Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Кондікціонний позов і вимога про відшкодування шкоди

Отграничение кондикционного зобов'язань від деліктних було і є найскладнішим завданням при з'ясуванні сфери застосування кондикционного зобов'язань. Панівною в науці цивільного права до недавнього часу залишалася точка зору, згідно з якою розмежування деліктного і кондикционного позовів слід проводити за принципом вини:
- якщо збагачення виникло в результаті винного поведінки що збагатився особи, пред'явлений до нього позов слід розглядати як деліктний;
- якщо ж воно стало наслідком обставин, які не можна поставити збагатять в провину, пред'явлений до нього позов слід оцінити як кондікціонний (1).
---
(1) Детальніше про теоретичні позиціях в питанні розмежування деліктних і кондикционного позовів див.: Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 137 - 143; Маковський А.Л. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення / / Цивільний кодекс РФ. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 594 - 599.
Каменем спотикання для зазначеного підходу були норми, закріплені в ст. 402 ЦК РРФСР 1922 р. і в ч. 4 ст. 473 ЦК РРФСР 1964 р. У ст. 402 ДК 1922 р. було зазначено, що збагатився за рахунок іншої особи внаслідок протизаконного або спрямованого на шкоду державі дії цієї особи зобов'язаний внести безпідставно отримане в дохід держави. Норма ч. 4 ст. 473 ЦК 1964 р. свідчила, що майно, придбане за рахунок іншої особи не за угодою, але в результаті інших дій, свідомо противних інтересам держави і суспільства, якщо воно не підлягає конфіскації, стягується в доход держави. Виходило, що безпідставне збагачення могло виникнути в результаті винних дій збагатився особи. Названі правила послужили основою для висновку про парадоксальності положення, при якому загальний критерій - принцип вини, покладений в основу розмежування деліктного і кондикционного позовів, виявляється спростованим при аналізі одного з приватних випадків безпідставного придбання майна (1).
---
(1) Див: Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 138.
Насправді парадоксальність полягає в іншому. У зазначених нормах мова йшла не про кондикционного зобов'язаннях (позовах), сутність яких полягає в обов'язку збагатився повернути потерпілому на його вимогу безпідставне збагачення. У них йшлося про відмову (заборону) в кондікціі майна, придбаного в результаті антисоціальних дій, що суперечать основам правопорядку і моральності. Але при відмові в кондікціі немає і не може бути кондикционного зобов'язання. Вже римські джерела давали багатий матеріал з даного питання. Наприклад, той, хто прагнув підкупити суддю чи свідка, або перелюбник, який сплатив яка застала його з чужою дружиною за мовчання, або, нарешті, оплативший непристойні вчинки інших осіб не могли вимагати повернення сплачених грошей (1).
---
(1) Див: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. Т. 2. С. 333.
Випадки відмови у кондікціі мають місце і в чинному законодавстві, коли законодавець встановлює як наслідки недійсності угод конфіскаційні санкції (наприклад, за умисне вчинення правочинів, противних основам правопорядку і моральності). Дача і одержання хабара є антисоціальними угодами, що суперечать основам нашого правопорядку. Тому хабародавець не може по суду вимагати від хабароодержувача повернення суми хабара з посиланням на недійсність угоди, оскільки подібна кондікція заборонена. Збагачення хабароодержувача підлягає стягненню в доход держави. При цьому вимоги держави будуть конфіскаційними, а не кондикционного, оскільки збагачення взяткополучателя відбулося не за рахунок майна держави, а за рахунок майна хабародавця.
У зв'язку з цим в даний час відмежування кондикционного позову від деліктного за принципом вини неможливо. По-перше, відповідно до п. 4 ст. 1103 ЦК норми про безпідставно збагаченні підлягають субсидиарному застосуванню до вимог про відшкодування шкоди, в тому числі заподіяної недобросовісною поведінкою збагатився особи. По-друге, очевидно, що така форма безпідставного збагачення, як замах на чужі права (особливо такий її вид, як незаконне використання чужих майнових, у тому числі виключних, прав), може бути використана набувачем навмисне, в результаті винних дій.
У сформованій законодавчої ситуації з теоретичної точки зору найбільш обгрунтованим видається розмежування деліктного і кондикционного позовів в залежності від того, чи утворюється на стороні правопорушника майнова вигода (1). Як відомо, майновим шкодою є будь знищення або применшення охороняється правом майнового блага (2). Але самі форми знищення та применшення майнових благ досить різні. Якщо зазначені дії відбуваються у формі знищення, псування майна, заподіяння шкоди життю або здоров'ю, то правопорушник, применшуючи майнові блага потерпілого, який не збагачується за рахунок нього, а заподіює шкоду. Якщо ж применшення майнового блага здійснено у формі викрадення, іншого безпідставного присвоєння майна правопорушником, то в результаті цього правопорушник заподіює потерпілому збитки і одночасно безпідставно збагачується.
---
(1) Автор цієї ідеї - Ю.К. Толстой. Ще в 1973 р. він писав: "Якщо наступ шкідливих наслідків у сфері однієї особи пов'язане з утворенням майнової вигоди у сфері іншого, то незалежно від того, чи відбулося збагачення внаслідок обставин, які не можна поставити в провину збагативши особі, або з вини останнього, пред'явлений до нього позов слід кваліфікувати як кондікціонний "(див.: Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 139 - 140).
(2) Див: Флейшиц Е.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і безпідставного збагачення. С. 20 - 21.
Збагачення правопорушника за рахунок іншої особи (потерпілого) шляхом применшення майнового блага останнього у формі заподіяння збитків - це прикордонний випадок для інститутів, що регламентують зобов'язання з заподіяння шкоди та зобов'язання з безпідставного збагачення. Але в тій мірі, в якій обгрунтовано віднесення до безпідставно збагачення будь-якого випадку придбання без достатніх правових підстав чужого майна особою, яка діяла невинно, можливо і віднесення до безпідставно збагачення випадків винного збагачення правопорушника за рахунок потерпілого шляхом заподіяння йому збитків. Дані явища однорідні, бо в обох випадках відбувається збагачення однієї особи за рахунок іншого.
Витребування збитків, заподіяних в результаті збагачення особи, шляхом пред'явлення кондикционного позову виправдано також тим, що даний позов найбільшою мірою забезпечує принцип повного відшкодування майнової шкоди потерпілого. У зобов'язаннях, що виникли з безпідставного збагачення, вина потерпілого не може служити підставою для зменшення розміру його вимог, тоді як у зобов'язаннях із заподіяння шкоди за наявності вини потерпілого його вимоги можуть бути не тільки обмежені, але і залишені зовсім без задоволення (ст. 1083 ЦК).
Важливо також мати на увазі, що зобов'язання з безпідставного збагачення в разі неправомірного присвоєння правопорушником майна потерпілого може мати місце лише тоді, коли об'єктом привласнення є речі, що володіє родовими ознаками, або безготівкові гроші та бездокументарні цінні папери . При присвоєнні правопорушником індивідуально-визначеної речі і збереженні її в натурі потерпілий як власник, не втратив титулу, може витребувати таку річ шляхом пред'явлення віндикаційного позову.
Кондикционного позов не може бути застосований замість деліктного, але це не виключає можливості субсидіарного застосування кондикционного позову поряд з деліктних. Норми про зобов'язання з безпідставного збагачення можуть субсидиарно застосовуватися до вимог про відшкодування шкоди в наступних типових випадках. Наприклад, делінквентами деякий час незаконно володіє річчю і в процесі використання допускає її псування, що приводить до втрати річчю свого господарського призначення, або знищує річ. У такій ситуації він повинен буде відшкодувати власнику речі не тільки заподіяну шкоду, а й безпідставне збереження, що виникло в результаті незаконного використання чужої речі. Субсидіарне застосування норм про зобов'язання з безпідставного збагачення можливо також при незаконному використанні суб'єктом чужих виняткових прав. Таке використання може викликати у правовласника майновий збиток (наприклад, падіння обсягів продажів у зв'язку з появою на ринку товарів, вироблених з незаконним використанням винаходу), а у користувача чужих прав - збереження майна в результаті несплати ліцензійних платежів.
Таким чином, субсидіарне застосування норм про зобов'язання з безпідставного збагачення до вимог, що випливають з інших способів захисту цивільних прав, має досить чіткі межі, визначені цивилистической доктриною і правозастосовчої практикою. При цьому неможлива конкуренція між віндикаційний, договірними, деліктними і кондикционного позовами (1). Кожен із зазначених способів захисту цивільних прав має власне підставу застосування.
---
(1) Детальніше про конкуренцію позовів див. § 1 гл. 16 т. I цього підручника.
Додаткова література
Ем В.С. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення / / Законодавство. 1999. N 7.
Маковський А.Л. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення / / Цивільний кодекс РФ. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996.
Магаляс Е.А. Співвідношення вимог з безпідставного збагачення з вимогами про витребування майна з чужого незаконного володіння та відшкодування шкоди у цивільному праві / / Законодавство. 2002. N 5.
Толстой Ю.К. Зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна (юридична природа та сфера дії) / / Вісник ЛДУ. 1973. N 5.
Флейшиц Е.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і з безпідставного збагачення. М., 1951.
Цвайгерт К., Кетц Х. Вступ в порівняльне правознавство в сфері приватного права. Т. 2. М., 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. кондикционного позов і вимога про відшкодування шкоди "
 1. § 1. Загальні положення
  кондікціонний позови відповідно до статей гл. 59 «Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди» і гол. 60 «Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення» частини другої ЦК, позови з інших договірних та недоговірних, зобов'язань. А збитки, завдані власнику, має відшкодовуватися за рахунок держави тільки тоді, коли шкода власнику, в тому числі підприємцю, заподіяна незаконними діями
 2. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  кондикционного вимоги до цессионарию останній вже здійснив передане йому право або справив інше розпорядження, що виключає зворотний перехід (наприклад, поступився право іншій особі), потерпілий (цедент) має право вимагати від цессионария відшкодування дійсної вартості безпідставно отриманого (ст. 1105 ЦК). Форма договору цесії залежить від форми угоди, на якій грунтується
 3. § 2. Страхове правовідношення
  кондикционного домаганню повинен вирішуватися залежно від того, чи був винуватець шкоди повідомлений про перехід в порядку суброгації спрямованого проти нього домагання від потерпілого до страховика. У випадку повідомлення заподіювача шкоди про такий перехід вчинене ним надання страхувальнику є наданням неналежного особі. Тому заподіювач залишається зобов'язаним перед
 4. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  кондикционного зобов'язаннями. Так, В.С. Ем, розглядаючи позадоговірні зобов'язання, включає в них тільки два види: зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) та зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення * (1). Однак коло позадоговірних зобов'язань набагато ширше. Підставами їх виникнення можуть служити і інші юридичні факти, крім деліктів і
 5. § 3. Зміст домагання з безпідставного збагачення
  кондикционного позову * (98), а також лежить в його підставі трактування традиції як каузальне угоди * (99). Відшкодування вартості безпідставного збагачення. Домагання з безпідставного збагачення спочатку направлено на відшкодування його вартості, якщо повернення збагачення в натурі неможливо у зв'язку з характером одержаного. Так, наприклад, йде справа при отриманні набувачем вигоди,
 6. § 6. Співвідношення домагання з безпідставного збагачення з іншими домаганнями
  виключають один одного. Якщо належить А на праві власності індивідуально певна річ виявилася у незаконному володінні Б, то А може витребувати її лише за допомогою віндикаційного домагання * (106). І, навпаки, якщо А розпорядився своїм правом власності на індивідуально певну річ шляхом позбавленої правової підстави передачі речі у власність Б, то віндикація речі
 7. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
    кондикционного зобов'язання, в якому отримувач - боржник, а особа, що не отримали соціальні виплати, - його кредитор і відповідно до якого боржник зобов'язаний передати частину отриманої соціальної виплати кредитору. При множинності осіб у даному зобов'язанні на будь-якій його стороні в силу загального правила, а також подільності предмета зобов'язання відповідні особи будуть пайовими боржниками
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    кондикционного зобов'язання). Умови виникнення зобов'язань з безпідставного збагачення. Отримання недолжного. Безпідставне збереження майна. Зміст зобов'язань з безпідставного збагачення. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню. Субсидіарне застосування зобов'язань з безпідставного збагачення. Співвідношення кондикционного позову з вимогою реституції, з
 9. 2. Майно, яке не підлягає поверненню в якості безпідставного збагачення
    кондикционного позовів. Правову помилку необхідно відрізняти від фактичної помилки, яка не може служити підставою для відмови у витребуванні безпідставного збагачення. Прикладом фактичної помилки є наступні дії суб'єктів. Покупець відповідно до умов договору був зобов'язаний перерахувати гроші за товар третій особі, зазначеній продавцем. Покупець перерахував гроші, але по
 10. И
    кондикционного і віндикаційного І. XVIII, 68, § 3 (3) - с. 722 - 724 - співвідношення кондикционного І. та вимоги про відшкодування шкоди XVIII, 68, § 3 (5) - с. 725 - 729 Виняткова - І. ліцензія XII, 51, § 2 (2 - 3) - с. 45 - 48; XII, 52, § 3 (1) - с. 59 - І. неустойка XIII, 55, § 6 (6) - с. 183 Виключні права - внесення І. п. в якості внеску XII, 49, § 1 (4) - с. 8 - 9 -
© 2014-2022  yport.inf.ua