Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення недоторканності житла (ст. 139 КК).

Безпосередній об'єкт злочину - гарантоване ст. 25 Конституції РФ право людини на недоторканність житла. Додатковим безпосереднім об'єктом (в ч. 2 ст. 139 КК) є здоров'я і свобода людини.
Об'єктивна сторона злочину характеризується незакон-ним проникненням у житло, досконалим проти волі про-жива в ньому особи, тобто досконалим в порушення встановленого законодавством порядку фізичним (особистим) або технічним (з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації) вторже-ням в межі житла, як з відкритим ігноруванням волі що проживає в ньому особи, так і обманним чином або ж таємно. Поняття «житло» розкривається у примітці до ст. 139 КК.
Крадіжка, грабіж або розбій, вчинені з незаконним про-нення у житло (п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162 КК), охоплюються відповідними статтями гл. 21
КК і кваліфікації за сукупністю зі ст. 139 КК не требуют2.
1 Див Федеральні закони від 5 липня 1995 р. № 144-ФЗ «Про оператив-но-розшукову діяльність»; від 13 липня 2001 р. № 128-ФЗ «Про ліцензування-вання окремих видів діяльності ».
2 Див: визначення Судової колегії з кримінальних справ Верховного
Суду РФ у справі Доцяк та ін / / БВС РФ. 2000. № 1. С. 9.

Однак незаконне проникнення в житло, пов'язане з со-вершенном інших злочинів (наприклад, вбивства, ізнасіло-вання), кваліфікується за сукупністю з такими преступле-нями.
Проникнення в житло повинно бути незаконним, тобто со-вершать проти волі що проживає в ньому особи або в нару-шення встановленого федеральним законом або судовим ре-ням, винесеним на підставі федерального закону (ст. 25
Конституції РФ), порядку проникнення в житло з ігнорування ванием волі що проживає в ньому особи. Такі випадки, в приватно-сти, передбачені ст. 182-183 КПК України, ст. 6-9 Федерального закону від 5 липня 1995 р. № 144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 22 Федерального закону від 18 листопада 1994
№ 69-ФЗ «Про пожежну безпеку» 1. Згода проживає на проникнення в житло виключає злочинність дій; оману щодо згоди розцінюється за правилами фактичної помилки.
Склад злочину - формальний, і воно визнається вікон-ченним з моменту отримання доступу або фактичного доступу в межі житла незалежно від тривалості такого доступу.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла возрас-
та 16 років.
У частині 2 міститься кваліфікований за способом здійснений-ня злочину склад, який передбачає відповідальність за те саме діяння, вчинене із застосуванням насильства чи погрозою його застосування. Охоплюється розглянутої статтею загроза при-трансформаційних змін насильства будь-якого ступеня тяжкості (ст. 119 КК), а також на-насильство, яке полягало в побоях (ст. 116 КК) або спричинило умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю (ст. 115 КК).
У частині 3 міститься особливо кваліфікований за суб'єктами склад злочину, який передбачає відповідальність за вчинення аналізованого діяння особою з використанням службового становища.
1 СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3649.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення недоторканності житла (ст. 139 КК). "
 1. Стаття 33. Відповідальність співробітника поліції
  Коментар до статті 33 1. Протиправними у значенні, яке використано законодавцем у коментованій статті, дію і (або) бездіяльність будуть лише в тому випадку, якщо мав місце не тільки даний ознака правопорушення, а й всі обов'язкові ознаки складу правопорушення, а в ряді випадків і складу злочину. 2. Ініціатором залучення співробітника поліції до відповідальності
 2. Що таке кримінальне переслідування.
  Всі ми хоча б раз протягом свого життя здійснюємо проступок, який підпадає під категорію правопорушень. Напевно немає такого водія, який ніколи не порушував би правила дорожнього руху (особливо коли вважає, що його ніхто не бачить), більшість з нас хоча б раз проїхали в громадському транспорті без квитка, перейшли проїжджу частину на червоний сигнал світлофора або в недозволеному місці.
 3. 6. Малозначне діяння
  Розвиваючи і закріплюючи соціальне властивість злочину - суспільну небезпеку, ч. 2 ст. 14 КК встановлює: "Не є злочином дія (бездіяльність), хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не що представляє суспільної небезпеки". Малозначне діяння не є злочином за наявності
 4. 2. Кваліфікація злочинів з суміжними складами, з оціночними ознаками і по бланкетним нормам
  Суміжні склади злочинів розрізняються за одним або кількома ознаками та споріднені за характером суспільної небезпеки. За підрахунками В.Н.Кудрявцева, таких складів в Кримінальному кодексі РФ не менше 150. З них 30% різняться між собою двома-трьома ознаками, 15-20% - чотирма і більше. Суміжних складів злочинів проти життя і здоров'я автор налічує 18, зобразивши їх схематично у вигляді
 5. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 6. 5. Злочини, що посягають на особисті права і свободи громадян
  Конституція РФ крім політичних і соціально-економічних прав громадян проголошує також особисті права і свободи громадян. "Кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені" - ст. 23. Особисті права і свободи, що забезпечують існування , своєрідність і автономію особистості, повинні бути огороджені від незаконного та небажаного
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. § 1. Поняття житлового права і система його джерел
  Поняття житлового права. Житлове право в його сучасному розумінні являє собою упорядковану сукупність правових норм, що регулюють так звані житлові відносини, тобто відносини щодо володіння, користування і розпорядження житловими приміщеннями. Більш предметне уявлення про житлових правовідносинах дає ст. 4 ЖК, в якій перераховані їх основні види. З даної статті випливає, що
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших , які зажадали оновлення та
© 2014-2022  yport.inf.ua