Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальну право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина . Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 8. Незаконне участь у підприємницькій діяльності (ст. 289 КК)


Федеральний закон від 27 липня 2004 р. № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» 1 розглядатися обмеження, пов'язані з державною службою, в якості важливої складової правового статусу службовця. У числі таких обмежень вказаний заборона займатися підприємницької діяльності особисто або через довірених осіб, з - стояти членом органу управління комерційної організації, якщо інше не передбачено федеральним законом (ст. 17). Ана-логічне правило встановлено і Федеральним законом від 2 мар-та 2007 р. № 25-ФЗ «Про муніципальної службі в Російській Фе-ської Федерації» 2 (ст. 14).
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину аль-
альтернативну складається з дій двох видів:
1) установа організації, що здійснює підприємницької діяльності, - це вчинення таких дій, як передача майна, прав на інтелектуальну власність (формування статутного капіталу), висновок установчого договору, затвердження статуту, державна реєстрація юридичної особи. Винний може бути як єдиним засновником організації, так і одним із співзасновників;
2) участь в управлінні такою організацією особисто або через довірену особу - це діяльність як члена органу управління організацією (ради директорів, правління тощо). Довірена особа, через яке винний бере участь в управ-ванні організацією, що здійснює підприємницьку діяль-ність, несе відповідальність за пособництво в незаконному участю у такій деятельності3.
1 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
2 СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
3 Недоліком даної статті можна вважати некараність установ ня організації, що здійснює підприємницьку діяльність через довірену особу.

Самі по собі установа або управління зазначеної органи-зацией посадовою особою злочинними не є (хоча і являють собою правопорушення). Для складу розглядає-ваемого злочину необхідно, щоб ці дії були пов'язані з наданням організації пільг і переваг або із заступництвом в іншій формі, тобто за структурою складу злочину складний.
Надання пільг - це повне або часткове звільняються-дення організації від публічного обтяження. Надання переваг - це краща в порівнянні з аналогічний- вими організаціями оцінка її діяльності при вирішенні того чи іншого питання (при визначенні результатів конкурсу на державний поспіль, аукціону тощо). Заступництво в іншій формі охоплює собою всі інші, не пов'язані з наданням пільг та переваг, види незаконної по-мощі організації з боку посадової особи (постачання закритою інформацією, спрощення процедури отримання лицен-зії і т.п.). Всі зазначені дії (надання пільг, пре-майн, заступництво в іншій формі) здійснюються повинно-стним особою з використанням свого службового становища в широкому сенсі, тобто з використанням авторитету і значимо-сті займаної посади.
Організація, про яку йде мова в ст. 289 КК, - не тільки комерційна, а й некомерційна, якщо вона займається підприємницькою діяльністю (ст. 50 ГК РФ) 1.
Склад злочину - формальний; воно закінчено в момент
надання пільги, переваги або надання покрови-
тва в іншій формі.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Хоча в законі мотиви не вказані, що розглядається пре-ступление, очевидно, відбувається з корисливих спонукань.
Суб'єкт злочину - спеціальний: посадова особа.
1 У теорії кримінального права висловлена точка зору, згідно з якою в ст. 289 КК йдеться тільки про комерційну організацію (див.: Єгорова Н. Відповідальність за злочини проти інтересів служби / / Законність.
2000. № 1. С. 46, 47). Таке обмежувальне тлумачення ст. 289 КК не ос-новано на законі: підприємницькою діяльністю можуть займатися і некомерційні організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 8. Незаконне участь у підприємницькій діяльності (ст. 289 КК)"
 1. 4. Відповідальність за конкретні види злочинів проти державної влади та інтересів державної служби та служби в органах самоврядування
  незаконних дій. До того ж у подібних випадках полегшується приховування правопорушень і, що особливо небезпечно, - злочинів. Тяжкими наслідками діяння, передбаченого п. "в" ч. 3 ст. 287 КК, є, наприклад, порушення конституційних прав значної групи громадян, дезорганізація і прийняття неправильних рішень Радою Федерації, Державною Думою або Рахунковою палатою РФ
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
  незаконне участь у підприємницькій діяльності (ст. 289); одержання хабара (ст. 290); дача хабара (ст. 291); службове підроблення (ст. 292); халатність (ст. 293). Водночас Кримінальний кодекс містить і інші злочини, суб'єктами яких можуть виступати посадові особи. Наприклад, багато злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина (ст. 149 -
 3. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  незаконну. Серед необгрунтовано вводяться обмежень виборчого права: вказівка на необхідність володіння вищою освітою, багаторічним досвідом господарсько-управлінської діяльності для претендентів на посади голів муніципальних утворень і т.п. Гарантії принципу загального виборчого права. Законодавство передбачає ряд гарантій, покликаних забезпечити чітке
 4. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  незаконних рішень, притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення законів. Депутат бере участь у здійсненні контролю за дотриманням статуту муніципального освіти, нормативних правових актів представницького органу місцевого самоврядування шляхом участі у перевірках, підготовки пропозицій за результатами перевірок. Депутат має право вимагати негайного усунення порушення
 5. § 1. Поняття комерційного права
  участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. Нині це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ЦК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю ... ». Слід звернути увагу, що законодавець як комерційних
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  незаконне обмеження їх прав займатися підприємницькою діяльністю тягне недійсність акта державного чи іншого органу, що встановлює відповідне обмеження, законом можуть бути встановлені обмеження права займатися підприємницькою діяльністю для певних громадян. Насамперед, це обмеження стосується державних службовців, тобто громадян РФ,
 7. § 2. Створення комерційних організацій
  незаконної відмови в реєстрації (ст. 16 ЦК). З моменту державної реєстрації комерційної організації виникає її правоздатність, тобто здатність мати цивільні права і нести обов'язки. Комерційні організації, за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств (абз. 2 п. 1 ст. 113 ЦК) та інших видів організацій, передбачених законом (наприклад, підприємств з
 8. § 1. Індивідуальні підприємці
  незаконної діяльності, пов'язаної з веденням підприємницької діяльності без державної реєстрації. Відповідно до п. 4 ст. 23 ЦК суд застосовує до таких дій правила про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності , і обличчя в цьому випадку не має права посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що вона не є підприємцем.
 9. § 4. Акціонерні товариства
  незаконно передані акції. Відповідно до установчих документами право переважної покупки акцій може закріплюватися не тільки за акціонерами, а й за суспільством в цілому, якщо акціонери не реалізували це право. Порядок і строки здійснення переважного права придбання акцій, що продаються акціонерами, встановлюються статутом товариства, а термін його здійснення не може бути менше
 10. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  незаконно споряджений фірмовим найменуванням або товарним знаком, при ввезенні його в країну, де цей знак чи фірмове найменування мають право на законну охорону. Винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Для багатьох видів підприємницької діяльності умовою успіху є використання у виробництві нових технологій, випуск нових видів продукції, відповідних вимогам
© 2014-2022  yport.inf.ua