Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328 КК).

Безпосереднім об'єктах-те є встановлений порядок комплектування збройних сил РФ.
Об'єктивна сторона злочину, відповідальність за ко-лось передбачена у ч. 1 ст. 328 КК, виражається в ухиленні від призову на військову службу за відсутності законних основа-ний для звільнення від неї. Призову на військову службу під-лежать громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, со-стоять або зобов'язані перебувати на військовому обліку та не маю-щие права на звільнення або відстрочку від військової служби. Призову на військову службу не підлягають особи: які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі; мають незняту або непогашену судимість; щодо яких ведеться попереднє розслідування або кримінальну справу ко-торих передано до суду. Від призову на військову службу звільняються-даються особи: визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я; відбуваються чи про-йшли військову службу в РФ; відбуваються чи минулі аль-альтернативну цивільну службу; пройшли військову службу в іншій державі. Відстрочка від призову на військову службу надається громадянам: визнаним тимчасово не придатними до військової служби за станом здоров'я; зайнятим доглядом за членом сім'ї, потребують сторонньої допомоги при від-сутствии інших осіб, зобов'язаних за законом доставляти вказано-му члену сім'ї зміст і піклуватися про ньому; мають дитину і виховують його без матері; мають двох і більше дітей; в деяких інших випадках.
Ухилення полягає: а) в неявці в зазначені в повістці во-енного комісаріату чи іншого органу, що здійснює воїн-ський облік, місце та строк без поважних причин, б) в незаконному

отриманні звільнення або відстрочки від військової служби (у тому числі до отримання повістки).
Поважними причинами неявки за умови їх доку-ментального підтвердженні є: захворювання або каліцтво особи, пов'язані з втратою працездатності; важке перебуваючи-ня здоров'я або смерть близького родича, чоловіка, а також особи, на вихованні якого перебував громадянин; непреодо-Лімая сила; інші обставини, визнані судом поважних.
Злочин вважається закінченим з моменту, коли особа не з'явилася у встановлені місце і час за повісткою компетент-ного органу або з моменту незаконного отримання права на освоєння-бождение або відстрочку від військової служби.
Безпосереднім об'єктом злочину, відповідальність за яке передбачена у ч. 2 ст. 328 КК, є встановлений-ний порядок залучення громадян до альтернативної громадян-ської службі. Відносини, пов'язані з реалізацією громадянами РФ конституційного права на заміну військової служби за при-зиву альтернативної цивільної службою, регулюються Федеральним законом від 25 липня 2002 р. № 113-ФЗ «Про альтернатив-ної цивільну службу» 1.
Об'єктивна сторона злочину характеризується ухилі-
ням від альтернативної цивільної служби, яка представ-ляє собою особливий вид трудової діяльності в інтересах загально-ства і держави, здійснюваної громадянами взамін військової служби за призовом. Ухилення може виражатися в наступному: а) неявка у військовий комісаріат громадянина, щодо кото-рого призовної комісією винесено висновок про заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою, в термін, зазначений у повістці військового комісаріату, щоб по-лучити припис для вибуття до місця проходження служби; б) неявка громадянина до місця проходження служби у строк, ука-заний в приписі, отриманому під розписку.
Суб'єктивна сторона ухилення від військової або альтернативної цивільної служби характеризується виною у вигляді пря-мого наміру.
1 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030.

Суб'єкт злочину - спеціальний. До відповідальності за ст. 328 КК може бути притягнута: а) за ч. 1 - особа, яка зобов'язана нести військову службу, б) за ч. 2 - особа, звільнена від військо-вої служби, яка зобов'язана нести альтернативну громадян-ську службу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328 КК). "
 1. Стаття 7. Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення цього Закону
  ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328). Ухилення від призову на військову службу за відсутності законних підстав для звільнення від цієї служби карається карається штрафом в розмірі до двохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців, або арештом на строк від трьох до шести місяців,
 2. 2. Одиничний злочин
  ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (ст. 157 КК), ухилення від погашення кредиторської заборгованості (ст. 177 КК), самовільне залишення частини або місця служби (ст. 337 КК) та ін триває злочин починається і утворює закінчений склад конкретного злочину або з моменту здійснення першого злочинної дії (наприклад, при самовільному
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328 КК) та інші, так і матеріальні склади: викрадення або пошкодження документів, штампів, печаток (ст. 325 КК), самоуправство (ст. 330 КК) та ін З суб'єктивної сторони розглядається злочин характеризується тільки умисною формою вини. Для деяких злочинів обов'язковою ознакою є спеціальна мета:
 4. 6. Злочини, пов'язані з посяганнями на встановлений порядок реалізації прав і обов'язків громадян
  ухилення від призову на військову службу за ст. 328 КК. Об'єкт злочину - встановлений порядок формування Збройних сил РФ та інших формувань. З об'єктивної сторони злочин виражається в ухиленні від призову на військову службу за відсутності законних підстав для звільнення від неї. Підстави, порядок проходження та умови звільнення від військової служби регламентуються
 5. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  ухиленні від сплати за рішенням суду коштів на зміст цієї дитини, а також у випадках, коли винний тривалий час не проживає з сім'єю і не надає їй допомоги, позбавлений батьківських прав, жорстоко ставиться до дітей і т.д. Тому сам по собі факт наявності у винного малолітньої дитини не може розглядатися як безумовна підстава для визнання його як обставини,
 6. Стаття 80.1. Звільнення від покарання у зв'язку із зміною обстановки Коментар до статті 80.1
  ухилення від призову на військову службу (наприклад , у разі народження у громадянина другої дитини або надходження особи в державне освітня установа вищої професійної освіти і навчання за очною формою). --- --- Пункт 3 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 3 квітня 2008 р. N 3 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про ухилення
 7. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  ухилення від призову на військову службу (ч. 1 ст. 328 КК РФ), а також ухилення від проходження альтернативної цивільної служби (ч. 2 ст. 328 КК РФ). Об'єктивна сторона ухилення від призову на військову службу виражається в діянні у вигляді бездіяльності або дії. Відповідальність за злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 КК РФ, настає незалежно від способу його вчинення, а також від того,
 8. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  ухилення від виконання обов'язків військової служби (ст. 339 КК РФ). Окремі склади сконструйовані як склади небезпеки. Наявність таких складів злочинів законодавець співвідносить з умовами небезпеки: якщо діяння могло спричинити заподіяння шкоди (ч. 1 ст. 341 КК РФ). Суб'єктивна сторона більшості злочинів проти військової служби характеризується умисною формою вини. Але деякі
 9. Стаття 337. Самовільне залишення частини або місця служби Коментар до статті 337
  ухилення військовослужбовця від виконання обов'язків військової служби, вчинене лише зазначеними в диспозиції цієї статті способами (самовільне залишення частини або місця служби, нез'явлення вчасно без поважних причин на службу). Під залишенням частини або місця служби стосовно до ст. 337 КК РФ слід розуміти вибуття військовослужбовця за межі території частини, в якій він проходить військову
 10. Коментар до п. 5
  ухилення без поважної причини від військової служби і, отже, не підпадають під ознаки кримінального правопорушення. В ст. 328 КК РФ встановлено кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби. Водночас громадяни, покликані на військову службу з порушенням їх права на заміну військової служби альтернативною цивільною службою і
© 2014-2022  yport.inf.ua