Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресур-сов (ст. 256 КК).

Предмет злочину - риби різних порід; морські та прісноводні тварини (моржі, тюлені, сіву-чи, морські леви, дельфіни, нерпи), прісноводні і морські безхребетні голкошкірі (раки, краби, кальмари, восьминоги тощо), промислові морські рослини. Предмет злочину утворюють тільки водні тварини, що знаходяться в природному сере-де в природному стані. Риба чи інші водні тварини, що вирощуються рибозаводами, рибгосп, колгоспами та іншими господарюючими суб'єктами в спеціально влаштованих або при-способленних водоймах, риба, добута цими організаціями або хоча б і перебуває ще в мережах та інших ловчих пристроях, може бути предметом розкрадання чужого майна, так як в цих випадках предмет посягання відокремлений працею добувача від природної природного середовища і придбав якість товару (п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998
№ 14).
Об'єктивна сторона виражена в незаконному видобутку (вило-
ве) водних біологічних ресурсів, якщо це діяння вчинено:
а) з заподіянням великої шкоди;
б) із застосуванням самохідного транспортного плаваючого засобу або вибухових і хімічних речовин, електроструму або інших способів масового винищення зазначених водних тварин і рослин;
в) у місцях нересту чи на міграційних шляхах до них;
г) на особливо охоронюваних природних територіях або в зоні екологічного лиха або в зоні надзвичайної екологічної ситуації.
Добування визнається незаконною, якщо вона ведеться з наруше-ням встановлених законодавством правил видобутку вказаних вище риб і тварин, тобто без належного на те раз-рішення або за обставин, зазначених у п. «а» - «г» ч. 1 ст. 256 КК.
Для притягнення особи до відповідальності досить наявності будь-якого з цих порушень. Злочинним може бути визнаний і одиничний випадок незаконного видобутку.
Диспозиція норми носить бланкетний характер.

На території РФ діє Положення про охорону рибних запасів і про регулювання рибальства у водоймах СРСР, затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 15 вересня 1958 р., з наступними змінами та дополненіямі1.
Основними нормативними актами є: Федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища», Федеральний закон від
24 квітня 1995 № 52-ФЗ «Про тваринний світ» 2 , Правила ри-боловства, що діють на території відповідних бас-сейнових управлінь.
Місцем незаконного видобутку слід визнати тільки територіальні води РФ, її внутрішні моря, озера, ставки, водоймищ і їх придаткові води.
Пояснюється, що при вирішенні судами питання про те, являють-ся чи збиток, заподіяний незаконним видобутком водних живіт-них і рослин або незаконним полюванням, великим, потрібно враховувати-вать кількість видобутого, пошкодженого або знищеного , поширеність тварин, їх віднесення до спеціальних ка категоріям, наприклад, до рідкісних і зникаючих видів, екологічну цінність, значимість для конкретного місця проживання, мисливського господарства, а також інші обставини скоєного.
У разі заподіяння великого збитку незаконним видобутком водних тварин і рослин або незаконним полюванням необхід-мо встановити причинний зв'язок між діями винного і їх наслідками.
При цьому судам належить в кожному конкретному випадку, ква-ліфіціруя скоєне, виходити не тільки з вартості видобутої і кількісних критеріїв, а й враховувати заподіяну еко-логічний шкоду, тобто шкоду, в цілому нанесений тварині і рас-тітельной світу.
До такого шкоді слід, зокрема, відносити збиток, причи-ненний «... знищенням місць нересту, загибеллю великої ко-личества малюків при незаконному занятті водним добувним промислом, виловом або знищенням тварин і рослин, занесених до Червоної книги РФ »(п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14).
1 СП СРСР. 1958. № 16. Ст. 127.
2 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.

Пункт «б» ч. 1 ст. 256 КК виходить з вимог Правил ри-боловства, що забороняють, наприклад, перегороджувати знаряддями лову більше двох третин ширини річки, протоки і протоки, примі-няти вибухові та отруйні речовини, вогнепальну кричу-жиє, електричний струм, остроги, інші колючі знаряддя лову, мережі для лову осетрової риби, мережі з вічком менше встановлений-ного розміру.
У пункті 13 постанови Пленуму Верховного Суду РФ го-ворітся: «... розмежування кримінально караною видобутку водяних тварин і рослин (ст. 256 КК РФ) і аналогічного адмініст-ративного проступку необхідно проводити за ознаками нали- чия великого збитку, застосування самохідного транспортного плаваючого засобу або вибухових і хімічних речовин, електроструму або інших способів масового винищення, а також за обставинами місця вчинення діяння (місця нересту або міграційні шляхи до них, території заповідника, заказника, зони екологічного лиха чи зони надзвичайної екологи - чеський ситуації) ».
Склад злочину, передбаченого п. «а» ч. 1 ст. 256
КК, - матеріальний. Між діянням і наслідком (великий збиток) повинна бути встановлено причинний зв'язок. В інших випадках ч. 1 ст. 256 КК передбачає формальний склад: злочин буде вважатися завершеним, навіть якщо не вдалося добути водних тварин і рослини.
У пункті 17 цитованого постанови Пленуму Верхов-ного Суду РФ від 5 листопада 1992 р. № 14 вказується: «... що пре-ступления, передбачені ст. 256, 258 КК РФ, вважаються закінченими з моменту початку видобутку, вистежування, Преслі-нання, лову незалежно від того, чи були фактично здобуті водні тварини і рослини, риба чи інші тварини.
Злочини, пов'язані з заподіянням великої шкоди, утворюють закінчений склад лише за наявності реального збитку ».
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом,
Суб'єкт - особа, яка досягла 16 років.
Частина 2 ст. 256 КК передбачає відповідальність за неза-кінну видобуток котиків, морських бобрів чи інших морських мле-копітающіх у відкритому морі або в заборонених зонах.

Предмет посягання визначений у диспозиції норми. Морський котик - цінний хутровий звір, ссавець сімей-ства вухатих тюленів. Морський бобер - ссавець сімей-ства куньіх (калан, камчатський бобер, морська видра). Інші мор-ські ссавці - кити, морські леви, косатки.
Відкрите море - це море за межами 12-мильної мор-ської смуги від узбережжя в районах звіробійного промислу РФ і в районах дії Тимчасової конвенції про збереження коти-ков північній частині Тихого океану від 9 лютого 1957 р .1
Заборонені зони - це прибережні території, є місцем постійного або тимчасового проживання котиків, бобрів, морських левів, у тому числі і лежбища.
Частина 3 ст. 256 КК передбачає більш небезпечний вид данно-го злочину: вчинення зазначених вище діянь особою з використанням свого службового становища або групою осіб за попередньою змовою або організованою групою.
Пункт 10 чинної постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 обумовлює, що «... ст. 256, 258 і 260 КК РФ спеціально передбачається відповідальність за злочини, вчинені з використанням службового поло-ження. Виходячи з цього вчинене слід кваліфікувати толь-ко щодо зазначених норм про екологічні злочини без сукупності зі статтями, що передбачають відповідальність за посадові злочини, або за зловживання повноваженнями особами, які виконують управлінські функції в комерційній і іншій організації ».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресур-сов (ст. 256 КК). "
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 2. Стаття 253. Порушення законодавства Російської Федерації про континентальний шельф про виключній економічній зоні Російської Федерації Коментар до статті 253
  Об'єктом злочину, передбаченого ст. 253 КК РФ, є суверенне право РФ на континентальний шельф та виключну економічну зону, відносини щодо забезпечення безпеки морського судноплавства в зонах споруд та установок на шельфі, а також відносини з охорони природних (живих і неживих) ресурсів континентального шельфу РФ та виключної економічної зони РФ . Правовий режим
 3. Стаття 256. Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів Коментар до статті 256
  Об'єктом злочину є суспільні відносини щодо раціонального використання та охорони водних живих ресурсів. Предмет злочину - риби, інші водні тварини, а також промислові морські рослини (наприклад, морська капуста - ламінарія). До водних тварин ставляться морські ссавці (моржі, тюлені, нерпи, дельфіни та ін.), ракоподібні (раки, краби, креветки та ін.), молюски
 4. Коментар до статті 8.17
  1. До внутрішніх морських вод РФ належать морські води, розташовані в бік берега від вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря РФ (ст. 14 Водного кодексу РФ). Згідно ст. 1 Федерального закону від 31 липня 1998 р. N 155-ФЗ "Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації" внутрішні морські води є складовою частиною
 5. Порушення правил охорони водних біологічних ресур-сов (ст. 257 КК).
  Предмет злочину - водні биологиче-ські ресурси - не тільки риба різних видів, включаючи мо-лодь (рибні запаси), а й інші водні тварини (раки, краби, організми «сидячих» видів, водні хутрові ссавці та ін.), а також кормові організми тваринного походження і водна рослинність, що утворюють у сукупності кормові запаси риб та інших водних тварин. Об'єктивна сторона
 6. § 1. Загальна характеристика екологічних злочинів
  Конституція РФ визначила: «Земля та інші природні ре-сурси використовуються й охороняються в Російській Федерації як основа життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території» (ч. 1 ст . 9). Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. № 14 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за еко-логічні правопорушення» в п. 1
 7. Стаття 256. Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів Коментар до статті 256
  1. Стаття 256 КК містить два самостійних складу злочину: це незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, передбачену в ч. 1 статті, і незаконний видобуток котиків, морських бобрів чи інших морських ссавців (ч. 2 ст. 256 КК РФ). 2. Предмет незаконного добування (вилову) водних біологічних ресурсів за ч. 1 ст. 256 КК, відповідно, водні біологічні ресурси, до
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. § 4. Кримінальна відповідальність
  (принципи кримінальної відповідальності; злочини проти довкілля; кримінальне покарання) Згідно із Законом РФ про охорону навколишнього природного середовища, посадові особи та громадяни, винні у вчиненні екологічних злочинів, тобто суспільно небезпечних діянь, що посягають на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і завдають
 10. Стаття 260. Незаконна рубка лісових насаджень Коментар до статті 260
  Об'єктом злочину є суспільні відносини у галузі охорони і раціонального використання лісів і нелісовою деревно-чагарникової рослинності. Відносини з приводу використання і охорони лісових насаджень регулюються Федеральним законом від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища", ЛК РФ, правовими актами Уряду РФ, суб'єктів РФ і органів місцевого
© 2014-2022  yport.inf.ua