Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті 77 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено загальні положення в сфері контролю і нагляду за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
1. Органи прокуратури Російської Федерації та інші уповноважені федеральним законом органи здійснюють нагляд за виконанням органами та посадовими особами місцевого самоврядування федеральних і регіональних законів, статутів муніципальних утворень, муніципальних правових актів.
Повноваження прокуратури Російської Федерації у сфері контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування досить повно закріплені у Федеральному законі "Про прокуратуру Російської Федерації". З метою забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина, а також охоронюваних законом інтересів суспільства і держави прокуратура Російської Федерації здійснює нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина органами місцевого самоврядування, за виконанням законів органами місцевого самоврядування , а також за відповідністю законам видаваних ними правових актів.
Прокурори мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування, а також має право брати участь у розгляді внесених ними подань і протестів органами місцевого самоврядування.
Прокурор при здійсненні покладених на нього функцій володіє широким набором прав:
по пред'явленні службового посвідчення безперешкодно входити на території і в приміщення органів місцевого самоврядування, мати доступ до їх документів і матеріалами, перевіряти виконання законів у зв'язку з надійшла до органів прокуратури інформацією про факти порушення закону;
вимагати від керівників та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування подання необхідних документів, матеріалів, статистичних та інших відомостей, виділення фахівців для з'ясування питань, що виникли, проведення перевірок по котрі вступили до органів прокуратури матеріалами і зверненнями, ревізій діяльності підконтрольних або підвідомчих їм організацій;
викликати посадових осіб органів місцевого самоврядування для пояснень з приводу порушень законів.
Прокурор або його заступник приносить протест на що суперечить закону правової акт до органу або посадовій особі місцевого самоврядування, які видали цей акт, або у вищий орган або вищестоящому посадовій особі, або звертається до суду в порядку, передбаченому процесуальним законодавством Російської Федерації. Протест підлягає обов'язковому розгляду не пізніше ніж у 10-денний термін з моменту його надходження, а в разі приношення протесту на рішення органу місцевого самоврядування - на найближчому засіданні. За виняткових обставин, що вимагають негайного усунення порушення закону, прокурор має право встановити скорочений термін розгляду даного протесту. Про результати розгляду протесту має бути негайно повідомлено прокурору в письмовій формі.
Подання про усунення порушень закону вноситься прокурором або його заступником до органу або посадовій особі місцевого самоврядування, які повноважні усунути допущені порушення, і підлягає невідкладному розгляду. Протягом місяця з дня внесення подання повинні бути прийняті конкретні заходи щодо усунення допущених порушень закону, їх причин та умов, що їм сприяють; про результати вжитих заходів має бути повідомлено прокурору в письмовій формі.
Крім того, з метою попередження правопорушень і за наявності відомостей про підготовлювані протиправних діяннях прокурор або його заступник направляє в письмовій формі посадовим особам застереження про неприпустимість порушення закону.
В даний час у сфері контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування роль органів прокуратури є все більш зростаючій. Більш активна участь органів прокуратури в суб'єктах Федерації в цій сфері сприятиме усуненню суперечностей і конфліктів у взаємовідносинах органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
2. Уповноважені органи державної влади здійснюють контроль за здійсненням органами та посадовими особами місцевого самоврядування переданих їм окремих державних повноважень, а також за використанням наданих на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Загальні положення про здійснення такого контролю визначені у ст. 21 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Детально ж порядок здійснення органами державної влади контролю за здійсненням переданих повноважень і найменування контрольних органів встановлюються федеральним або регіональним законом, що передбачає наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями (про що докладніше йдеться в главі 25 цього підручника).
У разі виявлення порушень вимог законів з питань здійснення органами або посадовими особами місцевого самоврядування окремих державних повноважень уповноважені державні органи мають право давати письмові приписи щодо їх усунення, обов'язкові для виконання органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування. Зазначені приписи можуть бути оскаржені в судовому порядку.
3. Крім державного контролю здійснюється також і контроль з боку спеціально уповноважених органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, наділені відповідно до статуту муніципального освіти контрольними функціями, здійснюють контроль за відповідністю діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування статутом муніципального освіти і прийнятими відповідно до них нормативно-правовим актам представницького органу.
У Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено, що у винятковому віданні представницького органу муніципального утворення знаходиться контроль за виконанням органами та посадовими особами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення місцевих питань.
Необхідно відзначити, що посилення контрольних повноважень є одним з найважливіших пріоритетів у діяльності представницького органу муніципального утворення. Звичайно, при цьому слід враховувати, що формальна наявність у представницького органу муніципального утворення контрольних повноважень далеко не завжди означає реальне їх використання. Для того щоб контрольний механізм діяв чітко і злагоджено, необхідно не тільки нормативно закріпити процедури здійснення контролю, хоча і цей напрямок діяльності є надзвичайно важливим. Необхідний також комплексний підхід до цієї проблеми, в тому числі особливу увагу необхідно приділяти навчанню і підготовці кадрів, фінансовому забезпеченню. Требуется тут також і консультаційна допомога муніципальних утворень з боку федеральних і регіональних органів державної влади та наукових центрів. Однак більш детальна регламентація контрольних повноважень представницьких органів в статутах муніципальних утворень сприятиме підвищенню ефективності діяльності всього механізму місцевої влади.
Крім представницького органу муніципального утворення контрольні повноваження здійснюються і спеціалізованим контрольним органом муніципального освіти (контрольно-рахунковою палатою, ревізійною комісією та ін.) У статті 38 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено, що контрольний орган муніципального освіти утворюється з метою контролю за виконанням місцевого бюджету, дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання, а також у метою дотримання встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності (про що докладніше йшлося в § 1 гл. 15 цього підручника).

Рекомендована література.

1. Дьомін В. Судовий контроль за законністю актів органів місцевого самоврядування / / Відомості Верховної Ради. 2001. N 6.
2. Давидов В. Важіль самоуправства / / Російська газета. 1995. 19 травня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за посадою; в другій - особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень,
 2. Глава 14 . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ
  Глава 14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЇХ
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  глава муніципального освіти обирається представницьким органом місцевого самоврядування зі свого складу. Зазначені органи та посадові особи також не вправі вносити пропозиції про звільнення глави муніципального освіти від займаної посади; --- - Див: Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 24 січня 1997 р. N 1-П "У справі про
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  глава Міністерства економічного розвитку і торгівлі Г.О. Греф: проблемою ЖКГ є штучний монополізм, який так і не вдалося усунути за довгі роки модернізації житлово-комунального комплексу Росії. Для успішного функціонування ЖКГ необхідна конкуренція, але при існуючій системі фінансування монополізм на цьому ринку послуг неминучий . Ресурси, які направляються в
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  глава 60) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 597. * (80) Див, напр.: Guhl T. Das schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels-und Wertpapierrechts. 8 Aufl. Zьrich, 1995. S. 205. * (81) Bьren B. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Zьrich, 1964. S. 309; Larenz K. Op. cit. S.
 6. § 5. Референдуми про охорону навколишнього середовища
  глава адміністрації області (Ростовська область); не менше 50 тис. проживають в області громадян; одна третина від загального числа обраних депутатів (Челябінська область); не менше 10% жителів Ульяновської області; не менше 5% виборців в Костромській області. Розрізнений перелік суб'єктів ініціативи проведення місцевих референдумів. У Томській області це представницький орган місцевого
 7. Глава 22 Державні реформи першої чверті XVIII в.
  контрольний орган, який спостерігав за діяльністю виконавчих органів (наказів) та органів місцевого управління. Чисельність Боярської думи постійно зростала і її внутрішня структура почала диференціюватися: уже наприкінці XVII в. зі складу Думи офіційно виділилася "Ближня дума" - прототип кабінету міністрів. в 1681 р. виділяється ще одна структура - Расправная палата,
 8. Глава 36 Формування всесословного самоврядування
  контроль за діяльністю земств. Цей контроль носив або форму загального нагляду урядової влади за законність приймалися земськими органами рішень і постанов, або форму прямого спеціального спостереження та затвердження конкретних дій земських установ. Губернатор в семиденний термін міг накласти вето на будь-яке розпорядження земського органу, для
 9. 2. Вертикальна ієрархія норм про договори
  глава, в якій поміщена ст. 49, відповідно до Федерального закону від 30 листопада 1994 р. "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" почала діяти раніше, а саме з 8 грудня 1994 Отже, із зазначеного моменту затверджувати перелік підлягають ліцензуванню видів діяльності і тим самим визначати можливість укладення відповідними особами,
 10. 9.1. Основні історичні етапи розвитку прокуратури в Росії
  глава держави Президент РФ приймає на себе відповідальність за стан правової системи та правопорядку, а прокуратура стає опорою влади у діяльності по зміцненню законності в країні. Місце прокуратури нової Росії в системі органів держави не знайшло чіткого визначення в Конституції РФ 1993 р. Правові положення, що визначають функції фундаментальних гілок влади
© 2014-2022  yport.inf.ua