Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Організація незаконної міграції (322? КК).

Непосредст-венним об'єктом злочину залежно від характеру з-вершенно діяння є встановлений порядок або перетину Державного кордону РФ, або перебування на тер-ритор РФ.
Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні однієї з таких дій: а) організація незаконного в'їзду в Російську Федерацію; б) організація незаконного перебування на території Російської Федерації, в) організує-ція незаконного транзитного проїзду через територію Росій - ської Федерації. У всіх випадках мова йде про скоєння вказаних дій відносно іноземних громадян або осіб без громадянства. Іноземний громадянин - це фізична особа, яка не є російським громадянином і має доказ-ства наявності громадянства (підданства) іноземної державного-ва. Особа без громадянства - це фізична особа, яка не є-ся російським громадянином і не має доказів нали-чия громадянства (підданства) іноземної держави.
Під організацією незаконного в'їзду в Російську Федера-цію іноземних громадян або осіб без громадянства слід по-приймати вчинення будь-яких дій, спрямованих на забезпе-ня в'їзду зазначених осіб за відсутності у них необхідних документів (наприклад, російської візи, документів, удостове-ряющіх особистість, оформленого належним чином договору
1 Див: Указ Президента РФ від 21 липня 1997 р. № 746 «Про затвердження Положення про порядок надання Російською Федерацією политиче-ського притулку »/ / СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601; СПС КонсультантПлюс.

про туристичну поїздку) або з пред'явленням ними підроблених або недійсних документів, а також з порушенням цими особами митних правил або санітарних норм.
Організація незаконного перебування в Російській Федера-ції іноземних громадян або осіб без громадянства являє собою вчинення будь-яких дій, спрямованих на забезпе-ня перебування або проживання на території РФ зазначених осіб за відсутності у них необхідних документів (наприклад , документів, що засвідчують особу, міграційної карти, візи, дозволу на тимчасове проживання, посвідки на проживання) або з порушенням порядку реєстрації іноземних громадян та осіб без громадянства.
Організація незаконного транзитного проїзду через терри-торію РФ іноземних громадян або осіб без громадянства озна-чає вчинення дій, спрямованих на забезпечення тран-зітного проїзду через територію РФ зазначених осіб будь-яким видом транспорту за відсутності у них необхідних докумен-тов (наприклад, російської транзитної візи, візи на в'їзд в со-граничне з Російською Федерацією держава, візи государ-ства призначення, проїзних квитків або підтвердженою гаран-тії їх придбання у пункті пересадки) або з пред'явленням ними підроблених або недійсних документів. Транзит-ний проїзд через територію РФ без візи дозволяється іно-дивному громадянину чи особі без громадянства у випадках, якщо вони: 1) здійснюють безпересадочний політ повітряним транспор-том через територію РФ, 2) йдуть на літаку международ-ної авіалінії з пересадкою в аеропорту на території РФ і мають документи на право в'їзду в державу призначення і авіаквиток з підтвердженою датою вильоту з аеропорту пере-садки на території РФ протягом 24 годин з моменту прибуття, за винятком випадків вимушеної зупинки; 3) проживають на території держави, з якою Російська Федерація має відповідний міжнародний договір.
Склад злочину є формальним. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення одного з зазначених у законі дій.
Суб'єктивна сторона організації незаконної міграції ха-
рактеризуется виною у вигляді прямого умислу.

Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16 років.
Кваліфікуючими ознаками організації незаконного мі-грації є: а) вчинення цього діяння організованою групою, б) мета вчинення злочину на території РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організація незаконної міграції (322? КК). "
 1. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  організації, в тому числі діяльність якої заборонена законом (ст. 1 проекту Закону "Про протидію торгівлі людьми"). Способи вербування можуть бути різними (обіцянки, обман, вмовляння, шантаж тощо); вони не впливають на кваліфікацію. Вербівка закінчена в момент вчинення дій незалежно від того, було чи ні отримано згоду вербуемого особи. --- Див:
 2. 11.4. Федеральна міграційна служба
  організаційно відокремлена структура була сформована в 1993 р. постановою Ради Міністрів - Уряди РФ від 1 березня 1993 р. № 173 «Про затвердження Положення про федеральної міграційної службі Росії». У 2000 п її діяльність була припинена, а функції передані до Міністерства у справах федерації, національної та міграційної політики Російської Федерації (далі - Мінфедераціі Росії) В
 3. Стаття 322.1. Організація незаконної міграції Коментар до статті 322.1
  організацією: незаконного в'їзду в Російську Федерацію, незаконного перебування в Російській Федерації, незаконного транзитного проїзду через територію Російської Федерації іноземними громадянами або особами без громадянства. Для того щоб визначити наявність ознаки незаконності зазначених у коментованій нормі КК РФ діянь, слід звернутися до змісту інших законодавчих актів. Як уже
 4. Стаття 29. Підсудність за вибором позивача
  організації, а може бути й інший суд або інші суди, зазначені в законі. 2. При зверненні до суду позивач зобов'язаний вказати в позовній заяві місце проживання відповідача незалежно від того, проживає він в Російській Федерації або за її межами (див. коментар до ст. 131 ЦПК). Однак можуть виникнути ситуації, коли місце проживання відповідача позивачеві невідоме, а звичайні заходи щодо з'ясування даного
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  організації про розкрадання належного їй майна, а рапорт про виявлення ознак даного злочину зареєстрований лише через тиждень, за момент початку відліку терміну для прийняття рішення, завершального стадію порушення кримінальної справи, повинна братися дата, коли повідомлення надійшло до канцелярії, а не дата реєстрації рапорту в черговій частині установи.
 6. § 3. Міжнародно-правове регулювання деліктних відносин
  організації, що здійснюють експорт, імпорт, транзит, перевезення відходів, а також поводження з відходами (включаючи побутові відходи і залишки їх спалювання), що становлять загрозу для навколишнього природного середовища і здоров'я людей і визнаними небезпечними відповідно до критеріїв, встановлених Базельської конвенції і законодавством Російської Федерації. Вирішуючи питання відповідальності, при
 7. § 1. Загальні питання правового регулювання трудових відносин міжнародного характеру
  організаціях, робота іноземних громадян у Російській Федерації, включаючи російські організації з іноземною участю, та ін * Див: Звеков В.П. Міжнародне приватне право. М., 1999. С. 410-412. Не заглиблюючись у деталі запропонованих конструкцій, слід все ж висловити загальне до них ставлення. На мій погляд, ведення розмови про виділення з міжнародного приватного права самостійних галузей
 8. 4.4. Адміністративно-правовий статус біженців
  організації відповідно до їх статутів. Біженці зобов'язані: - дотримуватися Конституції і законів України, виконувати рішення і розпорядження органів виконавчої влади, місцевого самоврядування; - виконувати законні вимоги державних органів і посадових осіб. До гарантій прав біженців віднесено те, що біженці не можуть бути вислані або примусово повернуті в країну, в якій ще
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  організаціям обов'язків по здійсненню адміністративного видворення іноземних громадян та осіб без громадянства за межі Росії, з організації роботи медичних витверезників, з проведення технічного огляду автомототранспортних засобів і причепів до них, з конвоювання затриманих осіб та осіб , взятих під варту, зі слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої системи, з розшуку
 10. Список нормативно-правових актів
  організації кримінальної поліції - Інтерполу 21 - 24 жовтня 2002 в Камеруні; Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації"; Федеральний конституційний закон від 17 грудня 1997 р. N 2-ФКЗ "Про Уряді Російської Федерації"; Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1997 р. N 3-ФКЗ "Про внесення змін і доповнень до
© 2014-2022  yport.inf.ua