Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст. 216 КК).

Основним об'єктивним тому злочину виступає громадська безпека у сфері ведення гірських, будівельних або інших робіт. Додатковий об'єкт - життя і здоров'я людини і власність. Потер-певшиеся можуть бути як працівники відповідних підпри-ємств, так і інші особи, що опинилися в місці проведення робіт.
Об'єктивна сторона включає в себе діяння, суспільно небезпечні наслідки і причинно-наслідковий зв'язок. Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних та інших робіт може полягати як в дії, так і в бездіяльності, на-приклад неправильне кріплення в лавах, незабезпечення місця про-виробництва зазначених робіт необхідними засобами захисту.
Гірничими визнаються роботи з будівництва, реконструкції, експлуатації та ремонту бурових установок, шахт чи інших Вира-бок з видобутку корисних копалин як підземним, так і від-критим способом, а також будівництво та ремонт підземних зі - оружений, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, напри-мер метрополітену, тунелів тощо Будівельними - земляні, кам'яні, бетонні, монтажні, демонтажні та інші роботи, вироблені на будівельному майданчику у зв'язку із зведенням, реконструкцією, ремонтом, пересуванням або знесенням будівель, приміщень, споруд різного призначення, а також роботи поза будівельного майданчика, пов'язані з ремонтом і прокладанням доріг, комунікацій тощо Під іншими розуміються подібні
з гірськими та будівельними роботи, які володіють таким же високим рівнем небезпеки заподіяння шкоди і при проведенні яких також необхідно дотримуватися певних правил.

До іншим робіт можна віднести, наприклад, дезактивацію місцево-сті або газозварювання. Таким чином, всі види робіт, про які йде мова в ст. 216 КК, пов'язані з використанням джерел підвищеною небезпеки або пов'язані з небезпекою для людини (робота на висоті). Злочин вважається закінченим в момент настання наслідків у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю або великого збитку. Крупним, згідно з приміткою до ст. 216 КК, визнається збиток, що перевищує 500 тис. руб.
Суб'єктивна сторона характеризується необережною виною.
Суб'єкт злочину - спеціальний: особа, на яку віз викладена обов'язок щодо дотримання правил виробництва гір-них, будівельних та інших робіт, або інші працівники, посто-янная або тимчасова діяльність яких пов'язана з даним виробництвом .
У частині 2 ст. 216 КК передбачений кваліфікуючу при-знак - настання смерті людини. Якщо ж настала смерть двох і більше осіб, скоєне слід кваліфікувати за ч. 3 зазначеної статті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст. 216 КК). "
 1. 1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства
  порушення правильного функціонування підпорядкованих органів управління або народного господарства, поєднане з опором або непокорою законам Радянської влади, з перешкодою діяльності її органів або іншими діями, що викликають ослаблення сили та авторитету влади ". При розробці проектів кодексу передбачалося збільшити кількість общедефінітівних норм. Вносяться такі пропозиції
 2. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  порушенні рівності прав і свобод людини - ч . 2 ст. 136; порушенні недоторканності приватного життя - ч. 2 ст. 137; порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень - ч. 2 ст. 138; порушення недоторканності житла - ч. 3 ст. 139; перешкоджанні здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій - п. "б" ч. 2 ст. 141; порушення
 3. 6. Злочини, пов'язані з порушенням спеціальних правил безпеки
  порушення певних правил безпеки, яке створює небезпеку смерті людини або радіоактивного зараження навколишнього середовища. Правила безпеки - це спеціальні вимоги, виконання яких обов'язково при здійсненні будь-якого виду діяльності у сфері використання атомної енергії (дотримання ядерної, радіаційної, технічної та пожежної безпеки, забезпечення
 4. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт (ст. 216 КК), порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах (ст. 217 КК), порушення санітарно-епідеміологічних правил (ст. 236 КК), приховування інформації про обставини, що містять небезпеку для життя чи здоров'я людей (ст. 237 КК), забруднення вод (ст. 250 КК) та ін Більшість злочинів проти
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення абсолютних прав (див.: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. С. 60 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової)). * (165) Закон встановлює такі підстави недійсності шлюбу: відсутність взаємного добровільного згоди на вступ у шлюб, недосягнення шлюбного віку, наявність попереднього
 6. § 4. Кримінальна відповідальність
  порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт, порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами та відходами, порушення правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами, порушення режиму особливо охоронюваних природних територій та природних об'єктів (ст. 246-248, 262). Зазіхання на суспільні відносини у
 7. Стаття 143. Порушення правил охорони праці Коментар до статті 143
  порушення конституційного права на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни (ч. 3 ст. 37 Конституції РФ). Розглядається злочин перешкоджає реалізації державної політики в галузі охорони праці, одним із напрямків якої є забезпечення пріоритету збереження життя і здоров'я працівників (ст. 210 ТК РФ). Основним об'єктом аналізованого злочину
 8. Стаття 215. Порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики Коментар до статті 215
  порушення правил безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів атомної енергетики, якщо це могло спричинити смерть людини або радіоактивне зараження навколишнього середовища. Діяння може виражатися у дії або бездіяльності. В останньому випадку винний не виконує дій, які прямо пропонуються правилами. Диспозиція ст. 215 КК РФ бланкетная, для повного
 9. Стаття 216. Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт Коментар до статті 216
  порушень вимог безпеки працівник повинен, не приступаючи до роботи, повідомити про це гірничому майстру, начальнику дільниці, заступнику начальника дільниці (далі - технічного керівнику зміни). Будівельні роботи - родове поняття для групи спеціалізованих робіт, до яких відносяться монтажні, земляні, бурові, бетонні , покрівельні, кам'яні, оздоблювальні, ізоляційні,
 10. Стаття 219. Порушення правил пожежної безпеки Коментар до статті 219
  порушенні правил пожежної безпеки. Це невиконання або неналежне виконання вимог пожежної безпеки, яке пов'язане з настанням наслідків у вигляді заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини. Відповідно до п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 червня 2002 р. N 14 "Про судову практику у справах про порушення правил пожежної безпеки, знищення або
© 2014-2022  yport.inf.ua