Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова -Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Недоброякісний ремонт транспортних засобів і ви-пуск їх в експлуатацію з технічними несправностями (ст. 266 КК).

Безпосередній об'єкт аналізованого пре-ступления - безпека функціонування різних видів транспорту (залізничного, повітряного, водного, автомо-більного).
Предметом злочину при недоброякісному ремонті є транспортні засоби, шляхи сполучення, засоби сиг-налізації або зв'язку, інше транспортне устаткування. Предмет при випуску в експлуатацію - технічно несправне транс-кравці засіб, який непридатне до нормального функціо-вання і при використанні створює загрозу безпеки руху та експлуатації транспорту.
Об'єктивна сторона злочину передбачає діяння у вигляді:
а) недоброякісного ремонту транспортних засобів, пу-тей сполучення, засобів сигналізації або зв'язку, іншого транс-кравця обладнання;
б) випуску в експлуатацію транспортного засобу, що має-
го технічні несправності.
Склад злочину - матеріальний; необхідними при-знаками об'єктивної сторони крім діяння є послід-ствие у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю людини і причинний зв'язок між діянням і наслідком.
Під недоброякісним ремонтом слід розуміти ре-монт, який не відповідає технічним вимогам, не уст-ранячи суттєві дефекти і не забезпечує можливості подальшого безпечного функціонування транспорту. Недобой-рокачественний ремонт може здійснюватися шляхом як дії,
1 Див: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за IV квартал
2000 року (затв. постановою Президії Верховного Суду РФ від 11 ап-
реля 2001 р.) / / БВС РФ. 2001. № 8.

Так і бездіяльності, наприклад нетривке закріплення деталі, Неви-
полнение необхідних ремонтних робіт.
Під випуском в експлуатацію розуміється дозвіл на ис-користування транспортного засобу з технічними Неполадки, що перешкоджають безпечному функціонуванню транспортного засобу, наприклад при несправності гальмо-ної системи.
Існують значні труднощі у встановленні при-чінной зв'язку між недоброякісним ремонтом (або ви-пуском в експлуатацію транспортних засобів) і наслідками, оскільки вони можуть бути відірваними в часі від діяння і настають при експлуатації транспортних засобів, що здійснюється не тими особами, які виробляй-ли ремонт або давали дозвіл на експлуатацію. Для установ-лення причинного зв'язку необхідно проведення судово-технічній експертизи.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується неос-
торожности формою вини у вигляді легкодумства або недбалості.
Суб'єкт недоброякісного ремонту - будь-яка особа, дос-
тігшее віку 16 років та здійснює ремонт.
Суб'єкт випуску в експлуатацію несправних транспортних засобів спеціальний. Ним може бути тільки особа, відповідальна за технічний стан транспортних засобів і має пра-вомочія з випуску їх в експлуатацію.
У частині 2 ст. 266 КК передбачено діяння, що призвело по які-обережності смерть людини, в ч. 3 - смерть двох або більше осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " недоброякісний ремонт транспортних засобів і ви-пуск їх в експлуатацію з технічними несправностями (ст. 266 КК). "
 1. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
  недоброякісних товарів; інші представляють собою заходи оперативного впливу, тобто право потерпілої сторони на односторонні дії, які породжують юридичні наслідки: відмова від товарів; відмова від виконання договору, що рівносильно його одностороннього розірвання. Проблеми співвідношення заходів майнової відповідальності із заходами спонукання до належного виконання зобов'язань,
 2. Стаття 238. Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, не відповідають вимогам безпеки Коментар до статті 238
  недоброякісних запасних частин та ін За змістом даної статті відповідальність за передбачене нею злочин можлива лише за умови доведеності не тільки самого факту виробництва, зберігання або перевезення з метою збуту або збуту товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, а й небезпеку цих дій для життя чи здоров'я споживачів, а також наявності у
 3. Стаття 266. Недоброякісний ремонт транспортних засобів та випуск їх в експлуатацію з технічними несправностями Коментар до статті 266
  недоброякісний ремонт транспортних засобів, шляхів сполучення та ін, або випуск в експлуатацію несправних транспортних засобів. Склад злочину матеріальний. Тому в зміст об'єктивної сторони входять суспільно небезпечні наслідки і причинний зв'язок між діянням і наслідками. У цьому зв'язку при вирішенні питання про наявність розглянутого складу злочину необхідно встановити
 4. Коментар до статті 12.31
  ремонт транспортних засобів, транспортного устаткування, а одно випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних коштів особою, відповідальною за їх технічний стан, якщо ці діяння призвели по необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, кваліфікуються як злочин (див. ч. 1 ст. 266 КК). 5. Див. примітку до п. 5 коментарю до ст. 5.1. Справи про
 5. 4. Причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками
  недоброякісної зварювання газопроводу. Тому Пленум Верховного Суду СРСР у постанові по справі Г. визнав правильним висновок суду про відсутність причинного зв'язку між діями Г. і витоком газу з вибухом, що спричинило людські жертви. Точки зору про необхідну умову як причини суспільно небезпечного наслідки дотримується В.Б.Малінін. У його докторської дисертації "Причинний зв'язок в
 6. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  недоброякісний ремонт. Об'єднано всі види транспорту: повітряного, водного, дорожнього, залізничного, магістрального трубопровідного, які в колишньому кодексі були розкидані по різних главам. Згруповано суб'єкти злочинів - спеціальні та загальні. У примітці до ст. 264 КК вдало тлумачиться поняття "інші механічні транспортні засоби". Його неясність в минулому викликала
 7. 6. Злочини, пов'язані з порушенням спеціальних правил безпеки
  недоброякісних матеріалів, порушення норм радіаційної безпеки при експлуатації об'єктів, допуск до роботи осіб, які не мають права роботи на даних об'єктах, порушення вимог до забезпечення фізичного захисту установок, джерел, пунктів зберігання, необгрунтований скидання або викид радіоактивних речовин в атмосферу, воду, надра з перевищенням гранично допустимих рівнів, порушення
 8. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  недоброякісний ремонт транспортних засобів та випуск їх в експлуатацію з технічними несправностями (ст. 266 КК) * (710), 2) приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), 3) порушення правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту (ст. 268 КК) * (711) 4) порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів
 9. 2. Історія розвитку законодавства про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  недоброякісний ремонт рухомого складу та колії тощо), якщо ці порушення спричинили або могли спричинити пошкодження або знищення рухомого складу, колії та колійних споруд чи нещасні випадки з людьми , несвоєчасну відправку поїздів і суден, скупчення на місцях вивантаження порожняка, простій вагонів та інші дії, що тягнуть за собою зрив (невиконання) намічених урядом
 10. 4. Інші злочини у сфері функціонування транспорту
  недоброякісний ремонт транспортних засобів та випуск їх в експлуатацію (ст. 266 КК); приведення в непридатність транспортних засобів або шляхів сполучення (ст. 267 КК), порушення правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту (ст. 268 КК), порушення правил безпеки при будівництві, експлуатації або ремонті магістральних трубопроводів (ст. 269 КК); ненадання капітаном судна допомоги
© 2014-2022  yport.inf.ua