Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Примушування до вчинення угоди чи до відмови від її з-вершенія (ст. 179 КК).

Самостійна економічна діяль-ність передбачає свободу беруть участь у ній осіб у вчиненні різного роду угод, врегульованих нормами цивільного права. Стаття 421 ЦК України передбачає, що громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору. Відносини добро-совестной конкуренції не можуть бути засновані на примусі.
Об'єктивна сторона злочину виражається в примусу-ванні здійснити операцію або відмовитися від її вчинення під угро-Зої застосування насильства, знищення або пошкодження чужого
майна, так само поширення відомостей, які
можуть
завдати істотної шкоди правам і законним інтересам потерпілого чи його близьких, за відсутності ознак вимиємо-гательства.
Склад злочину - формальний, злочин закінчено з моменту пред'явлення підкріпленого загрозою вимоги здійснити операцію або відмовитися від її вчинення (в тому числі і від уже ув'язненої).

Способи примусу - три виду загроз: 1) застосувати насильство, під яким розуміється будь-яка фізична насильство щодо потерпілого чи його близьких, 2) знищити або пошкодити чуже майно (фактичне знищення або пошкодження чужого майна вимагає сукупності зі 167 КК, оскільки такі наслідки в законі не передбачені); 3) поширити све-дення, які можуть завдати істотної шкоди правам і законним інтересам потерпілого чи його близьких. Відомості можуть бути різними за змістом, у тому числі помилковими, але обов'язковою ознакою загрози їх розповсюдження є істотне порушення прав і законних інтересів потерпевше-го або його близьких. При відсутності такої ознаки примус відсутній (наприклад, при загрозі повідомити про скоєний особою злочин). Загроза може бути висловлена безпосередньо потерпілому, а також третім особам, якщо винний завідомо знає, що вона буде доведена до відома потерпілого.
Примус застосовується, щоб змусити потерпілого здійснити операцію всупереч своїм бажанням. Це може Вира-тулитися у вимозі укласти таку угоду, яка в повному обсязі або частково не влаштовує потерпілого, на невигідних для нього умовах, з небажаним контрагентом, і т.д.
Угоди - це згідно зі ст. 153 ГК РФ дії громадян і юри-дичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Тому дії, які потерпілий здійснює під примусом, повинні бути законними, такими ж, як якби потерпілий висловлював свою волю вільно, без примусу.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Якщо винна особа помилково вважає, що відповідно до закону потерпілий зобов'язаний здійснити операцію або відмовитися від її вчинення, то відповідальність мо-же наступити за фактичні дії щодо потрапив-шого, наприклад за самоуправство.
Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла возрас-
та 16 років.
Кваліфікуючі ознаки - вчинення злочину:
1) із застосуванням насильства; 2) організованою групою (ч. 2
ст. 179 КК).

Передбачене в законі насильство охоплює нанесення по-боїв, заподіяння легкої, середньої тяжкості, тяжкого шкоди здоро-в'ю (без особливо обтяжуючих обставин, передбачених ч. 3 та 4 ст. 111 КК).
Дана норма може застосовуватися лише за відсутності при-знаків здирництва. На відміну від вимагання примусу ня до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення посягає на встановлений порядок економічної діяльності, свободу осіб у укладанні договорів і може визнаватися лише тоді, коли загроза не пов'язана з вимогами вчинити дії імущі-жавного характеру, з вимогами змінити відносини собст-ності. Угоди можуть бути визначені об'єктами цивільних прав - інформація, результати інтелектуальної діяльності, нематеріальні блага. Наприклад, примус до укладення мі-рового угоди в суді з якого-небудь спору (про дітей, про порядок користування земельною ділянкою, і т.п.), розірвати або заклю-чить договір оренди приміщення, здійснити операцію в інтересах якої громадської організації, надати інформацію, виконати науково-дослідну роботу.
Якщо ж вимоги до здійснення угоди будуть носити, хоча б частково, безоплатний характер для потерпілого, наприклад, виконання без оплати оплачуваної роботи, передача в власність ність частини якого майна, то це також буде вимагаючи-тельство.
Дії, передбачені ч. 3 ст. 178 КК, додаткової
кваліфікації за ст. 179 КК не вимагають.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Примушування до вчинення угоди чи до відмови від її з-вершенія (ст. 179 КК). "
 1. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  примусу. Наприклад, стягнута за рішенням третейського суду сума може бути сплачена зобов'язаним особою шляхом перерахування її зі свого банківського рахунку на банківський рахунок організації-стягувача, на чию користь винесено рішення, платіжним дорученням, де в графі «Призначення платежу» робиться посилання на рішення третейського суду. Якщо рішенням третейського суду відповідач присуджений передати позивачу
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  примус до здійснення угоди або відмова від її здійснення під загрозою застосування насильства, знищення або пошкодження чужого майна, так само поширення відомостей, які можуть завдати істотної шкоди правам і законним інтересам потерпілого йди його близьких "(ст. 179 КК). Стаття 179 ГК порівняно рідко застосовується на практиці, хоча підпадають за її дію угоди відбуваються
 3. § 1. Поняття захисту цивільних прав
  примусу - це його невід'ємна якість, і така можливість існує непаралельність з іншими, закріпленими у суб'єктивному праві можливостями, а властива їм самим, так як без цього вони не були б юридичними можливостями * (617). Незважаючи на деякі відмінності, які існують між цими точками зору, принципових розбіжностей між ними немає, тому що в обох випадках право на захист
 4. § 3. Позовна давність
  примусу. Стійкий цивільний оборот передбачає конкретизацію обсягу прав і обов'язків беруть участь у ньому суб'єктів, а значить, швидке вирішення виникаючих між ними суперечок з приводу цивільних прав. Не можна скидати з рахунків і міркування справедливості. Відсутність розумних часових обмежень для примусової захисту цивільних прав зачіпало б охоронювані законом права та
 5. § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
  примусу до реального виконання зобов'язання. Суть даного правила полягає в тому, що незважаючи на сплату неустойки і відшкодування збитків, зобов'язання не перестає існувати, його подальше невиконання здатне привести до стягнення за це і неустойки, і заподіяних збитків. Тим самим реальне виконання зобов'язання може досягатися і за допомогою непрямих заходів. Принцип реального
 6. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  примусу, яка застосовується у зв'язку з вчиненням особою правопорушення, яка виражається в несприятливих наслідках особистого чи майнового характеру для такої особи. У цьому визначенні відображені такі ознаки, властиві юридичній відповідальності. По-перше, відповідальність - це різновид заходів державного примусу. Державний примус є скоєне
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  примус до укладення договору оренди, по загального правилом, не допускається. * (1006) Питання про природі права оренди в доктрині цивільного права є дискусійним. Погляд на оренду як речове право обгрунтовується в гол. 19 підручника. * (1007) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 207. * (1008) Див: Іванов А.А., Медведєв Д.А. Право державного підприємства на майно. Стаття перша. Досвід
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  примусі в радянському транспортному праві. Іркутськ, 1929. С. 23; Павлов А.А. Присудження до виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав. СПб., 2001. С. 155-156. * (474) Див: Романець Ю. В. Система договорів у цивільному праві Росії. М., 2001. С. 405. Спроба використовувати для регулювання таких відносин модель договору дарування (див.: Мурзін Д.В. Моделювання
 9. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  примусу на ранніх стадіях дізнання і слідства. З іншого боку, враховується, що в ролі деликвента в даному випадку виступають правоохоронні та судові органи, що багато в чому ускладнює проблему доказування їх вини , особливо в тих випадках, коли незаконні дії одночасно або послідовно відбуваються посадовими особами декількох з них. Тоді, коли шкода заподіюється
 10. § 5. Захист сімейних прав
  примусом повинен виконати дію, якого домагається від нього потерпілий. У цивільному праві виконання обов'язку в натурі або реальне виконання зазвичай протиставляється виплаті грошової компенсації. Зазначена міра захисту в звичайному значенні в даній сфері застосовується хіба що при примусової реалізації окремих положень шлюбного договору і при розділі спільного майна
© 2014-2022  yport.inf.ua