Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

18.3. Призначення адміністративного покарання

Адміністративне покарання призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність задане адміністративне правопорушення.
Обставини, що враховуються при призначенні адміністративного покарання фізичній особі:
- характер вчиненого адміністративного правопорушення;
- особу винного;
- майновий стан винного;
- обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність;
- обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.
Обставини, що враховуються при призначенні адміністративного покарання юридичній особі:
- характер вчиненого адміністративного правопорушення;
- майнове і фінансове становище юридичної особи ;
- обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність;
- обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. Обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність:
- каяття особи, яка вчинила адміністративне правопорушення;
- добровільне повідомлення особою про скоєний ним адміністративне правопорушення;
- запобігання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, шкідливих наслідків адміністративного правопорушення, добровільне відшкодування заподіяної шкоди або усунення заподіяної шкоди;
- вчинення адміністративного правопорушення в стані сильного душевного хвилювання (афекту) або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
- вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім;
- вчинення адміністративного правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має малолітню дитину.
Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність:
- продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
- повторне вчинення однорідного адміністративного правопорушення, якщо за вчинення першого адміністративного правопорушення особу вже було піддано адміністративному покаранню, по якому не закінчився термін, протягом якого особа вважається підданим адміністративному покаранню;
- втягнення неповнолітнього у вчинення адміністративного правопорушення;
- вчинення адміністративного правопорушення групою осіб;
- вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
- вчинення адміністративного правопорушення в стані сп'яніння.
Давність притягнення до адміністративної відповідальності:
- не пізніше двох місяців з дня вчинення (виявлення триваючого) адміністративного правопорушення;
- чи не пізніше одного року з дня вчинення адміністративного правопорушення за порушення законодавства РФ про експортний контроль, про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному шельфі, про виняткову економічну зону Російської Федерації, митного, патентного, антимонопольного, бюджетного, валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання , законодавства РФ про охорону навколишнього природного середовища, про авторське право і суміжні права, про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, про використання атомної енергії, про податки і збори, про захист прав споживачів, про державне регулювання цін (тарифів) , про рекламу, про лотереї, про вибори і референдуми, про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості, про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також за порушення імміграційних правил, правил перебування (проживання) в Російській Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства, правил залучення до трудової діяльності в Російській Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства (у тому числі іноземних працівників), про неспроможність (банкрутство), про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних підприємств;
- не пізніше одного року з дня вчинення (виявлення триваючого) адміністративного правопорушення, що тягне застосування адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації.
Порядок обчислення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності такий. Початок терміну:
- з дня вчинення адміністративного правопорушення;
- з дня виявлення адміністративного правопорушення (при триваючому адміністративне правопорушення);
- з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про його припинення (у разі відмови в порушенні кримінальної справи або його припинення за наявності в діях особи ознак складу адміністративного правопорушення).
Закінчення обчислення строку - з моменту винесення рішення про призначення адміністративного покарання.
Призначення адміністративних покарань за вчинення кількох адміністративних правопорушень:
- при вчиненні особою двох і більше адміністративних правопорушень адміністративне покарання призначається за кожне вчинене адміністративне правопорушення;
- при вчиненні особою однієї дії (бездіяльності), що містить склади адміністративного правопорушення, відповідальність за які передбачені двома і більше статтями КпАП та розгляд справ про яких підвідомча одного й того ж судді, органу, посадовій особі, адміністративне покарання призначається в межах санкції, що передбачає призначення особі, яка вчинила вказане дія (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання. У цьому випадку адміністративне покарання призначається з урахуванням наступних правил: 1) у межах санкції, що не передбачає призначення адміністративного покарання у вигляді попередження, якщо однією із зазначених санкцій передбачається призначення адміністративного покарання у вигляді попередження, 2) в межах санкції, при застосуванні якої може бути призначений найбільший адміністративний штраф у грошовому вираженні, якщо зазначеними санкціями передбачається призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного штрафу;
- при визначенні адміністративного покарання відповідно до ч. 2 і 3 ст. 4.4 КоАП можуть бути призначені додаткові покарання, передбачені кожної з відповідних санкцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.3. Призначення адміністративного покарання "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  призначення яких полягає в наданні сприяння роботі керівних органів адміністрації. При цьому участь апарату у здійсненні повноважень адміністрації носить функціональний характер. Голова місцевої адміністрації здійснює загальне керівництво адміністрацією, безпосередньо спрямовує роботу своїх заступників та апарату. Керівництво адміністрацією здійснюється на принципі
 2. 16.6. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення
  адміністративного правопорушення це психічна сфера діяльності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення у зв'язку з вчиненням ним суспільно небезпечного діяння. Елементи суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення можуть бути обов'язковими (вина) або факультативними (мотив, мета). Вина - це свідоме, вольове відношення суб'єкта до скоєного нею суспільно
 3. 17.3. Законодавство про адміністративну відповідальність
  призначення адміністративного покарання не виконано; 3) закон, що встановлює або обтяжуючий адміністративну відповідальність за адміністративне правопорушення або іншим чином погіршує становище особи, зворотної сили не має. Дія законодавства про адміністративну відповідальність у просторі: особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає адміністративній
 4. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  призначення адміністративного покарання або постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення, або постанови про порушення кримінальної справи; - смерть фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення - відносно самостійна
 5. 20.3. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
  призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності. Тимчасова заборона діяльності може застосовуватися тільки у виняткових випадках, якщо це необхідно для запобігання безпосередньої загрози життю або здоров'ю людей, виникнення епідемії, епізоотії, зараження (засмічення) підкарантинних об'єктів карантинними об'єктами, настання радіаційної
 6. 20.4. Порушення справи про адміністративні правопорушення та адміністративне розслідування
  призначення адміністративного покарання без складання протоколу - ст. 28.6 КоАП), 2) звичайна (складання протоколу про адміністративне правопорушення - ст. 28.2 - 28.5 КоАП), 3) складна (адміністративне розслідування - ст. 28.7 КоАП). Докази у справі про адміністративне правопорушення - будь-які фактичні дані, на підставі яких суддя, орган, посадова особа, в
 7. 20.5. Розгляд справи про адміністративне правопорушення
  призначення часу і місця розгляду справи; - про виклик осіб, зазначених у ст. 25.1-25.10 КоАП; - про витребування необхідних додаткових матеріалів у справі; - про призначення експертизи; - про відкладення розгляду справи; - про повернення протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи до органу, посадовій особі, які склали протокол, у разі
 8. 20.7. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення
  призначення адміністративного покарання: видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; смерть особи , залученого до адміністративної відповідальності, або оголошення її у встановленому законом порядку померлим; витікання термінів
 9. Стаття 315. Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта Коментар до статті 315
  призначення адміністративного покарання і постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення. Відповідно до п. 4 ст. 206 АПК РФ рішення по справі про притягнення до адміністративної відповідальності набирає законної сили після закінчення десяти днів з дня його прийняття, якщо не подана апеляційна скарга. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не
 10. Стаття 439. Припинення виконавчого виробництва
  призначеним органом опіки та піклування; втрата можливості виконання виконавчого документа, що зобов'язує боржника вчинити певні дії (утриматися від вчинення певних дій); відмова стягувача від одержання речі, вилученої у боржника при виконанні виконавчого документа , що містить вимогу про передачу її стягувачу; інші випадки, коли федеральним законом
© 2014-2022  yport.inf.ua