Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК).

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. № 14 схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин може виражатися в будь-яких умисних діях, у тому числі одноразового характеру, спрямованих на збудження у іншої особи бажання їх спожити (в умовляннях, пропозиціях, дачі ради тощо), а також в обмані, психічному або фізич-ському насильстві, обмеженні свободи та інших діях, вдосконалення-Шаєм з метою примусити до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин особа, на яку виявляється вплив (п. 27).
З даного роз'яснення можна зробити висновок про те, що об'єк-єктивні сторона розглядуваного злочину характеризує-ся одним з двох обставин, визнаних схилянням до по-требления наркотичного засобу або психотропної вещест-ва: 1) збудження у схиляємо бажання спожити зазначені засоби чи речовини, що досягається шляхом дачі рад, угово-рів, пропозицій, прохань і т.п. ненасильницьких дій;
2) примус до їх споживання шляхом застосування або загрози застосування насильства. Спосіб відмінювання не впливає на кваліфікує-цію, але повинен враховуватися при призначенні покарання, так як характеризує ступінь суспільної небезпеки посягання.
У згадуваному постанові від 15 червня 2006 р. № 14 го-ворітся: «... для визнання злочину закінченим не вимагає-ся, щоб схиляємо особа фактично спожило наркотиче-ське засіб або психотропну речовину» (п. 27). Дане роз'ясню-яснень суперечить положенням ч. 4 ст. 33 КК.
Треба сказати, що стосовно до залученню неповнолітні у вчинення злочину (тобто аналогічного по суті діяння) Пленум Верховного Суду СРСР у постанові від 3 груд-ня 1976 дав роз'яснення зовсім іншого змісту.
«Під залученням неповнолітнього ... слід розуміти дей-наслідком, спрямовані на збудження у нього бажання брати участь у вчиненні одного або кількох злочинів, пов'язаний-ні із застосуванням фізичного або психічного впливу ...

Якщо незважаючи на вказане вплив підліток не став учас-вовать у вчиненні злочину (хоча б на стадії приготування-ня чи замаху), дії дорослого повинні розцінюватися як замах на втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність »(п. 10) 1. Із сутності даного роз'яснення необ-хідно, на наш погляд, виходити і при визначенні моменту закін-ня розглядуваного злочину. Схиляння як спеціальний вид підбурювання передбачає такий вплив на іншу особу, в результаті якого воно зробило спробу або фактично спожило наркотичний засіб або психотропну речовину. У зазначеній же в постанові ситуації мова повинна йти про замах на даний злочин.
Якщо особа, схиляв до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, при цьому збувало або надавало допомогу в їх розкраданні або здирництві, придбанні, збе-нении, виготовленні, переробці чи пересилання, його дії слід кваліфікувати за сукупністю ст. 230 та ст. 228,
2281 або ст. 229 КК.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Мотиви злочину не мають значення для кваліфікації, але підлягають обліку при призначенні покарання.
Суб'єктом даного злочину може бути особа, досяг-
шиї віку 16 років.
У частині 2 ст. 230 КК зазначені наступні кваліфікуючі ознаки: а) вчинення посягання групою осіб за поперед-рітельно змовою або організованою групою, б) у відношенні свідомо неповнолітнього або двох або більше осіб; в) з при-трансформаційних змін насильства чи загрози його застосування.
Зміст кваліфікуючої ознаки групою осіб за попередньою змовою або організованою групою повинно розкриватися з урахуванням положень ч. 2 і 3 ст. 35 КК.
Кваліфікація розглянутого злочину, як вдосконалення-шенного щодо неповнолітнього, можлива за наявності двох обставин: а) винний завідомо знав про несовер-шеннолетіі потерпілого і бажав схилити його до споживання
1 Збірник постанов Пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР
(РФ) у кримінальних справах. М., 1995. С. 149, 150.

Наркотичних засобів або психотропних речовин; б) винний досяг віку 18 років.
Кваліфікуючий ознака «щодо двох або більше осіб» означає схиляння до вживання наркотиків або психотропних речовин двох або більше осіб.
Насильство припускає нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій, які викликали фізичний біль, заподіяння легкої, середньої тяжкості, а також тяжкої шкоди здоров'ю (без обтяжуючих обставин). Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю за обставин, передбачених ч. 2 або ч. 3 ст. 111 КК, слід кваліфікувати за сукупністю п. «в» ч. 2 ст. 230 КК і відповідною частиною ст. 111 КК.
Особливо кваліфікований вид розглянутого злочини ня (ч. 3 ст. 230) характеризується заподіянням по необережно-сти смерті або інших тяжких наслідків. Для поставлення в провину даної ознаки необхідно встановити, що смерть яви-лась необережним результатом насильства, застосованого з метою примусити потерпілого до споживання наркотичних засобів або психотропних речовин, або стала наслідком їх споживан-ня. Зазначене наслідок охоплюється ч. 3 ст. 230 і не требу-ет додаткової кваліфікації за ст. 109 КК.
Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти само-вбивство або замах на самогубство потерпілого, розвиток у нього наркотичної залежності, важке захворювання, пов'язане з споживанням наркотичних засобів або психотроп-них речовин, зараження ВІЛ-інфекцією і т.п.
Згідно з приміткою до ст. 230 КК склад аналізованого злочину відсутній, якщо пропаганда застосування в цілях профілактики ВІЛ-інфекції та інших небезпечних інфекційних захворювань відповідних інструментів і обладнання, що використовуються для споживання наркотичних засобів і психотропних речовин, здійснювалася за погодженням з органами виконавчої влади в галузі охорони здоров'я та органами по контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК). "
 1. Стаття 230. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 230
  схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК РФ) може виражатися в будь-яких умисних діях, у тому числі одноразового характеру, спрямованих на збудження у іншої особи бажання їх споживання (у умовляннях, пропозиціях, дачі ради тощо), а також в обмані, психічному або
 2. 3. Пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
  схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК); незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини (ст. 231 КК); організація або утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК); незаконна видача або підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання
 3. § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК); організація або утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК) та ін Деякі злочини можуть відбуватися шляхом як дії, так і без-дії (наприклад, порушення санітарно-епідеміологічних правил - ст. 236 КК). Склади більшості злочинів гл.
 4. 14.2. Федеральна служба РФ з контролю за оборотом наркотиків
  схиляння до вживання наркотиків; організація або утримання місць розпусти для споживання наркотиків і деякі інші. З цих же злочинів без врахування обтяжуючих обставин проводиться дізнання оперативними співробітниками органів наркоконтролю. По ряду кримінальних справ про незаконне підприємництво: легалізації незаконних доходів і деяким іншим злочинам у сфері економічної
 5. Стаття 151. Залучення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій Коментар до статті 151
  схиляння неповнолітнього до цього більше двох разів протягом нетривалого часу (наприклад, один раз на тиждень, кожен місяць). Під бродяжництвом зазвичай розуміється спосіб життя у вигляді безупинного переміщення, поневіряння з однієї місцевості в іншу або в межах однієї місцевості (міста, району) без постійного місця проживання і заняття з існуванням за рахунок випадкових заробітків,
 6. 2 . Джерела кримінального права зарубіжних держав
  схиляння особи до еміграції шляхом обману (_ 144) та ін Певні зміни вносилися і в Загальну частину. Приміром, на підставі Закону від 6 червня 1995 р. по виконанню Конвенції ООН з міжнародного морського права від 10 грудня 1982 р. і Конвенції від 28 липня 1994 р. по здійсненню частини XI Конвенції з міжнародного морського права була прийнята нова редакція п. 11 _ 5 КК ФРН. Згідно даної
 7. 2. Загальна характеристика і класифікація злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
  схиляння неповнолітнього до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (п. "в" ч. 2 ст. 230). Поширена у сімейних відносинах злочинність визначила формування сімейної кримінології - наукового напрямку, яке в рамках загальної кримінології вивчає криміногенні чинники сімейної сфери і обумовлене ними злочинну поведінку, а також соціальний вплив
 8. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  схиляння до потpебления наpкотическими сpедств або псіхотpопних речовин, незаконний обоpот сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту і т.д.). Для дpугих злочинів обов'язковою умовою відповідальності за закінчений пpеступлений є настання наслідків (наpушение санітаpно-епідеміологічних пpавил, випуск або пpодажа товаpов, виконання pабот або надання послуг, не
 9. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі
  схиляння особи жіночої статі промишляти непотребством (ст. 526); особи чоловічої статі за витяг у вигляді майнової вигоди від промишляє непотребством жінки і за залучення у вигляді промислу з метою отримання майнової вигоди осіб жіночої статі для звернення ними непотребства в промисел в кублах розпусти (ст. 527); винного в невиконанні встановлених правил для попередження
 10. Організація або утримання місць розпусти для споживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 232 КК).
  схиляння інших осіб до їх 1 Див постанову Уряду РФ від 3 вересня 2004 р. № 454 «Про заборону культивування на території Російської Федерації рослин, що містять наркотичні речовини» / / СЗ РФ. 2004 . № 37. Ст. 3734. споживанню слід кваліфікувати за сукупністю ст. 232 і ст. 2281 або ст. 230 КК. Закінчення злочину залежить від форми його
© 2014-2022  yport.inf.ua