Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Грабіж (ст. 161 КК)

Грабіж (ст. 161 КК) визначається як відкрите розкрадання чу-
жого майна.
Об'єктивна сторона грабежу характеризується діями, що складаються у відкритому ненасильницький заволодінні чужим майном.
Питання про відкритий характер розкрадання майна, як і при крадіжці, вирішується на підставі суб'єктивного критерію, тобто виходячи

із суб'єктивного сприйняття обстановки самим винним. «От-
критим розкраданням чужого майна, передбаченим статтею
161 КК РФ (грабіж), є таке розкрадання, яке відбувається у присутності власника або іншого власника майна або на очах у сторонніх, коли особа, яка вчиняє цей преступле-ня, усвідомлює, що присутні при цьому особи розуміють проти-воправний характер його дій незалежно від того, чи брали вони заходів до припинення цих дій чи ні »(п. 3 постанов-лення Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2002 р. № 29
«Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої»). Якщо присутнє при розкраданні особа не усвідомлює протиправність дій або є близьким родичем винного, кото-рий у зв'язку з цим розраховує, що в процесі вилучення імущест-ва він не зустріне протидії з боку вказаної особи, вчинене утворює склад крадіжки, а не грабежу. Якщо ж зазначені особи намагалися перешкодити розкрадання (наприклад, вимагали припинити протиправні дії), то відповідальність винен-ного настає за ст. 161 КК (п. 4 постанови Пленуму Вер-ховного Суду РФ від 27 грудня 2002 р. № 29).
Якщо потерпілий чи інші особи не бачать дій винного чи, бачачи факт вилучення майна, вважають його правомірним, на що і розраховує злочинець, то розкрадання не може призна-тися відкритим. Його не можна кваліфікувати як грабіж і в тому випадку, коли будь-хто з присутніх зауважує, що вдосконалення-щує незаконне заволодіння чужим майном, проте сам винний помилково вважає, що діє непомітно для ін-ших осіб.
Розкрадання, розпочате як таємне, іноді переростає у відкрите. Подібне відбувається, коли грабіжника в процесі заволодіння майном хтось помічає, але винний, ігноруючи дану обставину, продовжує свої злочинні дії і тепер вже відкрито заволодіває майном. Питання про переростання тай-ного розкрадання у відкрите виникає лише в тих випадках, коли дей-наслідком, розпочаті як крадіжка, ще не закінчені, тобто винний ще заволодів майном або не отримав реальної можливості скористатися ним або розпорядитися на свій розсуд.
Склад грабежу - матеріальний. Даний злочин при-
знається закінченим, «якщо майно вилучено і винний має

реальну можливість ним користуватися або розпоряджатися на свій розсуд (наприклад, звернути викрадене майно на свою користь або на користь інших осіб, розпорядитися ним з ко-ристной метою іншим чином) »(п. 6 зазначеної постанови).
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони грабежу є-ється причинний зв'язок між протизаконними діями ві-новного і шкідливими наслідками.
Суб'єктивна сторона грабежу характеризується прямим умис-лом. Керуючись корисливим мотивом, винний має на меті незаконного вилучення наживи за рахунок чужого майна.
Суб'єкт грабежу - особа, яка досягла віку 14 років.
Кваліфікований грабіж (ч. 2 ст. 161 КК) характеризується його вчиненням: групою осіб за попередньою змовою (п. «а»); з незаконним проникненням у житло, приміщення або інше сховище (п. «в»); із застосуванням насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства (п. «г»); у великому розмірі (п. «д»).
За своїм змістом перший, другий і четвертий ознаки збігаються з однойменними ознаками вже розглянутих форм розкрадання. Однак необхідно звернути увагу на те, що, по-перше, проникнення в житло при грабежі, на відміну від крадіжки, має таке ж юридичне значення, як і проникнення-вение в приміщення або інше сховище. По-друге, виключивши з числа кваліфікуючих ознак грабежу заподіяння значи-ного шкоди громадянинові, законодавець включив до їх пере-чень новий ознака - вчинення грабежу у великому розмірі (цей ознака при грабежі має ту ж кількісну характе-них характеристик, що і при інших формах розкрадання).
Кваліфікований склад грабежу включає і такий специ-фічний для цього злочину ознака, як застосування насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я, або загроза застосування тако-го насильства (п. «г» ч. 2 ст. 161 КК). Для правильного розуміння це-го ознаки необхідно враховувати наступні обставини.
По-перше, значення кваліфікуючої ознаки надається не тільки фактичному застосуванню насильства, а й загрозу реально застосувати фізичне насильство, тобто психічному насильству.
По-друге, при грабежі насильство може бути застосована не тільки до власнику чи іншому власникові майна,

а й до інших осіб, які реально чи, на думку винного ,
могли перешкодити розкрадання.
По-третє, цей вид кваліфікованого грабежу характери-зуется лише таким насильством, яке за своїм характером не представляє небезпеки для життя чи здоров'я. Воно означає дії, що супроводжувалися заподіянням потерпілому физиче-ської болю, нанесенням йому побоїв або обмеженням його свободи (зв'язування рук, застосування наручників, залишення в закритому приміщенні та ін.)
Грабіж вважається насильницьким тільки за умови, якщо застосування або загроза застосування насильства служили засобом заволодіти майном або засобом його утримати непосредст-венно після заволодіння. Насильство, яке викрадач застосовує з метою уникнути затримання після закінченою крадіжки, не озна-чає її переростання в грабіж. І навпаки, якщо злочин було розпочато як ненасильницький грабіж або навіть як крадіжка, але після його виявлення винний застосував насильство для за-володіння майном або для його утримання відразу після таємного або відкритого заволодіння, скоєне переростає в насильництву-ний грабіж.
Особливо кваліфікований склад грабежу (ч. 3 ст. 161 КК) ха-теризується його вчиненням організованою групою (п. «а») або в особливо великому розмірі (п. «б»). Ці ознаки мають той же зміст, що і при особливо кваліфікованих видах крадіжки, мо-шеннічества, привласнення та розтрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Грабіж (ст. 161 КК) "
 1. 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
  грабежу, не може нести відповідальність як співвиконавець відкритого заволодіння майном "* (236). Л. був визнаний винним у тому, що, повідомивши А. про наявність у Ч. великої суми грошей, він залишився внизу, коли А., піднявшись у квартиру Ч., змусив її віддати йому гроші, які вони і розділили між собою. Верховний Суд підкреслив, що грабіж скоїв А. Л. ж ніяких дій, що утворюють об'єктивну
 2. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
  грабежами, крадіжками, є компонентами бандитизму і не кваліфікуються за сукупністю. Тим часом основне питання кваліфікації складових злочинів полягає в тому, чи охоплюються перераховані в них прості склади повністю складним складом або потрібно також кваліфікація за сукупністю злочинів. Критеріями насамперед виступають об'єкти посягань і співвідношення категорій простих
 3. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти власності
  грабежу і т.д.) збігаються з родовим. Не можна визнати вдалим пропозицію окремих авторів розглядати в якості безпосереднього об'єкта конкретну форму власності, яка визначається приналежністю викраденого майна: "державна, кооперативна, приватна власність" * (489); "державна, приватна, муніципальна власність або власність окремих організацій "* (490).
 4. 3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством
  грабіж (ст. 161); розбій (ст. 162); розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164). 2. Злочин, що примикає до розкрадань: вимагання (ст. 163). 3. Інші корисливі злочини: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165); неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання (ст. 166). Б. Злочини
 5. 5. Крадіжка
  грабіж без насильства. Залишаючи осторонь питання про доцільність об'єднання норм про крадіжку і простому грабежі, а можливо, і всіх ненасильницьких форм розкрадання, ми повинні відзначити невдале формулювання крадіжки як "відкритого викрадення". Це означало не лише відмова від правових традицій, а й насильство над нормами російської мови. Словосполучення "відкрита крадіжка "несе в собі таке ж внутрішнє
 6. 9. Грабіж (ст. 161 КК)
  грабіж як відкрите викрадення чужого майна. Таким чином, за способом дії грабіж представляє пряму протилежність крадіжці. Тому для кваліфікації грабежу вирішальне значення має відмежування його від крадіжки. Пленум Верховного Суду СРСР у постанові від 5 вересня 1986 р. «Про судову практику у справах про злочини проти особистої власності" визначив: "Викрадення є відкритим
 7. 10. Розбій (ст. 162 КК)
  грабіж, шахрайство чи замах на їх вчинення) і насильницький злочин (проти особистості або порядку управління). В. був засуджений районним судом за розбій із застосуванням зброї (ножа). Наглядова інстанція визнала кваліфікацію дій В. неправильною. Як встановлено по справі, В. зайшов до приміщення кафедри очних хвороб медичного інституту, де таємно викрав гроші з сумок
 8. § 2. Поняття і види єдиного злочину
  грабіж (ст. 161 КК), заподіяння шкоди здоров'ю, включаючи тяжкий (ст. 111, 112, 115 КК), застосований-ня насильства відносно представника влади (ст. 318 КК) та ін Вчинення перелічених злочинів в ході безладів в цілому охоплюється ознаками складу масових заворушень, передбаченого ст. 212 КК. Характерна риса подібних злочинів - об'єднання в одному діянні не менше двох
 9. Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229 КК).
  Грабежу (ч. 2 ст. 161 КК). Особливо кваліфікований вид (ч. 3 ст. 229 КК) розглядає-ваемого злочину має місце, якщо воно вчинене: а) орга-нізованной групою, б) щодо наркотичних засобів або психотропних речовин у великому розмірі, в) із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або з погрозою при-трансформаційних змін такого насильства. Вчинення даного злочину
 10. алфавітно-предметний покажчик
  161. Громадяни: Російської Федерації 12, 13; р. іноземні - 12, 13, 276, 322. Кордон: м. митна - 188; р. державна - 127.1, 240, 322, 323. Група осіб, м. організована, м. л. за попередньою змовою: 35, 63, 105, 111, 112, 117, 126, 127 - 127.2, 131, 132, 141, 142, 146, 147, 158 - 166, 171 - 172, 174 - 175, 178, 179, 181, 184, 186 - 188, 191, 199, 204 - 206, 208 - 211,
© 2014-2022  yport.inf.ua