Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ

Функція контролю за своїм змістом є державною функцією управління. Управління як самостійна соціальна функція зважаючи на складність організаційних відносин і зв'язків при практичній реалізації розчленовується на ряд управлінських функцій. У цьому сенсі управління характеризується як поєднання різних функцій.
Сутність контролю відносно відокремленої її частини полягає у спостереженні за відповідністю діяльності підконтрольного об'єкта тим приписам, які він (об'єкт) отримав або які містяться в нормах чинного законодавства. Підсумкова цілеспрямованість контролю полягає в тому, що в ході його виявляються результати сприяння суб'єкта управління на об'єкт управління, допущені відхилення від вимог управлінських рішень, від прийнятих принципів організації та регулювання, причини цих відхилень, а також можуть визначатися шляхи подолання наявних перешкод ефективного функціонування всієї системи . Тому контроль як функція управління включає в себе виявлення та аналіз фактичного стану справ, зіставлення фактичного положення з наміченими цілями, оцінку контрольованої діяльності та вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.
Контролю як функції управління притаманна (крім зазначених) та специфічна риса, що ця функція проводиться багатьма державними органами та окремими органами місцевого самоврядування незалежно від їх основних завдань та виду діяльності, яку вони здійснюють. Хоча необхідно визнати, що контроль у цих органів реалізується не завжди в ізольованому вигляді, реалізується стосовно до конкретного предметного змісту, а обсяг контрольної діяльності, форми і методи його прояви диференціюються залежно від сфери (галузі, області) управління, правового статусу органу влади, здійснює контроль.
Більше того, контроль як управлінська функція є владна діяльність, що впливає на вчинки, дії учасників спільної праці. Владність контролю проявляється в наявності у контрольних органів ряду повноважень, пов'язаних з можливістю давати підконтрольним об'єктам обов'язкові для виконання вказівки про усунення виявлених недоліків, ставити перед компетентними інстанціями питання про притягнення до відповідальності винних у виявлених порушеннях осіб і безпосередньо застосовувати в ряді випадків заходи державного примусу. Тому класифікувати види контролю можна по самих різних підставах, виходячи з цілей класифікації, тобто з того, які властивості даного явища в даний момент становлять найбільший інтерес.
Функція контролю може мати форми її реалізації: здійснення нагляду, проведення інспекційних перевірок, ревізій і т.д.
Слід розрізняти контроль і нагляд, оскільки ці слова часто вживаються щодо до повноважень органів влади, що здійснюють контроль. Також необхідно розрізняти сутність контролю як функції управління і сутність нагляду як перевірки виконання встановлених норм, вимог, приписів.
Розрізняє контроль і нагляд широта охоплення обследуемой сфери діяльності, а також специфіка методів і правових форм впливу.
Контроль не обмежується колом питань, пов'язаних з дотриманням обов'язкових приписів, що містяться у чинному законодавстві. Органи контролю мають право цікавитися не тільки тим, чи не порушив суб'єкт управління діючі норми, а й тим, наскільки правильно, доцільно й ефективно він використовував надані йому повноваження.
Нагляд же обмежений у межах компетенції перевіркою тільки законності дій конкретного об'єкта. Нагляд - свого роду звужений контроль, але звужений тільки щодо сфери свого застосування.
Нагляд, здійснюваний контрольними органами, є різновидом надвідомчого контролю і являє собою форму активного спостереження, що супроводжується застосуванням у необхідних випадках заходів адміністративного характеру.
Органам місцевого самоврядування встановлюється обсяг повноважень саме по контролю, а не з нагляду, який, по-перше, необхідний для належного вирішення питань місцевого значення, а по-друге, для здійснення переданих окремих державних повноважень.
Наприклад, при здійсненні контролю за використанням і схоронністю муніципального житлового фонду, відповідністю житлових приміщень у даному фонді встановленим санітарним і технічним правилам і нормам органи місцевого самоврядування мають право здійснювати контроль за використанням та станом муніципальних житлових приміщень.
Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати контроль за використанням ділянок землі, наданих для потреб захисту Державного кордону, за виконанням законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.
Контроль за виконанням законодавства Російської Федерації про чорнобильську катастрофу може здійснюватися органами місцевого самоврядування, професійними спілками та громадськими об'єднаннями громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС або брали участь у ліквідації її наслідків.
Органи місцевого самоврядування мають право контролювати діяльність установ, що виконують покарання, і слідчих ізоляторів у межах і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації, а також без спеціального дозволу відвідувати установи, виконують покарання, та слідчі ізолятори для здійснення контролю мають право глави органів місцевого самоврядування в межах відповідних територій. А виправні роботи відбувають у місцях, визначених органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого. При цьому вид обов'язкових робіт та об'єкти, на яких вони відбувають, визначаються також органами місцевого самоврядування за погодженням з кримінально-виконавчими інспекціями.
Контроль за витрачанням фінансових коштів, що виділяються на проведення заходів щодо захисту державної таємниці, може здійснюватися керівниками органів місцевого самоврядування.

Рекомендована література.

1. Андрєєва Л.А. Правові проблеми передачі повноважень органам місцевого самоврядування / / Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів. Інститут права. Вчені записки. 1999. Вип. 4. С. 94 - 98.
2. Адміністративна реформа в Росії. М., 2006. С. 82 - 97.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ "
 1. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  глава місцевого самоврядування. На територіях, що включають кілька міських чи сільських поселень, спільним рішенням органів місцевого самоврядування міг бути створений єдиний орган місцевого самоврядування відповідних територій; 2) у міських і сільських поселеннях з населенням до 5 тис. чоловік місцеве самоврядування могло здійснюватися безпосередньо населенням через збори, сходи
 2. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
  Голова місцевої адміністрації спільно з керівниками підприємства і (або) об'єкта зобов'язаний здійснювати заходи з порятунку і охорони життя та здоров'я людей, захисту їх прав, збереження матеріальних цінностей, а при необхідності до початку роботи відповідних органів, утворених Урядом Російської Федерації, приймати рішення про евакуацію населення. Законом можуть бути встановлені межі
 3. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  здійсненні покладених на нього функцій володіє широким набором прав: за пред'явленням службового посвідчення безперешкодно входити на території і в приміщення органів місцевого самоврядування, мати доступ до їх документів і матеріалами, перевіряти виконання законів у зв'язку з надійшла до органів прокуратури інформацією про факти порушення закону; вимагати від керівників та інших
 4. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Глава місцевого самоврядування. На територіях, що включають кілька міських і сільських поселень, спільним рішенням органів місцевого самоврядування міг бути створений єдиний орган місцевого самоврядування відповідних територій. Наприклад, в районах міг утворюватися орган місцевого самоврядування, що формується з представників органів самоврядування міських і сільських поселень. Було
 5. § 2. Основні моделі організації муніципальної влади
  глава муніципального освіти і представницький орган місцевого самоврядування обираються безпосередньо населенням. Глава виступає одночасно і вищою посадовою особою свого муніципального освіти, його офіційним представником, і головою місцевої адміністрації. Ця модель, сьогодні широко поширена, відтворює сформовану на загальнофедеральному рівні форму напівпрезидентського
 6. § 1. Загальна характеристика
  глава поселення повинен змінити у складі представницького органу району свого попередника на посту глави. Обрання нового складу представницького органу поселення означає необхідність обрання ним зі свого складу нових членів представницького органу району. Представницький орган поселення в будь-який момент може замінити раніше обраних ним членів представницького органу муніципального
 7. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  глава муніципального освіти, а в разі, якщо вказана посадова особа є главою місцевої адміністрації - голова представницького органу муніципального утворення, який обирається цим органом зі свого складу. У статуті муніципального освіти важливо чітко закріпити внутрішню організацію представницького органу, що включає його структурні підрозділи: а) керівників -
 8. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  глава муніципального освіти, що обирається безпосередньо громадянами, що входить до складу представницького органу місцевого самоврядування та є його головою. Даний статус - лише одна з його службових ролей. Глава муніципального освіти не тільки працює у складі представницького органу, керуючи їм, але і є вищою посадовою особою свого муніципального освіти в
 9. § 1. Глава муніципального освіти
  глава району є його головою. Муніципальне утворення в особі населення на референдумі або представницького органу місцевого самоврядування саме вирішує, чи обирати главу на виборах, тобто шляхом загального, рівного, прямого і таємного голосування, або представницьким органом. Як бачимо, вищеназвані положення надають населенню право вибору організаційних структур місцевого
 10. § 2. Місцева адміністрація
  глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за посадою; в другій - особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень,
© 2014-2022  yport.inf.ua