Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Образа (ст. 130 КК).

Безпосередній об'єкт пре-ступления - гідність особистості як усвідомлення людиною своєї значущості, заможності в соціальному середовищі, ділової, професійної, політичної та іншої діяльності. Дос-тоінств, тобто здатністю до самооцінки особистості, визначенні-нію свого місця в соціумі і суспільних відносинах, не володіють малолітні, душевнохворі, а також померлі лю-ди. Тому вони не можуть бути потерпілими від даного пре-ступления, їх не можна образити (але можна принизити, зганьбити їх честь в результаті наклепу).
1 БВС РФ. 2007. № 7.

Об'єктивна сторона образи характеризується словес-ним приниженням гідності іншої людини шляхом висловлюючи-ня принизливих, знущальних оцінок фізичних, мораль-них, розумових та інших якостей людини, наділених в непри-особисту форму, в результаті чого підривається його престиж не лише у власних очах, а й в очах інших людей. От-ріцательно оцінка виробничої діяльності людини в цілому, підкріплена конкретними фактами про порушення трудової дисципліни, не може розцінюватися як образа. Так, за ч. 2 ст. 130 КК була виправдана П., директор підприємства. На зборах трудового колективу вона висловила недовіру заве-дме виробництвом К., яка, за її словами, зловживала своїм посадовим становищем «через калькуляцію, по отче-там, порушувала технологію», додавши при цьому, що К. «використовують-ет підприємство в особистих цілях, як сутенер повію ». У сво-ем рішенні суд дійшов висновку, що «висловлена П. фраза-порівняння, не відносилася саме до особистості К., а являла собою оцінку її виробничої діяльності». Суд согласил-ся з доводами П., що словники російської мови не відносять наведені слова до лайливим, і тому вони не можуть бути визнані непрілічнимі1.
Образити можна і дією, цинічним жестом, вдаривши че-
ловека по обличчю, плюнувши в нього, виливши на нього нечистоти. Кримінально-правову заборону встановлений тільки щодо особливо злісних, грубих форм образливого ставлення до особистості, що законодавець і спробував відобразити в словосполученні "не-пристойна форма», яка містить в собі цинічний, непри-стойний, що не відповідає прийнятим у суспільстві правилам спосіб оцінки особистості, що суперечить моральним і нравст-венним засадам. Нерідко така поведінка супроводжується не-нормативною лексикою. Характеристика, дана людині нехай і в різкій, образливій формі, із застосуванням порівнянь і епітетів, що містять в собі найбільш непривабливі і негативні риси людської натури, але не переходить межі загальноприйнятими-нятой та літературної мови, не може розглядатися як виска-занная в непристойній формі (лобуряка, дармоїд, негідник, дурний,
1 БВС РФ. 2003. № 4.

брудний як свиня тощо). Подібні висловлювання не утворюють складу образи. У цих випадках суб'єкт може захищати свою гідність у порядку цивільного судочинства.
Образа може бути висловлено в присутності посторон-них осіб, особисто людині і навіть у його відсутність, якщо винний розуміє, що висловлена ним оцінка буде доведена до потер-що співав. Для кваліфікації образи важливо, наскільки обос-нування і відповідають дійсності судження про людину, головне, щоб вони були одягнені в непристойну форму.
Образа шляхом фізичного впливу слід отгр-нічівать від побоїв (ст. 116 КК), при нанесенні яких особа не має на меті приниження людської гідності, а бажає заподіяти потерпілому біль і тому зазіхає на його тілес-ную недоторканність. Образливі вирази на адресу потерпілого при грабежі і розбої є засобом воздей-наслідком на потерпілого, щоб зламати його волю, вселити чувст-во страху і змусити підкоритися злочинцеві. Додаткової кваліфікації за ст. 130 КК в подібних ситуаціях не потрібно.
Образа, передбачене ст. 130 КК, слід отграніл-чувати від дрібного хуліганства, при вчиненні якого винен-ний допускає образливі висловлювання на адресу потерпілого. Однак вони вимовляються не по мотиву особистої неприязні до кон-кретному людині і бажанні на цьому грунті принизити його гідний-ство, а висловлюють неповагу до суспільства в цілому, до моральних і моральних цінностей, і потерпілий при хуліганстві не персоніфікований. Тому важливо правильно встановити мотив.
Склад злочину - формальний: воно вважається закінчено-ним в момент виголошення відповідних слів в непристойності-ної формі, вчинення непристойних жестів і образливих дій, що посягають на тілесну недоторканність челове-ка, наприклад ляпас.
Суб'єктивна сторона образи характеризується прямим умислом.
Суб'єкт - осудна особа, яка досягла віку 16 років.
Кваліфікований склад розглядуваного злочину включає образа, що міститься в публічному виступі, публічно демонструються твори або засобах мас-совою інформації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Образа (ст. 130 КК). "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  образа (ст. 130 КК). Крім того, особа, яка вважає, що висловлене оціночне судження чи думка, поширене в засобах масової інформації, зачіпає його права та законні інтереси, може використати надане йому ст. 46 Федерального закону від 27 грудня 1991 р. N 2124-1 "Про засоби масової інформації" (Відомості РФ.1992. N 7. Ст. 300; далі - Закон про засоби
 2. Стаття 130. Образа Коментар до статті 130
  образи і потерпілого ідентичні аналогічним ознаками складу наклепу (див. коментар до ст. 129 КК РФ). Об'єктивна сторона злочину полягає у діях, спрямованих на приниження честі та гідності іншої особи в непристойній формі. Склад злочину формальний; образа закінчено в момент вчинення дій. Образа являє собою виражену в непристойній формі
 3. Що таке кримінальне переслідування.
  образа (ст. 130 КК) . Такі кримінальні справи порушуються не інакше як за заявою потерпілого або його законного представника і підлягають припиненню у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим. підсудності ці справи мировому судді. Примирення допускається на будь-якій стадії кримінального судочинства, але до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку . Якщо примирення
 4. Коментар до статті 5.13
  образи (ч. 2 ст. 130 КК). 2. Згідно п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 серпня 1992 р. N 11 "Про деякі питання, що виникли при розгляді судами справ про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян та юридичних осіб" (в ред. Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 квітня 1995 р. N 6) під поширенням відомостей, що ганьблять честь і
 5. 6.2. Види юридичної відповідальності
  образа (ст. 130), порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень (ст. 138), відмова в наданні громадянину інформації (ст. 140), порушення виборчих прав або роботи виборчих комісій (ст. 141, 141.1, 142, 142.1), перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 144), порушення авторських і суміжних прав (ст.
 6. 6. Конкуренція норм
  образи (ст. 130 КК) і тому подібні дії, вчинені хулиганствующим суб'єктом, охоплюються складом хуліганства (ст. 213 КК) і не кваліфікуються за сукупністю зазначених злочинів. У тих випадках, коли ряд ознак кількох передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних діянь збігається, а склади розрізняються тільки яким-небудь одним елементом, слід говорити не про
 7. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  образі. Правило кваліфікації в таких випадках чітко визначено ч. 3 ст. 17 УК "Сукупність злочинів". У ній говориться, що якщо злочин передбачено загальною і спеціальною нормами, то кримінальна відповідальність настає за спеціальною нормою. При кваліфікації суміжних складів злочинів крім виділення розмежувальних ознак важливо встановити також спільні ознаки. Норми з
 8. 4. Злочини проти честі і гідності особистості
  образа (образу) і наклеп в Статуті про покарання, що накладаються світовими суддями, 1885 р. була встановлена ст. 130-138, ретельно деталізуючими склади цих злочинів. Так, у ст. 130 Статуту передбачалася кримінальна відповідальність за усне або письмове образа; в ст. 131 - за образу наймача або членів його сім'ї; в ст. 132 - за образу родича по висхідній лінії; в
 9. § 2. Суспільно небезпечне діяння
  образа може бути здійснений-але словесно, якщо висловлювання носили непристойну форму (ст. 130 КК); публічні заклики до екстремістської діяльності становлять сутність дії у злочині, передбаченому ст. 280 КК. конклюдентною форма прояву злочинної дії зустрічається досить рідко . Її суть полягає в тому, що розглядається ознака об'єктивної сторони виконується
 10. алфавітно-предметний покажчик
  130, 137, 280. Імунітет: 11. Майно: 158 - 163, 165, 167 - 168, 174, 175, 178, 179, 184, 195, 204, 205, 207, 212 - 214, 227, 290, 296, 304, 309, 312, 346 - 348, 356. Виконання наказу чи розпорядження: 42, 61. Виконавець злочину: 31, 33. Використання: і. об'єктів авторського права чи суміжних прав - 146; і. товарного знака - 180; і. вибухових речовин - 218; і. радіоактивних
© 2014-2022  yport.inf.ua