Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175 КК).

За зовнішніми ознаками анали-зіруемого злочин збігається з підприємництвом. Але законне підприємництво грунтується на власному ризик за рахунок власних коштів. Дії, передбачені в ст. 175 КК, пов'язані з майном, здобутим злочинним пу-тем, яким особа, не будучи його справжнім власником, володіє і розпоряджається як власним. Тому закон при-знає таку поведінку злочинним.
1 Чи не представляється переконливою точка зору, згідно з якою
«розкрадач не може нести додаткову відповідальність за спосіб використання» викраденого майна, тобто за його легалізацію (див.: Коментар до КК РФ. Кн. 2 / Под ред. проф. О.Ф. Шишова. С. 84).

Предметом злочину визнається майно, завідомо здобуте злочинним шляхом, тобто в результаті грабежу, розбійного нападу, вимагання та інших злочинних дій. Не можуть бути предметом розглядуваного злочину драго-цінні метали та природні дорогоцінні камені, зброя, бій-припаси, вибухові пристрої, ядерні матеріали або радіоактивними речовини, наркотики та інші предмети, вилучені з вільних цивільного обороту. Придбання або збут таких предметів утворюють ознаки самостійних злочинів (ст. 191, 220, 222, 228, 2281, 234, 242 КК).
Об'єктивна сторона злочину характеризується дей-
ствиями, складовими дві форми злочинної діяльності: придбання або збут майна, завідомо здобутого переступив-вим шляхом. Обов'язковою ознакою даних дій є те, що вони не були заздалегідь обіцяні первинного злочинцеві. У разі заздалегідь обіцяних придбання чи збуту краденого майна винний стає співучасником (пособником) хи-домлення (п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від
31 липня 1962 № 11 «Про судову практику у справах про заздалегідь обіцяне приховуванні злочинів, придбанні та збуті завідомо викраденого майна »1).
Придбання майна включає його покупку, прийняття
в подарунок, одержання у порядку обміну, на сплату боргу і т.д.
Збут майна виражається у всіх формах його відчуження:
продажу, даруванні, обміні, у вигляді оплати послуг і інш.
Склад по конструкції формальний; злочин визнає-
ся закінченим з моменту виконання будь-якого з дій.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що набуває або збуває імущі-ство, завідомо здобуте злочинним шляхом, і бажає вчинити ці дії. Ознака завідомість обов'язковий для характеристики суб'єктивної сторони. Мета і мотив - як правило, корисливі.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
Частина 2 ст. 175 КК включає два кваліфікуючих обставини: а) вчинення злочину групою осіб за поперед-тельному змовою, б) вчинення злочину щодо
1 Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР
(РФ) у кримінальних справах. М., 2000. С. 21.

Нафти та продуктів її переробки, автомобіля чи іншого иму-вин у великому розмірі. Поняття групи осіб за поперед-тельному змовою дається в ч. 2 ст. 35 КК. Великий розмір визна-поділ у примітці до ст. 169 КК - понад 250 тис. руб.
Частина 3 ст. 175 КК містить два особливо обтяжуючих обставини: а) вчинення злочинів, передбачених ч. 1 і 2 статті, організованою групою, б) вчинення тих же переступив-лений особою з використанням свого службового становища. Поняття організованої групи дано в ч. 3 ст. 35 КК. Поняття службового становища може бути розкрито на підставі при-зауважень до ст. 201 і 285 КК.
Слід зауважити, що розглядається злочин подібно з злочином, передбаченим ст. 174 КК. В обох випадках винний завідомо знає, що здійснює операцію з майном, отриманим в результаті вчинення злочину іншою чи-обличчям. Різниця полягає в тому, що в першому випадку (ст. 174
КК) винний здійснює операцію в цілях додання цьому імущі-ству легального характеру. У другому (ст. 175 КК) - така мета відсутня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175 КК). "
 1. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175 КК РФ), і заздалегідь не обіцяне приховування особливо тяжких злочинів (ст. 316 КК РФ). Ці діяння причинно не пов'язані з вчиненим злочином, не є видом пособництва, тобто не утворюють співучасті, а відповідальність за них настає тому, що вони самі по собі містять ознаки самостійного складу
 2. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
  придбаного Адамяном з метою збуту наркотичного засобу (0,10 г героїну з 0,16 г) вилучена і за призначенням не використана. Ця частина і частина збутого їм наркотичного засобу (0,06 г героїну), як кожна окремо, так і в цілому, близькі до мінімального розміру, за який настає відповідальність за незаконні дії з наркотичними засобами в особливо великому розмірі. Крім того,
 3. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
  придбаних злочинних шляхом, регламентуються та ратифікованими Росією міжнародними актами: Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, прийнята в м. Відень (Австрія) 20 грудня 1988; Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята в м. Палермо (Італія) 15 листопада 2000; Конвенція ООН проти корупції,
 4. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  придбаних злочинним шляхом, незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм, завідомо неправдиву рекламу, незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, підкуп
 5. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  придбання обладнання, купівлю чи оренду виробничого приміщення, псування або втрату планувався до відправки товару. Упущена вигода підраховується в сумі доходу, обчисленого з урахуванням реальної кон'юнктури, але не отриманого в результаті перешкоджання законної підприємницької діяльності, наприклад, зриву запланованої угоди. При визначенні розміру шкоди можуть
 6. § 2. Поняття і види єдиного злочину
  придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175 КК, основний об'єкт - суспільні відносини у сфері еко-номічного діяльності, пов'язані з укладанням угод, до-полнітельний - суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, предваритель-ного слідства та дізнання по здійсненню функції кримінально-го переслідування) та ін
 7. Стаття 33. Види співучасників злочину Коментар до статті 33
  придбання або збут предметів, здобутих злочинним шляхом, є не фізичним, а інтелектуальним пособництвом. Пособництво утворює саме обіцянку вчинити зазначені в законі дії. Реального виконання цієї обіцянки і навіть наміри його виконати не потрібно для кваліфікації скоєного як пособництва. Закон передбачає вичерпний перелік діянь, що утворюють
 8. Стаття 104.1. Конфіскація майна Коментар до статті 104.1
  придбане), за винятком майна, включеного до переліку майна, що не підлягає конфіскації. По суті конфіскація майна є примусове безоплатне вилучення і звернення у власність держави на підставі обвинувального вироку майна суб'єкта. Отже, за своїм змістом конфіскація майна передбачає позбавлення права власності на
 9. Стаття 175. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом Коментар до статті 175
  придбання чи збуту майна. Предмет злочину - майно, здобуте злочинним шляхом. У судовій практиці під цим майном зазвичай розуміються речі, як правило, рухомі (ст. 130 ГК РФ). Не має значення, в результаті вчинення якого злочину це майно було видобуто (наприклад, крадіжка, шахрайство, вимагання). Не можуть бути предметом діяння речі, вилучені з законного
 10. Стаття 316. Приховування злочинів Коментар до статті 316
  придбанні та збуті завідомо викраденого майна ":" Приховування злочину ... може бути визнано співучастю, якщо ці дії були обіцяні виконавцеві до або під час вчинення злочину, або з інших причин (наприклад, в силу систематичного їх вчинення) давали підставу виконавцю злочину розраховувати на подібне сприяння ". Звідси випливає висновок, що приховування,
© 2014-2022  yport.inf.ua