Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Державний лад гоминьдановского Китаю.

У лютому 1928 р. на четвертому пленумі ЦВК Гоміньдану було утворено нове Національне уряд, вважалося общекітайскім. "Органічний закон Національного уряду" 1925 залишався в силі, в нього були внесені лише деякі зміни. У тому ж році були прийняті закони про організацію палат (юанів) уряду, втілювали суньятсеновскую схему п'яти влади, які, однак, не були створені одноразово, а засновувалися поступово. Так, в 1928 р. була заснована законодавча палата, в 1930 р. - екзаменаційна, а в 1931 р. - контрольна.
В основу державного будівництва, здійсненого з приходом Гоміньдану до влади, було покладено план Сунь Ятсена. Оскільки формальне об'єднання країни під владою Гоміньдану було завершено, відповідно до "Загальної програмою будівництва держави" Китай повинен був вступити в період політичної опіки. Офіційним початком цього періоду був оголошений 1929.
У березні зазначеного року на III з'їзді Гоміньдану були оформлені опікунські функції партії. Згідно з рішеннями з'їзду, протягом усього періоду політичної опіки вищим органом державної влади оголошувався національний з'їзд Гоміньдану, а в проміжках між його скликаннями - Центральний виконавчий комітет. Свої функції, пов'язані з визначенням діяльності уряду, ЦВК Гоміньдану здійснював через Центральний політична рада.
У 1931 році функції політичної опіки Гоміньдану були оформлені державним документом, названим Тимчасової конституцією періоду політичної опіки. Відповідно до цієї Конституції національного з'їзду Гоміньдану надавалося право здійснювати владу від імені Національних зборів. Всі інші вищі органи держави були поставлені під контроль ЦВК Гоміньдану, якому було надано право призначати національний уряд. Чан Кайши не вдалося домогтися установи для себе посади президента республіки, він став головою національного уряду.
Конституція 1931 містила деякі декларації та обіцянки щодо цивільних прав та народного добробуту. Але за весь період гоминьдановского правління нічого не було зроблено для проведення в життя цих декларацій та обіцянок. Фактичну конституцію країни склали прийняті в 1931 р. нові закони про організацію центральних урядових установ, які зосередили всю владу в руках голови національного уряду. Зокрема, йому через що знаходився формально поза урядом військовий комітет були підпорядковані збройні сили. Одночасно були прийняті негласні встановлення про право військового командування на втручання в справи адміністративного управління та партійні справи в так званих районах "боротьби з бандитами", а також постанови про поліцейській системі кругової поруки населення і інші подібні акти.
У рік прийняття Тимчасової конституції періоду політичної опіки почалося подальше розширення японської агресії в Китаї, що мала своїм результатом окупацію Північно-Східного Китаю. У тому 1932 р. японський уряд оголосив про створення в межах Північно-східного Китаю "незалежного" держави Маньчжоуго (Маньчжоу Діго) на чолі з останнім представником скинутої династії Цин Пу І, що означало фактично перетворення кількох провінцій Китаю в японську колонію. Гоминьдановское уряд не організувало відсічі агресорам, зайняте придушенням революційного руху, каральними експедиціями проти створених комуністами революційних баз - звільнених районів. Лише подальше розширення японської агресії, що викликало формування антияпонського патріотичного фронту, наполегливі вимоги громадськості припинити громадянську війну змусили керівництво Гоміньдану укласти в 1937 р. угоду про внутрішній світ. Наступ на звільнені райони було припинено, однак протягом всієї антияпонської війни ці райони піддавалися блокаді.
Введення конституційного правління було в період антияпонської війни одним з найважливіших демократичних вимог різних верств населення країни. Прагнучи послабити політичний тиск, гоміньданівці призначали нові й нові дати введення конституційного правління. Нарешті 25 грудня 1946 Національні збори складом, сформованим десятиліття тому, прийняло Конституцію Китайської Республіки. Вона формально увійшла в силу через рік і тому зазвичай іменується Конституцією 1947 р. У цій Конституції були відображені багато інститутів, що сформувалися в період політичної опіки. Разом з тим вводився не було в той період пост президента країни, одночасно скасовувалася посаду голови національного уряду. Термін повноважень Національних зборів встановлювався в шість років. Крім того, виборними органами ставали Законодавча палата і Палата контролю (остання шляхом непрямих виборів). Передбачалося і створення виборних органів самоврядування.
У 1947 році в контрольованих Гоміньданом районах країни проводилися вибори депутатів Національних зборів, членів Законодавчої і Контрольної палат, тоді ж були призначені Екзаменаційна палата і Палата юстиції.
Перша сесія Національних зборів, що відкрилася в березні 1948 р., ще до обрання глави держави, прийняла "Тимчасові правила на період національної мобілізації для придушення заколоту", якими скасовувалися деякі найважливіші положення Конституції, а президенту надавалися надзвичайні диктаторські повноваження. Президентом був обраний Чан Кайши. Однак гоміньданівський режим був вже напередодні падіння - не минуло й півтора року після першої сесії Національних зборів, як Конституція 1947 залишилася обмежено чинним основним законом на території лише однієї провінції Тайвань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державний лад гоминьдановского Китаю. "
 1. ГЛАВА 23. ПРАВО КИТАЮ
  ГЛАВА 23. ПРАВО
 2. ГЛАВА 31. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КИТАЮ
  ГЛАВА 31. ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО
 3. § 1. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД НІМЕЧЧИНИ ДО ОБ'ЄДНАННЯ
  § 1. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД НІМЕЧЧИНИ ДО
 4. § 2. КОНСТИТУЦІЯ І ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ГЕРМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  § 2. КОНСТИТУЦІЯ І ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ГЕРМАНСЬКОЇ
 5. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ФРАНЦІЇ ВІД ПЕРШОЇ Республ
  ДЕРЖАВНИЙ ЛАД ФРАНЦІЇ ВІД ПЕРШОЇ
 6. Тема 10. Суспільно-політичний устрій Речі Посполитої
  устрій Речі
 7. Тема 4. Громадський і політичний лад ранньофеодальних держав-князівств на території Білорусі (1Х-Х11 ст.)
  Лад ранньофеодальних держав-князівств на території Білорусі (1Х-Х11
 8. Тема 14 . Суспільно-політичний лад БССР в міжвоєнний період (1920-1939 р.р.)
  лад БССР в міжвоєнний період (1920-1939
 9. Тема 11. Суспільно- політичний лад білоруських земель у складі Російської імперії
  лад білоруських земель у складі Російської
 10. Тема 12. Суспільно-політичний лад і право Білорусі в період проведення буржуазних реформ в Росії
  лад і право Білорусі в період проведення буржуазних реформ в
 11. Право Китайської Республіки (1912-1949 рр..).
  державні акти. Одним з перших був вироблений Закон про врегулювання конфліктів між робітниками і підприємцями. Протягом півтора років він діяв експериментально і остаточно був затверджений лише після низки змін до березні 1930 р. Закон передбачав сувору обов'язковість звернення до послуг примирної або арбітражної комісії. порушити це правило штрафували або навіть
 12. Контрольні питання
  державні утворення? 2. Які терміни в 9-12 століттях вживалися для назви держави? 3. Назвати теорії утворення держав у слов'ян Східної Європи. 4. Назвати характерні ознаки періоду військової демократії 5. Каекой суспільний лад склався на території білоруських земель в 9-12
 13. Поняття об'єкта злочину та його кримінально-правове значення
  лад РФ, 6) мир і безпека людства. Об'єктом переступив-я заг-ті отнош-я стають, коли відбувається конкр-е діяння, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди. =>, об'єкт переступив-я - це охоронювані уг.им законом заг-ті отнош-я, на кіт-ті направлено заг-о небезпечне діяння і кіт-им заподіюється шкода або створюється реальна загроза заподіяння шкоди. Види об'єктів
 14. "Небесне держава" тайпінів.
  державності. Було проголошено "Тайпин тяньго", керівник руху Хун Сюцюань отримав титул небесного царя (тянь ван), царями (ванами) стали іменуватися і п'ять інших керівників руху. Таким чином, як і в інших селянських рухах, китайські селяни не пішли далі встановлення "справедливої" монархії. Тайпін приділяли велику увагу військовій справі і незабаром
 15. Регулювання майнових відносин.
  державна власність на землю співіснувала в Стародавньому Китаї з общинним і приватним землеволодінням селян. Земля в Китаї стала продаватися і купуватися, дробитися на дрібні ділянки або концентруватися у великі наділи, але, які б перетворення землекористування перетерплювало, приватний чи колективний власник міг розпоряджатися лише правом володіння нею, ніколи не перехідним в повну
 16. Затвердження Третьої республіки.
  державних документах. Здійснюючи в перші роки державне керівництво в Третій республіці, монархісти, проте, не змогли на цей раз розтрощити республіканський лад. Цьому завадили як внутрішні розбіжності в самому таборі монархістів, так і насамперед зміни в політичній свідомості французького суспільства. Навіть переконані консерватори не могли більше не рахуватися з зміцнилися
 17. 4. Правова система КНР
  державного
 18. Насильницьке захоплення влади або насильницьке утри-мання влади (ст. 278 КК).
  державної влади та її органів. Додатковим об'єктом виступають здоров'я, тілес - ная недоторканність, честь і гідність осіб, постраждалих від насильницьких дій. Об'єктивна сторона злочину може виражатися в дей-наслідком, спрямованих на: насильницьке захоплення влади; насиль-ственное утримання влади в порушення Конституції РФ; на-сільственное зміну конституційного
 19. Початковий етап формування права Китайської Народної Республіки.
  державному масштабі стали здійснювати Центральний народний урядовий рада (ЦНПС), Адміністративна рада і комітети цієї Ради. Всього до "культурної революції" 1966-1976 гг., коли законодавча діяльність припинилася, було видано 1500 законів і постанов тільки на національному рівні. Крім того, велике значення мали узагальнення судової практики і різні проекти
 20. 8. Нормативні правові акти. Закон
  державного устрою, що засновує федеральні органи державної влади; 2) федеральні конституційні закони, що приймаються з питань, передбачених у Конституції; 3) федеральні закони як акти поточного законодавства, присвячені різним сторонам життя суспільства; 4) закони суб'єктів Федерації - видаються їх представницькими органами і діють на відповідній
© 2014-2022  yport.inf.ua