Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Місце уряду в системі державних органів


Уряд являє собою колегіальний орган виконавчої влади.
Для визначення місця уряду в системі державних органів необхідно проаналізувати його відносини з парламентом, главою держави, органом конституційного контролю (такий орган існує не у всіх країнах) і політичними партіями.
Відносини уряду з парламентом залежать від форми правління. У президентських республіках уряд, очолюваний президентом, формується позапарламентським шляхом і не несе за свою діяльність відповідальності перед парламентом. Юридично в цих країнах уряд повинен тільки виконувати закони, що приймаються парламентом. Тому сам уряд згідно застосовуваних у президентських республіках принципом поділу влади розглядається як виконавчий орган, позбавлений будь-яких засобів впливу на законодавче установа, крім права відкладального вето. Президентська форма правління передбачає створення системи, за якої обидві гілки влади - законодавча і виконавча - діють незалежно один від одного, але мають можливість врівноважувати одна іншу. Система стримувань і противаг, як її називають у США, виходить з презумпції рівності парламенту і уряду в системі вищих органів держави. Дійсність, однак, відрізняється від законодавчих установлень. Хоча відносна самостійність парламенту у президентських республіках значніше, ніж в парламентарних країнах, уряди проте займають центральне положення і грають вирішальну роль як в управлінні, так і в процесі законотворення.
У парламентарних країнах уряди займають по відношенню до парламенту ще сильніші позиції, ніж у президентських республіках. При тому що в цих країнах уряд несе політичну відповідальність перед парламентом, формується парламентським шляхом і зобов'язаний піти у відставку у разі висловлення йому вотуму недовіри, воно фактично контролює і спрямовує діяльність парламенту. Не можна забувати, що уряд складається з представників однієї або декількох правлячих партій, а це означає, що парламентська більшість у своїй поведінці пов'язано партійною дисципліною. Ця закономірність знаходить своє найбільш повне вираження в тих країнах, де діють однопартійні уряду (нині лейбористський Уряд Великобританії). У тих країнах, де при владі перебувають коаліційні уряди, парламенти мають більшу часткою відносної самостійності по відношенню до уряду. Чим складніше парламентська коаліція, тим вона менш стійка, тим вона більш залежна від співвідношення партійних сил у парламенті. Однак загальна закономірність, в силу якої уряд при всіх політичних ситуаціях відіграє головну роль у практичному здійсненні державної влади, діє повсюдно.
Відносини уряду з главою держави можна розглядати лише стосовно до країн з парламентською формою правління (у президентських республіках президент особисто очолює уряд). У цих країнах глава держави здійснює свою конституційну компетенцію тільки через уряд або з його санкції. Такі найважливіші повноваження глави держави, як право розпуску парламенту, дострокового перерви сесії, видання указів, право вето тощо, здійснюються тільки за прямою вказівкою уряду. Інститут контрасігнатури нейтралізує будь-яку спробу глави держави здійснити які-небудь дискреційні дії. Участь глави держави у формуванні уряду носить чисто номінальний характер. У ще меншою мірою він може впливати на його практичну діяльність. Тільки при екстраординарних обставин глава держави може вплинути на формування уряду або його політику.
Відносини уряду і органу конституційного контролю в певній мірі залежать від способу формування останнього і від обсягу його повноважень. Відому роль грає і партійний склад органу конституційного контролю.
У тих країнах, де орган конституційного нагляду формується при прямому (Японія, США) або непрямому (Франція, Індія) участю уряду, останнє, як правило, має великі можливості для контролю над цим органом. Але навіть у тих державах, де орган конституційного контролю створюється без участі уряду (ФРН, Італія), є достатні можливості для впливу на нього вищого виконавчого органу державної влади.
Обсяг компетенції органу конституційного контролю і ступінь обов'язкової сили його рішень також надають певний вплив на його відносини з урядом. Практика показує, що в тих країнах, де орган конституційного контролю наділений широкою компетенцією, а рішення його мають остаточний характер, можливі в окремих випадках (наприклад, в період "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта) конфлікти між цими вищими органами державної влади.
Відносини уряду з політичними партіями залежать насамперед від форми правління.
У парламентарних країнах уряд тісно пов'язаний з політичними партіями, тому що воно спирається на партійну більшість у парламенті, що є конституційною основою його існування. У цих країнах уряд здійснює жорсткий контроль над своєю фракцією, всіма доступними способами підтримуючи партійну дисципліну. Система парламентської відповідальності створює умови, за яких уряд формується тільки з впливових представників партії, що перемогла (в даному випадку мова йде про однопартійних урядах). Таким чином, уряд представляє собою одночасно і керівництво партії.
У британському Парламенті партійні фракції як лейбористів, так і консерваторів дисципліновані і знаходяться в підпорядкуванні у лідерів партії навіть тоді, коли партія перебуває в опозиції. Так, діяльність лейбористської фракції в Палаті громад регулюється постійними правилами парламентської Лейбористської партії, які є органічним доповненням загальнопартійного статуту. В англійській спеціальній літературі сформована ситуація характеризується наступним чином: "Жорсткість (партійної дисципліни. - Ред.), Звичайно, означає зростаючий контроль кабінету над Палатою громад ... Час незалежних депутатів пройшло" (1).
---
(1) Laski H. Parliamentary Government in England. London, 1950. P. 221.
Фракція Консервативної партії відчуває не менший контроль. Лідер партії консерваторів володіє великими повноваженнями. Фракція підпорядкована цілком або Уряду, або "тіньовому кабінету", якщо партія перебуває в опозиції.
Подібне ж становище спостерігається майже у всіх парламентарних країнах з однопартійними урядами.
Коаліційний уряд позбавлений можливості контролювати діяльність партійних фракцій, що складають парламентську більшість, з такою ефективністю, як це роблять однопартійні уряду. Коаліційний уряд змушений лавірувати, йти на компроміси. При такій ситуації урядовий контроль над партіями неминуче слабшає, але це аж ніяк не лібералізм, а прояв слабкості уряду.
У президентських республіках взаємовідносини уряду з партіями носять інший характер з тієї причини, що орган виконавчої влади не залежить від парламентської більшості. У свою чергу, парламент в цих країнах не схильний загрозу розпуску, що зміцнює його позиції по відношенню до уряду. Уряд в президентських республіках меншою мірою зацікавлене в контролі над парламентськими фракціями, але це не означає, що такий контроль відсутній: для президентських республік характерні більш гнучкі методи контролю - вмовляння, особисті контакти, патронаж, взаємні поступки і т.д. Уряд в президентських республіках здійснює контроль над парламентом НЕ через партійні фракції, а безпосередньо, причому цей контроль зберігається і тоді, коли уряд і парламентська більшість належать до різних партій.
Аналіз фактичного становища уряду, як правило, дозволяє зробити наступні висновки: уряд займає центральне місце в системі вищих органів державної влади, хоча це положення не закріплюється конституціями; уряд є основним інструментом здійснення як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
У країнах уряд повсюдно займає центральне положення в системі вищих органів державної влади. Особливо важливу роль воно відіграє в тих країнах, які в якості форми правління прийняли президентську республіку. Глава уряду в цих країнах (президент) не тільки здійснює повноваження глави держави, але і є, як правило, лідером єдиної партії, яка представляє собою фактично інтегральну частину державного апарату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Місце уряду в системі державних органів "
 1. Контрольні питання до розділу 11
  1. Місце уряду в системі державних органів. 2. Основні способи формування уряду. 3. Внутрішня структура уряду. 4. Що являє собою Кабінет Великобританії? 5. Структура виконавчого апарату при Президентові США. 6. Компетенція уряду і його функції. 7. Нормотворча діяльність уряду. 8. Уряду розвиваються
 2. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  Федеративний характер Російської держави, система поділу влади на регіональному рівні визначають важливе місце і повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, в тому числі вищої посадової особи суб'єкта Федерації у сфері забезпечення координації діяльності та організації взаємодії органів влади суб'єктів Федерації з органами місцевого самоврядування.
 3. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
 4. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 5. § 2. Створення комерційних організацій
  Установа комерційних організацій. Процес створення комерційних організацій розпадається на дві стадії: установа та державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника
 6. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 7. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 9. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
© 2014-2022  yport.inf.ua