Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил кораблеводіння (ст. 352 КК).

Порядок водіння і експлуатації військових кораблів визначений Кора-бельной статутом Військово-Морського Флоту, іншими нормативними-ми правовими актами.
Об'єктивна сторона злочину полягає в порушенні правил водіння або експлуатації військових кораблів, спричинив-шем з необережності смерть людини або інші тяжкі по-слідства.
Порушення правил водіння військового корабля виражається у неправомірному ухиленні від встановленого курсу, правіше-ванні швидкості поблизу берегів і мілин, неправильної буксирів-ке іншого корабля і т.п.
Під порушенням правил експлуатації військових кораблів сле-дует розуміти зміну встановленого порядку обслуговування різних агрегатів військового корабля, непроведення в установ-ленний термін ремонтних і профілактичних робіт з обслуго-ванию військового корабля та ін Іншими тяжкими наслідками визнаються заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здо-ровью кількох осіб, серйозне пошкодження військового корабля, зрив важливого бойового завдання тощо
Склад злочину - матеріальний; воно вважається вікон-ченним з моменту заподіяння з необережності смерті чоло-століття чи інших тяжких наслідків.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується неостиглого-рожной формою вини у вигляді легкодумства або недбалості. Ві-новное передбачає, у результаті порушення правил водіння

або експлуатації військового корабля може бути заподіяна смерть людини або інші тяжкі наслідки, але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховує на їх запобігання, або не передбачає можливості заподіяння зазначених послід-наслідком, хоча за необхідної пильності і обачно-сти повинен був і міг їх передбачити.
Суб'єкт злочину - спеціальний: військовослужбовець, на якого покладено обов'язки з водіння корабля (коман-дир корабля, його помічники, штурман) або його експлуатації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил кораблеводіння (ст. 352 КК). "
 1. 6. Злочини проти порядку експлуатації військово-технічних засобів
  Порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих (ст. 349 КК). У ч. 1 ст. 349 КК встановлена відповідальність за порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, радіоактивними матеріалами, вибуховими чи іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, якщо це спричинило по необережності заподіяння
 2. § 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
  Відповідно до Конституції РФ захист Вітчизни являє-ся обов'язком і обов'язком громадянина Російської Федерації, який несе військову службу відповідно до федеральним за-Коном (ст. 59) . Основоположні положення в сфері організації військової служби містяться у Федеральних законах від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ «Про оборону» 1, від 28 березня 1998 р. № 53-ФЗ «Про воїн-ської обов'язки і
 3. Стаття 352. Порушення правил кораблеводіння Коментар до статті 352
  Об'єкт злочину - встановлений порядок кораблеводіння. Предмет злочину - військові кораблі: авіаносці, крейсери, підводні човни та ін Об'єктивна сторона характеризується наступними ознаками: - діяння - порушення правил водіння або експлуатації військових кораблів; - наслідки - необережне заподіяння смерті людині чи інших тяжких наслідків; - наявність причинного зв'язку.
 4. 2. Злочини проти порядку підлеглості і військових статутних взаємин
  Військова організація базується на специфічних принципах її побудови: единоначалии, суворої централізації, беззаперечному підпорядкуванні командиру (начальнику), найсуворішому дотриманні військової дисципліни. Єдиноначальність полягає в наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності перед державою
 5. алфавітно-предметний покажчик
  --- --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264. Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
 6. Стаття 352. Порушення правил кораблеводіння Коментар до статті 352
  1. Кораблеводіння полягає у безпосередньому управлінні кораблем у плаванні. Помилки в кораблеводінні є порушенням правил водіння кораблем. Порушення правил експлуатації включає помилки в технічному обслуговуванні корабля, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, виконанні спеціальних заходів, пов'язаних з використанням військового корабля за його призначенням (десантування,
 7. § 12. Звернення громадян до органів місцевого самоврядування.
  Відповідно до ст. 33 Конституції Російської Федерації громадяни Російської Федерації мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення до державні органи та органи місцевого самоврядування. Порядок розгляду звернень громадян в органи місцевого самоврядування встановлено у Федеральному законі від 2 травня 2006 р. N 59-ФЗ "Про порядок розгляду
 8. § 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього середовища, екології, природокористування, землекористування та надрокористування
  У розглянутих сферах управління у органів місцевого самоврядування повноваження мають міжгалузевий характер. Це обумовлено тим, що органи місцевого самоврядування чи можуть бути суб'єктами тих чи інших суспільних відносин у сферах охорони навколишнього середовища, екології, природокористування, землекористування та надрокористування, або вони мають право, маючи об'єкти управління у власності,
 9. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 10. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  Функція контролю за своїм змістом є державною функцією управління. Управління як самостійна соціальна функція зважаючи на складність організаційних відносин і зв'язків при практичній реалізації розчленовується на ряд управлінських функцій. В цьому сенсі управління характеризується як поєднання різних функцій. Сутність контролю відносно відокремленої її частини полягає в
© 2014-2022  yport.inf.ua