Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил безпеки руху та експлуатації-ції залізничного, повітряного або водного транспорту (ст. 263 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину є-ються суспільні відносини, що забезпечують безпеку руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту. Поняття безпеки руху та експлуатації окремих видів транспорту розкрито в присвячених їм федеральних законах. Зокрема, в ст. 2 Федерального закону
«Про залізничний транспорт в Російській Федерації» без-пасность руху та експлуатації залізничного транспор-ту визначається як стан захищеності процесу руху залізничного рухомого складу (і самого складу), при якому відсутня неприпустимий ризик виникнення транс-кравців пригод та їх наслідків, що тягнуть заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадян, шкоди навколишньому середовищу, майну фізичних або юридичних осіб.
1 Див: Тяжкова І.М. Необережні злочини з використанням ис-
точников підвищеної небезпеки. СПб., 2002. С. 83.
2 Див: Чуча А.І. Указ. соч. С. 20.

Залізничний транспорт представляє складний комплекс, що охоплює транспортну інфраструктуру (залізничні в-ні шляхи, залізничні станції, пристрої електропостачання-ня, мережі зв'язку, системи сигналізації, блокування, информаци-ційні комплекси і систему керування рухом), а також залізничний рухомий склад (локомотиви, вагони). Він підрозділяється на залізничний транспорт: загального користу-вання; незагального користування; технологічний (призначений-ний для переміщення товарів на територіях організацій). Не належать до залізничного транспорту внутрішньоцехові і внут-рішахтние транспортні засоби, що пересуваються по рейках, оскільки вони обслуговують виробничі процеси. Разом з тим залізничний транспорт включає метрополітен.
Під повітряним транспортом слід розуміти цивільні повітряні судна, тобто всілякі літальні апарати (само-Лети, вертольоти, гідролітаки, дирижаблі, аеростати тощо), а також систему забезпечення повітряних перевезень (аеродроми, аеропорти, засоби сигналізації, зв'язку тощо). Порушення пра-вил безпеки руху та експлуатації на військовому летатель-ном засобі кваліфікується за ст. 351 КК.
Під водним транспортом розуміється самохідне судно морського чи річкового транспорту, що підлягає реєстрації в бас-сейнових суднових інспекціях і морських портах, а також систе-ма, що забезпечує водні перевезення (порти, диспетчерські служби, засоби сигналізації та зв'язку тощо). До водного транс-порту відносяться і маломірні самохідні морські та річкові судна (моторні човни, катери). Порушення правил водіння і експлуатації військових кораблів тягне відповідальність за ст. 352 КК.
Об'єктивна сторона розглядуваного злочину вклю-сподівається: діяння (як дія, так і бездіяльність) у вигляді порушення правил безпеки руху або експлуатації одного з вказаних видів транспорту; наслідок, що виражається в причи-нении тяжкого шкоди здоров'ю людини; причинний зв'язок між діянням і наслідком.
Особі, залученому до кримінальної відповідальності, має бути поставлено порушення конкретних правил безпеки движ-ня та експлуатації транспорту. Наприклад, проїзд на забороняю-щий сигнал, перевищення швидкості судном, що входять в акваторію

порту, несанкціонована зміна повітряним судном мар-Шрута або висоти польоту. Звертаючи увагу на це грунтовний-ство, в огляді практики застосування судами законодавства про відповідальність за порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту Верховний Суд РРФСР підкреслив, що кримінальна відповідальність за вказані діяння може наставати лише в тому випадку, коли органи слід-наслідком і суд встановили, які конкретно пункти та параграфи правил, передбачених відомчими нормативними акта-ми, були порушені, у чому це виразилося, чи мається причинний зв'язок між порушенням і наступними последствиями1.
Слід розрізняти правила безпеки руху та правила безпеки експлуатації транспортних засобів. Порушенням правил руху транспортних засобів є невиконання або неналежне виконання правил управління (водіння) транспортним засобом. Порушенням правил безпеки експлуатації транспорту є недотримання порядку, забезпечують-вающего його безпечне використання. Таким є несо-блюдение правил технічного обслуговування транспортних засобів, пов'язаних із забезпеченням їх безпечного руху, а також порушення правил експлуатації систем, забезпечую-щих функціонування окремих видів транспорту. До порушен-нию правил експлуатації транспорту належать, наприклад, пере-рух залізничного складу по несправним шляхах, перевищення нормативів при завантаженні судна, неправильне за-кріплення вантажу, зміст злітно-посадкових смуг аеро-Дром в незадовільному стані, використання транс-кравця кошти не за призначенням (перевезення пасажирів у вантажному вагоні) і т.п. Якщо в результаті порушення правил експлуатації транспорту, не пов'язаних з його функционировани-ем, заподіюється шкода здоров'ю або життю людини, скоєне кваліфікують як злочин, що посягає на інший об'єкт (життя, здоров'я людини, безпечні умови праці).
Обов'язковою ознакою основного складу є наступ-ня наслідки у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю людини. Сле-послідовно, заподіяння легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю
1 БВС РРФСР. 1987. № 10. С. 13.

Людини при порушенні правил безпеки руху та екс-
плуатації транспорту кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263
КК не тягне.
Суб'єктивна сторона характеризується необережною фор-мій вини у вигляді легкодумства або недбалості. При легкомис-ща винний передбачає, що вчинене ним порушення правил може призвести до заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, але самовпевнено, без достатніх до того підстав розраховується ет на запобігання наслідків. При недбалості особа, на-Руша правила, не передбачає можливості настання по-слідства у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю людини, хоча при не-необхідно уважності і передбачливості повинна була і могла передбачити його.
Суб'єкт спеціальний - особа, в силу виконуваної роботи або займаної посади зобов'язана дотримуватися правил без-ки руху і експлуатації одного із зазначених у ст. 263
КК видів транспорту, тобто працівник певного виду транс-порту, керуючий транспортним засобом, чи інший робіт-ник, що відповідає за функціонування транспорту. До цих ли-цям відносяться машиніст поїзда, капітан судна, пілот, штурман, механік, диспетчер, лоцман і т.п.
Так, за кількома кримінальними справами, порушеними Мос-ковського-Рязанської транспортною прокуратурою за ст. 263 КК, судами винесено обвинувальні вироки працівникам Локомо-тивних бригад. Було встановлено, що через порушення відповідних правил цими працівниками залізничного транс-порту пасажири були травмовані в результаті затиснення їх автоматичними дверима і подальшого приведення поїзда в двіженіе1.
Робота, пов'язана з рухом повітряного, водного або ж-
залізничним транспорту або з організацією його руху та експлуатації, вимагає певної соціальної зрілості, а по-тому особи, виконують таку роботу або займають вказано-ні посади, не можуть бути молодше 18 років.
1 Див: Ергешов В.Н. Досвід розслідування порушення правил без-пеки руху та експлуатації жедезнодорожного транспорту / / следст-венная практика. 2002. № 3. С. 182.

У частині 2 ст. 263 КК передбачений кваліфікований со-ставши злочину - діяння, що призвело з необережності смерть людини. Ознакою, особливо кваліфікуючою діяння, визнається заподіяння з необережності смерті двом або бо-леї особам (ч. 3 ст. 263 КК).
Нерідко порушення правил тягне настання декількох наслідків, передбачених різними частинами ст. 263 КК, наприклад заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю одного і смерті іншої людини. Якщо таке порушення являє собою оди-ве злочин, воно кваліфікується за тією частиною статті, яка передбачає найбільш тяжке наслідок (у нашому прикладі - за ч. 2 ст. 263 КК), але у всіх процесуальних актах вказуються всі наслідки.
Якщо винний порушив правила безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що призвело наслідки, передбаченню ст. 263 КК, а потім залишив потерпілих без помо-щі, вчинене підлягає кваліфікації за сукупністю переступив-лений. Так, капітан судна на підводних крилах класу «Ракета» М., порушивши правила безпеки руху, 24 червня 2001 р. на акваторії Клязьминского водосховища допустив зіткнення з яхтою-катамараном. В результаті яхта-катамаран отримала серйозних-езние ушкодження і частково затонула, наступила смерть нахо-дившейся на ній К., а здоров'ю декількох інших членів її екіпажу було завдано шкоди різного ступеня тяжкості. Судно
«Ракета» з місця події пішло, не надавши допомогу терплячи-
щим лихо людям. М. засуджений за ч. 2 ст. 263 та ст. 125 УК1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил безпеки руху та експлуатації-ції залізничного, повітряного або водного транспорту (ст. 263 КК). "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  порушення абсолютних прав (див.: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. С. 60 (автор коментаря - М.Н. Кузнєцової)). * (165) Закон встановлює такі підстави недійсності шлюбу: відсутність взаємного добровільного згоди на вступ у шлюб, недосягнення шлюбного віку, наявність попереднього
 2. 11. Договір перевезення пасажирів і багажу
  порушення. Була відсутня в транспортному законодавстві і будь-яка відповідальність за порушення перевізником обов'язки по своєчасній доставці пасажира в пункт призначення. І тільки за заподіяння смерті або ушкодження здоров'я пасажира на перевізника покладалася відповідальність за загальними правилами відшкодування шкоди (ст. 77 Основ цивільного законодавства 1961 р.). Набагато
 3. 2. Учасники договірних відносин, пов'язаних з перевезеннями
  порушення зобов'язань, що випливають з договору перевезення відповідно в прямому і прямому змішаному сполученні. У першому випадку відповідальність покладається тільки на перевізника, що уклав договір перевезення з вантажовідправником, а також на транспортну організацію, доставила вантаж (пасажира) до пункту призначення і тим самим завершила процес перевезення (наприклад, ст. 137 ТУЖД); "проміжні"
 4. Стаття 263. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту Коментар до статті 263
  порушення правил експлуатації цих апаратів встановлена спеціальними нормами (ст. ст. 351, 352 КК РФ). Об'єктивну сторону складають дії, що виражаються в порушенні правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського та річкового транспорту. Місце експлуатації (річка, озеро, море, океан) не має значення для наявності складу злочину. Обов'язкова ознака
 5. Стаття 281. Диверсія Коментар до статті 281
  порушенні правил пожежної безпеки, знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу або в результаті необережного поводження з вогнем ", про те, що знищення або пошкодження окремих предметів із застосуванням вогню в умовах, що виключають його поширення на інші об'єкти, не може бути кваліфіковано за ст. 281 КК РФ і вимагає правової оцінки за ст. 167 КК РФ (див.: Суд присяжних:
 6. Стаття 12. Обов'язки поліції
  порушення; --- Далі - ДТП. - інша інформація про події. 1.3. У даному випадку під "інформацією" мається на увазі не зміст, а форма повідомлення про подію. Використовуючи термін "інформація", відомство звертає увагу правоприменителя, що такого роду повідомленням про подію будуть будь-якого роду відомості незалежно від форми їх
 7. 30.1. Основи управління транспортом та дорожнім господарством
  порушення на транспорті, в галузі дорожнього господарства та зв'язку ». Тому боротьба з адміністративними проступками (а також із злочинами), які вчиняються на транспорті, покладається не тільки на структурні підрозділи транспорту, створені для виконання цих завдань (інспекції щодо забезпечення безпеки польотів; служби безпеки на залізничному транспорті та ін.), а й на
 8. § 6. Адміністративні правопорушення на транспорті
  порушення на транспорті визначені ст. 103-135 КпАП. Санкції за адміністративні проступки встановлені в сферах морського, річкового, дорожнього, повітряного, залізничного, трубопровідного, гужового транспорту. Транспортні правовідносини регламентуються спеціальними правилами, визначеними федеральними законами (наприклад, Федеральним законом «Про безпеку дорожнього руху» 1) і
 9. Коментар до статті 11.17
  порушення зазначеного положення тягне за собою притягнення порушника до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 3 коментованої статті КпАП. При тлумаченні ч. 3 даної статті КпАП слід мати на увазі, що Федеральним законом "Про обмеження куріння тютюну", а також КТМ і КВВТ не передбачено яких би то не було обмежень куріння тютюну на судні морського або
 10. Коментар до статті 28.3
    порушеннях див. п. 1 коментаря до ст. 29.1. Вичерпний перелік органів адміністративної юрисдикції, посадові особи яких уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до ч. 1 коментованої статті, визначено ст. 23.2 - 23.63 КоАП. Крім зазначених посадових осіб, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати посадові особи
© 2014-2022  yport.inf.ua