Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом (ст. 360 КК).

Ця норма створена на виконання Конвенції 1973 про запобігання та покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захисту пра-тій, в тому числі дипломатичних агентів.

Безпосереднім об'єктом аналізованого злочини ня є суспільні відносини, що забезпечують охорону осіб та установ, що користуються міжнародним захистом. До них відносяться працівники дипломатичної, консульської або зовнішньоторговельної служб, самі ці служби, а також деякі про-суспільних організації та їх представники, які відпо-відно до міжнародних угод користуються міжна-рідний захистом (наприклад, представники міжнародних орга-нізацій та міжнародних благодійних товариств).
Додатковим об'єктом злочину можуть бути особиста недоторканність, здоров'я, честь і гідність зазначених осіб.
Об'єктивна сторона злочину в даному випадку характе-теризуется активними діями, що складаються в нападі, тобто у відкритому чи прихованому несподіваному агресивно-насільст-венном впливі на визначені законом об'єкти або особа.
Об'єктами нападу, караного за ст. 360 КК, можуть бути:
1) представники іноземної держави або співробітники міжнародних організацій, що користуються міжнародним захистом (глава держави, глава уряду, міністр іно-дивних справ; супроводжуючі їх особи, які мають право на спе- соціальну захист, агенти міжурядових международ-них організацій та ін.);
2) службові або житлові приміщення, транспортні засоби установ та осіб, що користуються міжнародним захистом.
Напад може бути пов'язане і з загрозою негайного застосування насильства.
Напад на службові та житлові приміщення виражається в незаконному вторгненні, погромах, підпалах цих приміщень, знищенні або пошкодженні знаходиться в них майна.
Напад на транспортні засоби може складатися в їх знищення, пошкодження або викрадення.
Вбивство або умисне заподіяння тяжкої шкоди здоро-в'ю осіб, які зазнали нападу, не охоплюється складом розглядуваного злочину і потребує додаткової кваліфікації.
Склад злочину є формальним. Злочин визнається закінченим з моменту початку нападу.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Особа усвідомлює характер скоєних дій, їх спрямованість проти осіб та установ, які обслуговують-ся міжнародним захистом, і бажає вчинити такі дії.
Суб'єктом злочину може бути будь-осудна особа,
досягла віку 16 років.
Частина 2 ст. 360 КК в якості кваліфікуючої ознаки даного злочину передбачає спеціальну мету напа-дення - спровокувати війну або ускладнити міжнародні відносини.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом (ст. 360 КК). "
 1. 2. Злочини проти миру
  напад збройних сил держави на територію іншої держави; військову окупацію, якою б тимчасової вона не була, як наслідок збройного вторгнення; анексію території іншої держави або частини його; бомбардування або застосування будь-якого іншого зброї проти території іншої держави; блокаду портів або берегів однієї держави збройними силами іншої;
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  напад розбійників і т.п. Але і з цього правила були винятки, коли відповідальність все ж покладалася на боржника. До числа таких винятків ставилися наступні випадки. По-перше, коли casus, який зробив неможливим виконання зобов'язання, настав або з вини боржника, або ж під час прострочення боржником зобов'язання. По-друге, коли угодою сторін встановлювалася відповідальність
 3. Стаття 205.1. Сприяння терористичної діяльності Коментар до статті 205.1
  особи у вчинення хоча б одного із злочинів, передбачених статтями Особливої частини КК РФ: 205 "Терористичний акт", 206 "Захоплення заручника", 208 "Організація незаконного збройного формування або участь у ньому ", 211" Викрадення судна повітряного або водного транспорту або залізничного рухомого складу ", 277" Посягання на життя державного чи громадського діяча ", 278
 4. Стаття 360. Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом Коментар до статті 360
  нападу на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом, полягає в тому, що напад зазіхає на безпеку зазначених осіб, порушує нормальну діяльність установ , ускладнює виконання їх функцій і в кінцевому підсумку веде до порушення нормального міжнародного співробітництва, необхідного для мирного існування держав. Забезпечення безпеки осіб та установ,
 5. Коментар до п. 3
  нападу, а також виконання завдань відповідно до міжнародних зобов'язань Російської Федерації складають істота військового боргу, який зобов'язує військовослужбовців : - бути вірними Військовій присязі, беззавітно служити своєму народу, мужньо і вміло захищати свою Батьківщину; - суворо дотримуватися Конституції Російської Федерації і закони Російської Федерації, вимоги загальновійськових
 6. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  особи ", 198" Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи ", 199" Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації " , 199.1 "Невиконання обов'язків податкового агента" і 199.2 "Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів" УК РФ (вказівка на ст. 199.1 і 199.2
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  нападу. 35.6. При госпіталізації психічно хворих, які не мають родичів або проживають окремо, співробітниками поліції вживаються заходи щодо забезпечення збереження їх майна. --- --- Див: Про заходи щодо попередження суспільно небезпечних дій осіб, які страждають психічними розладами: Наказ МОЗ Росії N 133, МВС Росії N 269 від
 8. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
  нападів був все ж виявлений і викритий через багато років. Але за цей час він став висококваліфікованим лікарем і вченим, врятував від смерті та інвалідності сотні людей. Покарати його за справи давно минулих днів було б явною несправедливістю. Тому КК передбачає терміни, після закінчення яких реалізація кримінальної відповідальності не здійснюється. Винятком є тільки деякі
 9. Глава 24. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВА НА ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА
  напад скоєно на негідний об'єкт, наприклад, здійснюється захист від викрадача облігацій, виданих юридичною особою, яка не має на те права, або незначних за будь-яким іншим підставах. Попутно можна помітити, що як не всякий об'єкт права може бути об'єктом володіння, так і не всякий об'єкт володіння може бути об'єктом права. На цю обставину стосовно набувальною давністю
 10. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  нападі на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом, поміщені в розділі XII. При цьому родовий об'єкт - мир і безпека людства, зафіксований в заголовку розділу, виявився yже видових об'єктів складів злочинів, їм описаних. Доречно згадати, що після прийняття Основ кримінального законодавства Союзу РСР і республік 2 липня 1991 в плані законопроектних
© 2014-2022  yport.inf.ua