Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків (ст. 327 КК).

Безпосереднім об'єктом є встановлений по-
рядок посвідчення фактів, що мають юридичне значення.
У частині 1 ст. 327 КК міститься основний склад злочини ня, предметом якого є: а) посвідчення; б) інший офіційний документ, що надає права або звільняються-дає від обов'язків; в) державні нагороди РФ, РРФСР, СРСР; г) штампи; д) печатки; е) бланки.
Посвідчення - це іменний офіційний документ, з-тримає відомостей про фізичну (юридичному) обличчі і удо-стоверяющій його правовий статус. Бланк - стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, відведеним для змінної інформації. Зміст понять офіційного документа, предоставляюще-го права або звільняє від обов'язків, державних нагород РФ, РРФСР, СРСР, штампа, печатки аналогічно даним поняттям стосовно до ст. 325 КК.
Об'єктивна сторона злочину характеризується вдосконалення-шением хоча б однієї з таких дій: підробка, виготовлених або збут перерахованих у законі предметів. Підробка

представляє собою порушення істинності документа шляхом: а) зміни його форми (підписи, відбитки печатки, штампа тощо), б) зміни його змісту (виправлення тексту, його дописка, підчистка, позначка іншим числом і т.п.), в) створення повністю підробленого документа - як за формою, так і за спів-підтримання. Збут означає передачу підробленого посвідчення або іншого офіційного документа, що надає права або звільняє від обов'язків, іншій особі за плату або безоплатно. Під виготовленням слід розуміти як пів-ве створення підроблених державних нагород, штампів, пе-чатей, так і їх часткову підробку (зміна реквізитів, на-несення відсутніх деталей).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Підробка посвідчення, іншого офіційні-ального документа, що надає права або звільняю-ного від обов'язків, а також виготовлення підроблених державних нагород РФ, РРФСР, СРСР, штампів, печаток, бланків здійснюється з метою їх подальшого використання або збуту.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
Кваліфікуючим ознакою є мета здійснення іншого злочину.
У частині 3 ст. 327 КК сформульований самостійний склад злочину, предметом якого є підроблений доку-мент, тобто інформація, що міститься в ньому, і (або) його реквізит-ти не відповідають дійсності.
Під використанням слід розуміти вилучення корисних властивостей документа шляхом його пред'явлення або подання органу, установі або організації, які можуть нада-вити права або звільнити від обов'язків. Пред'явлення перед-вважає демонстрацію підробленого документа компетентному особі для підтвердження наявності того чи іншого права, а перед-ставление означає вручення документа відповідній особі (органу або організації), коли документ залишається у розпорядженні цієї особи (органу, організації). Використання справжнього документа, що належить іншій особі, або пред'явлення замість належного документа схожого з ним, не утворює со-става даного злочину.

Суб'єктивна сторона використання підробленого документа характеризується виною у вигляді прямого умислу.
Кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 327 КК може нести особа, яка досягла віку 16 років, не є виробником підробленого документа. Використання завідомо підробленого документа особою, яка вчинила його підробку, охоплюється ч. 1 ст. 327 КК і додаткової кваліфікації за ч. 3 не вимагає. Виробник підробленого документа несе відповідальність за його використання тільки в тому випадку, якщо з тих чи інших закон-ним підставах він не залучається за підробку, наприклад при закінченні терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків (ст. 327 КК). "
 1. Стаття 327. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків Коментар до статті 327
  підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, що надає права або звільняє від обов'язків; - збут зазначених предметів; - виготовлення або збут підроблених державних нагород Російської Федерації, РРФСР, СРСР, штампів, печаток, бланків. Підробка являє собою незаконну зміну посвідчення або іншого офіційного документа. Спосіб підробки не впливає на
 2. Стаття 40. Звільнення зі служби в поліції
  виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків "УК РФ. Як визначено у ч. 1 ст. 292 даного Кодексу, службова фальсифікація - це внесення службовою особою, а також державним службовцям або службовцем органу місцевого самоврядування, який не є службовою особою, в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а також внесення у зазначені
 3. 5. Злочини, що посягають на інтереси кредиторів
  підробку, внесення до них змін, що спотворюють суть документа. Оскільки знищення і фальсифікація документів - форми об'єктивної сторони складу розглядуваного злочину, остільки знищення офіційних документів, що надають права або звільняють від обов'язків, не вимагає додаткової кваліфікації за ст. 325 КК (викрадення або пошкодження документів, штампів, печаток чи
 4. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  підробка "і т.д. За законодавчої конструкції злочини проти порядку управління описуються в нормах закону як формальні склади злочинів: образа представника влади (ст. 319 КК), незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації (ст. 322 КК), ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби (ст. 328 КК) та інші, так і матеріальні
 5. 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення
  підробки. Збут означає продаж зазначених предметів , їх дарування, обмін і т.п. Кінченим злочин визнається з моменту вчинення будь-яких дій з придбання або збуту. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мотиви і цілі діяльності для кваліфікації значення не мають. Суб'єкт злочину - загальний. Викрадення або пошкодження документів, штампів, печаток
 6. Стаття 327. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків Коментар до статті 327
  підробка офіційного документа, включаючи виготовлення фальшивого документа будь-яким способом; збут підроблених офіційних документів, державних нагород РФ, РРФСР, СРСР, штампів, печаток, бланків; виготовлення державних нагород РФ, РРФСР, СРСР, штампів, печаток, бланків, у тому числі внесення часткових змін до зазначених документів, спотворюють їх зміст і суть. 3. Злочин вважається
 7. алфавітно-предметний покажчик
  виготовлення та використання державних пробірних клейм - 181; н. п. здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - 192; н. п. безпеки - 215 - 217, 248, 269; н. п. відносно вибухових речовин - 218; н. п. пожежної безпеки - 219; н. п. обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - 228.2; н. п. відносно сильнодіючих або отруйних речовин - 234; н. п.
 8. 3. пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
  підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 233 КК); незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту (ст. 234 КК). Суспільна небезпека розглянутих злочинів визначається насамперед особливим характером предмета - наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими або отруйними
 9. 2. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти порядку управління
  підробка або переробка найвищого повеління), ст. 449 (підробка великої державної або іншої друку царюючого імператора або її вживання), ст. 450 (підробка друку чи іншого знаряддя для накладення клейма чи іншого Засвідчувального знака від імені урядового або громадського встановлення або від імені службовця), ст. 451 (підробка чужої гербовою або іменний друку чи іншого
 10. Запитання і вправи
  виготовлення або збут підроблених документів, штампів, печаток, бланків »). Мотивуйте свої
© 2014-2022  yport.inf.ua