Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Піратство (ст. 227 КК).

Піратство відноситься до преступле-вам міжнародного характеру, що здійснюються на море, і його суспільна небезпека полягає в тому, що піратство створює небезпеку для будь-яких кораблів незалежно від державної приналежності, зазіхає на міжнародну громадську безпеку.

Визначення піратства сформульовано в ст. 15 Женевської конвенції про відкрите море від 29 квітня 1958 р.1, згідно ко-торою до нього ставляться наступні дії:
1) будь неправомірний акт насильства, затримання або грабе-жа, що чиниться з особистими цілями екіпажем або пасажирами будь-якого приватновласницького судна або частновладельче-ського літального апарату і спрямований:
а) у відкритому морі проти якого іншого судна або ле-тательной апарату або проти осіб або майна, що знаходять- ся на їх борту;
б) проти будь-якого судна або літального апарата, осіб або майна в місці, що знаходиться за межами юрисдикції якого б то не було держави;
2) будь-який акт добровільної участі у використанні якого-небудь судна або літального апарата, якщо той, хто цей акт со-вершает, знає обставини, в силу яких це судно або цей літальний апарат є піратським судном або піратським літальним апаратом;
3) будь-яка дія, що є підбурюванням або со-знательно сприянням вчиненню посягання, передбачати в п. 1 або п. 2 ст. 227 КК.
Додатковим об'єктом можуть бути: життя, здоров'я, від-
носіння власності.
Предмет злочину: будь-яке морське або річкове судно, не-залежно від його належності, цільового призначення та юрис-дикції, а також майно.
Об'єктивна сторона злочину виражається в нападі на морське або річкове судно. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є спосіб: застосування насильства або угро-за його застосування.
Напад - раптові агресивні дії із застосуванням насильства чи погрозою його реального застосування до екіпажу або пасажирам. Напад можливо з літальних апаратів, над-водних і підводних плаваючих засобів та ін, може виразитися в затриманні, затопленні судна, в тому числі за допомогою зброї.
Захоплення судна - встановлення над ним контролю.
1 ВПС СРСР. 1962. № 46. Ст. 457.

Під насильством в цій статті розуміється як фізичне насі-
лиє будь-якого ступеня тяжкості (ст. 112, 115, 116, 117, ч. 1 ст. 111
КК), так і психічне насильство (погроза реального і негайно-
го застосування насильства).
Умисне вбивство або умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого при обтяжуючих обставинах вимагає додаткової кваліфікації.
Місце вчинення - відкрите море. При вчиненні діяння в територіальних водах Російської Федерації винна особа несе відповідальність за грабіж, розбій чи інший злочин.
Піратство - злочин з формальним складом; воно при-знається закінченим з моменту нападу на морське або річкове судно незалежно від того, вдалося чи ні захопити судно (на-приклад, обстріл судна, переслідування судна з метою затримання, його зупинка, огляд судна, загроза застосування зброї, вироб-ництво попереджувальних пострілів).
Суб'єктивна сторона злочину виражається в прямому умислі. Обов'язковою ознакою піратства є мета - заволодіння чужим майном (судном або його окремими уз-лами, обладнанням, вантажем, особистими речі екіпажу, пасажі-рів та ін.) Напад з іншими цілями, що не сполученими з захва-том майна, утворює склади інших злочинів.
Суб'єкт злочину - приватна особа, яка досягла 16-річного віку. При захопленні судна членом екіпажу або пасажиром відповідальність настає за ст. 211 КК. Якщо судно останавлі-ється за наказом відповідних посадових осіб державного-ва (наприклад, для огляду), то питання про відповідальність реша-ється за правилами про виконання наказу (ст. 42 КК).
Частина 2 ст. 227 КК передбачає кваліфікований склад злочину - вчинення такого посягання із застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброї. Цей кваліфікуючу ознаку застосовується так само, як у складі по-розкрадання людини, передбаченому п. «г» ч. 2 ст. 126 КК.
Частина 3 ст. 227 КК охоплює особливо кваліфіковані види піратства: вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 35 КК); призвело з необережності смерть людини або інші тяж-кі наслідки. Необережної повинна бути загибель хоча б одне-го людини. Під іншими тяжкими наслідками розуміються

заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого, аварія, знищення судна, заподіяння великої матеріальної ущер-ба, перерва судноплавства, ускладнення відносин між дер-жави і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Піратство (ст. 227 КК). "
 1. Стаття 227. Піратство Коментар до статті 227
  піратством є: --- Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, ув'язнених СРСР із іншими державами. Вип. XXII. М., 1967. С. 222 - 232. СЗ РФ. 1997. N 48. Ст. 5493. 1) будь неправомірний акт насильства, затримання або будь грабіж, що чиниться з особистими цілями екіпажем або пасажирами будь-якого приватновласницького судна або
 2. 2. Класифікаційні ознаки і види збройних злочинів
  піратство (ст. 227 ч. 2). Крім того, подібні предмети часто застосовуються при вчиненні вбивств, заподіянні тяжкої та середньої тяжкості шкоди здоров'ю, згвалтувань. Використання підручних предметів характерно для спонтанно-ситуативних злочинів. Вони, як правило, не готуються заздалегідь, вчиняють їх особи не мають специфічними навичками і вміннями в поводженні зі зброєю. Тим не
 3. 2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки
  піратство тощо) безпосередньо не пов'язані зі злочинною діяльністю конкретних держав, але вони, поряд із заподіянням шкоди національним інтересам, зазіхають і на різні аспекти мирного співіснування та співробітництва держав. Відповідальність за ці злочини настає або за спеціальними статутами (Нюрнберзький і Токійський процеси), або за національними кримінальними законами.
 4. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  піратство ", кваліфікувалися як розбій, бандитизм, злочини проти особистості, що відображало пробельность в законодавстві. Висока суспільна небезпека піратства, інакше ще званого морським розбоєм, обумовлюється тим, що воно пов'язане з людськими жертвами, заподіює серйозний матеріальний збиток, підриває принципи свободи та безпеки судноплавства у відкритому морі і річках,
 5. § 8. Мотив і мета злочину
  піратства (ст. 227 КК). По-друге, мотив і мета можуть змінювати кваліфікацію, тобто служити ознаками, за допомогою яких утворюється склад того ж злочину з обтяжуючими обставинами. У цьому випадку вони не згадуються законодавцем в основному складі злочини ня, але з їх наявністю змінюється кваліфікація і настає по-щення відповідальність. Наприклад, викрадення людини з ко-
 6. § 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки
  піратство і ін.) Родовим об'єктом злочинів є сукупність суспільних відносин, що забезпечують громадську без-небезпека і громадський порядок, безпеку здоров'я на-селища, екологічну безпеку, безпеку руху та експлуатації транспорту, комп'ютерних інформаційних процесів (у широкому сенсі слова). Видовим об'єктом є суспільні відносини, забезпе-
 7. алфавітно-предметний покажчик
  227, 228.1, 229 - 232, 234, 240, 242.1, 244, 245, 256, 258, 272, 281, 282, 285.1, 285.2, 287, 290, 309, 313, 321, 322, 326, 332 - 335, 338. Д Дезертирство: 338. Дезорганізація: 321. Дії антигромадські: 151. Декларація: 198. Декларування недостовірне, недекларування : 188. Демонстрація: 149. Гроші: 184, 186, 199.2, 204, 290, 304, 312. Депортація: 356. Діти: 50, 53,
 8. 1.5. Об'єкти авторського права
  піратства ", плагіату, або він взагалі за законом не може бути об'єктом авторського права. Тобто має місце своєрідна презумпція творчого характеру як самої розумової діяльності, так і кожного з її результатів ... ". --- --- Зенін І.А. Інтелектуальна власність і ноу-хау: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет
 9. 5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
  піратство поширене повсюдно і купити оригінальну продукцію набагато складніше, ніж контрафактну. За даними правоохоронних і контролюючих органів, частка контрафактної продукції на споживчому ринку продовжує збільшуватися. Активне зростання кількості контрафакту забезпечують насамперед самі споживачі, що створюють попит на контрафактну продукцію. Основна маса російських
 10. МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  піратством в аудіовізуальній сфері ". 2. Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 13 грудня 2007 р. N 122 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність". 3. Інформаційний лист Президії Вищої Арбітражного Суду РФ від 28 вересня 1999 р. N 47 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних із застосуванням
© 2014-2022  yport.inf.ua