Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280 КК).

Безпосереднім об'єктом ви-ступають суспільні відносини, що забезпечують недопущення-ня екстремістської діяльності.
Об'єктивна сторона характеризується діями, перебуваючи- ські в публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності (екстремізму), під якою відповідно до ст. 1
Федерального закону від 25 липня 2002 р. № 114-ФЗ «Про противо-
дії екстремістської діяльності »розуміються:
насильницьку зміну основ конституційного ладу і на-
рушение цілісності Російської Федерації;
публічне виправдання тероризму та інша терористична діяльність;
порушення соціальної, расовій, національній або религи
озной ворожнечі;
пропаганда винятковості, переваги або неповно-цінності людини за ознакою його соціальної, расової, націо-нальної, релігійної або мовної приналежності або ставлення-ня до релігії;
порушення прав, свобод і законних інтересів людини і гра-жданіна в Залежно від його соціальної, расової, націо-нальної, релігійної або мовної приналежності або ставлення до релігії;
перешкоджання здійсненню громадянами їхніх избира-них прав і права на участь у референдумі або порушення таємниці голосування, з'єднані з насильством або з погрозою його застосування;

перешкоджання законній діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, виборчих комісі-сій, громадських чи релігійних об'єднань або інших організацій, що поєднане з насильством або погрозою його застосування;
вчинення злочину з мотивів, зазначених у п. «е» ч. 1
ст. 63 КК РФ;
пропаганда і публічна демонстрування нацистської атрі-бутіки чи символіки або атрибутики або символіки, подібних з нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішування; публічні заклики до зазначених діянь або масове рас-пространение завідомо екстремістських матеріалів, а так само їх
виготовлення або зберігання з метою масового поширення;
публічне завідомо неправдиве обвинувачення особи, що заміщає державну посаду РФ або державну посаду суб'єкта РФ, в скоєнні ним у період виконання своїх посадових обов'язків діянь, зазначених у цій статті і являю - трудящих злочином;
організація та підготовка зазначених діянь, а також під-
стрекательство до їх здійснення;
фінансування зазначених діянь або інше сприяння в їх організації, підготовці та здійсненні, в тому числі шляхом надання навчальної, поліграфічної та матеріально-технічній бази, телефонного та інших видів зв'язку або надання ін-формаційних послуг.
Найважливішою ознакою кримінально караних закликів є-ється їх публічність. Вона означає, що заклики звернені до широкого кола людей (до мас, натовпі і т.д.), оскільки пре-слідують мета залучення мас до екстремістську діяльність. Саме відсутністю своєї персональної спрямованості до конкретним адресатам даний злочин відрізняється, наприклад, від підбурювання до насильницького захоплення влади або на-сільственному утриманню влади. Схиляння ж конкретних осіб до вчинення дій, передбачених ст. 278 КК, слід кваліфікувати як підбурювання до цього злочину. За формою заклики можуть бути усними (на зборах, мітингах, демонстраціях), письмовими (листівки, плакати, изобрази-тільні кошти) та інш. Сенс публічних закликів повинен бути очевидним, зрозумілим для адресата (залучення до діяль-ність екстремістського характеру або в екстремістські дії).

Злочин має формальний склад, визнається закінчено-ним з моменту публічного заклику, навіть якщо під його впливом жодна особа не було залучено в екстремістську діяльність.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом : особа усвідомлює, що публічно закликає неопреде-повільно широке коло осіб до здійснення екстремістської діяльності, і бажає здійснювати такі заклики. Від підбурювач-ства до масових заворушень розглядається злочин відрізняється, зокрема, наявністю мотивів політичної, идео-логічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи мотивів ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціальної групи.
Суб'єктом може бути будь-яка особа, що досягла віку 16 років.
Кваліфікований склад (ч. 2 ст. 280 КК) характеризується публічними закликами до здійснення екстремістської діяльності, які вчиняються з використанням засобів масової інформації (преси, радіо, телебачення тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280 КК). "
 1. Стаття 280. Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності Коментар до статті 280
  публічних закликів до здійснення екстремістської діяльності виступають суспільні відносини, що гарантують суверенітет РФ і суверенітет державної влади в Російській Федерації. --- Згідно ст. 3 Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом від 15 Червень 2001 держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів, щоб
 2. Стаття 282. Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності Коментар до статті 282
  публічних виступах і закликах, в тому числі у пресі та інших засобах масової інформації, у виготовленні, розповсюдженні листівок, плакатів, гасел і т.п., а також в організації зборів, мітингів, демонстрації, в активному в них участі у вищевказаних цілях (див. Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 23 грудня 1988 N 17 "Про розгляд судами справ, пов'язаних зі злочинами,
 3. Стаття 354. Публічні заклики до розв'язування агресивної війни Коментар до статті 354
  публічне право: Збірник документів. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 470 - 482. Об'єктивна сторона публічних закликів до розв'язування агресивної війни виражається в письмових закликах чи усних зверненнях, Доводимо до відома більш ніж однієї особи . При цьому заклики можуть супроводжуватися обгрунтуванням необхідності або доцільності проведення військових дій проти іншої держави
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
  публічного обвинувачення не потрібно, щоб у заяві про злочин заявник обов'язково висловлював прохання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. В силу принципу публічності (офіційності), чинного в російському кримінальному процесі, це питання вирішується незалежно від волі заявника. 1.13. Дане правило не поширюється на справи приватного обвинувачення, які за
 5. Коментар до статті 20.3
  публічне виставляння, показ, носіння, вивішування, зображення, відтворення на сторінках друкованих видань або у фото-, кіно-та відеоматеріалах, тиражування та інші дії, що роблять її сприйняття доступним; під носінням нацистської символіки розуміється наявність символіки та атрибутики, що нагадує нацистську (фашистську), на одязі у вигляді нашивок, пов'язок, значків, інших елементів, а
 6. 8.1. Правові гарантії та обмеження прав на свободу масової інформації
  публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки або атрибутики або символіки, східних з нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішування; 3) публічні заклики до здійснення зазначеної діяльності або вчинення вказаних дій; 4) фінансування зазначеної діяльності або інше сприяння її здійсненню або вчинення вказаних дій, у тому числі шляхом
 7. 2. Злочини проти миру
  публічних закликів до розв'язування агресивної війни. "Публічність" означає здійснення закликів в присутності інших осіб і для них. Найчастіше заклики звертаються до досить великому числу слухачів: натовпі, зборам, населенню регіону або країни. Заклики - це усні або письмові звернення до тієї чи іншої аудиторії слухачів, читачів з метою переконати їх у необхідності ,
 8. § 2. Суспільно небезпечне діяння
  публічні заклики до екстремістської діяльності становлять сутність дії у злочині, передбаченому ст. 280 КК. конклюдентною форма прояву злочинної дії зустрічається досить рідко . Її суть полягає в тому, що розглядається ознака об'єктивної сторони виконується у вигляді жесту. Така форма може бути при образі дією (на-приклад, щиглик по носі, ляпас і
 9. Стаття 280. Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності Коментар до статті 280
  публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. 2. Об'єктивна сторона злочину характеризується діями - публічними закликами до здійснення екстремістської діяльності. 3. Поняття екстремістської діяльності (екстремізму) дається в Федеральному законі від 25 липня 2002 р. "Про протидію екстремістської діяльності" (у редакції Федерального закону від 27 липня 2007 р. N
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі в його здійсненні .
  публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою проведення публічного заходу громадяни можуть висловити своє ставлення до діяльності посадових осіб та органів місцевого самоврядування, а також до процесів,
© 2014-2022  yport.inf.ua