Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог , Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб (ст. 203 КК).

Безпосередній об'єк-ект злочину можна визначити як нормальну діяль-ність приватних охоронних або детективних служб. Дополнитель-ним безпосереднім об'єктом є здоров'я людини.
Об'єктивна сторона злочину характеризується переви-ням керівником чи службовцем приватної охоронної або детективної служб повноважень, наданих їм у відпо-вії з ліцензією, всупереч завданням їх діяльності, якщо це діяння скоєно із застосуванням насильства чи загрози його застосування, тобто полягає у вчиненні дій, що виходять за межі правомочностей, які надані законодавством таким службам, і не відповідають завданням зазначеної діяльності. Порядок здійснення приватної охоронної або детективної діяльності визначається Законом РФ від 11 березня 1992 р. № 2487-I
«Про приватної детективної й охоронної діяльності в Російській
Федерації »1, постановою Уряду РФ від 14 серпня
1992 № 5872 та наказом МВС Росії від 19 червня 2006 р. № 4473.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є спо-соб вчинення злочину - застосування насильства або загроза його застосування. Частиною 1 ст. 203 КК охоплюються загроза при-трансформаційних змін насильства будь-якого ступеня тяжкості (ст. 119 КК), а також насильство, що полягає в побоях (ч. 1 ст. 116 КК), катуванні (ч. 1 ст. 117 КК) або спричинило умисне заподіяння легко - го (ч. 1 ст. 115 КК) або середньої тяжкості (ч. 1 ст. 112 КК) шкоди здоров'ю. Вчинення більш тяжких насильницьких злочини ний має кваліфікуватися за сукупністю ч. 2 ст. 203 КК з відповідними статтями гл. 16 КК.
Склад злочину - формальний.
З суб'єктивної сторони злочин характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - спеціальний: керівник або службовець (тобто приватний охоронець або детектив) приватної охоронної або детективної служб, що має ліцензію, передбачену
1 ВПС РФ. 1992. № 17. Ст. 888.
2 Саппа РФ. 1992. № 8. Ст. 506.
3 БНА РФ. 2006. № 29.

Законом РФ «Про приватної детективної й охоронної діяльності в Російській Федерації». Вчинення розглянутих дію-вий співробітниками служби (організації), що не має відпо-вующей ліцензії, кваліфікується за іншими статтями КК. Варто відзначити, що вік 16 років як ознака суб'єкта злочину в розглянутому складі є формальною вимогою, що випливають із ст. 19 КК. Статтею 6 Закону РФ «Про приватної де-тектівной і охоронну діяльність в Російській Федерації" не дозволяється видача ліцензій на приватну розшукову діяль-ність особам, які не досягли 21 року, а для керівників охорон-них служб передбачений підвищений освітній ценз (ст. 12 Закону). Також з кола суб'єктів розглянутого со-става злочину в силу особливостей законодавчого тек-ста, що вказує тільки на керівників чи службовців част-ної детективної служби (ст. 8 Закону), виключаються приватні детективи, які не перебувають у відповідній службі (ст. 4, 6 За-кону). Здійснюються ними злочинні дії повинні кваліфікованого за іншими статтями КК.
У частині 2 міститься кваліфікований склад злочини ня, що передбачає відповідальність за вчинення розглядати дій, які спричинили тяжкі наслідки. Під тяж-кими наслідками можна розуміти насильство, що не охоплюється ч. 1 ст. 203 КК, проте в цілому це поняття відноситься до оціночної-ним. Суб'єктивна сторона складу злочину, передбачені-ренного ч. 2 ст. 203 КК, характеризується умислом (тоді вчинено-ве кваліфікується за сукупністю з відповідними статтями гл. 16 КК), а також може бути злочином з двома формами вини (тоді скоєне повністю охоплюється ч. 2 ст. 203 КК).
Оскільки перевищення повноважень службовцями приватних ох-ранних або детективних служб внаслідок конструкції складу злочину, передбаченого ст. 203 КК, нерозривно пов'язане із застосуванням насильства чи загрози його застосування до гражда-нам (тобто з заподіянням шкоди їх інтересам), то в силу прямуючи-ня 3 до ст. 201 КК примітка 2 до зазначеної статті в даному випадку не застосовується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб (ст. 203 КК). "
 1. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  Кримінальний кодекс Російської Федерації грунтується на новому підході до охоронюваним цінностям: особистість - сім'я-суспільство - держава , проголошеним у Конституції РФ. У цьому зв'язку особлива частина КК РФ побудована виходячи з нового підходу до охоронюваним цінностям. Зокрема, вміст особливої частини таке: розділ VII. Злочин проти особи, розділ VIII. Злочини у сфері економіки,
 2. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
  Злочини проти інтересів служби в комерційних організаціях, а також в некомерційних організаціях, які не є державними органами, органами місцевого самоврядування, державними або місцевими установами, виділені в Кримінальному кодексі РФ 1996 р. в самостійну групу злочинів. Ця група злочинів є наочним наслідком здійснюваних політичних, соціальних та
 4. 4. Злочини, що посягають на службові інтереси окремих видів діяльності
  Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб (ст. 203 КК). Діяльність службовців приватних охоронних або детективних служб здійснюється на основі Закону РФ від 11 березня 1992 р. "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації" * (121). Стаття 1 цього Закону визначає приватну детективну і охоронну діяльність як надання на оплатній договірній
 5. Стаття 203. Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб Коментар до статті 203
  Основним об'єктом злочину є нормальна діяльність служб приватної охорони і детективних служб. Додатковим об'єктом перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб є особисті права та інтереси людини (здоров'я, безпека і недоторканність особистості). В якості охоронної або детективної служба може розглядатися як: 1) приватний детектив,
 6. Коментар до статті 20.16
  1. Згідно із Законом РФ від 11 березня 1992 р. N 2487-1 "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації" приватна детективна і охоронна діяльність визначається як надання на оплатній договірній основі послуг фізичним та юридичним особам підприємствами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) ОВС , з метою захисту законних прав та інтересів своїх клієнтів. Приватним
 7. Стаття 203. Перевищення повноважень службовцями приватних охоронних або детективних служб Коментар до статті 203
  1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є суспільні відносини, що складаються з приводу реалізації завдань і функцій, покладених на приватні охоронні та детективні служби. В якості додаткового об'єкта можуть виступати тілесна недоторканність, фізичне і психічне здоров'я громадян. Приватна детективна і охоронна діяльність - це надання на оплатній договірній
 8. 17.2. Організація приватної детективної й охоронної діяльності
  Приватним детективом визнається громадянин Російської Федерації, який отримав у встановленому законом порядку ліцензію на приватну розшукову діяльність і виконує послуги, перераховані в Законі РФ «Про приватної детективної й охоронної діяльності в Російській Федерації ». Розшукна діяльність повинна бути основним видом зайнятості приватного детектива, поєднання її з державною службою або виборною
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 10. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 січня. Коментована стаття передбачає права поліції. У пояснювальній записці до проекту коментованого Закону зазначалося, що права поліції максимально конкретизовані; виключені деякі норми, що не мають чіткого юридичного змісту і дозволяють довільно (без необхідних підстав, належної процедури і дотримання певних термінів) обмежувати права
© 2014-2022  yport.inf.ua