Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил здачі державі дорогоцінних ме-них металів і дорогоцінного каміння (ст. 192 КК).

Безпосередній

об'єкт збігається з об'єктом злочину, передбаченого ст. 191 КК.
Предметом злочину є дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, за умови, що вони здобуті з надр, по-лучени з вторинної сировини або ж підняті або знайдені.
Добуті з надр дорогоцінні метали - витягнуті драго-цінні метали з корінних (рудних), розсипних і техногенних родовищ з отриманням концентратів та інших полупродук-тов, що містять дорогоцінні метали; здобуті дорогоцінні камені - витягнуті дорогоцінні камені з корінних, розсип-них і техногенних родовищ, а також сортування, первинна класифікація та первинна оцінка дорогоцінних каменів1.
Зазначені дорогоцінні метали і дорогоцінні камені будуть предметом злочину в разі їх видобутку в законному порядку організаціями, які отримали спеціальні дозволи (ліцензії).
Особи, незаконно, без ліцензії здійснюють видобуток або виробництво дорогоцінних металів або дорогоцінних каменів, несуть відповідальність за незаконне підприємництво (ст. 171
КК) і за наступне незаконне їх зберігання, перевезення чи пересилання (ст. 191 КК).
Підняті і знайдені дорогоцінні метали і дорогоцінні камені - самородки таких металів і каменів.
Об'єктивна сторона злочину виражається: 1) у ухилі-ванні від обов'язкової здачі на афінаж або 2) в ухиленні від обов'язкового продажу державі зазначених предметів.
Добуті і вироблені дорогоцінні метали, за винятком-ням самородків дорогоцінних металів, після необхідної переробки повинні надходити для афінажу в організації, включені до переліку, затвердженого Урядом РФ.
Афінаж дорогоцінних металів - процес очищення извле-чинних дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів, доведення дорогоцінних металів до якості, со-
повідне державним стандартам
і технічним
умовам, що діють на території РФ, або міжнародним стандартам.
1 Див Федеральний закон «Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні».

Ухилення від обов'язкової здачі на афінаж може бути ви-ражено в порушенні термінів здачі на афінаж, приховуванні або пере-дачі не всього обсягу витягнутих дорогоцінних металів і т.п.
Під ухиленням від обов'язкового продажу державі дра-гоценних металів і дорогоцінного каміння слід розуміти на-рушення порядку пріоритетного продажу таких металів і кам-нею. Однак треба мати на увазі, що російським законодательст-вом не передбачений порядок обов'язкового продажу державі названих предметів.
Аффинированного дорогоцінні метали в стандартному вигляді, а також добуті з надр або рекуперировать дорогоцінні кам-ні в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва в пріоритетному порядку пропонуються: 1) спеці-ально уповноваженому федеральному органу виконавчої влади для поповнення Державного фонду дорогоцінних ме-них металів і дорогоцінного каміння РФ, 2) уповноваженим органам виконавчої влади суб'єктів РФ, на територіях яких були здобуті ці дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, для поповнення фондів відповідних державних суб'єктів-тов РФ.
Обов'язковою умовою кримінальної відповідальності є вчинення діянь, передбачених ст. 192 КК, у великому раз-мірі. Згідно з приміткою до ст. 169 КК вартість предметів, зазначених вище, повинна перевищувати 250 тис. руб. В інших випад-ях настає адміністративна відповідальність.
Суб'єктивна сторона аналізованого діяння характеризу-
ється прямим умислом.
Суб'єкт злочину - особа, що досягли віку 16 років, яка зобов'язана здати дорогоцінні метали і дорогоцінні камені на афінаж або забезпечити їх пріоритетний продаж державі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил здачі державі дорогоцінних ме-них металів і дорогоцінного каміння (ст. 192 КК). "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення абсолютних прав (див.: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. С. 60 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової)). * (165) Закон встановлює такі підстави недійсності шлюбу: відсутність взаємного добровільного згоди на вступ у шлюб, недосягнення шлюбного віку, наявність попереднього
 2. 1. Поняття договору зберігання
  порушення виникають тільки між сторонами основного договору: надання поштових послуг - у першому і другому випадках, а також підряду - у третьому. Інша річ - зобов'язання із закону, яке передбачає зазначення в ньому самодостатнього юридичного факту, за наявності якого виникає зобов'язання приймати на зберігання, зберігати, а згодом видати поклажодавцеві передані на зберігання речі.
 3. Стаття 192. Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Коментар до статті 192
  порушення пріоритетного порядку продажу цінностей утворює склад злочину, передбачений ст. 191 КК РФ. Див: Лопашенко П.А. Злочини у сфері економіки: авторський коментар до кримінального закону (розділ VIII КК РФ). М., 2006. С. 563. Предмет злочину - дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння (див. коментар до ст. 191 КК РФ). Відповідно до диспозицією ст. 192 КК РФ цінності
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
  порушення; --- Далі - ДТП. - Інша інформація про події. 1.3. У даному випадку під "інформацією" мається на увазі не зміст, а форма повідомлення про подію. Використовуючи термін "інформація", відомство звертає увагу правоприменителя, що такого роду повідомленням про подію будуть будь-якого роду відомості незалежно від форми їх
 5. Коментар до статті 19.14
  порушення. 8. Здійснення федерального пробірного нагляду та державного контролю за виробництвом, витяганням, переробкою, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на території Російської Федерації покладено на Російську державну пробірну палату - федеральна установа при Мінфіні Росії. Згідно з Положенням про Російської
 6. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм, завідомо неправдиву рекламу, незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів, зловживання при випуску цінних паперів (емісії), виготовлення або збут
 7. 7. Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу (обороту) валютних цінностей
  порушення правил, встановлених законодавством РФ, або 2) у незаконному зберіганні, перевезенні або пересиланні дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних та побутових виробів з цих металів або каменів і брухту таких виробів. Угодами визнаються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або
 8. 7. Злочини, що порушують встановлені правила поводження з загальнонебезпечним предметами
  порушенням відповідного правового режиму поводження з загальнонебезпечним предметами. Незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами (ст. 220 КК). Відповідно до Міжнародної конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів 1980 р., держави-учасники зобов'язані передбачати всі заходи, в тому числі і кримінально-правові, для встановлення жорсткого контролю за обігом ядерних
 9. § 3. Предмет злочину і потерпілий
  порушенні правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 192 КК), незаконному видобутку водних тварин і рас-тений (ст. 256 КК), придбанні або збуті офіційних доку- ментів і державних нагород (ст. 324 КК) та ін 1 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. 2 Див: Каіржанов Є.К. Основні теоретичні проблеми об'єкта кримінально-правової охорони в СРСР. Автореф.
 10. Алфавітно-предметний покажчик
  порушення обов'язків військової служби - 333. Принципи: п. міжнародного права - 1; п. кримінальної відповідальності - 2; п. законності - 3; п. рівності громадян перед законом - 4; п. провини - 5; п. справедливості - 6; п. гуманізму - 7. Застосування заборонених засобів і методів ведення війни: 356. Примирення з потерпілим: 76. Придбання: п. спеціальних технічних засобів - 138; п.
© 2014-2022  yport.inf.ua