Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
В. Н. Кудрявцев. Загальна теорія кваліфікації злочинів, 1972 - перейти до змісту підручника

Запитання і вправи


1. Чи мається, на Вашу думку, склад злочину в разі приготування до злочину? При замаху? При співучасті? У разі добровільної відмови від доведення злочину до кінця? Якщо так, то де містяться ознаки цих складів? -
2. Вкажіть склади злочинів, що розрізняються між собою тільки по одній ознаці об'єктивної сторони; суб'єктивної сторони; об'єкта злочину. Чи є в чинному законодавстві склади, ідентичні за всіма ознаками, крім суб'єкта злочину?
3. Назвіть групи складів злочинів, що мають однакові конструкції. Чим ці склади розрізняються між собою?
4. Дайте визначення поняття диспозиції а) норми, б) статті Особливої частини КК. Як вони співвідносяться з наступними поняттями: гіпотеза; юридичний факт; склад злочину; санкція?
5. Перерахуйте ознаки складів таких злочинів: привласнення знайденого або випадково опинилося у винного державного або громадського майна (ст. 97 КК РРФСР); доведення до самогубства (ст. 107); незаконне позбавлення волі (ст. 126), порушення таємниці листування (ст. 135); завідомо незаконний арешт (ч. 1 ст. 178). Вкажіть, звідки Ви почерпнули відомості про суб'єкта, об'єкті, об'єктивної і суб'єктивної сторони цих злочинів.
6. Яка, на Вашу думку, мета увімкнення в кримінальне законодавство норм про кримінальну відповідальність за незаконне користування торговими знаками (ст. 155 КК); за незаконний підйом Державного прапора СРСР або союзної республікі'на торговому судні (ст. 203 КК). У зв'язку з цим, що Ви могли б сказати про суб'єктів названих злочинів? На яких нормах закону грунтується Ваша думка?
7. Чи вважаєте Ви правильним обмежувальне тлумачення
109
ст. 139 КК (відмова в прийомі на роботу або звільнення вагітної жінки або матері-годувальниці) в тому сенсі, що суб'єктом цього злочину є лише посадова особа? Те ж щодо ст.ст. 160 («Порушення ветеринарних правил») і 161 («Порушення правил, встановлених для боротьби з хворобами та шкідниками рослин»). Обгрунтуйте свою думку посиланнями на закон.
8. Один або кілька складів злочинів описані в наступних статтях КК: 133 («Підробка виборчих документів або неправильний підрахунок голосів»); 146 пп. а-Д, ч. 2 Оразбой при обтяжуючих обставинах); 152 («Випуск недоброякісної, нестандартної або некомплектної продукція»); 178 («Завідомо незаконний арешт або затримання»); 188 («Втеча з місця ув'язнення або з-під варти»); 196 («Підроблення, виготовлення або збут підроблених документів, штампів, печаток, бланків»). Мотивуйте свої відповіді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання і вправи "
 1. П РЕДІСЛОВ І Е
  У сучасних умовах, коли підвищення ефективності діяльності державних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, є однією з актуальних задач, розробка питань правильного застосування норм кримінального законодавства має важливе теоретичне і практичне значення. У резолюції XXIV з'їзду КПРС по звітній доповіді ЦК КПРС підкреслюється: «Необхідно і далі зміцнювати
 2. Запитання і упражненія1
  1. Чи можна вважати кваліфікацією злочину вказівку на статтю Кримінального кодексу, що міститься в постанові слідчого (прокурора) про припинення кримінального переслідування в силу відсутності в діянні особи складу злочину? У виправдувальному вироку, винесеному по тій же підставі? У виправдувальному вироку, винесеному через недоведеність обвинувачення? 2.
 3. Запитання і вправи
  1. Вкажіть, які саме ознаки складу злочину, передбаченого ст. 223 («Забруднення водойм і повітря»), характеризують суспільну небезпеку цього діяння, а які - винність особи. Які з цих ознак є постійними? Змінними (бланкетним Я оціночними)? Чи є в цій статті негативні ознаки? Чи не є деякі з ознак
 4. Запитання і вправи
  i +1. Що мається на увазі, коли говорять, що розмежування злочинів є зворотний бік кваліфікації? Чи можлива кваліфікація без попереднього розмежування складів злочинів? Чи зустрічається в юридичній практиці розмежування складів злочинів не в цілях кваліфікації? Наведіть приклади. 2. У чому є відмінність по об'єкту посягання між посадовими
 5. Запитання і вправи
  1. Які евристичні особливості діяльності слідчого, прокурора і судді в процесі кваліфікації злочинів? У чому полягають сильні і слабкі сторони використання логічних програм і неформальних евристичних прийомів? 2. 'Побудуйте логічну програму кваліфікації злочину, який Ви розслідували востаннє (розглядали в, суді, вивчали у вузі).
 6. Запитання і вправи
  1. Що таке конкуренція норм і чим вона відрізняється від колізії? Які види конкуренції існують? Що таке повна і неповна конкуренція? 2. Що є підставою для переваги спеціальної норми загальної: диспозиція або санкція і чому? Як визначити, яка з двох норм є спеціальною, яка - загальною? 0. Розгляньте наступні пари статей КК: «Зловживання владою або
 7. § 4. Повторність і рецидив
  1. Повторність злочинів може бути загальної і спеціальної. Під загальною повторністю розуміється вчинення особою будь-якого нового преступленія2. У нашому чинному законодавстві загальна повторність не має кваліфікуючої значення. Відповідно до п. 1 ст. 34 Основ кримінального законодавства вона іноді може розглядатися лише як обставина, що обтяжує відповідальність. Для кваліфікації
 8. Запитання і вправи
  1. IB яких випадках допустима перекваліфікація на новий закон злочину, вчиненого до його видання? Які вимоги, що ставляться до диспозиції і санкції, при цьому повинні бути дотримані? 2. У 1966 році до Кримінального кодексу РРФСР були включені нові статті 190 * («Поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський державний і суспільний лад»), 1902 («Наруга
 9. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань з питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. --- ---
 10. Стаття 12. Отримання громадянами початкових знань у галузі оборони
  1. У зв'язку з проведенням в Росії освітньої реформи Федеральним законом "Про внесення змін до Федеральний закон "Про військовий обов'язок і військову службу" та статті 14 Закону Російської Федерації "Про освіту" від 21 липня 2005 р. N 100-ФЗ приводяться у відповідність норми коментованого Федерального закону та Закону Російської Федерації "Про освіту" з питань обов'язкової і
© 2014-2022  yport.inf.ua