Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Невиконання обов'язки з виховання недосконало-річного (ст. 156 КК).

У КК сутність злочину розкривається як невиконання або неналежне виконання обов'язку по вихованню батьком або іншою особою, на якого покладено цей обов'язок, так само як педагогом або іншим працівником

навчального чи виховного закладу, якщо це діяння со-
Єдиний з жорстоким поводженням.
Стаття 156 КК спрямована на забезпечення виконання роди-телямі конституційного обов'язку виховувати своїх дітей і піклуватися про них (ст. 38 Конституції РФ).
Це положення закріплено і в Сімейному кодексі РФ. Ста-тя 63 СК РФ встановлює правило, згідно з яким народите-ли зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток своїх дітей, забезпечити по-лучанин дітьми основної загальної освіти.
Об'єктом даного злочину є нор - мальное розвиток неповнолітнього; додатковим об'єктивним тому - здоров'я неповнолітнього. Під вихованням розумі-ється процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості в цілях підготовки її до активної участі в гро-кої, виробничої та культурного життя.
З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст. 156
КК, виражається насамперед у бездіяльності або в недобросове-ки діях, які полягають в тому, що винний або зовсім не займається вихованням неповнолітнього, або за-приймаються , однак свідомо недостатньо, недбало і бессістем-но. Для наявності складу злочину необхідно, щоб Неви-конання обов'язки по вихованню неповнолітнього з-супроводжуючих жорстоким поводженням з ним (постійної лайкою, принизливими покараннями, побоями, знущальними дії-ми, обмеженнями в їжі, одязі, розвагах і т.д.). Для закінченого складу настання яких-небудь наслідків не потрібно (формальний склад). Умисне заподіяння побоїв-їв, легкої шкоди здоров'ю неповнолітнього охоплюється складом злочини, передбаченого ст. 156 КК. умиш-ленне заподіяння тяжкої і середньої тяжкості шкоди здоров'ю, а також катування дитини кваліфікується за сукупністю двох злочинів - за ст. 156 КК і відповідно за ст. 111,
112, 117 КК. Заподіяння з необережності будь-якої тяжкості шкоди здоров'ю в результаті жорстокого поводження з неповнолітні додаткової кваліфікації не потребує.
З суб'єктивної сторони злочин характеризується
прямим умислом. Винний усвідомлює, що порушує правову

обов'язок по вихованню неповнолітнього, звертається з ним жорстоко, і бажає вчиняти такі дії.
Невиконання обов'язків з виховання недосконало-річного - злочин, скоєне спеціальним суб'єктом. Кримінальну відповідальність за ст. 156 КК несуть : 1) батьки неповнолітнього (його мати і батько), 2) інші особи, на яких сімейним законодавством покладено правовий обов'язок по вихованню даного неповнолітнього - усиновителі, опе-куни та піклувальники; 3) працівники навчальних або виховних закладів (дошкільних дитячих установ, освітніх шкіл, професійно-технічних училищ, шкіл-інтернатів та виховних закладів для важких дітей і підлітків).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Невиконання обов'язки з виховання недосконало-річного (ст. 156 КК). "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього. * (437) Іншої точки зору дотримується Р.А. Шукуров. Не будучи юридичною особою, прийомна сім'я, на думку даного автора, наділяється деяким обсягом правосуб'єктності (див.: Шукуров Р.А. Прийомна сім'я з сімейного права Російської Федерації: Автореферат канд. Дісс. Білгород, 2004. С. 7). * (438) Про відмежуванні прийомної сім'ї
 2. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  невиконанні статутних прав та обов'язків юридичної особи, то відповідальності підлягали його вищі посадові особи, як правило, члени колегіального органу керівництва юридичної особи. Статут про покарання, так само як і інші закони, вступав в силу в день оприлюднення. У губерніях оприлюднення покладалося на губернські правління. Цей порядок застосовувався навіть і в тих випадках, коли
 3. § 2. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання
  невиконання особою, не досяг-шим 18-річного віку, примусового заходу виховного впливу цей захід - за поданням спеціалізованого державного органу - скасовується, матеріали направляються для залучення неповнолітнього до кримінальної відповідально-сті (ч. 4 ст. 90 КК). Таким чином, звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів виховного
 4. § 2. Місцева адміністрація
  невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за посадою; в другій - особа,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  невиконання обов'язків до публічно- правовим утворенням у судовому порядку можуть бути застосовані звичайні заходи майнової відповідальності (Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 281 (автор глави - Е.А. Суханов)). * (356) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. С. 293 (автор
 6. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  обов'язок його відшкодувати, оскільки останній зберіг свої або чужі інтереси за рахунок порушення прав потерпілого. Відшкодування правомірно заподіяної шкоди є мірою захисту цивільних прав, підставою виникнення якої є факт правомірного заподіяння шкоди. Крім того, для виникнення зобов'язань з відшкодування такої шкоди необхідна наявність спеціального закону,
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  невиконання або неналежне виконання договору є a priori порушенням норм права. Це випливає з положення, що міститься в ст. 309 ГК, згідно з яким зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими
 8. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  неисполненной. Безсумнівний інтерес викликає ряд міркувань щодо правової природи форвардних угод Є.П. Губіна і А.Є. Шерстобитова, з якими в цілому є підстави погодитися. Це, однак, не виключає того, що деякі з висловлювань авторів представляються спірними. Так, привівши § 764 Німецького цивільного уложення ("Угода на різницю"), включений в первинний текст гл.
 9. § 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  невиконання правопорушником законних вимог згаданих посадових осіб. Представник громадськості, наприклад дружинник, який здійснює спільно з співробітниками міліції, співробітниками органів громадської безпеки функції охорони громадського порядку, превентивну та іншу правоохоронну діяльність, також наділений правомочностями посадової особи. Дружинники мають цим статусом на
 10. Стаття 69. Позбавлення батьківських прав
  невиконання або неналежне виконання батьками або іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків щодо утримання, виховання, навчання, захист прав та інтересів неповнолітніх тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від 100 до 500 руб . Позбавлення батьківських прав допускається за наявності вини батьків (одного з них). Здійснюється воно тільки
© 2014-2022  yport.inf.ua