Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил несення бойового чергування (ст. 340 КК).

Порядок несення бойового чергування визначається нака-зами Збройних Сил РФ, іншими нормативними правовими актами.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст . 340 КК, полягає у порушенні правил несення бойового чергую-ства (бойової служби) по своєчасному виявленню і відпрацьовано-жению раптового нападу на Росію або щодо забезпечення її безпеки, якщо це діяння спричинило або могло спричинити при-чинение шкоди інтересам безпеки держави.
Відповідно до наказів Збройних Сил РФ бойове де-журство (бойова служба) є виконанням бойового завдання. Воно здійснюється черговими силами і засобами, призначеними

від військових частин і підрозділів видів Збройних Сил і родів військ. До складу чергових сил і засобів входять бойові розрахунки, екіпажі кораблів та літальних апаратів, чергові зміни пунктів управління, сил і засобів бойового забезпечення та обслуговування. На Військово-Морському Флоті бойова служба є при-ляется вищою формою підтримання бойової готовності сил флори-та в мирний час. Бойове чергування організовується командиром військової частини, який відповідає за виконання завдань черговими силами і засобами. Заступники командира військової частини, на-чальники родів військ і служб відповідають за бойову готовність, забезпечення та підготовку чергових сил і засобів в частині, що їх ка-сающейся.
Особовому складу під час несення бойового чергування заборонних
ється:
передавати кому б то не було виконання обов'язків несення бойового чергування без дозволу командира чергових сил і засобів (оперативного чергового, начальника зміни, рас-чета, чергового командного пункту);
відволікатися, займатися справами, не пов'язаними з виконанням-
ем обов'язків несення бойового чергування;
самовільно залишати бойовий пост чи інше місце несення бойового чергування;
проводити роботи на озброєнні і військовій техніці, знижую-
щие їх встановлену готовність.
Порушення цих та інших встановлених правил несення бій-вого чергування (бойової служби) утворює розглянутий со-ставши злочину, який відноситься до розряду формально-ма-ріальних. Злочин вважається закінченим з моменту, коли порушення правил несення бойового чергування спричинило або могло спричинити заподіяння шкоди інтересам безпеки дер-жави.
Під заподіянням шкоди інтересам безпеки держави слід розуміти зрив бойового завдання, виведення з ладу збройних-вання або військової техніки, що викликали зниження рівня кон-тролю над ситуацією, ослаблення спостереження за дорученими цілями і т.п. Між заподіяною шкодою і порушенням правил несення бойового чергування необхідно встановити причинний

зв'язок. Якщо шкода не була заподіяна, то слід довести, що загроза такої шкоди існувала і була цілком реальною.
Суб'єктивна сторона злочину передбачає наявність прямого чи непрямого умислу. Винний усвідомлює, що наруша - ет правила несення бойового чергування (бойової служби) за своє-тимчасовому виявленню і відображенню раптового нападу на Росію або щодо забезпечення її безпеки, передбачає неіз-бежность або можливість заподіяння шкоди інтересам-пеки держави і бажає або свідомо допускає наступлю-ня цих наслідків або ставиться до них байдуже.
Суб'єкт злочину - спеціальний: військовослужбовець, який здійснює несення бойового чергування (бойової служби) згідно з наказом відповідного командира (начальника).
Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 2
ст. 340 КК: те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки.
Під тяжкими наслідками розуміється незаконне про-никновение на територію РФ військових літальних апаратів, військових кораблів іноземних держав, виведення з ладу значній частині бойових сил і засобів, зрив особливо важливих бій-вих завдань, загибель людей і т.п. Злочин, передбачений-ве ч. 2 ст. 340 КК, припускає наявність двох форм провини : умисної по відношенню до діяння і необережною що-до тяжких наслідків.
Частина 3 ст. 340 КК передбачає порушення правил несе-ня бойового чергування (бойової служби) внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі по-слідства.
Суб'єктивна сторона характеризується тут наявність не-
обережною форми вини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Порушення правил несення бойового чергування (ст. 340 КК). "
 1. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  порушення обов'язків військової служби (ст. 333 КК РФ), насильницькі дії щодо начальника (ст. 334 КК РФ), порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості (ст. 335 КК РФ), образа військовослужбовця (ст. 336 КК РФ), самовільне залишення частини або місця служби (ст. 337 КК РФ), ухилення від виконання обов'язків
 2. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  порушення обов'язків військової служби (ст. 333 КК РФ), насильницькі дії щодо начальника (ст. 334 КК РФ) можуть бути вчинені лише шляхом дії. Окремі злочини, наприклад невиконання наказу (ст. 332 КК РФ), вчиняються шляхом бездіяльності. Багато склади військових злочинів сконструйовані як матеріальні, тобто передбачають в якості обов'язкової ознаки
 3. 1. Поняття і види злочинів проти військової служби
  порушеннями військової дисципліни встановлено кримінальну відповідальність за їх вчинення. Необхідно відзначити, що з 1992 р. рівень злочинності в Збройних Силах постійно зростає - в середньому на 24% на рік. В 1,6 рази збільшилася кількість злочинів, які спричинили тяжкі наслідки. Зростання злочинів у Збройних Силах спостерігається майже за всіма показниками: групова злочинність - 88%; проти
 4. 3. Злочини проти порядку перебування на військовій службі
  порушення військової служби, але не залишення частини або місця служби. Аналізованим злочином є самовільне залишення частини або місця служби. Відповідно до ст. 244 Статуту внутрішньої служби військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, звільняються з розташування частини командиром роти або особою, яка займає відповідні командиру роти посади. Якщо дозвіл на
 5. 4. Злочини проти порядку несення спеціальних служб
  порушення правил несення бойового чергування (бойової служби) по своєчасному виявленню і відображенню раптового нападу на Російську Федерацію або за забезпечення її безпеки, якщо це діяння спричинило або могло спричинити заподіяння шкоди інтересам безпеки держави. Безпосереднім об'єктом злочину є порядок несення бойового чергування (бойової служби), що забезпечує
 6. § 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
  порушення правил дорожнього руху - ст. 264 КК, розголошуючи-ня державної таємниці - ст. 283 КК і ін), не посягають на порядок несення та проходження військової служби, то відпові-венность настає за статтями відповідних глав на загальних підставах. Безпосередніми об'єктами є суспільні від-носіння, що утворюють окремі елементи порядку несення та проходження військової служби.
 7. Стаття 336. Образа військовослужбовця Коментар до статті 336
  порушення статутних правил взаємовідносин (ст. 335 КК РФ), оскільки останнє діяння також пов'язане з приниженням честі і гідності військовослужбовця. Розмежування між зазначеними складами можна провести по суб'єктивній стороні, а саме по спрямованості умислу винного. При образі прагнення принизити честь та людську гідність потерпілого є кінцевою метою протиправних
 8. Стаття 340. Порушення правил несення бойового чергування Коментар до статті 340
  порушенні правил несення бойового чергування (бойової служби) по своєчасному виявленню і відображенню раптового нападу на Російську Федерацію або за забезпечення її безпеки. Правила несення бойового чергування визначаються Статутом внутрішньої служби Збройних Сил РФ, наказами та директивами Міністра оборони, начальника Генерального штабу і головнокомандувачів видами Збройних Сил
 9. Стаття 341. Порушення правил несення прикордонної служби Коментар до статті 341
  порушенні правил несення прикордонної служби і може бути виражена у дії чи бездіяльності. Диспозиція є бланкетной і вимагає звернення до відповідних правил несення прикордонної служби. Злочин може полягати в самовільної отлучке, сні в період служби, самовільному пропуску через кордон осіб або товарів, порушенні правил застосування зброї і т.п. Обов'язковою ознакою
 10. Стаття 342. Порушення статутних правил вартової служби Коментар до статті 342
  порушення статутних правил вахтової служби і крадіжка і кваліфіковані відповідно за ч. 1 ст. 342 та ч. 2 ст. 158 КК РФ. Вирок у частині засудження К. і Е. за ст. 342 КК РФ був скасований. В обгрунтування такого рішення флотський суд вказав, що відповідно до вимог Корабельного статуту Військово-Морського Флоту вахтова служба є особливим видом служби виключно корабельних нарядів
© 2014-2022  yport.inf.ua