Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне право → 
Медичне право
МЕДИЧНЕ ПРАВО
А.А. Кирилова Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації" 2012
Прийнятий 22.11.2011 за N 323-ФЗ після тривалого законотворчого процесу Федеральний закон "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації" (далі - Закон про охорону здоров'я) повинен стати базовим для всієї сфери охорони здоров'я Російської Федерації. Крім того, одна з магістральних цілей прийнятого Закону - відобразити відбулися з моменту прийняття в 1993 р. Основ законодавства зміни умов функціонування економіки, системи виконавчої влади, організаційних основ надання медичної допомоги, певні концептуальні напрями реформування галузі охорони здоров'я та суміжних галузей, розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування. Необхідно відзначити, що при розробці зазначеного нормативного акта законодавець, безумовно, врахував нормотворчу практику в регулюванні питань медичної допомоги в державах - членах ЄврАзЕС, яка представлена в основному законами (виняток - Республіка Казахстан, в якій застосовується Кодекс "Про здоров'я народу і систему охорони здоров'я" 2009). Тут слід зазначити Закон Республіки Білорусь від 18.06.1993 N 2435-XII "Про охорону здоров'я", Закон Республіки Узбекистан від 29.08.1996 N 265-1 "Про охорону здоров'я громадян" та ряд інших. При цьому, незважаючи на відсутність самостійного кодифікованого акту, логіка побудови системи нормативних інститутів медичного права визначає еволюційний шлях розвитку нормативно-правової бази, що демонструють і положення Закону про охорону здоров'я. До слова, кодифікований характер Закону відзначався і в пояснювальній записці до законопроекту, що пропонував єдність законодавчого регулювання у сфері охорони здоров'я разом з вже існуючими нормативними актами, що діють у даній галузі правового регулювання. Основне завдання Закону - відобразити новели правового регулювання і в сукупності з колишніми нормами створити сучасну та ефективну систему російської охорони здоров'я. Закон про охорону здоров'я зберігає свою кодификационную конструктивно-нормативну систему, сприйняту від Основ законодавства 1993 Тому кофікаційні інструментарій, який використовується в правовому регулюванні охорони здоров'я, є принциповим для побудови всієї структури суспільних відносин у даній сфері, що відображено в ст. 3 Закону. Як випливає з аналізу даної статті, Закон про охорону здоров'я виступає системоутворюючим актом для всіх інших федеральних законів, що входять в спектр законодавства про охорону здоров'я. Вирішальна роль даного нормативного акта в правовому регулюванні підтверджується також нормативними встановленнями про те, що норми про охорону здоров'я громадян інших нормативних актів не повинні суперечити Закону (ч. 2 ст. 3), при невідповідності Закону норм інших актів застосовуються норми Закону (ч. 3 ст. 3). Крім того, законодавець сприйняв конституційний принцип (п. 4 ст. 15 Конституції РФ) пріоритету норм міжнародного права над нормами внутрішнього законодавства. При цьому відома конституційна формула вважає загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації частиною правової системи Росії. Однак з незрозумілої причини законодавець залишив за рамками законодавства у сфері охорони здоров'я зазначені положення Основного Закону. Проте конвенції та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також міжнародні договори є джерелом російського законодавства про охорону здоров'я та обов'язкові для використання в практиці національного законотворення і правозастосовчої діяльності. Новий Закон як фундаментальний нормативний акт визначає правові, організаційні та економічні засади охорони здоров'я громадян, права та обов'язки людини і громадянина у сфері охорони здоров'я та гарантії реалізації цих прав; повноваження і відповідальність федеральних, регіональних і місцевих органів влади Росії у сфері охорони здоров'я громадян; права і обов'язки медичних організацій при здійсненні діяльності у сфері охорони здоров'я громадян, а також права та обов'язки медичних і фармацевтичних працівників. Закон замінює ряд нормативно-правових актів, що діяли в Росії раніше (зокрема, визнані нечинними Основи законодавства 1993). Крім того, передбачено комплексний порядок вступу Закону в силу.
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько Медичне право: навчальний посібник. 2009
Навчальний посібник написаний відповідно до Державного освітнього стандарту з дисципліни "Медичне право". У ньому висвітлюються положення російського законодавства у сфері медичного обслуговування. Автори розкривають поняття медичного права, розглядають правове забезпечення охорони здоров'я РФ, принципи організації та функціонування системи російської охорони здоров'я, правове регулювання відносин між громадянами та медичними установами, відповідальність в системі медичного права і т. д.
Навчальний посібник містить контрольні запитання для самоперевірки студентами отриманих знань, список літератури, рекомендованої для прочитання при підготовці до здачі заліків та іспитів, а також додатки, які допоможуть у вивченні дисципліни "Медичне право".
Для студентів медичних та юридичних вузів, а також практикуючих юристів та медичних працівників.
© 2014-2022  yport.inf.ua