Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил несення прикордонної служби (ст. 341 КК).

Порядок несення прикордонної служби визначається Зако-ном РФ від 1 квітня 1993 р. № 4730-I «Про Державну грані-це Російської Федерації» з наступними змінами та до-полненіямі1, Статутом внутрішньої служби Збройних Сил РФ, іншими нормативними правовими актами.
1 ВПС РФ. 1993. № 17. Ст. 594.

Об'єктивна сторона полягає в порушенні правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу прикордонного наряду або виконуючим інші обов'язки прикордонної служ-би, якщо це діяння спричинило або могло спричинити заподіяння вре-так інтересам безпеки держави.
Основною функцією прикордонних служби ФСБ Росії є-
ється охорона Державного кордону РФ. Згідно із Законом РФ
«Про Державну кордоні Російської Федерації» такої визнається лінія і проходить по цій лінії вертикальна по-верхность, що визначають межі державної території (суші, вод, надр і повітряного простору) РФ, т. е. просторових межа дії державного суверенітету РФ. Захист Державного кордону РФ є частиною системи забезпечення безпеки держави, а її охорона - складовою частиною захисту.
Порушення правил несення прикордонної служби може за-лягає у неправомірному зміну встановленого маршру-та слідування прикордонного наряду, залишення бойового поста, відверненні від несення служби для вирішення питань, не пов'язаний-них з виконанням обов'язків прикордонної служби , в непра-вомерних контактах з іноземними громадянами і т.д.
Склад злочину - формально-матеріальний; воно вва-шається закінченим з моменту створення реальної загрози причи-нения шкоди інтересам безпеки держави або з моменту заподіяння такої шкоди. В останньому випадку між діянням і заподіянням шкоди необхідно встановити причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим або непрямим умислом. Винний усвідомлює, що порушує правила несення прикордонної служби, передбачає можливість чи неминучість заподіяння при цьому шкоди інтересам без-ки держави і бажає або свідомо допускає при-чинение цієї шкоди або ставиться до нього байдуже.
Суб'єкт злочину - спеціальний: військовослужбовець, що входить до складу прикордонного наряду або виконуючий інші обов'язки прикордонної служби.
Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 2 ст. 341 КК: те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, до кото-рим ставляться переміщення через Державний кордон РФ

зброї, військової техніки, агентів іноземних розвідок, загибель людей і т.п.
У цьому випадку злочин характеризується двома формами вини: умислом щодо діяння і необережністю стосовно тяжких наслідків.
Частиною 3 ст. 341 КК встановлена відповідальність за порушення-ня правил несення прикордонної служби внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі по-слідства.
Суб'єктивна сторона цього злочину передбачає на-відмінність необережної вини у вигляді легкодумства або недбалості. Винний передбачає можливість заподіяння тяжких наслідки-вий в результаті порушення правил несення прикордонної служ-би, але без достатніх підстав самовпевнено розраховує на їх відвернення або не передбачає можливості настання зазначених наслідків, хоча за необхідної пильності і передбачливості повинен був і міг їх передбачити.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил несення прикордонної служби (ст. 341 КК). "
 1. 4. Злочини проти порядку несення спеціальних служб
  Злочини цієї групи об'єднує те, що вони зазіхають на спеціальний порядок несення військової служби: бойове чергування, прикордонну службу, вартову, внутрішню службу, патрулювання в гарнізоні, а також службу за охорони громадського порядку та громадської безпеки. Порушення правил несення бойового чергування (ст. 340 КК). У ч. 1 ст. 340 встановлюється кримінальна відповідальність за
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. 1.2. Основні напрямки правоохоронної діяльності. Органи і організації, що здійснюють правоохоронну діяльність
  Змістовна сторона правоохоронної діяльності часто звужується, обмежується кримінально-правовими заходами боротьби з злочинністю. Іноді до цього додається і діяльність з підтримання порядку: патрулювання на вулицях і в громадських місцях, контроль за проведенням масових заходів (вуличних маніфестацій, мітингів, пікетування). Безумовно, згадані заходи можна вважати складовою
 4. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  Об'єктом злочину є авторитет та інтереси державної влади. Проходження громадянами військової та альтернативної цивільної служби належить до числа обов'язків громадян, встановлених державою. Дана обов'язок закріплено на конституційному рівні. У ст. 59 Конституції РФ говориться про те, що захист Вітчизни - борг і обов'язок громадянина Росії. Громадяни Росії несуть
 5. Стаття 341. Порушення правил несення прикордонної служби Коментар до статті 341
  Об'єкт даного злочину - безпека Державного кордону Російської Федерації і встановлений порядок несення прикордонної служби. Порядок несення прикордонної служби, повноваження прикордонних органів регламентовані Законом РФ від 1 квітня 1993 р. N 4730-1 "Про Державну кордоні Російської Федерації" і іншими нормативними правовими актами. ---
 6. Стаття 343. Порушення правил несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки Коментар до статті 343
  Об'єкт злочину - встановлений порядок несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Відповідно до Федерального закону від 6 лютого 1997 р. N 27-ФЗ "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації" внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації входять до системи Міністерства внутрішніх справ Російської
 7. Коментар до п. 1
  1. Діяльність військовослужбовців (військова служба) носить державний характер. Тому їй притаманні всі основні властивості державної служби: діяльність у складі державних організацій та органів; військовослужбовці, виконуючи специфічні завдання відповідно до законодавчо закріпленими за державними органами функціями, діють від імені та в інтересах держави і суспільства в
 8. Коментар до п. 1
  15. Повноваження посадової особи по звільненню з військової служби являють собою частину його компетенції і є сукупністю персоніфікованих обов'язків і прав по виконуваної посади, пов'язаної із здійсненням державних функцій по роботі з особовим складом. Безпосереднє закріплення повноважень по звільненню з військової служби військовослужбовців відображено в коментованій статті.
 9. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  Одним з негативних наслідків геополітичних, соціально-економічних та ідеологічних змін останніх років стало різке насичення суспільства зброєю, як у сфері легального володіння, так і в кримінальному обороті. Це не могло не позначитися на кримінальній обстановці в країні: якщо наприкінці XX століття з використанням зброї в Росії відбувалося 0,03% злочинів то на початку XXI - їх питома
 10. Що значить - достатні підстави підозрювати?
  Закон, на жаль, не дає відповіді на це питання, дозволяючи трактувати відповідь як завгодно. Але безумовно, якщо після перевірки документів підозри не підтвердилися, значить, вони були недостатніми. У такому випадку у громадянина є підстави для оскарження подібних дій, тим більше якщо вони спричинили для нього несприятливі наслідки (про оскарження дій міліції, які порушують права і
© 2014-2022  yport.inf.ua