Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Планування, підготовка, розв'язання або ведення аг-рессівной війни (ст. 353 КК).

Безпосереднім об'єктом є суспільні відносини з охорони миру і мирного співіснування держав, тобто система відносин, побудований-ная на принципи незастосування сили, недоторканності гра-ниць, територіальної цілісності, самовизначення народів і невтручання, які в цілому забезпечують мирне УРЕ-лювання суперечок та вирішення конфліктів між державного-вами і народами.
Об'єктивна сторона злочину характеризується здійснений-
ням діяння в одній з альтернативно передбачених ст. 353
КК форм: планування, підготовка або розв'язування агрессив-ної війни. Поняття агресивної війни наводиться у рішеннях Генеральної Асамблеї ООН, зокрема в спеціальній резо-Люції 3314/XXIX «Визначення агресії» від 14 грудня 1974

Відповідно з цим визначенням агресією вважається примі-ня збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалеж-ності іншої держави або яким-небудь іншим чином, несумісним із Статутом ООН. Положення аналогічного з-тримання міститься в проекті Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства. Однак наведене визна-ня сформульовано як керівництво для Ради Безпеки ООН і стосується агресії, яку здійснюють державами, а не від-слушними особами. У зв'язку з цим згідно склалася між-народній практиці, що знайшла відображення у підготовленому про-екте Кодексу злочинів проти миру і безпеки челове-пра, порушення судового переслідування фізичних осіб за агресію можливо лише у випадку, якщо Рада Безпеки сну-чала винесе ухвалу про те , що дана держава вдосконалення-шило акт агресії в обставинах, коли злочин агрес-оці є предметом обвинувачення.
Планування агресивної війни являє собою діяльність з розробки стратегічних чи тактичних планів початку або ведення військових дій. Планування зазвичай предшест-яття військовим діям, але може здійснюватися і в період їх ведення. Прикладами планування агресивної війни є складання планів агресії Німеччини проти СРСР під час Другої світової війни, відбите в директиві Генерального штабу сухопутних військ від 31 січня 1941 р. по зосередженню військ (план «Барбаросса»), а також плани нападу і поразки інших країн (Чехословаччини - план «Грюн», Польщі - операція
«Вейс», Югославії та Греції - операція «Маріта» тощо).
Підготовка агресивної війни полягає у вчиненні дей-наслідком, що забезпечують реалізацію відповідних планів на-чала і ведення війни. Вони можуть складатися в передислокації збройними сил, проведенні спеціальних розвідувальних опера-цій, нарощуванні виробництва військової техніки, збільшенні кількості підрозділів діючої армії, створенні нових армійських підрозділів (наприклад, в ході Другої світової війни на стадії підготовки формувалися спеціальні підрозділи для масового вбивства людей - «ейнзацкоманди» і спецчастини для повсюдного грабежу - штаб «Ольденбург» і т.д.).

Під розв'язуванням агресивної війни розуміється здійснений-ня конкретних дій з її початку та здійснення першого акту агресії. У рішеннях Генеральної Асамблеї ООН (і про-екте Кодексу злочинів проти миру і безпеки челове-пра) наводиться перелік можливих проявів агресії, до якого включено:
а) вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вони не носили, які є ре-зультатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка, з примі-нением сили, анексія іншої держави;
б) бомбардування збройними силами однієї держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї проти території іншої держави;
в) блокада портів або берегів держави збройними си-
лами іншої держави;
г) напад збройними силами однієї держави на сухопутні, морські або повітряні сили або флоти іншої держави;
д) застосування збройних сил однієї держави, знаходячи-трудящих на території іншої держави, по угодою з при-нітрохи державою, в порушення умов, передбачених у угоді, або будь-яке продовження їх перебування на цій території по припинення дії угоди;
е) дії держави, що дозволяє, щоб її територія використовувалася іншою державою для здійснення акту агрес-оці проти третьої держави;
ж) засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти дру- гого держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим вище актам, або його значну участь у ньому;
з) будь-які інші дії, що кваліфікуються Радою Безопас-ності ООН як актів агресії відповідно до положе-нями Статуту ООН.
З останнього пункту слід, що наведений перелік не є вичерпним. Право кваліфікувати діяння як

агресію належить Раді Безпеки ООН, причому будь-яке його визначення наявності акту агресії має обов'язкову силу для національних судів.
Склад злочину, передбаченого ст. 353 КК, фор-мінімальний. Воно визнається закінченим з моменту вчинення будь-якого з зазначених у диспозиції кримінально-правової норми дій.
Суб'єктивна сторона розглядуваного злочину ха-теризується виною у вигляді прямого умислу. Винний усвідомлює, що своїми діями здійснює планування, підготовку або розв'язування агресивної війни, і бажає вчинити ці дії. Мотиви і цілі можуть бути різними, і на квалифи-кацію скоєного не впливають.
Суб'єктом цього злочину може бути особа, займаю-
щее вищу державну посаду РФ або суб'єкта РФ.
Частина 2 ст. 353 КК встановлює кримінальну відповідальність за найбільш небезпечну форму вчинення аналізованого Престо-ння - ведення агресивної війни. На відміну від розв'язуючи-ня війни, що представляє собою початок здійснення акту агресії, ведення передбачає широкомасштабні операції військового характеру, пов'язані, як правило, з реалізацією пре-ступнях планів, розроблених в стадії планування і підго-товки. Можна погодитися з думкою, що ведення агресивної війни є самостійною формою розглянутого діяль-нія1. Даний злочин відноситься до триваючим і вчиняється протягом більш-менш тривалого періоду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Планування, підготовка, розв'язання або ведення аг-рессівной війни (ст. 353 КК). "
 1. Стаття 78. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності Коментар до статті 78
  планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни (ст. 353 КК РФ), застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК РФ), геноцид (ст. 357 КК РФ) і екоцид (ст. 358 КК РФ). В силу небезпеки для миру і людства ці злочини не можуть бути прощені державою і світовою спільнотою. Винні в цих злочинах особи повинні бути притягнуті до кримінальної
 2. Стаття 353. Планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни Коментар до статті 353
  плануванням агресивної війни розуміється розробка системи заходів, що включає в себе складання переліку дій, переліку необхідних матеріальних, фінансових і людських ресурсів, визначення порядку та строків виконання підготовчих і військових дій, їх послідовності, складання схем і т.д. Тому до планування агресивної війни можна, наприклад, віднести такі дії, як
 3. 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
  планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни), 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни), 357 КК РФ (геноцид) і ст. 358 (екоцид), терміни давності не застосовуються. За перші два і останнє з перелічених злочинів максимальним покаранням є позбавлення волі на термін до двадцяти років, а за геноцид - смертна кара або довічне позбавлення
 4. 2. Злочини проти миру
  планування, підготовка або розв'язування агресивної війни і 2) ведення агресивної війни. Вже в 1923 р. агресивна війна була оголошена Лігою Націй міжнародним злочином. У проекті Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства 1994 агресія визначена як "застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної
 5. § 6. Дія кримінального закону в просторі
  планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни; найманство та ін 1 Федеральний закон від 25 липня 2002 р. № 115-ФЗ «Про правове положення-ванні іноземних громадян у Російській Федерації» / / СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. Злочинами міжнародного характеру є: торгівлі людьми, незаконний обіг наркотичних засобів і пси-хотропних речовин, піратство,
 6. § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
  планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивних війни (ст. 353 КК), застосування заборонених засобів і методів ведення війни (ст. 356 КК), геноцид, тобто дії, спрямовані на повне або часткове знищення національ-ної, расової чи релігійної групи (ст. 357 КК), і екоцид, тобто масове знищення рослинного або тваринного світу, від-равление атмосфери або водних
 7. § 8. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду
  планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни), ст. 356 КК (застосування заборонених засобів і методів ведення війни), ст . 357 КК (геноцид) і ст. 358 КК (екоцид), строки давно-сті не застосовуються. Обвинувальний вирок щодо зазначених осіб підлягає виконанню незалежно від терміну, що пройшов з дня вступу його в законну
 8. § 1. Загальна характеристика і види злочинів проти миру і безпеки людства
  планування, підготовка, раз-вязиваніе та ведення агресивної війни або війни в порушення міжнародних документів, угод або запевнень чи навчаючи-стіе в загальному плані або змові, спрямованих до здійснення нию будь-якого з перерахованих вище дій; 2) військові злочини: порушення законів чи звичаїв війни (вбивство, катування, відведення в рабство чи для інших цілей цивільного
 9. алфавітно-предметний покажчик
  або психотропних речовин - 228, 228.2. Ведення війни: 353. Речовини психотропні, сильнодіючі, отруйні, отруйні, радіоактивні, вибухові, легкозаймисті, хімічні, біологічні: 63, 188, 212, 218, 222 , 223, 225, 226, 228 - 230, 232 - 234, 254, 256, 258, 349. Вибух: 167, 205, 207, 212, 281. Вибухові пристрої: 222, 223, 225, 226. Вибухонебезпечні об'єкти: 217 .
 10. Стаття 353. Планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни Коментар до статті 353
  планування, підготовка, розв'язування агресивної війни (ч. 1); ведення такої війни (ч. 2). Безпосередній об'єкт зазначених злочинів - стан миру між державами і народами. 2. Об'єктивна сторона планування, підготовки або розв'язування агресивної війни складається з ряду альтернативних дій, що становлять початковий етап агресивної війни: планування, підготовка,
© 2014-2022  yport.inf.ua