Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Диверсія (ст. 281 КК).

Безпосереднім об'єктом Дівер-оці є економічна безпека і обороноздатність Російської Федерації.
Безпека визначена в ст. 1 Закону РФ від 5 березня 1992
№ 2446-I «Про безпеку» як «стан захищеності жит-ненно важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз» 1. З цього випливає, що під економі-чеський безпекою розуміється стан захищеності важ-кро економічних інтересів Російської Федерації, злагоджений-ная і безперебійна робота окремих ланок єдиного народнохо-зяйственного комплексу.
Обороноздатність Російської Федерації означає со-стояння її захищеності від можливого нападу зовнішнього агресора і включає такі елементи, як економічний і воєн-ний потенціал Росії, бойова підготовка та професіоналізм особового складу Збройних Сил РФ, мобілізаційна готовий- ність цивільного населення і т.п.
Об'єктивна сторона диверсії характеризується досконалі-ем вибуху, підпалу або інших дій, спрямованих на раз-рушення або пошкодження підприємств, споруд, шляхів і засобів сполучення, засобів зв'язку, об'єктів життєзабезпечення населення.
Небезпека диверсії визначається, по-перше, важливістю на-роднохозяйственних об'єктів, що піддаються диверсійним актам, а по-друге, загальнонебезпечним способами вчинення діяння.
Це злочин зазвичай відбувається у відношенні еконо-вів важливих і в диверсійному сенсі вразливих енергетіче-ських вузлів, підприємств оборонної промисловості та військових об'єктів, підприємств і засобів залізничного, водного,
1 ВПС РФ. 1992. № 15. Ст. 769.

Повітряного та трубопровідного транспорту, засобів зв'язку і сиг-налізації, об'єктів забезпечення життєдіяльності населення (електростанцій, джерел водопостачання тощо).
Способи диверсії - це не тільки вибухи і підпали, прямо виділені законодавцем, а й інші дії, які також є загальнонебезпечним і теж спрямовані на руйнування або пошкодження об'єктів, перерахованих в диспозиції ст. 281 КК. До іншим діям відносяться, наприклад, пристрій аварій та ката-строф, обвалів, затоплень, радіоактивних та інших подібних заражень або забруднень.
Обов'язковою ознакою диверсійних дій є їх спрямованість на руйнування або пошкодження перерахованих у законі народногосподарських об'єктів. Руйнування означає їх фізичне знищення, втрату народногосподарського зна-чення, неможливість або економічну недоцільність відновлення. Під пошкодженням розуміється заподіяння та-кого шкоди об'єктам диверсійної діяльності, який значно знижує їх народногосподарську значимість і еконо-мическую цінність, але може бути усунений шляхом ремонту або відновлення.
Склад диверсії - формальний; злочин є вікон-ченним з моменту вчинення загальнонебезпечним дій, спрямованих на руйнування або пошкодження названих у законі об'єктів, навіть якщо вони фактично не були ні зруйновані, ні пошкоджені.
Загибель людей в результаті диверсійного акту не який охоплює-ється складом диверсії і утворює сукупність цього переступив-лення з вбивством при обтяжуючих обставинах (п. "е", а можливо, й інші пункти ч. 2 ст . 105 КК).
З суб'єктивної сторони диверсія характеризується прямим умислом: особа усвідомлює фактичний зміст здійснюваних дій і їх спрямованість на руйнування або пошкодження об'єкта диверсійних дій і бажати здійснити ці дію-вия. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є спеціальна мета - підрив економічної безпеки та обо-роноспособності Російської Федерації.
Суб'єкт диверсії - особа, яка досягла віку 16 років. Якщо диверсійний акт відбувається громадянином РФ за завданням

іноземних спецслужб, діяння має додатково кваліфікованим як державна зрада у формі надання іно-дивному державі допомоги в проведенні ворожої діяльності на шкоду зовнішній безпеці Російської Федерації.
У КК передбачений не тільки основною, але й квалифициро-
ванний склад диверсії: її вчинення організованою групою (ч. 2 ст. 281 КК). Зміст цього кваліфікуючої ознаки визначено в ч. 3 ст. 35 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Диверсія (ст. 281 КК). "
 1. Стаття 205. Терористичний акт Коментар до статті 205
  диверсію (ст. 281 КК РФ). Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла віку чотирнадцяти років. Відповідальність за кваліфіковані види терористичного акту передбачена ч. 2 ст. 205 КК РФ, кваліфікуючими ознаками є наступні. Пункт "а" ч. 2 ст. 205 КК РФ - вчинення терористичного акту групою осіб за попередньою змовою або організованою групою.
 2. Стаття 215.2. Приведення в непридатність об'єктів життєзабезпечення Коментар до статті 215.2
  диверсії (ст. 281 КК РФ). Відмінність від цих складів злочинів полягає насамперед в об'єктивній стороні, оскільки винний не переслідує мету впливати на прийняття рішення органами влади (терористичний акт) або підірвати економічну безпеку Російської Федерації (диверсія). Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим умислом. Обов'язковою
 3. Стаття 250. Забруднення вод Коментар до статті 250
  диверсії (ст. 281 КК РФ), злочини проти життя і здоров'я (глава 16 КК РФ), порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК РФ), порушення правил охорони праці (ст. 143 КК РФ). Відносини з охорони вод регулюються Федеральними законами Російської Федерації від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", від 30 березня 1999 N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне
 4. Глава 8 . Тероризм: поняття, загрози, перспективи
  диверсія - ст. 281 КК, посягання на життя державного чи громадського діяча - ст. 277 КК, деякі види вбивства - п. «в», «л» ч. 2 ст. 105 КК та ін.) **. * Закономірності злочинності, стратегія боротьби і закон. М., 2001. С. 538. ** Реагування на злочинність: концепції, закон, практика. М., 2002. С . 276. Не існує універсальних рецептів попередження тероризму та
 5. 6. Злочини, пов'язані з порушенням спеціальних правил безпеки
  диверсії (ст. 281 КК). Від хуліганства (ст . 213 КК) і вандалізму (ст. 214 КК) даний злочин відрізняється тим, що воно спрямоване на знищення або пошкодження не окремого майна, а на приведення в непридатний для експлуатації стан комплексу майна (об'єкта в цілому, а не складові його частини). Саме це має охоплюватися свідомістю винної особи. Суб'єкт - осудна особа,
 6. 6. Злочини, що посягають на тваринний світ (фауну)
  диверсія). За порушення ветеринарно-санітарних правил передбачена і адміністративна відповідальність. Розмежування таких правопорушень і діянь, передбачених ч. 1 ст. 249 КК, повинне проводитися за ознаками об'єктивної сторони - наявності зазначених у статті наслідків у результаті порушення відповідних правил. Статті, аналогічні ч. 1 ст. 249 КК, маються на законодавстві деяких
 7. 4. Інші злочини у сфері функціонування транспорту
  диверсії (ст. 281 КК). Суб'єктом злочину є будь-осудна особа, яка досягла 14-річного віку (ст. 20 КК). Кримінальним кодексом 1996 р. відмовився від караності підлітків у віці від 14 до 16 років за необережні злочини. Якщо відносити злочин, передбачений ст. 267 КК, до числа необережних, то не зовсім ясно, чому цьому складу злочину чинять такий
 8. 2. Поняття і види злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави
  диверсія здійснюється з метою підриву економічної безпеки та обороноздатності Російської Федерації (ст. 281 КК) . Суб'єктом цих злочинів є досягли 16 років громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. Як виняток суб'єктом державної зради (ст. 275 КК) може бути лише громадянин Росії, а шпигунства (ст. 276 КК) - тільки іноземні
 9. 7. Злочини, що посягають на економічну безпеку і обороноздатність Росії
  диверсія (ст. 281 КК), розголошення державної таємниці (ст. 283 КК) і втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК). Ці злочини значно різняться за своїми об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єднання ж їх в одну класифікаційну групу обумовлено специфікою безпосереднього об'єкта, яким є економічна безпека, тобто безпека
 10. § 3. Категорії злочинів
  диверсію (ст. 281 КК) та ін Значення категоризації злочинів полягає в тому, що вона звернена до законодавця і зобов'язує враховувати її при конст-руірованіі кримінально-правових інститутів і норм1 . У зв'язку з цим категоризацію злочинів слід визнати важливим прийомом законодавчої техніки. Розподіл злочинів на категорії залежно від ступеня їх суспільної небезпеки має не
© 2014-2022  yport.inf.ua