Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Самовільне залишення частини або місця служби (ст. 337 КК).

Об'єктивна сторона злочину полягає в самоволі-
ном залишення частини або місця служби, а одно неявці в термін

без поважних причин на службу при звільненні з частини, при призначенні, перекладі, з відрядження, відпустки або ле-чебного закладу тривалістю понад два, але не більше 10 діб, скоєних військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом.
Під самовільним залишенням частини або місця служби слід розуміти вибуття військовослужбовця з цієї частини або місця служби без дозволу начальника (командира) або інших законних підстав. Відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил РФ самовільне залишення військової частини, запізнення з відпустки, відрядження і лікувального закладу, запізнення або самовільний відхід зі служби відносяться до розряду грубих дисциплінарних проступків військовослужбовців, за кото-які може послідувати дисциплінарне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті (за відсутності ознак Престо-полон, передбаченого ст. 337 КК).
Передбачена ч. 1 ст. 337 КК нез'явлення вчасно на службу при звільненні з частини, при призначенні, перекладі, з командирів-ки, відпустки або лікувального закладу передбачає, що (в отли-чие від самовільного залишення частини або місця служби) воєн-бовців вибув з місця служби або з частини на законній підставі, але не повернувся в строк без будь-яких поважних-них причин (наприклад, стихійне лихо, залізнична аварія, важка хвороба військовослужбовця).
Склад злочину - формальний; воно вважається вікон-ченним з моменту відсутності військовослужбовця без поважних-них причин в частині або за місцем служби протягом встановлений-ного в ч. 1 ст. 337 КК терміну.
Суб'єктивна сторона припускає наявність прямого умис-ла. Винний усвідомлює, що самовільно залишив частину або місце служби, а одно без поважних причин не є на служ-бу, і бажає вчинити ці діяння.
Суб'єкт злочину спеціальний - військовослужбовець,
проходить військову службу за призовом.
Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 2 ст. 337 КК: вчинення того ж діяння військовослужбовцям, отби-вающим покарання у дисциплінарної військової частини.

Частиною 3 ст. 337 КК передбачено самовільне залишення частини або місця служби, а так само нез'явлення в строк без поважних причин на службу тривалістю понад 10 діб, але не більше одного місяця, вчинені військовослужбовцям, проходячи-щим військову службу за призовом або за контрактом.
На відміну від ч. 1 ст. 337 КК в цьому складі збільшується термін відсутності в частині або за місцем служби, а суб'єктом злочину стає військовослужбовець, який проходить воєн-ную службу не тільки за призовом, а й за контрактом. Таким чином, кримінальна відповідальність за аналізовані діяль-ня для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, настає за відсутності в частині або за місцем служби, тривалістю понад 10 діб. У той час як для військовослужбовця, що проходить військову службу за призи-ву, кримінальна відповідальність передбачена за відсутності за місцем служби або в частині понад двох діб (ч.1 ст. 337
КК), а при відсутності понад 10 діб вона тільки посилюється
(ч. 3 ст. 337 КК).
Частиною 4 ст. 337 КК встановлена відповідальність за здійснений-ня діянь, передбачених ч. 3 ст. 337 КК, тривало-стю понад один місяць. Зазначена тривалість дея-ний виконує роль кваліфікуючої ознаки, що підсилює кримінальну відповідальність.
У примітці до ст. 337 КК міститься положення про те, що військовослужбовець, який вперше вчинив діяння, передбачений-ні цією статтею, може бути звільнений від кримінальної відпові-дальності, якщо самовільне залишення частини стало следст-Вієм збігу тяжких обставин.
Під збігом тяжких обставин розуміється внезап-ная смерть або тяжка хвороба батьків та інших близьких род-ників військовослужбовця, стихійне лихо за місцем їх проживання, що вимагають термінового прибуття військовослужбовця для надання необхідної допомоги, серйозні конфлікти в се - мье, що загрожують її розпадом, і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Самовільне залишення частини або місця служби (ст. 337 КК). "
 1. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців відноситься до основних покарань. Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК РФ воно призначається військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну
 2. Коментар до п. 1
  1. Діяльність військовослужбовців (військова служба) носить державний характер. Тому їй притаманні всі основні властивості державної служби: діяльність у складі державних організацій та органів; військовослужбовці, виконуючи специфічні завдання відповідно до законодавчо закріпленими за державними органами функціями, діють від імені та в інтересах держави і суспільства в
 3. Коментар до п. 3
  12. Коментований Федеральний закон та Положення про порядок проходження військової служби (п. 5 ст. 4) передбачають такі види умов контракту про проходження військової служби: а) обов'язок громадянина проходити військову службу у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях або органах протягом встановленого договором терміну, б) обов'язок громадянина
 4. 2. Одиничний злочин
  Одиничним злочином визнається таке діяння, яке містить склад одного злочину і кваліфікується за однією статтею або її частини. Таке діяння може здійснюватися як однією дією (бездіяльністю), так і системою дій (актів бездіяльності), може тягти за собою одне або декілька наслідків, може відбуватися з однією або двома формами вини (щодо різних наслідків), але під
 5. 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  КК РРФСР 1960 р. не передбачав у Загальній частині можливості звільнення від кримінальної відповідальності у разі діяльного каяття * (179). У початковій редакції Особливої частини КК РРФСР була тільки одна стаття 174, в примітці до якої передбачалося звільнення від кримінальної відповідальності особи, після дачі хабара добровільно заявив про це. Однак незабаром Указом Президії
 6. 1. Поняття і види злочинів проти військової служби
  У ст. 10 Федерального закону N 61-ФЗ "Про оборону" * (333) від 31 травня 1996 функції і завдання Збройних Сил визначені наступним чином: Збройні Сили Російської Федерації призначені для відбиття агресії, спрямованої проти Російської Федерації, для збройного захисту цілісності та недоторканності її території, а також для виконання завдань відповідно до міжнародних договорів
 7. 3. Злочини проти порядку перебування на військовій службі
  "Захист Вітчизни є обов'язком і обов'язком громадянина Російської Федерації. Громадянин Російської Федерації несе військову службу відповідно до Федерального закону" (ст. 59 Конституції РФ). Федеральним законом від 28 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено, що громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, котрі перебувають чи зобов'язані перебувати на
 8. § 1 . Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
  Відповідно до Конституції РФ захист Вітчизни являє-ся обов'язком і обов'язком громадянина Російської Федерації, який несе військову службу відповідно до федеральним за-Коном (ст. 59) . Основоположні положення в сфері організації військової служби містяться у Федеральних законах від 31 травня 1996 р. № 61-ФЗ «Про оборону» 1, від 28 березня 1998 р. № 53-ФЗ «Про воїн-ської обов'язки і
 9. алфавітно-предметний покажчик
  --- Цифри в покажчику відповідають номерам статей КК РФ. А Аборт: 123. Автомобіль: 166, 175, 264. Адміністративне стягнення: 79. Амністія: 84. Аналогія: 3. Арешт: 44, 45, 54, 72, 88; заміна штрафу а. - 46, заміна виправних робіт а. - 50; призначення а. умовно - 72; звільнення від а. - 81; а. майна - 312; втечу з-під а. - 313. Атмосфера:
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua