Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

§ 2. Освіта і розвиток Китайської Народної Республіки

Китайська Народна Республіка утворилася в результаті тривалого революційного процесу, який спочатку розвивався у віддалених сільських місцевостях. Нова держава спочатку об'єднало звільнені райони, які називалися Радянськими (Сувейай цюй). З перших років свого існування вони перебували під керівництвом Компартії, але протягом ряду років не мали спільних органів влади, управління і суду. Лише в 1931 р. такі органи були створені на що відбувся в листопаді 1931 р. в Жуйцзіне (провінція Цзянсі) Всекитайськом з'їзді Рад. З'їзд утворив Центральний виконавчий комітет (ЦВК) і Рада народних комісарів (РНК) Китайської Радянської Республіки (КСР). Обидва ці органи могли видавати закони. Одночасно був утворений Верховний суд. Місцевими органами влади проголошувалися Ради депутатів, які формували виконавчі комітети. У новоосвобожденних і прифронтових районах вся влада зосереджувалася в руках революційних комітетів. Місцевими судовими органами в Радянських районах Китаю були судові відділи місцевих радянських урядів (так зазвичай називали виконавчі комітети).
На I Всекитайськом з'їзді Рад був затверджений проект Основний конституційної програми КСР. В остаточному вигляді вона була прийнята на II Всекитайськом з'їзді Рад у 1934 р., проголосивши "демократичні свободи для трудящих", національну рівноправність, рівноправність чоловіків і жінок, а також право всіх народів Китаю на самовизначення аж до державного відокремлення і створення самостійних держав. Була беззастережно визнана незалежність Зовнішньої Монголії.
Відповідно до Основною конституційної програмою, Положенням та Тимчасовим законом про вибори до Рад (відповідно 1931 і 1933 рр..) Активним і пасивним виборчим правом користувалися "тільки трудящі". Робочим на виборах до Рад надавалися особливі переваги. Вибори депутатів проводилися на спеціальних зборах за виробничо-територіальним принципом: робітниками - на підприємствах, а селянами, ремісниками та ін - за місцем проживання. Принципи роботи Рад встановлювалися спеціальними актами, прийнятими на I і II з'їздах Рад (Положенням та резолюцією про радянське будівництво).
Несприятлива військова обстановка, що склалася для Червоної Армії Китаю в південній частині країни, зажадала перебазування збройних сил комуністів у Північно-Західний Китай, яке завершилося в 1936 р. На кордоні провінцій Шеньсі, Ганьсу і Нінся в староосвобожденном районі, де влада комуністів встановилася до приходу основних сил Червоної Армії, була створена головна революційна база - Прикордонний район Шеньсі-Ганьсу-Нінся. Настав наступний етап китайської революційної війни проти японських загарбників.
Відповідно до умов угоди про внутрішній світ між Компартією і Гоміньданом Північно-Західна канцелярія Центрального Радянського уряду Китаю була перетворена в уряд Особливої району Китайської Республіки, а Червона Армія Китаю - в Народно-революційну армію (незабаром вона отримала найменування 8-а армія, пізніше комуністами була сформована 4-а Нова армія). На території визволених районів проголошувався режим, заснований на загальному виборчому праві. На час війни у звільнених районах - антияпонських революційних базах - була припинена конфіскація земель у поміщиків. Але це не означало повернення вже конфіскованих земель поміщикам: всякі спроби в цьому напрямку суворо припинялися. Разом з тим для селян проводилася політика зниження орендної плати та позикового відсотка.
У Прикордонному районі Шеньсі-Ганьсу-Нінся, а також в інших звільнених районах, де дозволяли умови, обиралися місцеві представницькі органи - Народно-політичні ради. У перервах між сесіями Рад їх функції виконувалися постійними комітетами. В якості виконавчих органів формувалися уряду (урядові поради), що володіли необхідним адміністративним апаратом.
Урядові органи Прикордонного району Шеньсі-Ганьсу-Нінся та інших антияпонських революційних баз приймали документи конституційного характеру, які називалися адміністративно-політичними чи політичними програмами. Програми передбачали заходи щодо зміцнення антияпонського єдиного фронту і поліпшення життя народу, охороні його прав, розвитку сільськогосподарського та промислового виробництва. Вони проголошували рівноправність національностей і підлоги, проведення політики ліквідації неписьменності, реформування судової системи і всього державного апарату.
У вересні 1945 р. завершилася тривала вісім років війна китайського народу проти японських загарбників. Вирішальну допомогу китайському народу в переможному завершенні антияпонської війни надав Радянський Союз.
Головною революційної базою комуністів став Північний схід Китаю (Маньчжурія). Під спалахнула знову громадянській війні (1946-1949 рр.). Гоміньдан зазнав поразки.
У 1948-1949 рр.. в найважливіших економічних, політичних і культурних центрах країни була встановлена революційна влада, головною опорою якої стала Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) (таке найменування взяли в період нової громадянської війни збройні сили китайських комуністів). Головною формою революційної влади були військово-контрольні комітети (ЛКК) НВАК, які призначалися безпосередньо фронтовими військовими і політичними органами. ВКК були весь період військового контролю головними органами влади на місцях. Їм були підпорядковані всі інші місцеві органи, у тому числі й урядові, при них формувалися військові трибунали, вироки яких зазвичай оскарженню не підлягали. ВКК видали велику кількість нормативних актів, які регулювали різні сторони життя в звільнених містах.
У процесі ліквідації гоміньдановськой адміністрації ВКК створювали нову владу: місцеві народні уряду і масові представницькі органи - конференції народних представників. Від народно-політичних рад періоду антияпонської війни вони відрізнялися як за соціальним складом, так і за функціями. Делегатами конференцій не могли бути поміщики і представники бюрократичної буржуазії *. Функції ж конференцій були скоріше дорадчими, повноваження місцевих зборів народних представників вони стали поступово приймати на себе пізніше, вже в 50-і роки.
* Бюрократична буржуазія - соціальна спільність капіталістичного типу, панування якої грунтується не на приватній, а на державній власності.
Навесні-влітку 1949 організаційно оформився Народна політична консультативна рада Китаю. До осені цього року в руках Гоміньдану залишався тільки одне велике місто - Гуанчжоу (Кантон). Настав час об'єднання звільнених районів країни в єдину державу. У процесі об'єднання революційних сил і утворення Китайської Народної Республіки (КНР) важливу роль зіграли уряду і військово-адміністративні комітети великих звільнених районів. Народні уряду були створені в раніше звільнених Північно-Східному та Північному Китаї. Військово-адміністративні комітети були створені в Північно-Західному, Східному, Південно-Центральному та Південно-Західному Китаї.
Китайська Народна Республіка була проголошена 1 жовтня 1949 за рішенням пленарній сесії Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКРК), що прийняла на себе функції Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) і зіграла роль Установчих зборів республіки.
Сесія прийняла Загальну (спільну) програму НПКРК, його Організаційний статут, Закон про організацію Центрального народного уряду, постанови про державний прапор, гімн, новому літочисленні і перенесення столиці держави в Пекін з поверненням йому старої назви.
Загальна програма вважалася тимчасової конституцією країни. Вона проголосила КНР "державою нової демократії". В якості основи економічного розвитку країни програмою проголошувався державний сектор господарства. Разом з тим визначалися шляхи розвитку кооперативного, дрібнотоварного, державно-капіталістичного і частнокапиталистического секторів. Прямо про перехід до соціалізму в Загальній програмі не говорилося.
Основними принципами організації та діяльності державних органів проголошувалися демократичний централізм і участь в управлінні справами держави широких народних мас, які представляють усі національності країни, і пр. Принцип національного самовизначення населяють Китай народів у програмі був відсутній. Рішення національного питання було здійснено у формі створення територіальних автономій.
Загальна програма була відправним пунктом законодавства КНР в період до прийняття Конституції 1954 р. р. Всі закони того часу видавалися з посиланням на цю програму. Відповідно до ст. 17 Загальної програми все колишнє китайське законодавство скасовувалося.
Сесія ВЗНП обрала Центральний народний урядовий рада (ЦНПС), який був у відновний період вищим органом влади. Він представляв КНР зовні, а всередині країни здійснював всі повноваження вищого органу державної влади (законодавство, ратифікація міжнародних договорів, затвердження бюджету та звіту про його виконання, призначення вищих посадових осіб держави, вирішення питань війни і миру і т. д.). Пленарна сесія НПКРК, що взяла на себе функції ВЗНП, ніколи вже не скликалася, а обраний нею Всекитайського комітету НПКРК ніякими державними повноваженнями наділений не був. Функції глави держави виконував ЦНПС, реалізовувалися ж вони в основному через діяльність голови Центрального народного уряду (ЦНП). Законодавство і політична практика предконстітуціонного періоду 1949-1954 рр.. (До 1952 р. включно це був відновлювальний період) створили голові ЦНП особливе становище в державній структурі - вище звичайної ролі глави колегіального органу влади. Головою ЦНП став Голова ЦК Компартії Мао Цзедун. Він же зайняв посаду голови Народно-революційної військової ради.
ЦНПС утворив ряд вищих державних органів, разом складали ЦНП. У їх число увійшли Адміністративна рада - вищий орган державного управління, Народно-революційний військова рада - орган керівництва всіма збройними силами, Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура.
Адміністративна рада загалом займав у державній структурі КНР положення уряду, проте він відрізнявся від звичайних органів такого роду по складу і компетенції. У нього входили не всі міністри КНР, не було в ньому і військового відомства. Адміністративна рада фактично здійснював поряд з ЦНПС законодавчу владу (наприклад, в 1951 р. їм був прийнятий Тимчасовий закон про митницях). У перервах між сесіями ЦНПС Адміністративна рада був відповідальний перед головою ЦНП.
В організації місцевих народних урядів була узагальнена практика будівництва органів влади в звільнених районах. В якості принципу встановлювалося, що народні уряду є органами влади поряд зі зборами народних представників. Однак, оскільки останні не скликалися, народні уряду або були єдиними органами влади на місцях, або ділили владу з конференціями представників усіх верств народу, які прийняли на себе функції зборів народних представників. Протягом усього відновного періоду, а іноді і після його закінчення на місцях продовжували існувати військово-контрольні комітети НВАК.
Спочатку представницькі органи формувалися ВКК та місцевими народними урядами, які в свою чергу призначалися зверху. Потім вони поступово ставали виборними органами.
Характерною рисою юстиції відновного періоду було велика кількість різних видів надзвичайних судів. Окрім військових трибуналів ВКК з 1950 р. стали створюватися народні трибунали в районах проведення земельної реформи. Формально вони вважалися палатами (колегіями) повітових та міських народних судів, а фактично були спеціальними надзвичайними судами. У їх компетенцію входили не тільки справи, пов'язані з проведенням земельної реформи, але також і всі справи про контрреволюційних злочинах і бандитизмі. Керівні особи і половина членів трибуналів обиралися повітовими або міськими народними урядами, інша половина обиралася конференціями народних представників або делегувати народними організаціями, або обиралася на зборах селян або членів селянських спілок. Вироки народних трибуналів підлягали затвердженню народних урядів міст і повітів або вищестоящих урядових органів.
У березні 1952 Адміністративною радою були засновані народні трибунали на період масової кампанії "сань фань" ("проти трьох зол" - корупції, марнотратства і бюрократизму). Ці трибунали створювалися в усіх установах, від окружних управлінь і вище, та у військових частинах і з'єднаннях, від полку і вище. Вони могли засуджувати до будь-яких заходів покарання, включаючи смертну кару, з наступним затвердженням вищестоящими урядовими або військовими інстанціями. Головами трибуналів були керівники установ і воєначальники. Народні трибунали у містах створювалися міськими народними урядами і під час проведення в 1952-1953 рр.. масової кампанії "у фань" ("проти п'яти зол" - підкупу працівників держапарату, розкрадань, ухилення від сплати податків, махінацій з державними замовленнями, викрадиванія секретної державної економічної інформації). Головами трибуналів призначалися, як правило, голови міських народних судів. Вироки цих трибуналів, якщо вони передбачали страту або тривале позбавлення волі (від десяти років і більше), підлягали затвердженню вищестоящими урядовими органами.
  У березні 1951 ЦНПС прийняв Тимчасове організаційне становище народних судів КНР, Тимчасове організаційне становище Верховної народної прокуратури Центрального народного уряду і Загальні принципи організації місцевих народних прокуратур.
  Тимчасове організаційне становище народних судів КНР виходило з колишньої практики звільнених районів (та й з китайської традиції) включення народних судів в структуру місцевих урядів. Місцеві народні прокуратури також були включені в місцеві уряди і знаходилися, таким чином, як і суди, в подвійному підпорядкуванні - своїм вищестоящим органам та місцевим народним урядам. Тимчасове організаційне становище народних судів КНР передбачала створення інституту народних засідателів, але право прийняття судового рішення залишалося за суддями, а засідателі могли лише "допомагати у розслідуванні справи, брати участь у судовому розгляді і висловлювати свою думку з даного справі" (ст. 6). У законі нічого не говорилося про право обвинуваченого на захист.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Освіта і розвиток Китайської Народної Республіки"
 1. Література
    китайської держави. М., 1983. 4. Воробйов М.В. Японський кодекс «Тайхо Еро ре» (VIII в.) І право раннього середньовіччя. М., 1990. 5. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасно-сти. М, 1996. 6. Імамів Е.З. До характеристики правосвідомості і права КНР / / Рад. дер-дарства і право. 1988. № 4. 7. Імамів Е.З. Китайське право: єдність традицій і законодавчої норми
 2. 4. Правова система КНР
    розвитку китайського суспільства і використання традиційного нормативного регулювання, відповідного правосвідомості народу, виражає сутність курсу китайської держави на додання правовій системі країни національної форми. Роки соціалістичного розвитку Китаю пройшли під знаком практичних випробувань різних моделей суспільства. У розвитку китайського права можна виділити три етапи. Перший
 3. § 5. Опублікування рішення
    Висновку Конституційного Суду підлягають обов'язковому офіційному опублікуванню у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Рішення публікуються також у "Віснику Конституційного Суду Республіки Білорусь". Висновку Конституційного Суду не пізніше ніж у триденний строк з дня їх проголошення направляються Президенту Республіки Білорусь, Палаті представників і Раді
 4. 4. Державний устрій
    освіта - Сербія і Чорногорія). Певні елементи федералізму зберігаються зараз тільки в державному устрої Боснії і Герцеговини (у відносинах між Федерацією Боснії і Герцеговини і Республікою Сербською). Разом з тим у багатьох постсоціалістичних державах (головним чином в межах СНД) створені автономні утворення. Так, до складу України входить автономна Республіка
 5. § 2. Основні повноваження адміністрації муніципального освіти
    освіти: 1) здійснює виконавчо-розпорядчі повноваження з питань місцевого значення муніципального освіти, встановлені законодавством і статутом муніципального освіти; 2) здійснює окремі державні повноваження, передані органам місцевого самоврядування муніципального освіти федеральними та регіональними законами; 3) розробляє проект бюджету
 6. Контрольні питання
    республіки
 7. § 4. Співвідношення типу і форми держави
    розвитку, а парламентська монархія і демократична республіка властиві буржуазному типу держави. Держави кожного даного типу не можуть втілюватися в будь-які форми, тобто і в такі, які явно суперечать їх змістом і не відповідають їх економічній основі. Не можна уявити собі рабовласницька держава у формі обмеженою монархії чи демократичної республіки з
 8. Стаття 26
    освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б у тому, що стосується початкової та загальної освіти. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного. 2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток
 9. § 6. Юридична сила рішення
    утворень, в які входить Республіка Білорусь, постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь, акти Верховного Суду Республіки Білорусь, Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь, Генерального прокурора Республіки Білорусь, акти інших державних органів, визнані Конституційним Судом що не відповідають Конституції або актам, що володіє більш високою юридичною силою ,
 10. 7.5. Організації народних промислів
    народних художніх промислів щодо земельних ділянок, які перебувають у місцях традиційного побутування народних художніх промислів і використовуваних для виробництва та реалізації виробів народних художніх промислів. До організацій народних художніх промислів відносяться організації (юридичні особи) будь-яких організаційно-правових форм і форм власності, у яких в
 11. Контрольні питання
    : 1. Назвати основні риси адміністративно-террітоіального поділу Західної Білорусі 2. Народні збори Західної Білорусі: порядок формування і діяльності 3. Розвиток галузевого законодавства БССР в 20-30 роки 4. Розвиток конституціоналізму БССР в передвоєнний період. Загальна характеристика Конституцій 1927 і 1937
 12. § 3. Підзвітність глави муніципального освіти
    освіти підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу муніципального освіти. Підзвітність глави муніципального району, як правило, встановлюється у таких формах: 1) інформування населення про поточну роботу через засоби масової інформації; 2) проведення зустрічей з населенням; 3) відповіді на запити окремих депутатів і представницького органу
 13. Тема 22. Правова система Узбекистану
    розвиток узбецького права: плюралізм юридичних традицій. Основні етапи еволюції узбецького права. Мусульманське право. Вплив російського права на розвиток узбецького права. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я. Джерела сучасного узбецького права. Конституція Республіки Узбекистан 1992 р. і розвиток
 14. Стаття 157. Укладення шлюбів в дипломатичних представництвах і консульських установах
    народних договорів. Так, згідно з п. 1-4 ст. 10 Консульського договору між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою від 25 квітня 2002 консули вправі реєструвати шлюби між громадянами акредитуючої держави і видавати відповідні документи. Друге з названих умов виключає можливість визнання "змішаних" консульських шлюбів. Потрібно, щоб обидва з подружжя мали
© 2014-2022  yport.inf.ua