розпорядження матеріальними цінностями, організація їх відпустки, отримання, відповідального зберігання, реалізація. До адміністративно-господарських функцій можуть бути, зокрема, віднесені повноваження з управління та розпорядження майном та грошовими коштами, що знаходяться на балансі та банківських рахунках державних організацій та установ, військових частин і підрозділів, а також вчинення інших дій: прийняття рішень про нарахування заробітної плати , премій, здійснення контролю за рухом матеріальних цінностей, визначення порядку їх зберігання і т.п. При цьому слід підкреслити, що адміністративно-господарська функція полягає в управлінні та розпорядженні таким майном, яке належить державним органам, органам місцевого самоврядування, державним і муніципальним установам, а також Збройним Силам РФ, інших військ і військових формувань.
  Нерідкі випадки, коли посадові особи виконують одночасно організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Вони носять розпорядчий характер, бо надані посадовій особі повноваження дозволяють самостійно вирішувати питання, віднесені до його компетенції.
  Зазначені функції можуть виконуватися постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням. При цьому особа може бути визнана службовою, якщо зазначені в законі обов'язки покладені на неї у встановленому законом порядку. Для здійснення відповідних обов'язків за спеціальним повноваженням не потрібно заміщення посади. Крім того, спеціальні повноваження можуть здійснюватися лише на підставі закону, наказу, положення. Виконання обов'язків за спеціальним повноваженням, як правило, носить короткостроковий або разовий характер (народні та присяжні засідателі, громадські контролери, інспектори та ревізори). Пленум Верховного Суду РФ у п. 1 постанови від 10 лютого 2000 р. N 6 підкреслив, що виконання функцій посадової особи за спеціальним повноваженням означає, що ці функції покладені на дану особу законом, нормативним актом або розпорядженням вищестоящого посадової особи або правомочним на те органом або посадовою особою. Фактичне виконання особою посадових функцій за відсутності належно оформленого спеціального повноваження виключає відповідальність за злочини, передбачені гол. 30 КК.
  Названі ознаки посадової особи (представник влади, виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій, за спеціальним повноваженням) притаманні всім чотирьом категоріям осіб, зазначених у примітці ст. 285 КК, і характеризують суб'єкт злочинів, передбачених розглянутої главою Кодексу.
  Друга категорія суб'єктів, зазначених у п. 2 примітки ст. 285 КК, - це особи, що займають державні посади Російської Федерации. Під такими, згідно з приміткою, розуміються особи, що займають посади, що встановлюються Конституцією РФ, федеральними конституційними законами і федеральними законами для безпосереднього виконання повноважень державних органів. До них в першу чергу відносяться посади Президента РФ, Голови Уряду РФ, голів палат Федеральних Зборів РФ, федеральних міністрів, Голів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого Арбітражного Суду РФ, Генерального прокурора РФ, Голови Рахункової палати РФ та ін * (141) Перелік державних посад федеральних державних службовців міститься в Реєстрі державних посад федеральних державних службовців, про що вказувалося раніше * (142).
  Третя категорія суб'єктів - це особи, що займають державні посади суб'єктів Федерації. До них відповідно до п. 3 примітки до ст. 285 КК належать особи, що займають посади, встановлюються конституціями або статутами суб'єктів РФ для безпосереднього виконання повноважень державних органів. Це - президенти республік, губернатори, глави адміністрацій країв, областей, міст федерального значення, автономних областей, автономних округів, голови законодавчих зборів, інші керівники законодавчої і виконавчої влади суб'єктів Федерації, депутати представницьких органів суб'єктів Федерації та ін
  Державна посаду, як сказано в ст. 1 Федерального закону від 31 липня 1995 р. N 119-ФЗ "Про основи державної служби Російської Федерації", це посада у федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів Федерації, а також в інших державних органах, утворених відповідно до Конституції РФ, з встановленими колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного державного органу, грошовим утриманням і відповідальністю за виконання цих обов'язків * (143).
  Четверту категорію суб'єктів складають державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування, не пов'язані з числа посадових осіб. Для наявності такого виключення (оскільки перші три категорії суб'єктів незалежно від рангів і службового становища володіють повноваженнями посадових осіб) в самому законі вказані дві умови: а) особа повинна перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування і б) не має повноваження посадової особи. До даної категорії осіб можуть бути віднесені глава органу місцевого самоврядування - перфект, глава району, голова районної управи, голова адміністрації. Це виборні особи на території муніципального освіти, очолюють діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування на цій території, які наділяються компетенцією з вирішення питань місцевого значення відповідно до статуту муніципального освіти * (144). Ця категорія осіб може нести відповідальність за статтями розглянутої глави тільки у випадках, передбачених відповідними статтями Кодексу, до числа яких слід віднести ст. 288 і 292 КК.
  Всі розглянуті категорії посадових осіб, крім спеціальних ознак, безумовно, повинні володіти і загальними ознаками суб'єкта: бути осудними і досягти віку кримінальної відповідальності для цих злочинів - 16 років. У відношенні ряду посад, відповідно до законодавства, встановлено віковий ценз. Наприклад, на державну посаду призначаються особи не молодше 18 років; суддею, прокурором, судовим приставом можуть стати особи молодше 25 років.
  Суб'єктом дачі хабара (ст. 291 КК) може бути будь-яка особа, як посадова, так і недолжностнимі.
  Не є суб'єктами аналізованих злочинів працівники державних або муніципальних установ, що виконують суто професійні або технічні обов'язки. Якщо ж поряд з цими обов'язками на них в установленому порядку покладено виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, то в разі їх порушення вони несуть відповідальність як посадові особи. Наприклад, лікар за зловживання повноваженнями, пов'язаними з незаконними направленням на госпіталізацію, встановленням групи інвалідності, видачею листків непрацездатності, участю в роботі ЛТЕК, призовних комісій тощо, притягується до відповідальності за ст. 285-293 КК, так як тут відбуваються юридично значимі дії, що породжують права і обов'язки інших осіб. У цих випадках необхідно відрізняти посадову діяльність окремих категорій службовців державних і муніципальних установ, пов'язану з виконанням наявних у них організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, від суто професійної, виробничої діяльності цих же службовців, коли останні не здійснюють зазначені обов'язки і, отже, не виступають в якості посадових осіб. На це особливо звертає увагу Пленум Верховного Суду РФ у п. 5 постанови від 10 лютого 2000 р. N 6 "Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі", де зазначено: "не є суб'єктами отримання хабара працівники державних органів та органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, які виконують в них професійні або технічні обов'язки, які не відносяться до організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій "* (145).
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 4. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
    поняття права, але дотримуємося думки, згідно з яким право - це вихідні від держави норми, покликані виражати ідеї гуманізму, моральності, справедливості, природних прав людини, міру свободи особистості; баланс інтересів між різними верствами суспільства. Загалом поняття права, як зауважив ще І.А. Ільїн, впирається в поняття норми. Саме тому жодна із пропонованих нині
 5. § 1. Загальна характеристика політики
    поняття моральності та політики, чи не є ці категорії взаємовиключними? В ідеалі вони, звичайно, не повинні розходитися, але на практиці ми спостерігаємо інше. "Брудні методи" у політичній діяльності стали звичайною справою (у виборчих кампаніях; в боротьбі за владу, пости, посади, вплив; в протиборстві з противниками). Виникають найгостріші колізії між етикою і політикою. Це
 6. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
    поняття, що об'єднує загальні ознаки всіх форм розкрадання: крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства, розтрати та привласнення. Слід зазначити, що поняття розкрадання об'єднує в сутності різні посягання, що зумовлює його правове значення. Відсутність будь-якої ознаки розкрадання виключає кваліфікацію скоєного як розкрадання. Однак наявність цих ознак не завжди дозволяє
 7. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
    поняття відхилення (злочину): «Система чеснот, так само як і система злочину і пороку, змінюється разом з ходом історії» *. Ставлення вченого до злочинності як соціального феномена дозволило йому зробити цілком соціологічний висновок: «Якби дерево злочинності з усіма своїми коренями і корінцями могло б бути коли-небудь вирвано з нашого суспільства, воно залишило б у ньому зяючу
 8. § 4. Сучасні девіантологіческіе теорії. Постмодернізм
    поняттям «девиантность», «злочинність», «злочин» та ін як соціальним (політичним) конструктам; - нерідко - оновлення методологічного інструментарію. Мабуть, певною віхою виникнення «радикальної» кримінології служить книга трьох англійських авторів Я. Тейлора, П. Уолтона і Дж. Янга «Нова кримінологія» (1973) *. У ній узагальнюються критичні теорії, чітко проглядається
 9. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
    поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст і їх наскрізну ідею - забезпечення своєчасного, законного і справедливого притягнення до відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочини. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як
 10. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
    поняття насильства повинно охоплювати і суспільно-корисні, правомірні дії, а В. Г. Бу-жор, Л. Д. Гаухман і Р. А. Базаров вважають, що насильство не може бути законним, законним може бути лише застосування сили, тому насильство в кримінально-правовому сенсі має обов'язково характеризуватися суспільною небезпекою. Не вдаючись глибоко в сутність даного спору, відзначимо, що в слові «насильство»
© 2014-2022  yport.inf.ua