Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення законодавства Російської Федерації про кон-тінентальном шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації (ст. 253 КК).

Відповідно до ст. 1

Федерального закону від 30 листопада 1995 р. № 187-ФЗ «Про конти-нентального шельфі Російської Федерації» 1 континентальний шельф містить морське дно і надра підводних районів, перебуваючи-дящіеся за межами територіального моря РФ на всьому протя-жении природного продовження її сухопутної території до зовнішнього кордону підводної окраїни материка. У Російській Федерації передбачено виключне право держави на дозвіл і проведення бурових робіт для будь-яких цілей, мор-ських наукових досліджень, прокладання та експлуатації підвід-них кабелів і трубопроводів.
Внутрішньої кордоном континентального шельфу є зовнішня межа територіального моря. Зовнішня межа кон-тінентального шельфу знаходиться на відстані 200 морських миль від вихідних ліній, від яких відміряється ширина терри-торіального моря, за умови, що зовнішня межа підводної окраїни материка не має на відстань більше ніж 200 морських миль.
Підводною околицею материка є продовження кон-тінентального масиву Російської Федерації, що включає в себе поверхню і надра континентального шельфу, схилу і підйому.
Виняткова економічна зона являє собою рай-он, знаходиться за межами територіального моря, шириною не більше 200 морських миль, для якого міжнародне право встановило особливий правовий режим (ст. 55-57 Конвенції ООН з морського права від 10 грудня 1982 р.2).
Правовий режим морської виняткової економічної зони визначається Федеральним законом від 17 грудня 1998
№ 191-ФЗ «Про виняткової економічної зоні Російської
Федерації »3.
Об'єктивна сторона визначена переліком діянь:
1 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
2 Див: Міжнародне публічне право. Збірник документів / Упоряд. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. М., 1996. Т. 2. С. 255-256; Конвенція ООН з морського права ратифікована Федеральним законом від 26 лютого
1997 р. № 30-ФЗ / / СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1013.
3 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273.

1) незаконне зведення споруд на континентальному шельфі РФ;
2) незаконне створення навколо них або у виключній економічній зоні РФ зон безпеки;
3) порушення правил будівництва, експлуатації, охорони та ліквідації зведених споруд і засобів забезпечення безпеки морського судноплавства.
Обов'язковий ознака об'єктивної сторони - місце пре-ступления: континентальний шельф або виняткова еконо-мическая зона РФ.
Даний склад по конструкції формальний; злочин закінчено з моменту вчинення будь-якого з перелічених у ст. 253
КК діянь.
Суб'єктивна сторона злочину виражена прямим умислом.
Суб'єкт - особа, яка досягла віку 16 років.
Частина 2 ст. 253 КК передбачає кваліфікований вид злочину: дослідження, розвідка, розробка природних багатств континентального шельфу РФ або виключної зони РФ, що проводяться без відповідного дозволу.
Порядок видачі дозволів та їх зміст передбачені відповідними нормативно-правовими актами. Підстави, які визначають обов'язковість отримання дозволу, повинні бути зазначені вичерпним чином і розширювальному тол-кованих не підлягають.
Дослідження, розвідка, розробка природних багатств континентального шельфу та виключної економічної зони РФ визначені як дії, що здійснюються у вигляді промис-ла, на промисловій основі або в цілях промислу. Естествен-ними багатствами є мінеральні та інші неживі ре-сурси поверхні і надр морського дна, живі організми «сі-дячиха видів», які прикріплені до морського дна чи під ним або здатні пересуватися по дну або в його надрах (п. 4 ст. 77
Конвенції ООН з морського права 1982 р.), а також водорості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення законодавства Російської Федерації про кон-тінентальном шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації (ст. 253 КК). "
 1. 4.1. Правовий статус і основні правові режими, що надаються іноземцям
  порушення відповідною іноземною державою принципів взаємності та недискримінації. Реалізація деяких прав іноземців на території Російської Федерації можлива тільки у разі отримання спеціального дозволу від компетентних державних органів нашої країни. Мова в даному випадку йде, наприклад, про діяльність з розвідки і використанню надр континентального шельфу і ресурсів
 2. 18.3. Призначення адміністративного покарання
  порушення. Обставини, що враховуються при призначенні адміністративного покарання фізичній особі: - характер вчиненого адміністративного правопорушення; - особу винного; - майновий стан винного; - обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність; - обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. Обставини,
 3. § 2. Адміністративна відповідальність
  порушень; адміністративні стягнення; ефективність адміністративної відповідальності в галузі охорони навколишнього середовища.) Згідно КпАП РРФСР адміністративним проступком визнається посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, за
 4. § 4. Кримінальна відповідальність
  порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт, порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами та відходами, порушення правил безпеки при поводженні з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами, порушення режиму особливо охоронюваних природних територій і природних об'єктів (ст. 246-248, 262). Посягання на суспільні відносини в
 5. § 5. Правоохоронна практика
  порушень робить все більший вплив на стан громадської безпеки та громадського правопорядку, виступає фактором суспільного і економічної дестабілізації. Статистика і практика застосування протягом одного року заходів адміністративного, дисциплінарного, цивільно-матеріального, кримінального впливу свідчить про їх співвідношення між собою, про використання державними
 6. § 3. Охорона континентального шельфу
  порушення середовища їх існування, умов розмноження (нересту) та міграції, встановлення особливо охоронюваних територій, в тому числі примикають до курортів і зон відпочинку на узбережжі, про що повідомляється в бюлетені "Повідомлення мореплавцям" . Охорона мінеральних ресурсів Ділянки континентального шельфу можуть надаватися російським і іноземним юридичним і фізичним особам для пошуку, розвідки і
 7. § 4. Недра Світового океану
  порушення літосфері у вигляді деформації земної поверхні, змін гідродинаміки поверхневих та підземних вод, освіти аеродинамічних аномалій, що призводить до спотворення ландшафту, гірничих ударів і обвалів, негативні наслідки яких остаточно передбачити і передбачати в даний час неможливо. Освоєння мінеральних ресурсів Світового океану, насамперед Арктики і Антарктики,
 8. § 3. Цивільно-правові початку користування тваринним світом
  порушення правил по охороні, утриманню та використанню зазначених тварин. Цивільно-правові та інші способи регулювання Цивільним кодексом РФ жовтня віднесені до об'єктів цивільних прав (гл. 6 підрозд. III), а загальні правила про майно поширені на тварин остільки, оскільки законом або іншими правовими актами не встановлено інше (ст. 137). Головна новизна бачиться не в тому,
 9. 3. Застава
  порушень з боку третіх осіб і в цьому відношенні схоже з правом власності ". У своїх міркуваннях автори спираються на ст. 316 ЦК Республіки Казахстан (у російському ГК - ст. 347), що наділяє заставодержателя правом витребувати вибув з володіння його самого або заставодавця (боржника) предмет застави у особи, володіння якого цим предметом незаконно. --- ---
 10. Стаття 252. Забруднення морського середовища Коментар до статті 252
  порушення правил поховання або скидання з транспортних засобів або зведених в море штучних споруд речовин і матеріалів, шкідливих для здоров'я людини і живих ресурсів моря чи перешкоджають правомірному використанню морського середовища. Злочин може відбуватися як діями (наприклад, шляхом скидання забруднюючих речовин), так і бездіяльністю (неприйняттям заходів щодо запобігання
© 2014-2022  yport.inf.ua