Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення рівності прав і свобод людини і гражда-нина (ст. 136 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину є гарантований ст. 19 Конституції РФ принцип рав-ноправія перед законом і судом, у суспільному житті незалежно від статі, раси, національності, мови, походження,

майнового і посадового становища , місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до гро-ним об'єднанням або яких-небудь соціальним групам, а також заборону будь-яких форм обмеження прав громадян за ознаками со-ціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності. У частині 2 аналізованої статті наявна додатковий об'єкт, в якості якого виступають інте-си законною управлінської діяльності.
Об'єктивна сторона злочину характеризується име-нуемим «дискримінація» дією (бездіяльністю), порушую-щим рівноправність по одній (або декільком) із зазначених у ста-тє характеристик особистості. Конкретні прояви дискримінації можуть бути різними, однак усі вони повинні тягти юридично значущі наслідки для потерпілого; при відсутність про-наслідком таких наслідків вчинене не утворює складу переступив-лення. Наприклад, відмова у видачі або ухилення від видачі води-нізації посвідчення жінці з причини її статевої належності підпадає під ознаки складу злочину, передбаченого ст. 136 КК; однак знищення з тієї ж причини водійського посвідчення жінки злочинним не є.
Злочин закінчено з моменту вчинення дискримінації
ційних дій (бездіяльності), тобто склад - формальний.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом; мотив злочину обумовлений неприязню до іншої людини внаслідок наявності однієї з обставин, зазначених у статті.
Відповідальність настає з 16 років.
У частині 2 міститься кваліфікований склад злочини ня, що передбачає відповідальність за те саме діяння , вдосконалення-шенное особою з використанням службового становища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порушення рівності прав і свобод людини і гражда-нина (ст. 136 КК)."
 1. § 3. Суспільно небезпечні наслідки
  У теорії кримінального права поки не вироблено єдиного поня-ку суспільно небезпечних або, що одне і те ж, злочинних по-наслідків. Багато вчених пов'язують їх із змінами в об'єктах ті посягання, що відбулися в результаті злочину. Так, Н.В . Кузнєцова визначає злочинні посягання як «шкідливі ... зміни в охоронюваних кримінальним законодательст-вом суспільних відносинах,
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 3. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  Права муніципальних службовців. Федеральне і регіональне законодавство закріплює основні права муніципального службовця. Так, муніципальний службовець має право на : забезпечення належних організаційно-технічних умов муніципальної служби, необхідних для виконання посадових обов'язків; ознайомлення з правилами трудового розпорядку та іншими документами, що визначають його права та
 4. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 5. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 6. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 7. § 3. Метод цивільного права
  Загальні положення. Особливості впливу тієї чи іншої галузі права на суспільні відносини у процесі їх правового опосередкування в сукупності характеризують галузевої метод правового регулювання * (37). Галузевий метод - це концентровані специфічні риси (властивості) всіх притаманних даній галузі правових засобів і способів впливу на суспільні відносини. "Методи ... - зазначає
 8. § 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин
  Поняття цивільних правовідносин. У процесі життєдіяльності люди і їхні колективні освіти вступають один з одним у різноманітні суспільні відносини. Значна частина цих відносин регулюється правовими нормами і набуває форму правовідносин. Залежно від виду цих відносин і застосовуваних до них методів правового регулювання правовідносини можуть носити державний,
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1 . AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі ] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua