Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 7. Присвоєння повноважень посадової особи (ст. 288 КК)


Суть розглянутого злочину в тому, що винний, видаючи себе за посадову особу, тобто вводячи в оману ок-ружающих, здійснює з використанням присвоєного повинно-стного положення дії, які завдають істотної шкоди правоохоронюваним інтересам.

З об'єктивної сторони злочин характеризується дея-ням у формі дії, наступними суспільно небезпечними наслідками і причинним зв'язком між дією і наслідки-виями. У законі не вказується конкретна форма привласнення повноважень - усно, з пред'явленням фіктивних документів і т.п. Текстуально ст. 288 КК сформульована таким чином, що дозволяє судити, ніби винний спочатку присвоює пів-жень, тобто вводить навколишніх в оману щодо того, чи є він посадовою особою, а вже потім здійснює дії, що спричинили зазначені в законі наслідки. Однак часовий розрив між присвоєнням звання службової особи та використанням випливають з нього посадових повноважень не завжди обов'язковий - фактичне вчинення дій, кото-які може здійснити лише посадова особа, і є присвое-ня його полномочій1.
Повноваження посадової особи присвоюються для здійснений-ня неправомірних дій, про що говорить вказівка закону на настали в результаті цих дій наслідки - істотне порушення прав і законних інтересів громадян або орга-нізацій. Ці дії можуть відповідати ознаками повинно-стного зловживання (ст. 285 КК), перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК), отримання хабара (ст. 290 КК), а також ознаками низки спеціальних посадових злочинів, пося-гающих на інший об'єкт (наприклад, на інтереси правосуддя). Кваліфікувати вчинене за сукупністю розглянутого та іншого посадового злочину (за винятком службово-го підроблення) не можна через відсутність ознаки спеціального суб'єктів незалежно
єкта, хоча можлива сукупність зі злочинами проти лич-
ності, власності тощо
Дії винного повинні відбуватися всупереч інтересам служби, тобто присвоєні повноваження мають бути їм вико-вани на шкоду інтересам громадян або організацій. Тому, навіть якщо службовець і привласнює повноваження посадової особи, але для досягнення суспільно корисної (об'єктивно або на його думку) цілі, склад розглядуваного злочину відсутній.
1 Див: Єгорова Н. Присвоєння повноважень посадової особи / / РЮ.
1999. № 6. С. 46.

Якщо службовець попередньо сфальсифікував які-або офіційні документи (наприклад, наказ про призначення на посаду), вчинене не охоплюється складом присвоєння повноважень посадової особи і має бути кваліфіковано за сукупністю злочинів, передбачених ст. 288 і 292
КК. Якщо винний сам не виготовляв підроблений документ, але фактично використовував його в процесі присвоєння повно-важень, очевидна сукупність злочинів, передбачених ст. 288 і ч. 3 ст. 327 КК.
Склад злочину - матеріальний; воно закінчено в мо-мент настання зазначених у законі наслідків - суттєво-ного порушення прав і законних інтересів громадян або органи-зацій1. Конкретні наслідки можуть бути аналогічні послід-ствиям, властивим основним складам зловживання посадовими повноваженнями і перевищення посадових пів-жень (ст. 285, 286 КК).
Прикладом присвоєння повноважень посадової особи можуть служити дії винного, що видає себе за слідчого і виробляє обшук в квартирі в цілях викрадення майна.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину спеціальний - державний службовець чи службовець органу місцевого самоврядування, які не є посадовими особами. Якщо особа не є державним службовцем або службовцем органу місцевого само-управління, воно не несе відповідальності за цей злочин.
Вирок Верховного суду Республіки Башкортостан, по кото-рому К. засуджений за ст. 288 КК за самовільне присвоєння полномо-чий посадової особи, був скасований Верховним Судом РФ з пре-припиненням справи за відсутністю складу злочину, оскільки К. не був суб'єктом злочину (не був державним службовцям або службовцем органу місцевого самоврядування) 2.
1 На відміну від ст. 285, 286 і 293 КК, в ст. 288 КК нічого не говориться про охоронюваних законом інтересах суспільства і держави. Тим самим, веро-приємно, презюміруется, що присвоєння повноважень посадової особи не може заподіяти шкоди інтересам публічної влади в цілому, її авторитету ту. Таке рішення видається більш ніж спірним.
2 БВС РФ. 1999. № 11. С. 18.

Якщо одна посадова особа привласнює повноваження друго-го посадової особи, воно повинно нести відповідальність за пре-ступление, передбачене ст. 286 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Присвоєння повноважень посадової особи (ст. 288 КК) "
 1. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  Однією з гарантій успішного функціонування держави і громадянського суспільства є належне створення умов ефективної діяльності державного апарату влади та органів управління , а також органів місцевого самоврядування. Це особливо важливо в період докорінної перебудови всіх найважливіших сфер життя суспільства, побудови демократичної правової держави, розвитку стабільної і
 3. 4. Відповідальність за конкретні види злочинів проти державної влади та інтересів державної служби та служби в органах самоврядування
  Відмова в наданні інформації Федеральним Зборам Російської Федерації чи Рахунковій палаті Російської Федерації (ст. 287 КК). Розглядається злочин не має аналогів в законодавстві, що діяв до прийняття Кримінального кодексу 1996 Включення до Кодексу статті про відповідальність за отримання Федеральними Зборами * (172) або Рахунковою палатою * (173) неправдивої інформації або неотримання
 4. § 1. Загальна характеристика злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  Злочини проти державної влади, інтересів дер-жавної служби та служби в органах місцевого само-врядування, традиційно іменовані посадовими злочинами, являють собою кримінально-правове прояв коррупціі1. Будучи багатогранним, соціально складним і багато в чому об'єктивно зумовленим явищем, корупція з точки зору пра-вового регулювання вимагає комплексного
 5. § 2. Муніципальна посаду. Муніципальний службовець.
  Муніципальна посаду - це посада, передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта Федерації, з встановленими повноваженнями на вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за здійснення цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з встановленими колом
 6. § 1. Правова природа муніципальної служби
  Призначення муніципальної служби. Органи місцевого самоврядування - самостійна частина професійного публічно-владного апарату країни. Це накладає відбиток на характер діяльності людей, що працюють в них. Названа діяльність, іменована службою, розуміється як один з видів платної суспільно корисної активності, що складається в управлінні, його обслуговуванні (діловодних,
 7. Глава II. ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Відповідно до викладених теоретичними основами, в Російській Федерації була побудована і перетвориться нині діюча модель взаємовідносин держави і місцевого самоврядування. Як вже було зазначено, в Росії реалізована дуалістична модель взаємин. На першому етапі (1993 - 2000 рр.). ця модель еволюціонувала у бік децентралізованої моделі взаємин.
 8. § 2. Рівні здійснення місцевого самоврядування
  Новий Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "не містить такого поняття, як" рівень здійснення місцевого самоврядування ". У відомому сенсі, всі існуючі і створювані по новому Закону види муніципальних утворень є" рівнями "місцевого самоврядування. Це, як вже зазначалося вище, міські поселення, сільські поселення,
 9. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua