Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Необхідна оборона: поняття, значення, умови правомірності, відповідальність за шкоду, заподіяну з перевищенням меж оборони. Розвиток кримінального законодавства в цьому питанні. Уявна оборона і її кримінально-правове значення

.
Необхідна оборона. Умови пр.мерності оборони.
Чи не явл. переступив-ем заподіяння шкоди посягає особі в стані необхідної оборони, тобто при захист особи і обороняється або інших осіб, що охороняються законом інтересів общ-ва або гос-ва від заг-о небезпечного посягат-ва, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
Посягат-во - це діяння, небезпечне для особистості, заг-ва і д-ви. Захист же заг-их отнош-й може здійснюватися найрізноманітнішими шляхами. Необхідна оборона - захист від посягат-ва шляхом заподіяння шкоди посягає, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
Умови пр.мерності оборони:
1) зашита від посягат-в на гос-во явл. До боргом. 2) захист, в тому числі і шляхом акту необхідної оборони, від посягат-в на особисті пр. і свободи громадянина, включаючи недоторканість особи, її свободу, честь, гідність.
Необхідна оборона явл. ефективним способом боротьби з переступив-ями. Вона також явл. засобом попередження заг-о небезпечних дій і особливо прест-их проявів, т.к. загроза бути вбитим або пораненим непоср-о на місці посягат-ва надає> страхітливе вплив, ніж возм-ть осуду.
Перевищення меж необхідної оборони.
Првишеніе меж необхідної оборони - умисні дії, що явно не відповідають характеру і ступеня заг-ої небезпеки посягат-ва. Види: 1) надмірну, 2) несвоєчасну оборону, 3) перевищення заходів із затримання особи, яка вчинила злочин-е; 4) заподіяння тяжкої шкоди при уявної оборони.
За законом перевищений. меж необхід. оборони - умисне дію.
Уявна оборона. Крайня необхідність.
Уявна оборона можлива лише внаслідок помилки "обороняється" в оцінці соціальної значущості дій потерпілого. У цьому випадку якісь його дії, об'єктивно не створюють небезпеки заг-им отнош-ям, під впливом суб'єктивного омани сприймаються як заг-о небезпечне посягат-во. При уявній обороні заподіюється шкода особі, яка не вчиняє посягат-ва чи особі, яка вчинила посягат-во в минулому і вже возвратившемуся під охорону закону. Звідси випливає, що шкода, заподіяна при уявній обороні, явл. заг-о небезпечним. Виникає питання про відповідь-і.
Крайня необхідність. Чи не явл. переступив-ем заподіяння шкоди охоронюваним уг.им законом інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, непоср-о загрожує особі і пр.м даної особи чи інших осіб, охоронюваним уг.им законом інтересам заг-ва або гос-ва , якщо ця небезпека не могла бути усунута іншими засобами і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.
Крайня необхідність - ситуація, при кот-ой усунення небезпеки, що загрожує особистості, її інтересам, охоронюваним законом інтересам заг-ва і д-ви, можливо тільки шляхом заподіяння меншої шкоди ін охоронюваним законом заг- им отнош-ям, якщо при цьому не було допущено перевищення її меж.
Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.
Їх зближують: 1) соц значимість, 2) цілі відповідних дій та їх підстави, Вони відрізняються:
1) Джерелом небезпеки при необхідній обороні явл. заг-о небезпечні дії людини. При крайній необхідності - не тільки людські дії, але і руйнівні сили природи, нападу тварин і т.п.
2) При необхідній обороні шкода заподіюється посягає. При крайній необхідності, особі, не пов'язаній із створенням небезпеки особи, його пр.м, гос-венним і заг-им інтересам.
3) Необхідна оборона непрест-а, якщо заподіяна шкода менше, дорівнює або навіть більше предотвращенного. При крайній необхідності заподіяна шкода повинна бути завжди менше, ніж відвернена.
4) Необхідна оборона допускається і тоді, коли обороняється мав возм-ть захистити гос-ються, заг-ті й особисті інтереси, не вдаючись до заподіяння шкоди посягає. Стан крайньої необхідності виключається, якщо усунення небезпеки було можливо без заподіяння шкоди третім особам.
Перевищення меж крайньої необхідності.
Перевищенням меж крайньої необхідності - заподіяння шкоди, явно не відповідає характеру і ступеня загрожує небезпека і обстоят-вам, при кіт-их небезпека усувалася, коли Указ. інтересам було заподіяно шкоду, рівний або> значний , ніж відвернена. Ознаки: а) заподіяна шкода повинна бути більше предотвращенного; б) заподіяну шкоду м / б рівним запобігання; в) обстоят-ва запобігання шкоди явно, тобто свідомо для всіх, не відповідали загрожувала небезпеки.
При реш-і питання про наявність вини слід мати на увазі, що в ряді випадків, і особливо коли відповідні події розвиваються швидко і в складній обстановці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Необхідна оборона: поняття, значення, умови правомірності, відповідальність за шкоду, заподіяну з перевищенням меж оборони. Розвиток кримінального законодавства в цьому питанні. Уявна оборона і її кримінально-правове значення "
 1. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  необхідна передумова захисту порушених або оспорюваних прав і законних інтересів підприємця. Будь-який конфлікт чи суперечка вимагає визначення і визнання прав, відносячи-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 449 трудящих до предмету спору. Згідно п. 1 ст. 125 Арбітражного процесуального кодексу РФ при прийнятті
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її вчинення. По-третє, необхідно, щоб волевиявлення на угоду було прибраний в необхідну законом форму.
 3. § 2. Поняття права власності
  необхідних і достатніх ознак, задача встановлення яких з необхідністю стоїть перед дослідником. Можливі неточності в дефініціях, природно, неминучі, але вони можуть виправлятися шляхом внесення до них змін і доповнень. Об'єкт права власності - індивідуально-визначена річ. Першим (родовим) ознакою права власності є те, що його об'єктом виступає
 4. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  необхідним, якщо інше не встановлено законом. Протиправне поведінку. Цивільний кодекс не містить поняття ні протиправного, ні правомірного поведінки. У законодавстві немає і не може бути переліку дій, визнаних такими. У юридичній літературі найбільш поширена думка, згідно з яким протиправним визнається поведінка, що порушує норми об'єктивного права * (1350).
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс солі] - право грунту 45. LEX [Лекс] - закон 46. MODUS VIVENDI [модус вівенді] - спосіб життя, спосіб існування. Тимчасова угода з якого-небудь міжнародного питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому;
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  необхідне для всіх 42. Jus publicum [юс публікум] - публічне право 43. Jus sanguinis [юс сангініс] - право крові 44. Jus soli [юс солі] - право грунту 45. Lex [Лекс] - закон 46. Modus vivendi [модус вівенді] - спосіб життя, спосіб існування. Тимчасова угода з якого-небудь міжнародного питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому;
 7. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  необхідним, якщо інше не встановлено законом. Обов'язок відшкодувати протиправно заподіяну шкоду є мірою цивільно-правової відповідальності, покладеної на заподіювача шкоди або особа, відповідальна за його поведінку. Шкода, заподіяна правомірними діями, за загальним правилом не відшкодовується, якщо інше не передбачено законом, наприклад заподіяну в стані крайньої необхідності.
 8. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
  необхідна оборона, крайня необхідність і т.д., про що докладніше буде сказано нижче). Правопорушення включає в себе ряд обов'язкових ознак, що утворюють його склад. Встановлення складу правопорушення є юридичною кваліфікацією скоєного - вельми важливою з правової точки зору логічної операцією, безпосередньо зачіпає долю особистості (див. схему 58). Схема 58
 9. 3. Застава
  необхідно, забезпечував боргове зобов'язання, передаючи у власність кредитору своє майно. Такі відносини могли будуватися тільки на довірі (fides). Тому цей вид застави отримав найменування фідуциі. Фідуціарні договори застави зберегли своє значення і в даний час, наприклад в англо - американському праві. Застава у формі фідуциі продовжував існувати і в класичну епоху
 10. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  необхідності наявності всіх трьох зазначених у п. "а" ч. 1 ст. 61 КК РФ факторів або достатності одного із зазначених для визнання наявності пом'якшувальну обставину. Як показує практика, основний напрямок у вирішенні зазначеного питання полягає в необхідності всіх трьох чинників. Саме тому, наприклад, суди не визнають пом'якшувальною обставиною, зазначеним у п. "а" ч. 1 ст. 61 КК РФ,
© 2014-2022  yport.inf.ua